Đề Xuất 1/2023 # Mẫu Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2022 # Top 2 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Mẫu Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2022 # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

GIẤY ỦY QUYỀN (

Đăng ký người phụ thuộc)

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông: Nguyễn Văn Bình.                 Mã số thuế: 8262547436 cấp ngày 04/10/2012. Ngày sinh: 18/12/1988. Chứng minh nhân dân số: 164267437. Do Công an: Tỉnh Ninh Bình.             Cấp ngày: 05/09/2015. Chỗ ở hiện tại: Số 48 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B): 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng Mã số thuế: 0106208569. Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Đại diện pháp luật: Ông Hoàng Trung Thật.                          Chức vụ: Giám đốc

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây: Làm việc với Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân để làm thủ tục đăng ký Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho Ông Nguyễn Văn Bình, với các thông tin của Người phụ thuộc như sau:

+ Họ và tên: Nguyễn Kim Anh.         + Sinh ngày 12/03/2015.            + Quan hệ với người nộp thuế: Con. + Với các thông tin trên Giấy khai sinh cụ thể như sau:

+/ Số: 73.                         +/ Quyển số: 01/2015.

+ Nơi đăng ký khai sinh: Phố Thiện Tân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: T01/2021. ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 01 năm 2021.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền. 2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên. 3. Việc giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này. 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này. 3. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

                                                                                       Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2021

BÊN UỶ QUYỀN (ký, ghi rõ họ tên)

     

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

     

Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh Mới Nhất 2022

Giảm trừ gia cảnh là mức giảm khi người nộp thuế có người phụ thuộc. Vậy người phụ thuộc là gì và các đăng ký người phụ thuộc sao cho đúng? Nếu bạn đang muốn tìm hiểu những thông tin này, bài viết sau đây sẽ trích dẫn các văn bản cho bạn một cái nhìn tổng quan, rõ ràng và đầy đủ.

Người phụ thuộc là gì?

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: Con cái chưa thành niên, tàn tật không có khả năng lao động; Người không có thu nhập, thu nhập dưới mức quy định (bình quân tháng trong năm dưới 1 triệu đồng) như con cái đang học đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề. Vợ hoặc chồng không có khả năng lao động. Bố mẹ hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động. Người được cá nhân nộp thuế nuôi dưỡng mà không nơi nương tựa.

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Chính bởi vậy việc đăng ký cho người phụ thuộc là một bước không nên bỏ qua.

Cách đăng ký người phụ thuộc

Để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người phụ thuộc cần phải đăng ký giảm trừ gia cảnh với cơ quan chức năng và phải được một cấp mã số thuế nhất định. Người phụ thuộc sẽ được tạm tính giảm trừ gia cảnh từ thời điểm đăng ký tại cơ quan thuế.

Tùy thuộc vào từng trường hợp mà đăng ký sẽ khác nhau. Cụ thể:

Trường hợp 1: Cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp)

Người lao động chuẩn bị hồ sơ và gửi cho doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Cá nhân gửi văn bản ủy quyền (Mẫu giấy ủy quyền). Giấy tờ của người phụ thuộc là bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh ( đối tượng dưới 14 tuổi) Người phụ thuộc nếu là người nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực. Sau đó, doanh nghiệp hoàn thiện và nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp là cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc.

Trường hợp 2: Cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế

Theo điểm A khoản 10 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC, cá nhân cần chuẩn bị những giấy tờ sau: Tờ khai đăng ký của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Giấy tờ của người phụ thuộc là bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh ( đối tượng dưới 14 tuổi)

Người phụ thuộc nếu là người nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, người làm thủ tục đăng ký nộp hồ sơ cho cơ quan thuế.

Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh Gồm Những Ai

Quy định về Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2020

Quy định về Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2019 – 2020: Người phụ thuộc gồm những đối tượng nào? Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc …Kế toán Thiên Ưng xin trích những quy định cụ thể về vấn đề này:

(Theo điểm đ khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

: Theo khoản 1 điều 3 Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 quy định:“1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên , có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.”

