Đề Xuất 12/2022 # Một Số Lưu Ý Về Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Mà Kế Toán Nên Biết / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Một Số Lưu Ý Về Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Mà Kế Toán Nên Biết / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Lưu Ý Về Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Mà Kế Toán Nên Biết / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Xác định thời điểm lập hóa đơn

Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC về việc DN được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào và theo Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC; ngày 22/6/2015 (áp dụng từ ngày 06/8/2015) về việc quyết toán vào chi phí được trừ thì:

Đối với các hóa đơn đầu vào (hóa đơn GTGT) bị sai thời điểm có nguy cơ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định rõ về thời điểm lập hóa đơn tài chính khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

Ngày ghi trên hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày ghi trên hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…

Ngày ghi trên hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng…

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ…

Thứ nhất, DN xuất kho giao hàng (hàng hữu hình) ngày 01/5/2015 nhưng đến ngày 02/5/2015 hoặc ngày 05/5/2015 bên bán mới lập hóa đơn tài chính giao cho bên mua mua. Vi phạm này bị xử phạt theo Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC cụ thể như sau:

i) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 4 triệu đồng;

ii) Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Thứ hai, DN xuất kho giao hàng nhiều lần ở tháng 5/2015 và cuối tháng 5/2015 mới lập hóa đơn GTGT cho người mua. Trường hợp này quy về xuất khống vì theo Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì: “Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng”.

Thứ ba, DN bán hàng thống nhất với bên mua là giao hàng cho đến khi nào hết hàng (lô hàng lớn hàng nghìn tấn hàng) thì hai bên nghiệm thu và bên bán lập hóa đơn một lần vì bên mua không đồng ý lấy nhiều hóa đơn. Lúc này sẽ xảy ra các trường hợp:

Bên bán giao hết hàng cho bên mua và cuối tháng đó xuất hóa đơn thì xử phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Bên bán giao hết hàng cho bên mua và sang tháng sau mới xuất hóa đơn (lệch tháng): Bên bán bị xử phạt về hành vi kê khai, nộp thuế chậm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Bên bán giao hết hàng cho bên mua và sang năm sau mới xuất hóa đơn (lệch năm) ví dụ bên bán giao hàng từ năm 2015 sang năm 2016 bên bán mới xuất hóa đơn thì phần hàng giao năm 2015 không xuất hóa đơn để kê khai, nộp thuế bị xử phạt như sau: Xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo Điểm d Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng trở lên. Xử phạt về hành vi kê khai man, trốn thuế GTGT và thuế TNDN năm 2015 theo Thông tư số 166/2013/TT-BTC, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2015/TT-BTC (truy thu một lần số thuế trốn, phạt (tính tiền) chậm nộp 0,05%/1 ngày chậm nộp và phạt bổ sung từ 20% – 300% số thuế trốn đó).

Thứ tư, bên bán lập hóa đơn trước cho bên mua để bên mua về làm các thủ tục giải ngân (thanh toán) còn hàng thì giao vào tháng sau. Đây là hóa đơn khống, bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng theo Khoản 5 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC đối với hành vi lập hóa đơn khống (hóa đơn bất hợp pháp) và phải hủy hóa đơn.

Thứ năm, bên bán giao hàng cho bên mua vào ngày 31/12 của năm trước, lập hóa đơn vào ngày bên mua trả tiền (bên mua thanh toán chậm sang ngày 03/01 năm sau). Xuất hóa đơn chậm nhưng lệch năm, bị quy về khai man, trốn thuế, xử phạt như trường hợp 3 tình huống thứ 3.

Thứ sáu, bên bán cung cấp dịch vụ và thu tiền:

Khi dịch vụ hoàn thành thì bên bán chưa lập hóa đơn tài chính mà khi nào bên mua thanh toán trả nợ cho bên bán, bên bán lúc đó mới lập hóa đơn tài chính gửi cho bên mua: Hóa đơn lập sai thời điểm, bên bán bị phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Khi dịch vụ hoàn thành thì bên bán đợi cuối tháng mới lập hóa đơn tài chính gửi bên mua: Hóa đơn lập sai thời điểm.

