Đề Xuất 12/2022 # Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty 2022 / 2023 # Top 16 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty 2022 / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bổ nhiệm phó giám đốc là một quyết định vô cùng quan trong thay đổi bộ máy và hoạt động quản lý điều hành của một doanh nghiệp. Vậy khi thực hiện mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm gồm những nội dung nào?

Phó giám đốc công ty là gì?

Phó giám đốc là vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành, thay mặt Giám đốc xử lý và quyết định các công việc khi Giám đốc vắng mặt, thực hiện những công việc được ủy quyền hoặc theo sự phân công nhiệm vụ của Doanh nghiệp.

Thường trong các hoạt động của doanh nghiệp thì Chức năng chính của Phó giám đốc là giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty, doanh nghiệp theo sự phân công của Giám đốc.

Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động, thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận.

Nhiệm vụ của phó giám đốc công ty?

Tùy vào từng mảng công việc phụ trách trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị mà Phó giám đốc sẽ có các nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn phải đảm bảo những công việc chính như sau đó là:

– Quản lý nhân sự: Công việc của một Phó giám đốc bao gồm phân công, bố trí nhân sự, đôn đốc và quản lý nguồn lực theo đúng quy định của công ty. Ngoài ra còn đào tạo, đánh giá khen thưởng nhân viên, tham gia phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới. Dẫn dắt, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của họ.

Ví dụ: Phó giám đốc sản xuất sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đơn đặt hàng và kế hoạch được giao. Duy trì, cải thiện hệ thống chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sai sót, hỏng sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng máy móc, vật tư, nhân lực. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị, báo cáo về hệ thống máy móc của phân xưởng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn trong pháp lý doanh nghiệp, tham khảo ngay đầy đủ dịch vụ

thành lập công ty TPHCM

và nhận tư vấn miễn phí chuyên nghiệp nhất.

Thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH, Cổ phần

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tuy nhiên có thể xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét về thủ tục cũng như thẩm quyền bổ nhiệm chức danh này.

Tiếp đến là Luật doanh nghiệp quy định HĐQT có thẩm quyền bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

Tuy nhiên, luật chỉ quy định thế nào là người quản lý doanh nghiệp mà lại chưa có quy định thế nào là người quản lý quan trọng trong công ty? Song chúng ta đối chiếu với quy định người quản lý doanh nghiệp thì:

Người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo quy định này, chức danh Phó giám đốc công ty không phải là chức danh quản lý trong công ty theo quy định của luật mà do Điều lệ  công ty quy định. Tiếp nữa là Giám đốc/Tổng giám đốc công ty có quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Từ những căn cứ đó, chúng ta thấy cả HĐQT và Giám đốc/Tổng giám đốc công ty đều có thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty và việc phân chia thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh này hoàn toàn do Điều lệ công ty quy định.

Vậy nên với thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thì đều do Điều lệ công ty quy định.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 

Hướng dẫn các ghi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung của quyết định:

Thứ nhất: Về hình thức, Phần mở đầu của quyết định cần phải đảm bảo có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành ra quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

Tiếp đến phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người đại diện và con dấu của công ty.

Thứ hai: Về phần nội dung của quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cần chú ý:

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty / 2023

26/05/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng (áp dụng đối với khách hàng tại khu vực Hà Nội và các khu vực lân cận);

– Tư vấn qua email;

– Tư vấn qua tổng đài 1900.6169.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật có thể liệ hệ với chúng tôi thông qua các hình thức nêu trên.

Hà Nội, ngày …. tháng …năm…

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

CÔNG TY TNHH…

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;

– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây: – Ông/Bà … – Sinh ngày … – Dân tộc … – CMND số… – HKTT… – Chỗ ở hiện tại…

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH …

Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên chúng tôi đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6169 như sau:

Câu hỏi – Xử lý trường hợp khi cổ đông không góp đủ vốn khi thành lập doanh nghiệp

Công ty tôi thành lập ngày 16/9/2016 với 3 thành viên (Cty CP), có 2 cổ đông đã góp vốn, cổ đông thứ 3 hiện tại chưa góp vốn (theo luật quá 90 ngày cổ đông không nộp thì sẽ không còn tư cách cổ đông). Xin hỏi: – Công ty tôi không muốn đổi sang loại hình doanh nghiệp khác mà vẫn giữ Công ty CP thì phải CNCP của người thứ 3 cho cổ đông mới.- Vậy các thủ tục phải làm bao gồm những gì để đáp ứng là Công ty Cổ Phần? (Họp HĐQT để tước quyền cổ đông của cổ đông thứ 3 hay không?). Trân trọng!

Theo thông tin bạn cung cấp, loại hình công ty bạn là công ty cổ phần, tuy nhiên cổ đông thứ 3 chưa góp vốn vào doanh nghiệp, theo đó, cổ đông có trách nhiệm thanh toán sổ cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hết thời hạn trên mà cổ đông thứ 3 chưa thanh toán thì sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.

