Đề Xuất 11/2022 # Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế / 2023 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

 

BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2021

  .

Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

XEM NGAY

Mẫu này tuân thủ theo Luật Xây dựng, Nghị định 16/2005; 112/2006 và là phụ lục của Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng.

Download Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật Mật khẩu : Cuối bài viết (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

(Cơ quan quyết định đầu tư)

Số:    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……… tháng……… năm………

QUYẾT ĐỊNH CỦA…….

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 xây dựng công trình ………………..

– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Thông tư số… . ngày… tháng … năm …của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của (cơ quan phê duyệt)…;

Xét đề nghị của…(Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo KTKT)… tại Tờ trình số.…. ngày….. ..,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình.……… với các nội dung chủ yếu sau:

Tên công trình:

Chủ đầu tư:

Tổ chức tư vấn lập BCKTKT:

Chủ nhiệm lập BCKTKT:

Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Địa điểm xây dựng:

Diện tích sử dụng đất:

Phương án xây dựng :

Loại, cấp công trình:

Thiết bị công nghệ (nếu có):

Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

Tổng mức đầu tư:

Trong đó:

– Chi phí xây dựng:

– Chi phí thiết bị:

– Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

– Chi phí khác:

– Chi phí dự phòng:

  Nguồn vốn đầu tư:

  Hình thức quản lý dự án:

  Thời gian thực hiện:

  Các nội dung khác:

            Điều 2. Tổ chức thực hiện.

  Nơi nhận:

  – Như Điều 3;

  – Lưu:…

  Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

  Câu hỏi : giàn phơi thông minh

  Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

  A. Khóa học Dự Toán – Quyết Toán – Dự Thầu

  Dự toán siêu tốc công trình : 100K

  Bóc tách khối lượng công trình nhanh: 100K

  Làm chủ hồ sơ quyết toán : 100K

  Lập hồ sơ dự thầu: 100K

  Kỹ sư Quantity Surveyor (QS) full Skill: 250K

  Lập tiến độ thi công công trình MS Project: 100K

  B. Khóa học Điện – Nước

  Thiết kế hệ thống Điện cho biệt thự – căn hộ dân dụng : 100K

  Thiết kế hệ thống Nước cho biệt thự – căn hộ dân dụng : 100K

  C. Khóa học Kết Cấu

  ETAB tính toán kết cấu (3 khóa) : 200K

  SAFE tính toán kết cấu móng : 100K

  Thiết kế nhà thép tiền chế SAP 2000: 100K

  D. Khóa học Triển khai – Diễn họa

  Photoshop cho kiến trúc (2 khóa) : 150K

  LUMION làm phim diễn họa kiến trúc (2 khóa): 250K

  ENSCAP 3.1 Render Full (thư viện) : 150K

  Triển khai (kiến trúc, kết cấu, điện nước, nội thất, họa viên) bằng Autocad: 500K

  E. Khóa học Kiến trúc – Dựng Hình

  Revit nhà dân dụng full (kiến trúc, kết cấu, điện, nước) : 200K

  Revit nhà cao tầng full (kiến trúc, kết cấu, điện, nước) : 200K

  Revit nhà công nghiệp full (KT, KC, ĐN) + Luminon diễn họa: 200K

  SKETCH UP dựng hình cho dân đi làm : 250K

  SKETCH UP dựng hình và render (2 khóa) : 250K

  Triển khai hồ sơ bằng LAYOUT-SKETCH UP (kèm Plugin) : 250K

  Ánh sáng, vật liệu, settting VRAY 4.2 (kèm thư viện và plugin dựng hình ): 250K

  Revid structure: 200K

  Cách triển khai và quản lý bản vẽ kĩ thuật revit: 200K

  Revi MEP:  100K

  Hình thức khóa học:

  Share qua Mail tải về máy để xem toàn bộ giáo trình

    Anh chị muốn đăng kí tài liệu liên hệ với chúng tôi TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HỒ SƠ XÂY DỰNG

  Địa chỉ: 17 Tố Hữu – Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

  Hotline:

  0904.87.33.88

  Website: https://hosoxaydung.com

  Email: hosoxaydung.com@gmail.com

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trung tâm đào tạo Hồ sơ xây dựng rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, Doanh nghiệp và các cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn!

  Hãy truy cập Website:

  chúng tôi

  để biết thông tin về các khóa học và tài liệu lĩnh vực xây dựngrất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, Doanh nghiệp và các cá nhân.

   

  BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2021

    .

  Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

  Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

  Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

  XEM NGAY Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

  Bạn không biếtnhư thế nào ?

  Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán / 2023

  Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Quyết Toán Vốn Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán Năm, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Đề Nghị Phê Duyệt Quyết Toán Của Chủ Đầu Tư, Thông Tư Hướng Dẫn Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Mới Nhất, Quyết Định Phê Duyệt Dự án, Quyết Định Phê Duyệt 1/500, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu, Quyết Định Phê Duyệt Đề án, Quy Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Vị Trí Việc Làm, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật, Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Dự Thảo Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quyết Định 403 Phê Duyệt Kế Hoạch Hành Động Năm 2014, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, Quyết Định Phê Duỵet Nhà Thầu Cạnh Tranh Rút Gọn Thuê Nhà, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2020, Quyết Định Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Sóc Sơn, Ha Noi, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Tờ Trình Xin Phê Duyệt Dự Toán Thu Chi, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Dự Toán, Mẫu Tờ Trình Xin Phê Duyệt Dự Toán, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Tờ Trình Xin Phê Duyệt Dự Toán, Phê Duyệt Lại Dự Toán Gói Thầu, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Khi Nào Cần Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Tờ Trình Phê Duyệt Dự Toán, Có Cần Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Khi Nào, Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Epc, Dự Toán Gói Thầu Ai Phê Duyệt, Thông Tri Duyệt Y Dự Toán Là Gì, Thông Tri Duyệt Y Dự Toán, Khi Nào Phải Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Có Phải Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Dự Toán Gói Thầu Được Duyệt Là Gì, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Dựng, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Trước 28 Ngày, Nghị Quyết Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Tờ Trình Phê Duyệt Dự Toán Và Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Dinh Duyet, Phê Duyệt Kinh Phí Đền Bù, Hỗ Trợ, Tái Định Cư, Tờ Trình Phê Duyệt Kết Quả Chỉ Định Thầu, Trình Tự Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Dự án, Thủ Tục Thẩm Định Phê Duyệt Kế Hoạch Đấu Thầu, Tờ Trình Phê Duyệt Chỉ Định Thầu Tvgs, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Quy Hoạch Của Chủ Đầu Tư, Thông Tự Liên Tịch Số 50 Quy Định Xét Duyệt Chính Trị, Thông Tư Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Quyết Định An Toàn Khu, Quyết Định Số 15 Kế Toán, Quyết Định Số 15 Về Kế Toán, Quyết Định Số 19 Kế Toán, Quyết Định Số 48 Kế Toán, Toàn Văn Quyết Định Số 126 QĐ/tw, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết, Quy Định Thẩm Tra Thẩm Định Và Phê Duyệt Thiết Kế Xây Dựng Công Trình, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán, Mẫu Sổ Kế Toán Theo Quyết Định 48, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Hợp Tác Xã, Quyết Định Kiện Toàn, Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Quyết Định 15, Tờ Trình Đề Nghị Thẩm Định, Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Điều Chỉnh Quy Hoạch Chi Tiết, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 759, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Kế Toán, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Toàn Văn Quyết Định Số 216-qĐ/tw Ngày 02/01/2020, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng, Quyết Định An Toàn Phẫu Thuật,

  Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Xây Lắp, Quyết Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Mẫu Tờ Trình Thẩm Định Phê Duyệt Quyết Toán Vốn Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Thực Hiện Lộ Trình Tiến Tới Bhyt Toàn Dân, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán, Mẫu Thông Báo Xét Duyệt Quyết Toán Năm, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Đề Nghị Phê Duyệt Quyết Toán Của Chủ Đầu Tư, Thông Tư Hướng Dẫn Phê Duyệt Quyết Toán, Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Quyết Toán Dự án Hoàn Thành Mới Nhất, Quyết Định Phê Duyệt Dự án, Quyết Định Phê Duyệt 1/500, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Yêu Cầu, Quyết Định Phê Duyệt Đề án, Quy Định Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Cơ Sở, Quyết Định Phê Duyệt Đề án Vị Trí Việc Làm, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu, Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Chủ Trương Đầu Tư, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật, Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Lựa Chọn Nhà Thầu, Quyết Định Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn Năm 2017, Dự Thảo Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Quyết Định Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Quyết Định 403 Phê Duyệt Kế Hoạch Hành Động Năm 2014, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, Quyết Định Phê Duỵet Nhà Thầu Cạnh Tranh Rút Gọn Thuê Nhà, Quyết Định Thủ Tướng Phê Duyệt Xã Đặc Biệt Khó Khăn 2020, Quyết Định Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Hiệu Trưởng, Sóc Sơn, Ha Noi, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Tờ Trình Xin Phê Duyệt Dự Toán Thu Chi, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu, Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Dự Toán, Mẫu Tờ Trình Xin Phê Duyệt Dự Toán, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Tư Vấn, Tờ Trình Xin Phê Duyệt Dự Toán, Phê Duyệt Lại Dự Toán Gói Thầu, Phê Duyệt Dự Toán Gói Thầu Mua Sắm,

  Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Dự Án Phát Triển Nhà Ở / 2023

  Mẫu quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt dự án phát triển nhà ở. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định…

  2. Mẫu quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở

  Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích sử dụng là để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình.

  Phân loại theo mục đích sử dụng thì nhà ở bao gồm: nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội. Cụ thể:

  Nhà ở riêng lẻ (gồm: biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở độc lập) là nhà ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức được xây dựng trên đất được ghi nhận có mục đích sử dụng là đất ở (đất thổ cư).

