Đề Xuất 1/2023 # Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Xác Nhận Thang Bảng Lương 2022 # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Xác Nhận Thang Bảng Lương 2022 # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Xác Nhận Thang Bảng Lương 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu giấy xác nhận lương? Mẫu xác nhận bảng lương? Lưu ý khi viết giấy xác nhận lương, bảng xác nhận lương? Thủ tục đăng ký thang bảng lương? Thủ tục khai báo nhân sự, thang bảng lương như thế nào?

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu giấy xác nhận lương, mẫu xác nhận thang bảng lương. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Trong cuộc sống, nhiều trường hợp người lao động cần có giấy tờ xác nhận lương hay còn gọi là bảng xác nhận lương (Ví dụ: Xác nhận lương để định cư ở nước ngoài, để vay vốn ngân hàng, chứng minh đủ điều kiện , chứng minh khả năng nhận nuôi con nuôi, xác nhận thu nhập khi tranh chấp quyền nuôi con,….). Giấy xác nhận lương, bảng xác nhận lương do người sử dụng lao động cấp cho người lao động khi người lao động có yêu cầu xác nhận lương.

– Mẫu giấy xác nhận lương: Là loại biểu mẫu xác nhận lương đơn giản, với các thông tin đơn giản. Biểu mẫu này chỉ xác nhận vị trí làm việc, loại hợp đồng, thời gian của hợp đồng lao động, mức lương được hưởng của người lao động. Thường thì các trường hợp vay ngân hàng chỉ cần xin xác nhận bằng loại biểu mẫu này.

– Mẫu bảng xác nhận lương: Là loại biểu mẫu xác nhận lương chi tiết. Bao gồm xác nhận cả lương cơ bản, lương tăng ca, thưởng, phụ trợ cấp, bảo hiểm xã hội (nếu có) của người lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hiện đang làm việc tại:……

Điện thoại:…..

Bộ phận:…. Chức vụ:…..

Hợp đồng lao động : Thời vụ Thời hạn 1 năm . Thời hạn 2 năm

Thời hạn 3 năm Không xác định thời hạn . Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ …/…./…….

Ngày vào làm việc: …./…./……

Thu nhập khác: ……………………… VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

Xác nhận các thông tin về chức (Ký và ghi rõ họ tên)

Hiện đang làm việc tại:…….

Địa chỉ công ty:…….

Điện thoại:…….

Bộ phận:…….. Chức vụ:……

o Thời hạn 3 năm o Không xác định thời hạn o Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ …/…./…….

Đơn vị tính: VNĐ

Lương cơ bản…… Lương hiệu quả…… Lương làm thêm giờ……

Phụ cấp ăn ca………. Công tác phí…….

Tạm ứng lương kỳ I …….

BHXH (7%) ……. BHYT (1.5%) …….. BHTN (1%)………

Truy thu ……… Thuế TNCN…….

Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………

Xác nhận của công ty Người làm đơn

Xác nhận các thông tin về chức vụ, (Ký và ghi rõ họ tên)

thời gian làm việc và mức lương

nêu trên là chính xác

3. Lưu ý khi viết giấy xác nhận lương, bảng xác nhận lương

– Ghi rõ thời gian xác nhận lương từ khi nào đến khi nào?

– Ghi rõ các khoản lương thực nhận, lương cơ bản, phụ cấp, thưởng nếu có.

– Ghi rõ cần xác nhận lương nhằm mục đích gì: vay ngân hàng, xác nhận khả năng tài chính, chứng minh tài chính…

– Tốt nhất nên liên hệ với đơn vị yêu cầu xác nhận để làm rõ các thông tin cần xác nhận để sử dụng biểu mẫu chính xác, đỡ mất thời gian.

Theo quy định tại “Bộ luật lao động 2019” và Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì việc quy định đăng ký thang bảng lương là thủ tục bắt buộc và được quy định cụ thể như sau:

– Tờ trình đăng ký thang lương, bảng lương

– Quyết định của Giám đốc doanh nghiệp về việc ban hành thang lương, bảng lương

– Biên bản cuộc họp Ban chấp hành công đoàn về việc thống nhất thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng (nếu doanh nghiệp nào chưa có tổ chức công đoàn thì có biên bản của đại diện người lao động về việc thống nhất thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng)

– Thang lương, bảng lương của Doanh nghiệp.

