Đề Xuất 12/2022 # Một Số Quy Định Mới Về Trình Tự, Thủ Tục Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo Theo Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2022 / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Một Số Quy Định Mới Về Trình Tự, Thủ Tục Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo Theo Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2022 / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Quy Định Mới Về Trình Tự, Thủ Tục Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo Theo Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nghiên cứu các quy định về trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo quy định trong Luật thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020) có một số điểm mới như sau:

Thứ nhất: Quy định người được hưởngán treo có thể được rút hết thời gian thử thách:

Luật thi hành án hình sự năm 2010 chỉ nêu thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo. Về điều kiện, trình tự thủ tục, thời hạn xem xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo được quy định tại Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Theo đó, người được hưởng án treo có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án quân sự cấp khu vực rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện:Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo; Có nhiều tiến bộ, được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập và sửa chữa lỗi lầm; thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án; được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.Người được hưởng án treo một năm chỉ được rút ngắn thời gian thử thách một lần từ một tháng đến một năm. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế chấp hành thời gian thử thách là ba phần tư thời gian thử thách Tòa án đã tuyên.

Các quy định về điều kiện, thủ tục nêu trên đã được quy định cụ thể tại Điều 89, Điều 90 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Ngoài ra, khoản 2 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 còn quy định bổ sung về việc: Nếu thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

Đây là quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình Hội đồng phiên họp xét đối với người được hưởng án treo có thời gian còn lại chưa đến 01 tháng và có lợi cho người được hưởng án treo.

Thứ hai: Bổ sung quy địnhnếu người được rút ngắn thời gian thử thách vi phạm nghĩa vụ thì thời gian thử thách đã được rút ngắn không được tính để trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Khoản 4 Điều 89 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định: Người được hưởng án treo đã được rút ngắn thời gian thử thách nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 87 của Luật này và bị Tòa án quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì thời gian thử thách đã được rút ngắn không được tính để trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

Đây là quy định mới bảo đảm cho người được hưởng án treo sau khi được rút ngắn thời gian thử thách tiếp tục phải có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu  không vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo.

Thứ ba: Thay đổi về thời hạn thành lập Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách và thời hạn mở phiên họp:

Điều 6 Thông tư liên tịch 08 và Điều 9Nghị quyết số 02quy định:Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện…Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú phải thành lập Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo… và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thẩm phán được phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp.

Thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Khoản 4 Điều 90 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định:Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện…thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Như vậy, Luật thi hành án hình sự năm2019 đã quy định mới rút ngắn thời hạn thành lập Hội đồng phiên họp và thời hạn mở phiên họpso với các quy định tạiThông tư liên tịch 08 và Nghị quyết số 02. Việc quy định như trên là phù hợp, bảo đảm nhanh chóng việc mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, tạo niềm tin, động lực cho những người được hưởng án treo tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt nghĩa vụ của mình.

Vấn đề đặt ra là Thông tư liên tịch số 08 ngày 14/8/2012 của liên ngành Trung ương và Nghị quyết số 02 ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần sớm được sửa đổi các quy định nêu trên để phù hợp với các quy định của Luật thi hành án hình sự năm2019, bảo đảm việc áp dụng pháp luật được thống nhất./.

Trần Lệ Toàn- VKSND huyện Yên Thế

Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Án Treo Khoản 4 Bộ Luật Hình Sự / 2023

Việc rút ngắn thời gian thử thách án treo được quy định tại khoản 4, Điều 65 Bộ luật Hình sự, điều luật này quy định về việc khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm

Thời gian thử thách án treo được quy định tại khoản 1 Điều 65 Bộ luật hình sự với mức thử thách là từ 01 (một) đến 05 (năm) năm, theo đó mức thử thách thấp nhất được ấn định là 01 năm (12 tháng) và mức thử thách cao nhất được áp dụng là 05 năm (60 tháng).

Điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách là: Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách, cụ thể:

– Phải chấp hành xong ½ thời gian thử thách nghĩa là nếu thử thách là 4 năm thì phải chấp hành xong 02 năm mới đáp ứng điều kiện về thời gian;

– Có nhiều tiến bộ: Đây cũng là việc cơ quan giám sát, chính quyền địa phương xác định là trong thời gian có nhiều tiến bộ, việc xác định tiến bộ phải cụ thể;

– Phải được cơ quan, tổ chức có tránh nhiệm giám sát, giáo dục đề nghị, bởi các cơ quan này theo dõi xác định việc tiến bộ, tuy nhiên nếu cơ quan không đề nghị thì cũng không có cơ sở.