Để duy trì loại hình công ty cổ phần thì công ty cần phải có ít nhất 3 cổ đông, do đó, đối với số cổ phần mà cổ đông thứ 3 chưa thanh toán thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định bán. Về thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định tại cuộc họp nhưng giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Cổ Phần / 2023

06/07/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó giám đốc công ty là một trong những vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành của doanh nghiệp, có trách nhiệm xử lý và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp khi được giám đốc ủy quyền hoặc khi giám đốc vắng mặt. Tùy vào từng mảng công việc mà Phó giám đốc sẽ có nhiệm vụ khác nhau.

1. Luật sư tư vấn về bổ nhiệm Phó giám đốc công ty cổ phần

Trong doanh nghiệp thường có một hoặc nhiều Phó giám đốc để hỗ trợ cho Giám đốc, phụ thuộc vào chức năng của mình. Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty là một mẫu văn bản hành chính thông dụng của công ty.

Nếu bạn còn chưa nắm rõ về nội dung biểu mẫu này, bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp vướng mắc.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY ……………………………. – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;– Căn cứ Điều lệ – Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………;– Xét trình độ khả năng của Ông/BàQUYẾT ĐỊNH.Công ty ……………………………………………………………;

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………………..

CMND số ………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………………………………

Địa chỉ thường trú………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT

– Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật.

– Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty / 2023

08/05/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

1. Tư vấn quy định về bổ nhiệm giám đốc

Theo quy định thì giám đốc là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp và các điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Để đảm bảo việc bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ phù hợp và đúng trình tự thủ tục, đơn vị nên nghiên cứu quy định pháp luật hoặc liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6169 Luật Minh Gia sẵn sàng giải đáp, hỗ trợ bạn.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

………….., ngày tháng năm …..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công tyCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY TNHH

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty ……. về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty ……….

Đối với:

Ông………………………….. Giới tính: Nam

Sinh ngày: ……………….. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

– Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi Nhận: T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH – Như Điều 1 – Lưu VP

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn qua tổng đài: 1900.6169

Hỏi: Tư vấn về thủ tục làm giấy ủy quyền

Dạ e chào luật sư ah . E có vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn giúp e với ah .Hiện tại e có quen một người nước anh . Và anh đó muốn về đón con trai e đi chơi . E muốn làm giấy ủy quyền cho a đó để đi lại cùng con e cho tiện ah . Vậy e muốn hỏi luật sư là e cần làm những thủ tục gì ah .E có tìm hiểu là hai bên phải kí tên vào giấy ủy quyền nhưng hiện tại a ấy chưa về được nhưng có thể gửi qua mail được . Vậy có khó khăn trong lúc làm giấy mà không có bên được ủy quyền không ah, E mong luật sư giải đáp giúp e với ah . Vì hoàn cảnh e cũng đi làm ăn xa quê hương nên hai người không về được cùng một lần ah . E về một mình có cách nào làm giấy ủy quyền được không ah .

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự qua bài viết cụ thể sau đây:

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Cổ Phần / 2023

27/05/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Để tìm hiểu chi tiết về trình tự, thủ tục ban hành quyết định bổ nhiệm, bạn có tể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

+ Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần;

+ Trình tự, thủ tục ban hành quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần;

+ Điều kiện để được bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần;

+ Quyền của giám đốc công ty cổ phần;

Để liên hệ với Luật Minh Gia, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, bên cạnh đó bạn có thể tham khảo Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần mà Luật Minh Gia soạn thảo sau đây:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY ……… – Căn cứ Luật Doanh nghiệp………………………………………………………………; – Căn cứ Điều lệ – Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………; – Xét trình độ khả năng của Ông/BàQUYẾT ĐỊNH . Công ty …………………………………………………………….;

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………….

CMND số …………………………………………………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ………………………………………….

Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………..

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Chủ tịch HĐQT

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến về vấn đề lao động, nhân sự sau đây:

Câu hỏi – Chuyển đổi giữa viên chức sang công chức?

Xin chào các anh chị trong luật minh gia. Ông xã của em được tuyển dụng vào làm viên chức tại trung tâm văn hoá thể thao thanh thiếu nhi tỉnh (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh đoàn Kon Tum) từ năm 2007 và được bổ nhiệm trưởng phòng, đến năm 2016 chuyển công tác về Ban tuyên giáo tỉnh đoàn và dự kiến bổ nhiệm phó ban khi có bằng đại học (hiện đang chờ bằng tốt nghiệp).Vậy trường hợp này có đủ điều kiện chuyển thành công chức không?việc bổ nhiệm có được không? Emxin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Theo đó, nếu chồng bạn công tác từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì khi cơ quan có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!