Bước 1: Đại diện của Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (kèm theo giấy giới thiệu của tổ chức và giấy chứng minh thư nhân dân của cá nhân)

“1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 3. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao động cho thuê lại với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 4. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 5. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.”

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện của tổ chức hoàn thiện bổ sung.

“1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ. 2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

Sở lao động thương binh xã hội

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

Thời hạn trong 15 ngày kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ

5. Thủ tục khai báo nhân sự, thang bảng lương như thế nào?

Luật sư cho mình hỏi, công ty mình là công ty cổ phần đã ngưng hoạt động được một năm và hiện tại đang hoạt động trở lại. Hiện tại công ty sẽ xây dựng lại toàn bộ chính sách chế độ, thang bảng lương và nhân sự mới. Mình muốn hỏi là các thủ tục khai báo nhân sự, thang bảng lương để gửi cho bộ LĐTBXH gồm những gì và làm thế nào để đóng bảo hiểm cho nhân viên ??

“1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm: a) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động; b) Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng. 3. Chính phủ quy định thủ tục, hồ sơ tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này.”

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP về báo cáo sử dụng lao động:

Có thể thấy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động thì công ty bạn phải khai trình việc sử dụng lao động đối với Phòng lao động thương binh xã hội hoặc Sở lao động thương binh xã hội tùy thuộc vào nơi đóng trụ sở chính của công ty. Việc khai trình sử dụng lao động sẽ được khai báo theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 93 “Bộ luật lao động 2019” về việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động:

” 1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Về việc xây dựng thang lương bảng lương thì công ty bạn sẽ có quyền tự xây dựng mà không phải tiến hành đăng ký với bất kì cơ quan nào, tuy nhiên việc xấy dựng thang lương bảng lương công ty phải căn cứ vào những nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương để có thể thực hiện được việc này, căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương:

3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

Luật sư tư vấn thủ tục khai báo nhân sự, thang bảng lương: 1900.6568

Về việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, thì công ty bạn là bên sử dụng lao động nên công ty bạn phải có nghĩa vụ xin cấp sổ bảo hiểm xã hội cho nhân viên để tiến hành nộp tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc. Theo đó công ty bạn sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ sau đó nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hôi nơi công ty có trụ sở chính thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xem xét và giải quyết việc cấp sổ bảo hiểm cho người lao động, cụ thể hồ sơ sẽ được quy định tại Điều 97 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về hồ sơ đăng ký và tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội:

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật Dương Gia

Mẫu Xác Nhận Bảng Lương

Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương 3p, Sao Kê Bảng Lương, Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương, Thủ Tục In Sao Kê Bảng Lương, 5 Bảng Lương, Bảng Giá Sân 88 Lê Văn Lương, Bảng Lương Có Kpi, Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Mẫu Bảng Sao Kê Lương, Bảng Sao Kê Lương, 6. Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Thủ Tục Vay Bằng Sổ Lương, Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Trong Lực Lượng Công An Nhân Dân Theo Thông Tư Số 30, Mẫu Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Dán Nhãn Năng Lượng, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Hàng Hóa, Hãy Phân Tích Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa, 5 Bảng Lương Mới 2021, Trích Lục Bảng Lương, Bài 22 ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng, Mẫu Trích Lục Bảng Lương, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Bang Luong Trich Luc, Bài 3 Bảng Lượng Giác, Bài 3 Bảng Lượng Giác Lớp 9, Mẫu Bảng Lương Thời Vụ, Bảng Giá Trị Lượng Giác, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Cân Băng Tải Định Lượng, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Bảng Lương Năm 2013, Quy Định 7 Bảng Lương, Dự Thảo Bảng Lương Mới, Mẫu Bảng Lương Năm 2014, Mẫu Bảng Lương Năm 2016, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Lương 3p Excel, Thang Bảng Hệ Số Lương, Mẫu Bảng Lương Tiếng Anh, Mẫu Bảng Lương Excel, Cân Băng Định Lượng, Mẫu Bảng Lương 2014, Mẫu Bảng Lương 02-lĐtl, Mẫu Bảng Lương 2013, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Mẫu Bảng Lương 2015, Mẫu Bảng Lương 2017, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Bài 3 Bảng Lượng Giác Violet, Mẫu Phiếu Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Lương Vay Ngân Hàng, Mẫu Bảng Kiểm Điểm Lên Lương, Toán 9 Bảng Lượng Giác, Toán 5 ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng, Bảng Đăng Ký Quỹ Tiền Lương, Mẫu Bảng Tính Lương 2014, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Bảng Đánh Giá Rủi Ro Chất Lượng, Bảng Lương Số 5 Nghị Định 204, Tỷ Lệ Tham Gia Lực Lượng Lao Động Bằng, Bảng Lương Bệnh Viện 108, ảnh Hưởng Của Mạ Băng Tôm Đến Chất Lượng Tôm, Dự Thảo Bảng Lương Cơ Yếu Năm 2021, Dự Thảo 5 Bảng Lương Năm 2021, Chi Tiết Bảng Lương Năm 2021, Bảng Lương Số 4 Nghị Định 204, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, Mẫu Bảng Lương Theo Thông Tư 133, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương 2021, Dự Thảo Bảng Lương Giáo Viên, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Dự Thảo Bảng Lương Theo Vị Trí Việc Làm, Bảng Diễn Giải Khối Lượng, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2020, Bang Ma Ngach Luong Thong Dung, Mẫu Bảng Lương Theo Quyết Định 19, Mẫu Bảng Quyết Toán Khối Lượng A B, Mẫu Bảng Diễn Giải Khối Lượng, Bảng Công Thức Lượng Giác, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương,

Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương 3p, Sao Kê Bảng Lương, Bảng Lương, Mẫu Bảng Lương, Thủ Tục In Sao Kê Bảng Lương, 5 Bảng Lương, Bảng Giá Sân 88 Lê Văn Lương, Bảng Lương Có Kpi, Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Mẫu Bảng Sao Kê Lương, Bảng Sao Kê Lương, 6. Quy Chế Lương Bảng Phụ Cấp, Thủ Tục Vay Bằng Sổ Lương, Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Trong Lực Lượng Công An Nhân Dân Theo Thông Tư Số 30, Mẫu Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Dán Nhãn Năng Lượng, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Hàng Hóa, Hãy Phân Tích Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá Trị Của Hàng Hóa, 5 Bảng Lương Mới 2021, Trích Lục Bảng Lương, Bài 22 ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng, Mẫu Trích Lục Bảng Lương, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Bang Luong Trich Luc, Bài 3 Bảng Lượng Giác, Bài 3 Bảng Lượng Giác Lớp 9, Mẫu Bảng Lương Thời Vụ, Bảng Giá Trị Lượng Giác, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Cân Băng Tải Định Lượng, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Bảng Lương Năm 2013,

Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất 2022

Xác nhận bảng lương 3 tháng gần nhất là một loại giấy tờ chứng minh thu nhập cá nhân. Đơn xác nhận lương dùng để bổ sung thủ tục hành chính, làm hồ sơ vay tiền theo bảng lương, kê khai chứng minh thu nhập cá nhân, xác nhận công việc,…

1. Giấy xác nhận bảng lương là gì?

Là loại giấy tờ dùng để kê khai thông tin thu nhập cá nhân. Trong mẫu giấy xác nhận đó có thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân như: họ tên, số chứng minh nhân dân, công ty đang làm việc, thời gian công tác, thu nhập từng tháng…

Mẫu xác nhận bảng lương 3 tháng gần nhất thường sử dụng để:

Đăng ký vay tín chấp ngân hàng dựa theo bảng lương. Đây là hình thức vay vốn ngân hàng không cần thế chấp tài sản đảm bảo.

Để làm thủ tục đăng ký xin cấp visa đi nước ngoài.