Khi dịch vụ chưa hoàn thành mà bên mua dịch vụ thanh toán trước thì bên bán dịch vụ chưa phải lập hóa đơn tài chính gửi cho bên mua: Bên bán phải lập hóa đơn tài chính gửi bên mua vì theo Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC: “Phải lập hóa đơn khi thu tiền: Dịch vụ chưa hoàn thành (ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền) đối với thanh toán trước, lập hóa đơn khi dịch vụ hoàn thành (ngày lập hóa đơn là ngày dịch vụ hoàn thành) đối với thanh toán sau”.

Đặc biệt với 4 nhóm hàng được lập hóa đơn theo tháng là điện, nước, viễn thông, truyền hình; khi dịch vụ hoàn thành thì bên bán mới lập ngay hóa đơn tài chính gửi bên mua; khi dịch vụ chưa hoàn thành mà bên mua dịch vụ thanh toán trước thì bên bán dịch vụ lập hóa đơn tài chính gửi cho bên mua với giá trị tương ứng với số tiền đã thanh toán… Đây là cách lập hóa đơn tài chính đúng thời điểm mà không bị pháp luật xử phạt.

Một Số Lưu Ý Và Kinh Nghiệm Khi Lái Xe Ở Mỹ Mà Bạn Nên Biết!!! / 2023

Mỹ luôn là điểm đến, hành trình mơ ước của những bạn trẻ Việt Nam. Họ qua Mỹ với nhiều mục đích khác nhau, có thể là du học, định cư hoặc du lịch, tìm hiểu văn hòa, khám phá những công trình nổi tiếng. Nếu bạn có ý định qua Mỹ thì ngoài kinh nghiệm sống, bạn cũng cần trang bị cho mình những kiến thức khi tham gia giao thông và lái xe tại Mỹ.

Lưu ý khi lái xe ở Mỹ để tránh bị cảnh sát phạt

Vì thế trong bài viết này, IAMADD xin chia sẻ một số lưu ý và kinh nghiệm lái xe ở Mỹ cho những người tới Mỹ lần đầu mà IAMADD được biết từ lời kể của anh bạn đã định cư tại Mỹ được 5 năm.

1. Luật giao thông cơ bản ở Mỹ

Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, Mỹ cũng có một số quy định chung, nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi tham gia giao thông, đó là:

Lái xe ở bên phải đường (giống Việt Nam) trừ quần đảo Virgin (mọi người lái xe bên trái)

Muốn lái xe ở Mỹ cần đủ 16 – 18 tuổi (tùy thuộc vào từng tiểu bang)

Chú ý giới hạn tốc độ khi di chuyển (theo dõi chi tiết từng tiểu bang ở bên dưới)

Không bao giờ lái xe khi đã uống rượu bia, nồng độ cồn vượt mức cho phép (Theo dõi chi tiết ở bên dưới)

Dừng lại ở tất cả các biển bóng STOP

Người ngồi trong xe bắt buộc phải thắt dây an toàn.

Đảm bảo có bằng lái xe, giấy tờ (nếu không có bằng lái xe thì phải đổi bằng Việt Nam sang bằng lái xe quốc tế Mỹ)

Luật giao thông cơ bản lái xe tại Mỹ

2. Một số kinh nghiệm và lời khuyên khi lái xe ở Mỹ

2.1. Luật giao thông tiểu bang

Điều đầu tiên cần biết khi lái xe là ở Mỹ, đó là 2 luật:

– Luật liên bang (luật chung của cả nước)

– Luật tiểu bang (tùy thuộc vào tiểu bang, địa phương bạn đang ở)

2.2. Giới hạn độ tuổi khi lái xe

Tiểu bang

Độ tuổi được phép lái xe

Tiểu bang

Độ tuổi được phép lái xe

Alabama 17 Alaska 16 tuổi 6 tháng Aiona 16 tuổi 6 tháng Arkansas 18 California 17 Colorado 17 Connecticut     18 Delaware 17 District of Columbia 18 Florida     18 Georgia 18 Hawaii     17 Idaho 16 Illinois     18 Indiana 18 Iowa     17 Kansas 16 tuổi 6 tháng Kentucky 17 Louisiana 17 Maine 16 tuổi 9 tháng Maryland 18 Massachusetts 18 Michigan 17 Minnesota 17 Mississippi 16 tuổi 6 tháng Missouri 18 Montana 16 Nebraska 17 Nevada 18 New Hampshire 18 New Jersey 18 New Mexico 16 tuổi 6 tháng New York Cuối 17 hoặc 18 North Carolina 16 tuổi 6 tháng Ohio 18 North Dakota 16 Oklahoma     16 tuổi 6 tháng Oregon 17 Pennsylvania Cuối 17 hoặc 18 Rhode Island 17 tuổi 6 tháng South Carolina 16 tuổi 6 tháng South Dakota 16 Tennessee 17 Texas 18 Utah 17 Vermont 16 tuổi 6 tháng Virginia 18 Washington 17 West Virginia 17 Wisconsin     16 tuổi 9 tháng Wyoming 16 tuổi 6 tháng    

