Đề Xuất 3/2023 # Mẫu Đơn Xin Quy Hoạch Đất Đai # Top 4 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Mẫu Đơn Xin Thông Tin Quy Hoạch Đất Đai # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Đơn Xin Quy Hoạch Đất Đai mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch 2. Mẫu đơn xin xác nhận thông tin quy hoạch mới nhất 3. Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch 4. Thủ tục xin thông tin quy hoạch mới nhất 5. Hồ sơ xin cấp thông tin quy hoạch nhà đất 6. Dịch vụ pháp lý của Luật 24H

Mẫu đơn xin thông tin quy hoạch đất đai – Mẫu Sử dụng cho các chủ đầu tư dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

        Kính gửi: Ban Quản lý ………………………………………………………………….

Tên chủ đầu tư:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………

– Số nhà:………………… đường ……………………………………………………………

Phường (xã/thị trấn):………….. Quận (huyện)…………………………………………..

– Số điện thoại:………………… Fax:……………………………………………………….

  Thông tin khu đất:

  – Lô đất số:….. tờ bản đồ: …… Diện tích:……………. m2

  – Số nhà:………………… đường……………………………………………………………..

  – Phường (xã/thị trấn):……………… quận (huyện)…………………………………….

   Nội dung dự kiến đầu tư (nếu có):

   – Chức năng công trình: …………………………………………………………………………

   – Mật độ xây dựng: ……………………………………………………………………………….

   – Tầng cao xây dựng: …………………………………………………………………………….

    Hồ sơ đính kèm:

    – Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất

    – Phương án thiết kế sơ phác (nếu có)

    – …………….

    ……….., ngày…tháng…năm 2020

    Người làm đơn

    Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

    Mẫu đơn xin thông tin quy hoạch đất đai – Mẫu đơn xin xác nhận thông tin quy hoạch mới nhất

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

            

     Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………

    Nhà đầu tư

    Nhà đầu tư:…………………………………………………………………………………………..

    Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ………………………………………………………………….

    Điện thoại:………………..Fax……………. email:……………………………………..

    Người đại diện ………………………………Chức vụ: …………………………………

    CMTND/Hộ chiếu số:…………………………………………………………………………….

    Giấy chứng nhận đầu tư số:………..…..do……..…….. cấp ngày………………….

     Địa điểm:

     – Lô đất: ……………………………………………………………………………………………..

     – Khu chức năng:…………………………………………………………………………………..

     – Phạm vi ranh giới: ………………………………………………………………………………

     – Diện tích lô đất (m2):…………………………………………………………………………..

      Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:………………

      ……………………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………………

       Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

       ……………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………

       Kính đề nghị …………………….…. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên.

       Hồ sơ đính kèm:

       – Trích sao vị trí khu đất

       ……….., ngày…tháng…năm 2020

       Người làm đơn

       Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

       Mẫu đơn xin thông tin quy hoạch đất đai – Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

           

                 Kính gửi : ……………………………………………………………………………………………

       Tôi tên là (hoặc tên của tổ chức): ……………………………………………………….

       Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ………………., đường:………………………………….

       Phường (xã/thị trấn): …………. quận/huyện/thành phố: ……………………………. .

       Điện thoại:…………………..  Email:……………………………………………………….

       (Nếu là tổ chức) Người đại diện …………….… Chức vụ……………………………..

       CMTND/Hộ chiếu số:…………………………………………………………………………….

       Giấy chứng nhận đầu tư số :……………… do………….…. cấp ngày……………

        Vị trí khu đất, lô đất đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch:

        – Thửa đất số: ………… Tờ bản đồ số: …………… Lô đất: ……………………….

        Địa điểm: …….. Phường (xã/thị trấn): …………., quận/huyện/thành phố: ……

        – Khu chức năng:…………………………………………………………………………………..

        – Phạm vi ranh giới: (theo bản đồ hiện trạng vị trí số: ………………………………..

        do ………………… lập ngày ………………….)

        – Diện tích lô đất (m2):…………………………………………………………………………..

         Nội dung và mục đích tra cứu thông tin quy hoạch:

         ……………………………………………………………………………………………………………

         ……………………………………………………………………………………………………………

          Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất dự kiến (nếu có mục đích đầu tư xây dựng công trình):

          ……………………………………………………………………………………………………………

          ……………………………………………………………………………………………………………

          Đề nghị ………………………. cung cấp cho tôi/chúng tôi Chứng chỉ quy hoạch tại khu đất, lô đất nêu trên.

