Đề Xuất 12/2022 # Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh (Mẫu Cập Nhật Luật Mới) / 2023 # Top 15 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh (Mẫu Cập Nhật Luật Mới) / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh (Mẫu Cập Nhật Luật Mới) / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu quyết định giải thể chi nhánh công ty

Mẫu quyết định giải thể chi nhánh công ty và mẫu thông báo giải thể chi nhánh công ty được sử dụng theo luật mới nhất dùng trong việc giải thể chi nhánh. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Quá trình hoạt động nếu chi nhánh không mang lại hiệu quả như mong muốn thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc giải thể chi nhánh nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh. Tham khảo mẫu thông báo giải thể chi nhánh công ty và mẫu quyết định giải thể chi nhánh dưới đây và tìm hiểu các quy định để thực hiện việc thành công thủ tục giải thể.

Mẫu quyết định giải thể chi nhánh công ty

TÊN DOANH NGHIỆP                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……………/QĐ                                       Độc Lập  – Tư Do – Hạnh Phúc

—————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày………… tháng……… năm………..

CHỦ SỞ HỮU

(hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

(V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Nghị định và thông tư hướng dẫn luật doanh nghiệp;

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh ……………………………………………………………………….

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…………ngày cấp…… ……nơi cấp ……….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Doanh nghiệp …………… chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

CHỦ SỞ HỮU (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY

hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

– Các chủ nợ

– Người lao động

– Cơ quan Thuế

– Lưu

Những việc cần làm khi quyết định giải thể chi nhánh công ty

Khi xác định giải thể chi nhánh công ty thì nên tiến hành càng sớm càng tốt để tránh những vướng mắc phát sinh về thuế và pháp lý sau này. Để tìm hiểu rõ hơn về mẫu thông báo giải thể chi nhánh công ty những việc cần làm được thực hiện như sau:

1. Thông báo, Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể chi nhánh công ty.

2. Đóng cửa mã số thuế của chi nhánh tại chi cục thuế cấp huyện, quận.

3. Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh + dấu và đăng ký mẫu dấu của chi nhánh cho cơ quan công an hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vì sao phải thông báo giải thể chi nhánh công ty?

Bên cạnh những thức mắc của doanh nghiệp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh hay thành lập công ty, mở chi nhánh mới…. thì những thắc mắc về việc giải thể công ty cũng là một vấn đề được rất nhiều bạn quan tâm. Trong đó, vì sao phải có đơn xin giải thể chi nhánh công ty cũng là vấn đề mà các chủ doanh nghiệp khá quan tâm. Vậy theo các bạn vì sao?

Có thể lý giải đơn giản như thế này. Việc làm đơn xin giải thể chi nhánh công ty cũng như việc bạn làm đơn xin nghỉ làm, đơn xin nghỉ học hay đơn xin ra khỏi Đảng…. Với mục đích thông báo cho cơ quan quản lý biết rằng bạn muốn được nghỉ làm, rút ra khỏi tổ chức, dừng hoạt động trong một lĩnh vực nào đó…. Như vậy muốn giải thể công ty dù là công ty nào hay chi nhánh thì việc trước tiên cần phải làm là phải có đơn xin giải thể. Đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH hay là đơn xin giải thể của chi nhánh Công ty Cổ phần…. thì cũng đều có mục đích sử dụng giống nhau. Đó là đều nhằm thông báo và trình bày lý do vì sao muốn giải thể để được cơ quan quản lý chấp thuận việc giải thể.

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể hiểu đơn xin giải thể chi nhánh công ty, hay là đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH… rất quan trọng trong việc thiết lập hồ sơ xin giải thể của doanh nghiệp. Đó cũng là lý do vì sao nhất định các bạn phải có đơn xin giải thể này trong hồ sơ giải thể của mình. Và nếu không có đơn xin giải thể, đồng nghĩa với việc hồ sơ của bạn không đạt yêu cầu và không đúng với quy định.

Nội dung đơn xin giải thể chi nhánh công ty

Khi đã xác định được vai trò của đơn xin giải thể chi nhánh công ty là quan trọng như vậy, các bạn cần phải biết nội dung viết trong đơn xin giải thể này là như thế nào?

Cũng giống như việc xin nghỉ làm, nghỉ học, rút khỏi tổ chức nào đó… Thể thức của đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH hay chi nhánh công ty nào đó đều phải có các phần cơ bản và bắt buộc. Ngoài ra ở phần nội dung của đơn, các bạn cần chú trọng vào lý do muốn giải thể chi nhánh công ty là gì. Việc giải thể chi nhánh công ty đã được sự chấp thuận của chủ công ty hay là Hội đồng thành viên trong trường hợp đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH hay chưa…?