2.3. Giới hạn tốc độ ở Mỹ như thế nào?

IAMADD không có câu trả lời phù hợp dành cho bạn bởi lẽ tốc độ di chuyển sẽ phụ thuộc vào luật của tiểu bang đề ra. Nếu ở Việt Nam, giới hạn tốc độ là Km/h thì ở Mỹ sẽ tính theo dặm/h.

Ví dụ: Ở California giới hạn tốc độ trên đường cao tốc là 65 – 70 dặm/h (105 – 113km/h), còn ở Arkansas có giới hạn từ 75 dặm/h (121 km/h)

Ở mỗi tiểu bang sẽ có giới hạn tốc độ khác nhau nên kinh nghiệm khi lái xe ở Mỹ là bạn cần để ý các dấu hiệu, biển báo giao thông và chú ý người bản địa lái xe với tốc độ như thế nào thì mình lái xe với tốc độ đó hoặc chậm hơn.

Trong thành phố, khu dân cư đông đúc sẽ có giới hạn từ 25 – 30 dặm/h (40 – 48 km/h)

Giới hạn ở các tiểu bang hoặc xa lộ khoảng 65 – 80 dặm/h (104 – 128 km/h)

Còn ở khu trường học sẽ giảm chỉ còn 10 – 25 dặm (16 – 40 km/h). Tốc độ giảm xuống là khi học sinh tan trường và có đèn cảnh báo màu vàng xuất hiện.

1 dặm = 1.6km

Các tiểu bang tiêu biểu

Cao tốc nông thôn

Cao tốc đô thị

Đường 1 chiều

Đường 2 chiều

Khu dân cư

1. California 105 – 113km/h 80 – 105 km/h 105 km/h 89 – 105 km/h 40 – 48 km/h 2. Nevada 113 – 129 km/h 89 – 105 km/h 105 – 121 km/h 89 – 113 km/h 32 – 48 km/h 3. Colorado 105 – 121 km/h 89 – 121 km/h 89 – 105 km/h 89 – 105 km/h 32 – 56 km/h 4. Florida 113 km/h 72 – 113 km/h 89 – 105 km/h 89 – 97 km/h 32 – 80 km/h 5. illinois 113 km/h 72 – 113 km/h 105km 89km 32 – 48 km/h 6. Maine 113 – 121 km/h 80 – 105 km/h 72 – 89 km/h 72 – 89 km/h 40 km/h 7. Ohio 113 km/h 80 – 113 km/h 89 – 113 km/h 72 – 89 km/h 32 – 56 km/h 8. Texas 121 – 137 km/h 89 – 121 km/h 121 km/h 89 – 121 km/h 40 – 48 km/h 9. Utah 121 – 129 km/h 89 – 121 km/h 121 km/h 89 – 121 km/h 40 – 48 km/h 10. Virginia Không có đường cao tốc 89 km/h 48 – 72 km/h 32 – 40 km/h 11. Arizona 105 – 121 km/h 89 – 105 km/h 89 – 105 km/h 72 – 105 km/h 32 – 40 km/h 12. Washington 113 km/h 97 km/h 105 – 113 km/h 89 – 105 km/h 32 – 80 km/h 13. Alaska 105 km/h 89 – 105 km/h 89 – 105 km/h 72 – 105 km/h 32 – 40 km/h 14. Idaho 113 – 129 km/h 97 – 105 km/h 105 – 113 km/h 89 – 113 km/h 40 – 56 km/h 15.New Jersey 105 km/h 80 – 105 km/h 89 km/ h 48 – 89 km/h 32 – 56 km/h

Bảng giới hạn tốc độ lái xe ở Mỹ của một số bang tiêu biểu

Giới hạn tốc độ theo tiểu bang nên mức phạt vượt quá tốc độ cũng do tiểu bang đặt ra. Ví dụ: Ở Georgia, mức phạt vượt quá tốc độ tối đa là 1.000 USD, ở Virginia là 2.500 USD và có thể phạt tù. Nhưng cũng có một số tiểu bang chỉ phạt tối đa là 500 USD

