Đề Xuất 12/2022 # Mời Tải Về Mẫu Quyết Định Thanh Lý Tài Sản Cố Định (Tscđ) / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Mời Tải Về Mẫu Quyết Định Thanh Lý Tài Sản Cố Định (Tscđ) Mới Nhất / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mời Tải Về Mẫu Quyết Định Thanh Lý Tài Sản Cố Định (Tscđ) / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quyết định thanh lý TSCĐ là gì?

Tài sản cố định thanh lý là những tài sản hết thời gian khấu hao, hư hỏng không sửa chữa được, tài sản lâu đời lạc hậu… Doanh nghiệp muốn thanh lý những tài sản này để thay thế mới bằng tài sản khác hoặc thu hẹp quy mô.

Khi có tài sản cố định cần thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính.

Quyết định thanh lý TSCĐ là tài liệu chứng nhận Giám đốc chấp thuận việc thanh lý TSCĐ sau khi có Biên bản đề nghị thanh lý TSCĐ của bộ phận sử dụng. Căn cứ vào Quyết định này, đơn vị tiến hành thanh lý tài sản cố định.

Nội dung Quyết định thanh lý tài sản cố định

Quyết định thanh lý TSCĐ bao gồm các nội dung như sau:

Tên công ty.

Số hiệu của Quyết định.

Ngày/tháng/năm ra Quyết định.

Tài sản cố định đem đi thanh lý. Chi tiết tên, nhãn hiệu, năm sản xuất, nước sản xuất.

Chữ ký và họ tên của Giám đốc.

Quyết định thanh lý tài sản cố định có nội dung cụ thể và được trình bày như sau:

Công ty ……..…..

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./QĐ-TLTS

……………, ngày …… tháng …… năm 20

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý tài sản cố định 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………

Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty đã ……………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

1. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ……………………………….

2. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ……………………………….

Nơi nhận:

CÔNG TY …………..

Giám đốc

……………………………

Tải về Quyết định thanh lý tài sản cố định

Mời bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mời tải về mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm/công việc hoàn thành

Mời tải về mẫu Bảng kê chi tiền ban hành theo Thông tư 200

Mời tải về mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Mời tải về mẫu bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Phần mềm kế toán MISA chúng tôi sẽ cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… MISA chúng tôi là sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp.

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Mẫu Quyết Định Thanh Lý Tài Sản Cố Định Hết Khấu Hao / 2023

Lượt Xem:18310

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định hết khấu hao

Việc các tài sản cố định đã hết thời gian khấu hao cho doanh nghiệp..và không còn được sử dụng nữa các bạn có thể thanh lý tài sản cố định đó đi để thu hồi vốn sử dụng cho công việc khác, mua tài sản cố định khác được tốt nhất.

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định hết thời gian khấu hoa này các bạn sẽ nhanh chóng thu hồi được 1 phần vốn giúp việc quya vòng được tốt hơn.

Công ty …….. …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./QĐ-TLTS

……………, ngày …… tháng …… năm 20

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý tài sản cố định

Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty đã ……………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

1. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ………………………

2. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ………………………

Điều 2. Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

bài tập thanh lý tài sản cố định

hạch toán thanh lý tài sản cố định trong misa

thanh lý tài sản cố định thấp hơn giá trị còn lại

chi phí thanh lý tài sản cố định là gì

mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

quyết định thanh lý tài sản cố định

thủ tục thanh lý tài sản cố định nhà nước

cách tính giá trị thanh lý tài sản cố định

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Biên Bản Thanh Lý Tài Sản Cố Định Mới Nhất Cho Người Dùng / 2023

được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp.Biên bản thanh lý tài sản cố định là biên bản được sử dụng trong doanh nghiệp sau khi có Mẫu số 02- TSCĐ: Ngoài các mẫu biên bản bàn giao tài sản thì biên bản thanh lý tài sản cũng là một trong những biên bản kiểm kê tài sản và nhận được quyết định về việc thanh lý tài sản cố định doanh nghiệp. Biên bản thanh lý tài sản cố định xác nhận việc thanh lý tàì sản khi có đợt thanh lý tài sản không còn sử dụng nữa hoặc hoặc tài sản đã được sử dụng trong thời gian dài và không còn đạt hiệu quả trong việc tạo ra giá trị sản xuất. Biên bản thanh lý tài sản này là căn cứ để phòng kế toán báo giảm tài sản cố định và được cập nhật trên sổ kế toán.