Theo điều 187 Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 quy định:“Điều 187. Tuổi nghỉ hưu 1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi , nữ đủ 55 tuổi . 3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.”

Độ tuổi lao động là:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ

– Căn cứ Điều 6 Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/03/2000 của Chính phủ:

“Điều 6. Người thuộc diện cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường quản lý gồm:

1. Trẻ em mồ côi là trẻ em dưới 16 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị bỏ rơi, bị mất nguồn nuôi dưỡng và không còn người thân thích để nương tựa; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 88 của Bộ Luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật;

2. Người già cô đơn không nơi nương tựa là người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân. Người già còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, không có nguồn thu nhập. Trường hợp là phụ nữ cô đơn không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập, từ đủ 55 tuổi trở lên, hiện đang được hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội vẫn tiếp tục được hưởng;

3. Người tàn tật nặng không có nguồn thu nhập và không có nơi nương tựa; người tàn tật nặng tuy có người thân thích nhưng họ già yếu hoặc gia đình nghèo không đủ khả năng kinh tế để chăm sóc;

4. Người tâm thần mãn tính là người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện đói nghèo.”

Công văn số 901/TCT-TNCN ngày 15/3/2017 của Tổng cục Thuế:

“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột mà cá nhân người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng: – Nếu không còn nơi nương tựa nào khác thì được xem là người phụ thuộc. – Nếu còn nơi nương tựa thì không được xem là người phụ thuộc và không được tính giảm trừ gia cảnh.

“Không còn nơi nương tựa” có thể hiểu là không còn cha, mẹ, vợ, chồng, con trong độ tuổi lao động, có sức khỏe bình thường (Công văn số 6087/CT-TTHT ngày 29/6/2016).”

Công văn số 739/TCT-DNNCN ngày 6/3/2019 của Tổng cục Thuế:

“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp bà nội (bà) Nguyễn Thị Huê là bà Bùi Thị Dân do bà Huê đang trực tiếp nuôi dưỡng nếu đủ điều kiện người không nơi nương tựa, ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì được xác định là người phụ thuộc.”

Theo http://www.mof.gov.vn website Bộ tài chính

đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. – Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế(Thời hạn đăng ký: Chậm nhất 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm)

– Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký .kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc

– Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế. chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế

– 1 người phụ thuộc thì được tính giảm trừ

Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Và Thủ Tục Đăng Ký ?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên sẽ áp dụng tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Người lao động sẽ được giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9.000.000đ/người/tháng và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 3.600.000đ/người/tháng

Khi bạn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân thì bạn chỉ được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân cho bạn thôi, còn nếu bạn muốn được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì bạn phải đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và người phụ thuộc của bạn phải đủ điều kiện làm người phụ thuộc.

Hiện giờ bạn muốn đăng ký người phụ thuộc, bạn sẽ nộp cho cho công ty hồ sơ đăng ký người phụ thuộc bao gồm:

– Tờ khai mẫu 20 – ĐK – TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/Tt – BTC

– Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Do bạn không nêu rõ bạn đăng ký người phụ thuộc cho ai nên chưa có hồ sơ cụ thể cho bạn, bạn tham khảo hồ sơ cho các đối tượng sau: *) Đối với con:

– Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh làbản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (đối với con từ 14 tuổi trở lên).

– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

– Con đang theo học tại các bậc học trung học, cao đẳng, đại học…, hồ sơ chứng minh gồm:

+ Bản chụp Giấy khai sinh.

+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

-Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

*) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

*) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

*) Đối với các cá nhân khác: ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu của người nộp thuế và những trường hợp khác cá nhân có nghĩa vụ nuôi dưỡng, hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh (đối với người dưới 14 tuổi)

– Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

+ Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).

+ Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

+ Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

+Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã mẫu 09-XN-NPT- TNCN

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Sau khi bạn nộp hồ sơ cho công ty, công ty sẽ làm tờ khai Bảng tổng hợp người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gửi cho cơ quan thuế để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bạn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!