Một Số Bài Học Kinh Nghiệm Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7, Khóa X Trên Địa Bàn Nghệ An

Xem 792

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Bài Học Kinh Nghiệm Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7, Khóa X Trên Địa Bàn Nghệ An mới nhất ngày 26/02/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 792 lượt xem.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2008-2017 tăng trưởng khá, ổn định và bền vững, đạt bình quân 4,52%/năm; cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch theo hướng tích cực: Năm 2008 (nông nghiệp 84,97%, lâm nghiệp 6,45%, thủy sản 8,58%), năm 2021 (nông nghiệp 78,78%, lâm nghiệp 7,42%, thủy sản 13,80%); trong nông nghiệp thuần giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ: Năm 2008 (trồng trọt 60,53%, chăn nuôi 36,68%, dịch vụ 2,79%), đến năm 2021 (trồng trọt 51,74%, chăn nuôi 44,08%, dịch vụ 4,18%); góp phần quan trọng trong tốc độ tăng trưởng chung của cả tỉnh.Thu nhập của đại bộ phận dân cư nông thôn không ngừng nâng lên, nhất là cư dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo; phát triển sản xuất, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhanh, nhất là các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a. Cơ sở vật chất về y tế, giáo dục, văn hóa xã hội được tiếp tục đầu tư đồng bộ, hiện đại; người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa xã hội ngày càng tốt hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Xuân Lâm, Nam Đàn

quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải gắn liền với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, đơn vị.

phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân; vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân là giải pháp hàng đầu, làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng, dân tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị; trong đó khẳng định vai trò quan trọng của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Phải coi trọng công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán, nhất là cán bộ cấp xã. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì việc nâng cao thu nhập cho người dân là tiền đề để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu khác, do vậy từng địa phương phải có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của mình để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

phải lồng ghép, sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của nhà nước và các nguồn lực trong cộng đồng dân cư và xã hội cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn; việc huy động đóng góp của người dân phải thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bàn bạc dân chủ, không gượng ép, quá sức dân.

việc ban hành các cơ chế chính sách cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải có trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực cho phát triển sản xuất và an sinh xã hội; hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cơ chế chính sách cụ thể, rõ ràng, kịp thời tạo điều kiện cho cơ sở chủ động trong quá trình thực hiện; đồng thời, khi đã ban hành các cơ chế chính sách thì phải đảm bảo cân đối được nguồn lực và các điều kiện cần thiết để triển khai chính sách.

phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn phải gắn liền với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường nông thôn. Có như vậy quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới thực sự bền vững, người dân mới thực sự có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bạn đang xem bài viết Một Số Bài Học Kinh Nghiệm Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7, Khóa X Trên Địa Bàn Nghệ An trên website Athena4me.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!