2. Một số thông tin cần biết rõ khi lập biên bản thanh lý tài sản cố định

2.1. Điều kiện để lập biên bản thanh lý tài sản cố định

Trước hết, để lập được một biên bản thanh lý tài sản, chúng ta cần có những điều kiện và yếu tố thiết thực để dựa vào đó đánh giá đúng sản phẩm tài sản mà chúng ta cần thanh lý.

Điều kiện là yếu tố đầu tiên trước khi lập một biên bản, bạn cần tuân thủ những điều kiện theo quy định như thế nào?

Trước hết để lập biên bản thì tài sản cố định phải là những tài khoản hết thời gian khấu hao sử dụng, nó bao gồm các loại tài sản hư hỏng không sửa chữa được. Trong quá trình thành lập của công ty, nếu bạn có các tài sản mà không phục vụ hay cung cấp các lợi ích hoặc nếu sử dụng tiếp phải mất chi phí quá lớn, hiệu quả thấp thì lúc này việc lập biên bản thanh lý nó là điều kiện cần thiết. Vì thế, để thu hẹp quy mô, thay đổi mục tiêu hoạt động, hay là tìm một tài sản nào đó phù hợp với yêu cầu của chúng ta trong công việc nhiều hơn thì việc thanh lý tài sản cố định là điều cần thiết.

Lúc này, với những tài sản không có thời gian hoạt động được lâu dài bạn cần lập một hợp đồng hay biên bản thanh lý nó để tránh mất nhiều thời gian khi không còn giá trị để sử dụng chúng thêm lần nữa.

Mau-bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh.rar

2.2. Nội dung của biên bản thanh lý tài sản

+ Tên ký mã hiệu, quy cách cấp hạng tài sản cố định, số hiệu tài sản cố định, số thẻ TSCĐ.

+ Nguồn gốc tài sản cố định: Nước sản xuất, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

+ Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ.

Kết luận của ban thanh lý tài sản cố định: đại diện ban thanh lý ghi rõ những đánh giá về tài sản dựa theo những tiêu chí nêu trên.

+ Ban thanh lý đánh giá về những chi phí thanh lý tài sản cố định, giá trị thu hồi (ghi số tiền bằng số và bằng chữ)

+ Ghi giảm số tài sản cố định về những tài sản được đưa ra thanh lý.

+ Ban thanh lý TSCĐ lập biên bản thanh lý có xác nhận đầy đủ chữ ký, họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

Mẫu số 02-TSCĐ: Biên bản thanh lý tài sản cố định

2.3. Tác dụng của biên bản thanh lý tài sản cố định

Tài sản cố định được xem là một bộ phận thuộc lĩnh vực trong tư liệu sản xuất. Chính vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trọng trong tư liệu lao đông và được xuất hiện quá trình sản xuất. Trong trường hợp này nó đóng vai trò là cơ sở vật chất kỹ thuật, đồng thời đây cũng chính là điều kiện trong việc tăng năng suất lao động xã hội và phát triển nền kinh tế.

Xét ở một góc độ nào đó, máy móc thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất chính được xem là yếu tố để xác định quy mô cũng như năng lực trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Hay từ góc độ vĩ mô thì việc đánh giá các cơ sở hạ tầng của của toàn bộ nền kinh tế quốc dân có thực lực vững mạnh hay không?

