Đề Xuất 11/2022 # Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh Hiện Nay / 2023 # Top 19 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh Mới Nhất Hiện Nay / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh Hiện Nay / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu bổ nhiệm giám đốc kinh doanh năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN….Số: …/20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

……., ngày…..tháng…..năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY…………………………………………..

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần…………………………………………………………….;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty…………………………………………;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ……………………………………………………………….Giới tính:……………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………Quốc tịch:………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số: ………….do công an……………….. cấp ngày:………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ: Giám đốc Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình

Người đại diện kinh doanh theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc Công ty có các quyền sau:

Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức

Tuyển dụng lao động;

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

Khônng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riê

Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận– Như Điều 3

– Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc Mới Nhất / 2023

09/06/2020

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

1. Luật sư tư vấn về quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Giám đốc

Quyết định về việc bổ nhiệm vị trí Giám đốc, Tổng Giám đốc hay bất kỳ quyết định ào trong doanh nghiệp đều là quyết định quan trọng, phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định để đảm bảo tính có hiệu lực của quyết định.

Trường hợp bạn có vướng mắc về một số vấn đề khi thành lập doanh nghiệp hoặc việc ban hành một số biểu mẫu tại doanh nghiệp thì bạn có thể liên hệ với Luật Sư của Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ kịp thời.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải quyết.

2. Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Tổng Giám đốc

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………………………………;– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……………………………………………………………;– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà ……………………………………………………………….

Nơi cấp: ………………………………..Ngày cấp: …………………………………………………..

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà …………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

+ Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;

+ Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng;

+ Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc.

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến về vấn đề Dân sự, Doanh nghiệp qua tổng đài luật sư: như sau:

Câu hỏi – Chiếm đoạt tiền của công ty thì bị xử lý như thế nào?

Xin luật sư giải đáp giúp e trường hợp này. E có lấy 1 số tiền của cty là 250tr. Em đã bồi thường 100tr. Khi e và cty thương lượng, phía cty bắt e bồi thường gấp đôi số tiền đã lấy là 500tr. Do số tiền 500tr e ko thể trả nổi. E đã xin cty cho e trả số tiền gốc và trả hàng tháng. Phía cty ko đồng ý. Và muốn đưa vụ này ra pháp luậtLuật sư cho hỏi, nếu ra pháp luật thì e sẽ bị phạt như thế nào? Em đang có con nhỏ được 24 tháng, và bé rất bị bệnh. E có thể xin hoãn hoặc hưởng án treo không.E là lần đầu phạm tội. Mong luật sư trả lời giúp e. Em xin cám ơn.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn trường hợp tương tự như sau:

Về trách nhiệm dân sự thì chị buộc phải hoàn trả 250 triệu đã lấy lại cho doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp yêu cầu hoàn lại gấp đôi là không phù hợp với quy định pháp luật (trừ trường hợp công ty có căn cứ chứng minh được hành vi vi phạm của chị gây thêm thiệt hại khác cho công ty trong quá trình kinh doanh thì chị phải bồi thường thiệt hại).

Về trách nhiệm hình sự. Vì thông tin trên không cụ thể nên chúng tôi không có căn cứ xác định rõ hành vi của chị. TUy nhiên, nếu chị có hành vi lén lút lấy 250 triệu ra khỏi nơi quản lý của công ty thì có thể đưa vào trường hợp trộm cắp tài sản. Khi công ty tố giác tới cơ quan công an yêu cầu xử lý hành vi của chị thì sau quá trình xác minh cụ thể sẽ xác định hành vi phạm tội và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tiến hành giai đoạn truy tố.

Tại thời điểm xét xử thì chị có thể nộp các giấy tờ chứng minh các tình tiết giảm nhẹ: đang nuôi con nhỏ, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, đã hối cải và đã có biện pháp khắc phục thiệt hại để Thẩm phán tòa án xem xét một mức phạt phù hợp.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Mới Nhất Mới Nhất. / 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY…………………….

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………….;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………………….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà

CMND/Thẻ căn cước công dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Ông/Bà…………………….có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Tổng Giám Đốc / 2023

Quyết định bổ nhiệm nhân sự

1. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc số 1

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

QUYẾT ĐỊNH

Họ và tên: ……………………………………Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: chúng tôi công an…….. cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc số 1

CMND số ……………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp:…………………………….Ngày cấp: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà …………………………………………………………có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh Hiện Nay / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!