Trên cơ sở đề nghị nêu trên, Tòa án sẽ là cơ quan quyết định việc rút ngắn thời gian thử thách. Việc rút ngắn là rút ngắn đối với thời gian còn lại, như vậy có thể hiểu là rút ngắn toàn bộ hoặc một phần thời gian còn lại của người hưởng án treo bị thử thách.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Quy Định Mới Về Thi Hành Án Treo Theo Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2022 / 2023

Thứ sáu – 02/08/2019 17:30

Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật thi hành án hình sự 2019 thay thế Luật thi hành án hình sự năm 2010. Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án treo, Luật thi hành án hình sự 2019 đã có những sửa đổi, bổ sung như sau:

– Về thi hành quyết định thi hành án treo (Điều 85): cụ thể hóa thủ tục triệu tập và yêu cầu người được hưởng án treo cam kết việc chấp hành án, các văn bản, tài liệu trong hồ sơ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; bổ sung quy định về đình chỉ thi hành án trong trường hợp người được hưởng án treo chết.

-Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo (Điều 86): bổ sung cho Ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ: (1)Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định của Luật THAHS năm 2019;(2)Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện khi người được hưởng án treo bỏ trốn;(3)Hằng tháng nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo và lưu hồ sơ giám sát, giáo dục.

Bên cạnh đó, Luật THAHS năm 2019 sửa đổi, bổ sung quy định nhiệm vụ cụ thể của đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

-Về rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo (Điều 89 và 90): Luật THAHS năm 2019 đã pháp điển hóa quy định của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Điều 65 của BLHS về án treo, Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/08/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

  -Về giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được hưởng án treo(Điều 92): Luật THAHS năm 2019 tiếp tục  kế thừa quy định của Luật THAHS năm 2010 và quy định cụ thể hơn trình tự, thủ tục giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú; thẩm quyền giải quyết cho vắng mặt tại nơicư trú trong những trường hợp cụ thể; bổ sung quy định về thời gian tối đa người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú không quá một phần ba thời gian thử thách và thời gian vắng mặt mỗi lần không quá 60 ngày.

– Về nghĩa vụ của người được hưởng án treo (Điều 87): quy định cụ thể các nghĩa vụ: (1)Có mặt theo giấy triệu tập và cam kết việc chấp hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật THAHS năm 2019; (2)Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc, học tập; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp vì lý do khách quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; (3) Chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, làm việc; (4) Chấp hành quy định tại Điều 92 của Luật này; (5) Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; (6)Hàng tháng phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình. Trường hợp vắng mặt theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật THAHS năm 2019 thì khi hết thời hạn vắng mặt, người được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.

 -Về xử lý vi phạm đối với người được hưởng án treo (Điều 93): bổ sung điều luật quy định về xử lý vi phạm đối với người được hưởng án treo trong các trường hợp cụ thể như sau:

(1) Trường hợp người được hưởng án treo không có mặt theo giấy triệu tập quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật THAHS năm 2019 và không có mặt sau khi hết thời hạn 07 ngày kể từ khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thì các cơ quan này lập biên bản vi phạm và đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người được hưởng án treo cư trú, Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo làm việc quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

(2)Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo đã bị kiểm điểm theo quy định tại Điều 91 của Luật THAHS năm 2019 nhưng sau khi kiểm điểm vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm thì Công an cấp xã đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

(3) Trường hợp người được hưởng án treo do đơn vị quân đội giám sát, giáo dục đã bị kiểm điểm theo quy định tại Điều 91 của Luật THAHS năm 2019 nhưng sau khi kiểm điểm vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm thì đơn vị quân đội giám sát, giáo dục lập biên bản vi phạm và đề nghị cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về trình tự, thủ tục buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo: Luật THAHS năm 2019 quy định cụ thể về cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ, các tài liệu cần có trong hồ sơ; Tòa án phải tổ chức phiên họp xem xét, quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 thì thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ); quy định về việc thi hành quyết định của Tòa án về việc buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Những sửa đổi bổ sung trên là phù hợp với quy định của BLHS năm 2015 và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi hành Luật THAHS năm 2010; góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo./.

Quyết Định Giải Quyết Đề Nghị Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo Có Các Nội Dung Nào? / 2023

Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có các nội dung nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Thu, cán bộ phụ nữ, tôi được biết Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết về hưỡng dẫn áp dụng án treo. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có các nội dung nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có các nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành (có hiệu lực từ 1/7/2018), cụ thể như sau:

– Ngày, tháng, năm ra quyết định;

– Tên Tòa án ra quyết định;

– Thành phần của Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân; Thư ký phiên họp;

– Họ tên, nơi cư trú hoặc nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác của người được đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo;

– Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo;

– Quyết định của Tòa án về việc chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Trường hợp Tòa án quyết định không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do.

Bên cạnh có, Nghị quyết cũng quy định thêm:

– Việc gửi quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

– Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có thể bị Viện Kiểm sát cùng cấp hoặc Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Việc phúc thẩm quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo được thực hiện theo thủ tục phúc thẩm quyết định theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quyết định giải quyết kháng nghị đối với quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo thực hiện theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

– Quyết định giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Trân trọng!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Quy Định Mới Về Trình Tự, Thủ Tục Rút Ngắn Thời Gian Thử Thách Của Án Treo Theo Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!