Chính vì điều đó mà trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tài sản cố định chính là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng trong việc mang cơ sở vất chất đến với hoạt động kinh doanh. Việc cải cách hoàn thiện, đổi mới và sử dụng hiệu quả của tài sản cố định sẽ chính là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp.

2.4. Thủ tục lập biên bản thanh lý tài sản cố định

Các bước thực hiện thanh lý tài sản cố định doanh nghiệp bao gồm:

Bước 1: Dựa vào kết quả kiểm kê thanh lý tài sản cố định để lập giấy tờ để đưa lên thủ trưởng trong đơn vị phê duyệt theo quy các mẫu quy định.

Bước 2: Thực hiện quyết định việc thanh lý tài sản cố định do thủ trưởng đơn vị làm quyết định. Từ đó, thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

Bước 3: Doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện việc thành lập hội đồng thanh lý và kiểm kê để có thể đưa ra đánh giá tài sản một cách chính xác và thống nhất.

Bước 4: Tiếp nhận ý kiến và quyết định của hội đồng thanh lý và quản lý tài sản để tiến hành thực hiện thanh lý tài sản cố định trong việc quyết định hình thức xử phạt kiểm tra tài sản, bán hoặc hủy tài sản.

Bước 5: Tiến hành tổng hợp, xử lý và thanh lý tài sản đơn vị. Sau đó Hội đồng thanh lý sẽ có nhiệm vụ lập bản thanh lý tài sản cố định đem giao cho bộ phận kế toán để ghi giảm phần tài sản cố định theo quy định của nhà nước.

2.5. Hồ sơ tài sản cố định trong doanh nghiệp bao gồm những gì?

– Hóa đơn, chứng từ hình thành

– Quyết định đưa vào sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

– Biên bản giao nhận tài sản cho bộ phận sử dụng, quản lý

– Dán nhãn thông tin và số thẻ tài sản

* Tài sản cố định có giá trị từ 30 triệu đồng, thời gian sử dụng trên 1 năm.

* Đối các khoản đầu tư không ở dạng hình thể vật chất như phần mềm, thương hiệu, quyền sử dụng đất thì hạch toán tài sản cố định vô hình.

Mau-bien-ban-thanh-ly-tai-san-co-dinh.rar

3. Những khó khăn khi lập biên bản thanh lý tài sản cố định

3.1. Phân loại tài sản chưa đúng với tính chất của nó

Có rất nhiều những doanh nghiệp lớn hiện nay vẫn không biết và phân biệt tài sản cố định khi thanh lý. Bạn có biết rằng một tài sản cố định hữu hình khi được đưa vào sử dụng sẽ luôn tuân thủ tối đa các điều kiện và yếu tố kỹ thuật để nó được hoạt động và tuân thủ mỗi ngày theo nguyên tắc của cơ quan. Tuy nhiên, các loại tài sản thông thường được thanh lý và lập biên bản thanh toán thường bị đánh đồng và không có sự phân loại hợp lý đối với từng cơ quan doanh nghiệp. Gây tổn thất không hề nhỏ đối với sự hoạt động của công ty.

Ở góc độ quản lý, nếu chúng ta đóng vai trò là người lên kế hoạch và biên bản thanh lý các loại tài sản, thì nếu có nhận thức đúng đắn hẳn nó sẽ giúp cho doanh nghiệp đánh giá mức độ sử dụng tài sản, chính xác, dẫn đến việc thu hồi vốn được thành công một cách nhanh hơn.

3.2. Xác định sai giá trị của tài sản cố định dẫn đến việc lập biên bản sai

Lỗi này khi thanh lý thường áp dụng đối với những người làm kế toán, ban đầu những tài sản cố định có thể được kê khai và thanh lý khi khấu trừ đi giá trị gia tăng đầu vào và không đủ các điều kiện hay tiêu chuẩn về khấu trừ. Chính vì thế mà ảnh hưởng đến quá trình khi tính đến các nguồn chi phí, các kết quả và hoạt động của doanh nghiệp, và đồng thời khi nộp vào ngân sách nhà nước cũng ảnh hưởng một cách đáng kể đến các doanh nghiệp hiện nay của chúng ta khi tiến hành thanh lý các loại tài sản cố định.