Ngoài ra còn sử dụng giấy xác nhận này cho nhiều mục đích khác cá nhân khác như: giải quyết tranh chấp cá nhân, khiếu nại, giành quyền nuôi con khi li hôn,…

2. Mẫu xác nhận bảng lương đầy đủ

Hiện tại trên internet và ngoài thị trường có rất nhiều mẫu xác nhận bảng lương khác nhau về hình thức, nội dung, thông tin trong giấy tờ đó. Tuy nhiên về cơ bản thì một mẫu xác nhận lương hoàn chỉnh cần phải có những tiêu chí sau:

Họ và tên người làm xác nhận

Số CMND (bao gồm ngày cấp, nơi cấp…)

Ngày tháng năm sinh của người đăng ký

Địa chỉ thường trú (địa chỉ hộ khẩu)

Địa chỉ tạm trú (địa chỉ đang sinh sống hiện tại – trường hợp địa chỉ đang sống là hộ khẩu thì không cần ghi)

Số điện thoại di động – số điện thoại riêng (nếu có)

Thông tin đầy đủ về công ty đang công tác gồm:

Phòng ban công tác – chức vụ của người làm giấy tờ tại công ty đó

Thời gian công tác tình đến thời điểm này

Hình thức trả lương (trả lương tiền mặt, chuyển khoản…)

Kê khai thông tin lương chi tiết ít nhất 3 tháng gần nhất

Chữ ký của giám đốc kèm mộc của công ty xác nhận

3. Tổng hợp mẫu giấy xác nhận bảng lương mới nhất

Công ty AZTAX giới thiệu cho bạn một số mẫu giấy xác nhận bảng lương 3 tháng gần nhất thông dụng hiện nay:

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết hay có vấn đề thắc mắc thì hãy liện hệ ngay với công ty AZTAX chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất

Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Giấy Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Thang Bảng Hệ Số Lương, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương 2021, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Mẫu Biểu Đăng Ký Thang Bảng Lương Lần Đầu, Hệ Thống Thang Bảng Lương Năm 2019, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2020, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty May 10, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương Công Ty Sản Xuất Hạt Điều, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương 2013, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Thang Bảng Lương, Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm, Tiểu Luận Xây Dựng Thang Bảng Lương, Tiểu Luận Môn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2018, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương Mới Nhất, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2018, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng, Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng, Đơn Xin Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng, Giấy Xác Nhận 3 Tháng Lương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương, Mẫu Bảng Xác Nhận Lương, Mẫu Bảng Lương Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Bảng Lương, Giấy Xác Nhận Lương Bằng Tiếng Anh, Bang Kiem Diem Ca Nhan Tieng Nhat, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2017 Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2017 Quyết Định Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, Bài Thuyết Trình Về Món ăn Nhật Bằng Tiếng Nhật, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, Bằng Tiếng Nhật Cao Nhất, Thang Lương, Sao Ke 3 Thang Luong, Mẫu Phiếu Lương Tháng, Năng Lương Thăng Cap Bac Ham, Xây Dựng Thang Lương, Tờ Trình Lương Tháng 13, Tăng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Nâng Lương Thăng Quân Hàm, Đơn Xin Nghỉ 1 Tháng Không Lương, Đơn Xin Nghỉ Không Lương 3 Tháng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ 1 Tháng Không Lương, Ban Kiem Diem Thang Luong , Mẫu Thông Báo Thưởng Lương Tháng 13, Thông Báo Thưởng Lương Tháng 13, Bài Thảo Luận Tháng Thứ Nhất, 6 Truyện Cười Hay Nhất Tháng 12, 3 Bài Văn Khấn Rằm Tháng 7 Phổ Biến Nhất, Truyện Cười Hay Nhất Tháng 9, 5 Truyện Cười Hay Nhất Tháng 11, 1 Tấm Bìa Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 1/2m , Chieu Rong La1/3 M Chia Tam Bia Do Bang 3 Phan Bang Nha, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương, Thăng Hàm, Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao Đại Học Tôn Đức Thắng, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bật Hàm, ản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Tư Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Hàm, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Không Lương 1 Tháng, Bản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Hàm, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Kiểm Điểm Thăng Cấp, Nâng Lương,

Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Giấy Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Thang Bảng Hệ Số Lương, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương 2021, Mẫu Bảng Lương Mới Nhất, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Mẫu Biểu Đăng Ký Thang Bảng Lương Lần Đầu, Hệ Thống Thang Bảng Lương Năm 2019, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2020, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty May 10, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương Công Ty Sản Xuất Hạt Điều, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương 2013, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Thang Bảng Lương, Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm, Tiểu Luận Xây Dựng Thang Bảng Lương, Tiểu Luận Môn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2018, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Lương Mới Nhất, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2018, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng, Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Giấy Xác Nhận Lương, Xác Nhận Thang Bảng Lương 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!