2.4. Kinh nghiệm vượt xe khác như thế nào

Vượt xe là điều rất bình thường khi tham gia giao thông nhưng bạn cũng cần biết rõ một số kinh nghiệm khi vượt xe tại Mỹ đấy. Để không bị mắc lỗi thì bạn nên luôn luôn vượt xe bên trái. Còn vượt bên phải sẽ phụ thuộc vào luật của các tiểu bang

Kinh nghiệm vượt xe tại Mỹ mà bạn nên biết

2.5. Lái xe khi đã uống rượu sẽ bị phạt tới mức độ nào?

Mỗi tiểu bang tại Mỹ đều có giới hạn nồng độ cồn trong máu và giới hạn phổ biến là 0.08%. Nếu không may hôm đó bạn uống rượu và bị bắt thì cảnh sát có cơ hội phạt bạn tới bến luôn đấy.

Không đơn giản là phạt tiền mà có thể bạn sẽ bị thu bằng lái xe, phải học lại các khóa về an toàn giao thông,… Và ước tính số tiền mà bạn phải trả cho lỗi này lần đầu sẽ vào khoảng 10.000 USD (240 triệu).

Lưu ý: Để rượu bia trong xe cũng bị phạt đấy, trừ khi để trong cốp

Uống rượu khi lái xe ở Mỹ sẽ bị phạt rất nghiêm

2.6. Một số lưu ý khác khi lái xe

Ngoài những kinh nghiệm lái xe ở bên trên, các bạn cũng cần chú ý:

– Được phép rẽ phải ở những ngã tư có đèn đỏ

– Trước khi ra đường thì nên kiểm tra mình đã mang đầy đủ giấy tờ tùy thân chưa: visa du lịch, giấy công tác và bằng lái xe của mình

– Nên có người ngồi bên cạnh trong thời gian bạn chưa quen đường ở bên MỸ

– 10h – 15h chiều là thời gian ít xe di chuyển. Nếu là du lịch, ngắm cảnh thì thời điểm này khá phù hợp với bạn đấy

– Trời có tuyết thì tốt nhất là ở nhà. Nếu có việc phải đi thì thuê xe là biện pháp hợp lý nhất

Nếu bạn đang có ý định du lịch Mỹ tự túc thì bạn có thể xem qua bài viết kinh nghiệm du lịch Mỹ tực túc mà IAMADD mới chia sẻ trong thời gian vừa qua

2.7. Lời khuyên cuối cùng cho việc lái xe ở Mỹ

Xem cẩm nang lái xe Driver Handbook

Lời khuyên và kinh nghiệm cuối cùng cho việc lái xe ở Mỹ mà IAMADD muốn chia sẻ cho các bạn là nên đọc cẩm nang lái xe của từng tiểu bang mà bạn chuẩn bị đi qua. Để tìm được cẩm nang lái xe tại Mỹ thì bạn chỉ cần lên Google và Search “Tên tiểu bang + Driver Handbook”.

Ví dụ: Bạn muốn tìm cẩm nang lái xe ở California thì bạn chỉ cần gõ “California Driver Handbook” là có kết quả cho bạn ngay. Nếu bạn muốn đọc Tiếng Việt thì chỉ cần thêm “in Vietnamese” vào sau Driver Handbook là được.

3. Nên làm gì khi lái xe ở Mỹ bị bắt

Thời gian đầu lái xe tại Mỹ bị bắt là chuyện không thể tránh khỏi. Vậy nên, khi bạn thấy cảnh sát hú còi, nháy đèn phía sau xe thì bạn nên giảm tốc độ, tìm chỗ an toàn (nơi có người, đông dân cư) mà dừng lại.

Nếu bạn bị thổi còi vào ban đêm thì nên cẩn thận vì rất có thể đó không phải cảnh sát mà là cướp đấy. Do đó, để chắc chắn bạn hãy lái xe tới nơi có người, trạm xăng rồi dừng xe và trình báo lý do không dừng lại ngay cho cảnh sát.