3.3. Việc trình bày vẫn chưa có độ thống nhất và đồng bộ trong các biên bản

Một số các đơn vị hay doanh nghiệp thông thường có thể sử dụng nhiều phương pháp và thanh lý tài sản khác nhau nhưng chưa có sự thống nhất và minh bạch trong khâu lập biên bản.

Nhiều trường hợp mọi người thực hiện lập biên bản còn chưa đúng với quy định được đặt ra ban đầu, các bước lập biên bản còn diễn ra chưa đúng với những thao tác thực hiện thanh lý tài sản. Bên cạnh đó, những tài sản khi thanh lý còn thường xuyên không có sự kiểm soát chặt chẽ hay công khai, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

Chưa kể đến các bước lập biên bản còn gặp khá nhiều những khó khăn vướng mắc làm chúng ta không thể không xảy ra những nhầm lẫn đáng tiếc. Lập biên bản thanh lý tài sản trong thời đại ngày nay cũng gặp tương đối nhiều khó khăn hay rắc rối nhiều hơn.

Tác giả: Timviec365.vn

Quyết Định Thanh Lý Tài Sản / 2023

PHÒNG GD&ĐT CÁI NƯỚCTRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HƯNG

Số: ……/QĐ-THTHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do- Hạnh phúc

Trung Hưng, ngày 16 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HƯNGCăn cứ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường; Căn cứ đề nghị bộ phận phụ trách cơ sở vật chất của nhà trường, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban thanh lý cô tài sản cố định trường Tiểu học Trung Hưng gồm các ông (bà) có tên sau:1- Ông: Hồ Văn Cuộc – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban2- Ông: Nguyễn Thành Nhu – Hiệu trưởng – Phó ban 3- Ông: Trần Văn Bi – Phó Hiệu trưởng – Phó ban 4- Ông: Nguyễn Văn Giới – Kế toán – Uỷ viên 5- Ông: Trần Hoàng Nhỏ – Thủ quỹ – Uỷ viên Điều 2. Ban thanh lý có nhiệm vụ kiểm tra, phân loại tài sản cố định. Thời gian tiến hành kiểm tra từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2016.Điều 3. Các ông bà có tên tại điều 1, thủ quỹ, kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận : – Như điều 3;– Lưu: VT.

Nguyễn Thành Nhu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2016 , tại trường Tiểu học Trung Hưng tổ chức hội nghị kiểm kê thanh lý tài sản cố định của trường

I.Thành phần:1- Ông: Hồ Văn Cuộc – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban 2- Ông: Trần Văn Bi – Phó Hiệu trưởng – Phó ban 3. Ông Trương Chí Dũng – CT Công đoàn – Phó ban4- Ông: Nguyễn Văn Giới – Kế toán – Uỷ viên 5- Ông: Trần Hoàng Nhỏ – Thủ quỹ – Uỷ viên II. Nội dungBan thanh lý đã kiểm tra Tài sản cố định của trường tiểu học Trung Hưng, nhận thấy các máy đã bị hỏng không sử dụng được. Hội nghị thống nhất thanh lý toàn bộ số tài sản bị hỏng, cụ thể là:

Số tiền thanh lý được chuyển vào quỹ tu sửa cơ sở vật chấtHội nghị nhất trí 100% không có ý kiến nào khác.Hội nghị kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.

Trung Hưng, ngày 17 tháng 12 năm 2016CÁC THÀNH VIÊN TRƯỞNG BAN

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mời Tải Về Mẫu Quyết Định Thanh Lý Tài Sản Cố Định (Tscđ) / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!