  Nhà chung cư là nhà ở có cả phần sở hữu riêng và chung, có nhiều hơn một tầng, nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang và hệ thống hạ tầng sử dụng chung cho các hộ dân cư. Chung cư được chia làm hai loại dựa vào mục đích sử dụng là để ở và sử dụng hỗn hợp cả để ở với kinh doanh.

  Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng nhằm các mục đích: cho thuê, cho thuê mua hoặc bán theo cơ chế thị trường.

  Nhà ở công vụ là nhà ở chỉ dành cho các đối tượng thuộc danh sách đang làm việc hay thực hiện công việc, đảm nhiệm chức vụ mà nhà nước giao cho được ưu tiên thuê để ở.

  Nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở do Nhà nước hỗ trợ tái định cư cho các cá nhân, hộ gia đình khi bị thu hồi giải phóng mặt bằng.

  Nhà ở xã hội là nhà ở mà Nhà nước dành cho các trường hợp thuộc chính sách hỗ trợ (ví dụ như: người có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo, cận nghèo,…).

  Phân loại theo quản lý chất lượng công trình xây dựng thì nhà ở được chia làm nhà chung cư và nhà riêng lẻ. Nhà ở riêng lẻ gồm: biệt thự, nhà cấp I, nhà cấp II, nhà cấp III, nhà cấp IV, nhà tạm còn biệt thự thì được đánh giá từ hạng 1 đến hạng 4.

  Mẫu Phiếu Phê Duyệt Dự Án / 2023

  Mẫu phiếu phê duyệt dự án cuộc thi khoa học kĩ thuật

  Nội dung cơ bản của mẫu phiếu phê duyệt dự án cuộc thi khoa học kĩ thuật như sau:

  PHIẾU PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (1B)

  (Yêu cầu đối với mỗi học sinh, kể cả thành viên của nhóm)

  1) Học sinh và cha mẹ học sinh

  a) Sự thừa nhận của học sinh:

  – Tôi hiểu sự rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra trong Kế hoạch nghiên cứu được đề xuất.

  – Tôi đã đọc Quy chế của Cuộc thi và sẽ tuân theo mọi quy định trong quá trình nghiên cứu.

  – Tôi đã đọc và tuân thủ tuyên ngôn về đạo đức sau đây:

  Gian lận khoa học và hành vi sai trái không được cho phép ở mọi nghiên cứu hay cuộc thi. Những hành vi đó bao gồm đạo văn, giả mạo, sử dụng hoặc trình bày công trình của người khác như của mình, bịa đặt số liệu. Những dự án gian lận sẽ không được tham dự ở tất cả các cuộc thi.

  Tên học sinh:…………………………. Chữ kí: ……………….Ngày: …………………………….

  b) Sự cho phép của bố mẹ/người bảo trợ: Tôi đã đọc và hiểu rõ những rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra trong Kế hoạch nghiên cứu. Tôi cho phép con tôi tham gia vào nghiên cứu này.

  Tên bố mẹ/người bảo trợ:…………………….. Chữ kí:………………Ngày:………………………

  2) Hội đồng khoa học của địa phương hoặc cuộc thi (Ký vào 2a hoặc 2b cho phù hợp)

  a) Đối với các dự án đòi hỏi sự chấp thuận bởi Hội đồng khoa học trước khi thực nghiệm:

  (Con người, động vật có xương sống, tác nhân sinh học nguy hiểm)

  Hội đồng khoa học đã nghiên cứu kỹ Kế hoạch nghiên cứu của dự án và tất cả các phiếu theo yêu cầu. Chữ kí của tôi biểu thị sự chấp thuận Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh bắt đầu thực nghiệm.

  Ngày: …………………

  Chủ tịch

  Họ và tên:………………

  b) Đối với các nghiên cứu không có sự chấp thuận trước của Hội đồng khoa học:

  Dự án này đã được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu (không phải ở nhà và ở trường), đã được xem xét và cho phép bởi hội đồng cơ quan trước khi thí nghiệm và phù hợp với Quy định của Cuộc thi. (Kèm theo mẫu 1C đã được cơ quan phê duyệt)

  Ngày: …………………

  Chủ tịch

  Họ và tên:……………

  3) Hội đồng thẩm định của Cuộc thi (Yêu cầu đối với mọi dự án)

  Hội đồng thẩm định phê duyệt sau khi thí nghiệm và trước cuộc thi quốc gia

  Tôi xác nhận rằng dự án này tuân thủ Kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt và tuân thủ mọi quy định của cuộc thi.

  Ngày:…………………………… Ngày:……………………………

  Chủ tịch Hội đồng cơ sở Chủ tịch Hội đồng quốc gia

  Mẫu phiếu phê duyệt dự án cuộc thi khoa học kĩ thuật

  Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!