Đề Xuất 10/2022 ❤️ Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Động Sa Thải ❣️ Top Like | Athena4me.com

Đề Xuất 10/2022 ❤️ Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Động Sa Thải ❣️ Top Like

Xem 5,742

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Động Sa Thải mới nhất ngày 03/10/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 5,742 lượt xem.

Thẩm Quyền Ra Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Người Lao Động

Các Bước Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức – Trường Đại Học Quốc Tế – Phòng Thanh Tra Pháp Chế

Chấn Chỉnh Việc Xem Xét, Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Sinh Con Thứ 3

Tìm Hiểu Quy Định Mới Của Bộ Chính Trị Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm

Quy Trình Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Năm 2022

Mẫu Quyết định kỷ luật lao động sa thải

CÔNG TY …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………

………., ngày ….. tháng ….. năm …

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (1)

Về việc: Sa thải ông/bà ……………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/06/2012;

Căn cứ Nội quy lao động của Công ty ………………………………………………;

Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ông/bà ………………… diễn ra ngày …. tháng …. năm……,

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kỷ luật lao động ông/bà …………………………………….

Hiện đang công tác tại: ………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Hình thức kỷ luật: Sa thải.

Do mắc phải sai phạm (2):……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chậm nhất trước ngày….. tháng ….. năm ……, ông/bà ………………… có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công cụ, dụng cụ, tài sản và công việc  cho phòng (3) ……………………..

Nơi nhận:

– Ông/bà ………………;

– Ban Giám đốc Công ty;

– Phòng………………..;

– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định sa thải

(1) Quyết định xử lý kỷ luật người lao động chỉ được ban hành sau khi diễn ra cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

(2) Sai phạm của người bị sa thải phải là hành vi được pháp luật cho phép áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải.

(3) Phòng, ban, bộ phận nơi người lao động làm việc hoặc nơi có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ người bị sa thải.

Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Của Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Khiển Trách Đảng Viên

Thời Gian Xóa Kỷ Luật Của Đảng Viên Là Bao Lâu?

Quy Định Mới Về Hình Thức Kỷ Luật Công Chức Từ 20/9/2020

Các Hình Thức Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức

Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức Về Hành Vi Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Không Trung Thực

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Lao Động Sa Thải trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2428 / Xu hướng 2528 / Tổng 2628 thumb
🌟 Home
🌟 Top