Bên cạnh những nội dung bắt buộc và thông tin của chi nhánh công ty, lý do về việc xin giải thể thì lộ trình giải thể, việc sẽ chấp hành những quy định về việc giải thể như thế nào… cũng là nội dung cần trình bày trong đơn xin giải thể chi nhánh công ty.

Cuối cùng, đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH các bạn chỉ cần có sự xác nhận của người đại diện pháp luật công ty mẹ là được. Nơi gửi đơn xin giải thể chi nhánh công ty phải là cơ quan có chức năng, thẩm quyền về việc xét duyệt việc giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Mẫu thông báo giải thể chi nhánh công ty

Để việc trình bày đơn xin giải thể chi nhánh công ty một cách dễ dàng và đúng với quy định nhất, chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một mẫu đơn giải thể công ty để bạn tham khảo. Đương nhiên, mẫu đơn xin giải thể chi nhánh công ty này chỉ mang tính chất tham khảo, bạn dựa vào đó để biết được thể thức trình bày và nội dung đơn xin giải thể gồm những gì. Sau đó dựa vào tình hình thực tế của công ty, bạn có thể trình bày và hoàn thiện đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH của mình đúng quy định.

Mẫu đơn xin giải thể chi nhánh công ty

Lưu ý: Nếu còn phân vân về việc viết đơn xin giải thể chi nhánh công ty, hay là bất cứ vướng mắc nào trong thủ tục giải thể doanh nghiệp, các bạn hãy liên hệ với Nam Việt Luật để được tư vấn nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Nam Việt Luật với rất nhiều ưu đãi, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức của chủ doanh nghiệp.

Thời gian giải thể chi nhánh công ty

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh công ty và xóa dữ liệu của chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Tư vấn giải thể chi nhánh công ty tại Nam Việt Luật

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Tnhh (Cập Nhật 2022) / 2023

Doanh nghiệp trong suốt thời gian hoạt động từ khi thành lập vì nhu cầu về mở rộng kinh doanh sản xuất, mở rộng thị trường mà thành lập các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Nhưng nếu các đơn vị phụ thuộc này hoạt động không hiệu quả thì doanh nghiệp thường quyết định chấm dứt hoạt động chúng. Bên cạnh đó nguyên nhân có thể bắt nguồn từ quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy mà doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện thủ tục giải thể hay chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Công ty ACC tư vấn Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH cập nhật năm 2020.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty.

2. Điều kiện giải thể chi nhánh công ty TNHH

Để được phép tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH; trước tiên doanh nghiệp đó phải có đủ các điều kiện như:

Không đang trong quá trình tranh chấp tại Tòa án hoặc bất kỳ cơ quan trọng tài nào khác.

Phải có sự đồng ý giải thể từ Hội đồng thành viên của công ty mẹ về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.

Chi nhánh công ty TNHH muốn giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ công, nợ riêng cũng như hoàn thành việc thanh lý tài sản theo đúng quy định của luật này.

Chỉ khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện trên thì chi nhánh công ty TNHH mới được làm thủ tục giải thể theo quy định. Để giải thể thì bạn phải hoàn thành hồ sơ giải thể chi nhánh công ty TNHH đảm bảo đầy đủ giấy tờ như trong Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định.

3. Trường hợp giải thể chi nhánh công ty TNHH

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục.

Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Có thể chia các trường hợp giải thể doanh nghiệp thành 2 loại là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc:

Giải thể tự nguyện: là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp. Giải thể tự nguyện diễn ra khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn hoặc khi chủ sở hữu doanh nghiệp không muốn tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, giải thể không phải là cách duy nhất để chủ sở hữu doanh nghiệp dừng các hoạt động kinh doanh và giải phóng khỏi các nghĩa vụ tài sản.

Giải thể bắt buộc là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đó.

4. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH

Tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh

Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh:

Thông báo, Quyết định về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.

Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.

Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

Công ty có chi nhánh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ trả con dấu chi nhánh công ty TNHH

Công văn trả con dấu của chi nhánh cần giải thể.

Quyết định về việc trả con dấu chi nhánh.

Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Thông báo về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.

Quyết định về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH.

Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh công ty.

Danh sách chủ nợ và người lao động.

Công ty tiến hành việc đăng bố cáo giải thể chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Mẫu đơn giải thể chi nhánh công ty TNHH

Về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp ( ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………….

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau: Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: …………………………………… ngày ……………. /………… /……………………….

Lý do giải thể: …………………………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn và an tâm cho khách hàng.

Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.

Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.

Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.

Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên 2020 Thủ Tục Và Điều Kiện Giải Thể Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty TNHH Cập Nhật 2020. Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên Thủ Tục Phá Sản Công Ty TNHH 1 Thành Viên Cập Nhật 2020 Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Vốn Góp Công Ty TNHH Thủ Tục Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Mẫu Thông Báo Giải Thể Chi Nhánh Công Ty,Chính Xác Nhất. / 2023

Giải thể chi nhánh công ty, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Sau khi thành lập chi nhánh công ty, và bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết thì nên tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh(Ví dụ:giải thể chi nhánh công ty cổ phần,giải thể chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên) càng sớm càng tốt để tránh những vướng mắc phát sinh về thuế và pháp lý sau này.Để tìm hiểu rõ hơn về mẫu thông báo giải thể chi nhánh công ty những việc cần làm được thực hiện như sau:

1. Thông báo, Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể chi nhánh công ty.

2. Đóng cửa mã số thuế của chi nhánh tại chi cục thuế cấp huyện, quận.

3. Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh + dấu và đăng ký mẫu dấu của chi nhánh cho cơ quan công an hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian giải thể chi nhánh công ty

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh công ty và xóa dữ liệu của chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Tư vấn giải thể chi nhánh công ty của công Nam Việt Luật:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày………… tháng……… năm……….. CHỦ SỞ HỮU (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN) (V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh)

– Căn cứ Điều 157 và Điều 158 của Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006.

– Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh ……………………………………………………………………….

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…………ngày cấp…… ……nơi cấp ……….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Doanh nghiệp …………… chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

CHỦ SỞ HỮU (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY

hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

– Các chủ nợ

– Người lao động

– Cơ quan Thuế

– Lưu

Giải Thể Chi Nhánh, Giai The Chi Nhanh / 2023

Chi nhánh là gì ?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của Chi Nhánh  phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thẩm quyền giải thể chi nhánh:

Về mặt pháp lý, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp. Mọi thủ tục pháp lý Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện.

Quy trình giải thể:

Bước 1:

Khóa mã số thuế:

 Doanh nghiệp liên hệ cơ quan thuế chủ quản nơi đặt trụ sở Chi nhánh nộp hồ sơ giải thể Chi nhánh theo quy định và quyết toán thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế. Thời gian thực hiện là 45 ngày. Kết quả cuối cùng nhận được là “Thông báo khóa mã số thuế và phiếu chuyển”.

Bước 2:

Trả dấu Chi nhánh:

Doanh nghiệp liên hệ Phòng cảnh sát QLHC TTXH Công An Thành Phố để nọp trả con dấu và giấy CN đăng ký mẫu dấu Chi nhánh. Nếu chưa khắc dấu Chi nhánh phải làm xác nhận chưa khắc dấu. Kết quả nhận được “ Giấy chứng nhận trả dấu hoặc giấy xác nhận chưa khắc dấu Chi nhánh”

Bước 3:

Trả giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh:

 Doanh nghiệp liên hệ sở KHĐT chúng tôi để nộp hồ sơ giải thể Chi nhánh theo quy định kèm theo “giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh bản chính”+ “Thông báo khóa mã số thuế và phiếu chuyển”+ “ Giấy chứng nhận trả dấu hoặc giấy xác nhận chưa khắc dấu Chi nhánh”. Kết quả nhận được là “Giấy xác nhận giải thể chi nhánh”

Bước 4:

Thông báo đến cơ quan thuế:

 Doanh nghiệp làm thông báo (

mẫu 08

) nộp cho cơ quan thuế chủ quản nơi đặt trụ sở Doanh Nghiệp.

Hồ sơ giải thể chi nhánh:

Quyết định của Chủ doanh nghiệp tư nhân/Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị công ty về giải thể chi nhánh; 

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh bản chính;

Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

Sổ sách kế toán và hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;

​Tư vấn pháp lý:

Người đại diện theo pháp luật của công ty và Giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.

Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác.

BẢN GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ:

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH 

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

*

 Giá dịch vụ giải thể Chi nhánh

1.000.000

2.000.000

3.500.000

 Xoạn thảo hồ sơ giải thể Chi nhánh.

 Thực hiện khóa mã số thuế Chi nhánh tại Chi Cục Thuế.

 

 Quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế.

   

 Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế.

 

 Trả dấu/xác nhận chưa khắc dấu tại Công an và nhận kết quả.

 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.

 Hướng dẫn thủ tục sau khi giải thể.

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

GÓI DỊCH VỤ

 Giá dịch vụ giải thể Văn Phòng Đại Diện

1.000.000

 Thực hiện đăng thông báo giải thể Văn Phòng Đại Diện.

 Trả dấu/xác nhận chưa khắc dấu tại Công an và nhận kết quả.

 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.

 ✓

 Nhật kết quả giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư .

 Hướng dẫn thủ tục sau khi giải thể.

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

GÓI DỊCH VỤ

 Giá dịch vụ giải thể Địa Điểm Kinh Doanh

900.000

 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.

* Giá dịch vụ phụ thuộc vào sổ sách  kế toán của Chi nhánh

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh (Mẫu Cập Nhật Luật Mới) / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!