Nên làm gì khi lái xe ở Mỹ bị bắt

Và khi bị cảnh sát bắt bạn cần thực hiện như sau:

– Dừng xe, gạt số về vị trí đậu và gài thắng phụ

– Ngồi yên trên xe, đặt 2 tay lên vô lăng rồi chờ cảnh sát tới. Khi họ ra hiệu cho bạn thì hãy kéo kính xuống đủ để nhìn và nói chuyện. Cảnh sát yêu cầu bạn đưa giấy tờ gì thì bạn nên đưa giấy tờ đó.

– Khi kiểm tra xong, bạn nên ký vào giấy mà họ đưa cho bạn. Mặc dù không hiểu là gì nhưng bạn yên tâm đó chỉ là giấy cảnh cáo hoặc giấy nộp phạt thôi. Bởi lẽ cảnh sát Mỹ không bao giờ viết bậy bạ và luôn làm đúng luật.

Lưu ý: Cảnh sát Mỹ không bao giờ nhận hối lộ và cũng chẳng bao giờ cẩu xe của bạn khi không mang giấy tờ. Còn nếu bạn uống rượu quá mức hay có ma túy thì không chỉ bị cẩu xe mà còn bị còng tay luôn đó.

4. Biển báo giao thông lái xe ở Mỹ mà bạn nên biết

Nhiều lúc không để ý là bay ngay mấy trăm đô vì lỗi này

Biển thông báo đường 1 chiều liên bang và ở một số tiểu bang tại Mỹ

“Đừng nghĩ đến việc đậu xe ở đây”.

Biển báo cho xe đạp và người đi bộ mà bạn cũng cần biết

Khi học sinh tan trường, trên đường sẽ có biển báo, tín hiệu giao thông màu vàng yêu cầu xe dừng lại để nhường đường cho học sinh. Nếu bạn cố tình đi qua, bạn sẽ bị phạt rất nặng đấy.

Biển báo các khúc quanh, rẽ phải, rẽ trái tại Mỹ

Đây chỉ là biển báo giao lộ giúp bạn biết rõ phía trước có những gì, có ngã 3 hoặc ngã tư.

Làn đường và nhập làn ở Mỹ cũng tương tự như ở Việt Nam. Bạn chỉ cần chú ý một chút là không có vấn đề gì.

Đây là một số biển báo cảnh báo đường có vấn đề giúp bạn lái xe an toàn hơn.

Quy Định Về Hóa Đơn Mới Nhất Năm 2022 Kế Toán Cần Lưu Ý / 2023

Quy định về hóa đơn trong giai đoạn chuyển đổi hóa đơn điện tử

Giai đoạn từ 1/11/2018 đến 31/10/2020:

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 14/11/2019, thì một số văn bản pháp lý cũ về hóa đơn điện tử (HĐĐT) vẫn sẽ có hiệu lực đến 31/10/2020. Do vậy, các doanh nghiệp cần theo dõi và áp dụng đầy đủ để đảm bảo cho công việc.

Về mốc thời gian yêu cầu bắt buộc sử dụng, chuyển đổi HĐĐT, tại Điều 3, Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018, có hiệu lực thực thi từ 1/11/2018 nêu rõ:

Từ 1/11/2018: đơn vị mới thành lập phải sử dụng HĐĐT

Từ 1/11/2018 đến 31/11/2020: các đơn vị thực hiện chuyển đổi sang HĐĐT

Từ 1/11/2020: 100% đơn vị phải sử dụng HĐĐT

Trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, thì Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Kể từ 01/11/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sẽ chính thức hết hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn bổ sung cụ thể hơn cho Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cụ thể, từ ngày Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến ngày 31/10/ 2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

Thông tư số 32/2011/TT-BTC (ngày 14/3/ 2011) về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 191/2010/TT-BTC (ngày 1/12/2010) hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC (ngày 31/3/2014) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015;

Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 quy định về việc thí điểm sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế; Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế;

Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;

Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 về việc sử đổi bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Tóm lại, trong thời gian diễn ra chuyển đổi HĐĐT theo lộ trình của Chính Phủ (1/11/2018 đến 31/10/2020) thì việc sử dụng HĐĐT vẫn được thực hiện theo các quy định về hóa đơn điện tử tại các văn bản pháp luật kể trên.

Kể từ ngày 1/11/2020, các quy định cũ về hóa đơn điện tử sẽ chấm dứt hiệu lực thi hành. Thay vào đó, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC sẽ là 02 văn bản pháp luật chính, quy định về hóa đơn điện tử mới nhất.

Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020 kế toán cần lưu ý

1. Quy định về hóa đơn: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Giai đoạn trước 31/10/2020, Hồ sơ đăng ký sử dụng HĐĐT gồm có: Mẫu hóa đơn; Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử; Thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Sau 02 ngày (tính từ ngày nộp hồ sơ), nếu cơ quan thuế không có ý kiến thì DN có thể bắt đầu phát hành hóa đơn.

Tuy nhiên, kể từ 1/11/2020 thì đơn vị đăng ký hóa đơn điện tử chỉ cần nộp Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP để đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan thuế. Sau 01 ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ) Cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo Về việc chấp nhận/ không chấp nhận sử dụng HĐĐT cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Quy định về hóa đơn: Chuyển đổi HĐĐT sang chứng từ giấy

Từ giờ đến 31/10/2020 doanh nghiệp vẫn có thể chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo Thông tư 32/2011/TT-BTC khi:

Người bán muốn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một lần;

Người mua, người bán được chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1/11/2020, doanh nghiệp chỉ được áp dụng quy định chuyển đổi HĐĐT sang chứng từ giấy để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

3. Quy định về hóa đơn: Thời điểm lập HĐĐT

Ngày 5/11/2019, tại buổi hội thảo về chính sách thuế và quy định HĐĐT, ông Lê Nguyên Hợp – chuyên gia về hóa đơn của Tổng cục Thuế làm rõ: Trong thời gian Thông tư 32/2011/TT-BTC còn hiệu lực thi hành (đến hết ngày 31/10/2020) thì căn cứ để kê khai nộp thuế là ngày lập trên HĐĐT. Do đó, HĐĐT có ngày lập và chữ ký số, thì dù ngày lập và ngày ký số không trùng nhau đó vẫn là hóa đơn hợp lệ.

Sang ngày 1/11/2020, quy định về hóa đơn, cụ thể là thời điểm lập sẽ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1e Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC: “Thời điểm lập HĐĐT xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

Như vậy, kể từ 1/11/2020 thì HĐĐT sẽ bắt buộc phải có ngày lập trùng với ngày ký số trùng nhau mới được coi là hợp lệ.

4. Quy định về hóa đơn: Cách xử lý HĐĐT sai sót

Kể từ ngày 1/11/2020, hướng xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót sẽ áp dụng theo quy định ban hành tại Thông tư 68/2019/TT-BTC:

Trường hợp 1: Sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai về mã số thuế, và các nội dung khác:

– Người bán gửi thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

– Người bán gửi Thông báo hủy HĐĐT (để giải trình về thông tin sai sót) với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (Áp dụng với trường hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế).

Trường hợp 2: Sai sót về mã số thuế, thuế suất, số tiền, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng…:

– Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

– Người bán lập HĐĐT mới thay thế cho HĐĐT đã lập có sai sót và gửi cho người mua.

– Người bán gửi Thông báo hủy HĐĐT tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế.

Trường hợp 3: Nếu cơ quan thuế Nhận dữ liệu HĐĐT và phát hiện có sai sót

Cơ quan thuế gửi Thông báo về HĐĐT cần rà soát cho người bán theo Mẫu số 05 (ban hành kèm Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 02 ngày (tính từ ngày nhận được thông báo):

– Người bán gửi Thông báo hủy HĐĐT tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn (nếu có).

– Nếu người bán thông báo hủy HĐĐT đã lập thì người bán lập HĐĐT mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

– Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

5. Quy định về hóa đơn: Ký hiệu và đánh số HĐĐT

Từ 1/11/2020, hóa đơn điện tử sẽ bỏ mẫu số hóa đơn. Đồng thời, số hóa đơn gồm tối đa 8 chữ số từ 1 – 99999999. Bên cạnh đó, ký hiệu HĐĐT cũng được thay đổi theo Điểm a.2, khoản 1, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC. Cụ thể như sau:

– Ký tự thứ 1: Để phân biệt các loại hóa đơn, trong đó: (1) là Hóa đơn GTGT; (2) là Hóa đơn BH ; (3) là Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử; (4) là hóa đơn khác hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

– Ký tự thứ 2 là C – Hóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan thuế; hoặc K – Loại không có mã của cơ quan thuế.

– Ký tự thứ 3 và 4: Năm lập HĐĐT được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

– Ký tự thứ 5: Thể hiện loại HĐĐT được sử dụng với các ký tự: T; D; L; M.

– Ký tự thứ 6 và 7: Do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY. Ví dụ: 1K21TAA

Hi vọng, những thông tin quy định về hóa đơn mới nhất được chia sẻ qua bài viết sẽ giúp các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử có hiệu quả trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Một Số Luật Chơi Poker Online Mà Bạn Nên Biết / 2023

Poker online không đơn thuần là một trò chơi bài bạc may rủi mà nói một cách chính xác và đầy đủ thì Poker trực tuyến là 1 trò chơi tập hợp hai yếu tố may mắn và kỹ thuật mà trong đó các quân bài là phương tiện công cụ để người chơi thể hiện sự tính toán, phân tích xác suất, quản lý rủi ro, kìm chế cảm xúc… để giành chiến thắng.

Poker online được phân ra làm nhiều lọai: five-card draw, seven-card stud, draw lowball, seven-card lowball, razz…. trong số đó thì Texas Hold’em là phổ biến nhất.

Luật chơi Poker online ở mỗi vòng

Vòng PREFLOP

Trong mỗi ván sẽ có 2 người chơi ngồi liên tiếp nhau buộc phải đặt cược trước tiên. Vị trí của 2 người này được gọi là Blinds. Theo nguyên tắc chơi Poker online, người thứ 2 sẽ phải cược số tiền gấp đôi số tiền của người thứ nhất, vì vậy mọi người gọi người thứ nhất là Small Blind, và người thứ 2 là Big Blind. Đây đều là những thuật ngữ trong Poker bạn nên nhớ khi muốn tìm hiểu trò chơi nay. Small blind và Big blind thường ngồi sau Dealer.

Sau mỗi ván, Dealer sẽ được thay đổi đến người tiếp theo theo chiều của kim đồng hồ, vì thế mà Small blind và Big blind cũng sẽ thay đổi theo như vậy hồ đến người đặt cược tiếp theo( bạn không cần quan tâm nhiều đến việc này vì khi đánh Poker trực tuyến, máy đã tự động làm tất ). Dealer là người được đánh dấu bằng chữ D đặt trước mặt người đó. Ngay sau khi người chơi Blinds đặt cược, mỗi người chơi sẽ nhận được 2 lá để bắt đầu vòng cược đầu tiên.

Người chơi sẽ có 5 lựa chọn để quyết định có tiếp tục theo ván bài hay không.

Vòng FLOP

Sau khi vòng đặt cược đầu tiên hoàn thành, 3 lá bài chung( community) sẽ được lật cho tất cả người người nhìn thấy. Từ đó họ sẽ biết được 2 lá bài trong tay của mình kết hợp với 3 lá bài chung sẽ tạo được liên kết thế nào và quyết định có nên tiếp tục theo ván bài hay không khi vòng cược thứ 2 bắt đầu.

VÒNG TURN

Lá bài thứ 4 sẽ đặt kế tiếp 3 lá bài trước đó để người chơi dễ dàng nhìn thấy , tính toán và tạo sự kết hợp với 2 lá bài trong tay họ. Lá bài ở vòng này người ta gọi là Turn card. Ở vòng này có tổng cộng 6 lá: 2 lá bài trên tay người chơi và 4 lá bài chung( community), tuy nhiên chỉ tính 5 lá do người chơi kết hợp để tao ra liên kết mạnh nhất.

Diễn biến đặt cược Poker online này cũng giống như các vòng trên và tiền cược sẽ tiếp tục được gom vào POT.

Vòng RIVER

Đây là vòng cược thứ cuối cùng dành cho các người chơi. Lá bài thứ 5 còn được gọi là River carrd. Sau khi vòng cược này kết thúc, người chơi sẽ kết hợp 2 lá bài trên tay của mình với 5 lá community card để tạo ra liên kết bài mạnh nhất và trình ra để phân biệt thắng thua, người ta gọi nó là showdown.

Vòng SHOWDOWN

Tại vòng showdown, mỗi người chơi sẽ trình bài của họ( poker hand) để tìm ra ai là người nắm giữ bài mạnh nhất và người chiến thắng.

Qua bài viết trên chúng tôi hi vọng bạn sẽ nắm bắt được những thuật ngữ cơ bản cũng như luật chơi của casino Poker online Texas Hold’em. Chức các bạn may mắn!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Lưu Ý Về Thời Điểm Xuất Hóa Đơn Mà Kế Toán Nên Biết / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!