          Hồ sơ đính kèm:

          – Trích sao vị trí khu đất

          ……….., ngày…tháng…năm 2020

          Người làm đơn

          Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

          Thủ tục xin thông tin quy hoạch mới nhất

          Theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn về trình tự thực hiện thủ tục xin cấp thông tin quy hoạch chi tiết như sau:

          – Bước 1: Cá nhân/tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận/huyện. Khi đến các bạn tiến hành bốc số và chờ nộp hồ sơ.

          – Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

          + Trường hợp thành phần hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định: Chuyên viên tiếp nhận, lập và giao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp;

          + Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân/tổ chức tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Hoặc trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

          – Bước 3: Trong thời hạn tối đa 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận/huyện xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức/cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

          Hồ sơ xin cấp thông tin quy hoạch nhà đất

          + Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

          + Bản CHÍNH bản vẽ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ tỷ lệ 1/1000- 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/5000

          + Một trong những giấy tờ về sử dụng đất hợp pháp;

          + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

          Dịch vụ pháp lý của Luật 24H

          – Tư vấn luật đất đai trực tuyến miễn phí qua tổng đài 19006574

          – Tư vấn thủ tục xin xác nhận thông tin quy hoạch;

          – Tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ quy hoạch;

          – Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin cấp thông tin quy hoạch nhà đất;

          – Tư vấn trình tự, thủ tục sang tên chuyển nhượng nhà đất.

          Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

          0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

          ( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

          & Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

          6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

          4 Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

          CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

          – Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

          – Chi phí hợp lý nhất thị trường;

          – Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

          – Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

          ————————————————————–

          THÔNG TIN LIÊN HỆ:

          CÔNG TY LUẬT 24H

          Trụ sở chính  : số 69 ngõ 172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

          Hotline          : 19006574

          Email             : hangluat24h@gmail.com

          Website         : luat24h.net

          Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

          Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà”

          Quy Định, Thủ Tục Về Việc Cung Cấp Thông Tin Quy Hoạch Đất Đai

          Trong thời kỳ phát triển kinh tế hiện nay, việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhà nước thực hiện quy hoạch sử dụng đất thông qua việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh,… Tuy nhiên, người sử dụng đất khi có nhu cầu có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch. Với trường hợp của bạn, Phamlaw xin đưa ra quan điểm tư vấn về việc cung cấp thông tin quy hoạch như sau:

          Thứ nhất, quy định về việc cung cấp thông tin quy hoạch

          Việc quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo các kỳ, mỗi kỳ là 10 năm. Nhà nước căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cùng các điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực để xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợp. Quy hoạch, kế hoạc sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai. Tuy nhiên, người sử dụng đất có thể xin cung cấp thông tin quy hoạch, căn cứ vào khoản 4 điều 28 Luật đất đai 2013: “4. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”

          Theo điều 43 Luật xây dựng 2014, có những hình thực cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng như sau: công khai hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng; giải thích quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin bằng văn bản. Người sử dụng đất có thể lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu thông tin của mình. Cụ thể, việc xin cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện qua thủ tục xin thông tin quy hoạch như sau:

          Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

          Hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch gồm các văn bản sau:

          Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất;

          Văn bản giải trình nội dung;

          Sơ đồ vị trí và ban chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật bản đồ đo đạc tỉ lệ 1/500 hoặc tỉ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm;

          Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;

          Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

          Bước 2: Nộp hồ sơ

          Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở quy hoạch và kiến trúc. Trong trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại phiếu hẹn lấy kết quả cho người xin cung cấp thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người thực hiện thủ tục bổ sung.

          Bước 3: Giải quyết hồ sơ

          Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp các thông tin.

          Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

          Bước 4: Trả kết quả

          Thứ hai, quy định của pháp luật về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong diện quy hoạch

          Đối với đất nằm trong diện quy hoạch, thì một số quyền của người sử dụng đất bị hạn chế. Cụ thể, theo khoản 2 điều 49 Luật đất đai 2013:

          “2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch đươc tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

          Căn cứ vào quy định trên, thì khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho thừa kế… và bị hạn chế đối với việc xây dựng nhà ở mới, công trình, trồng cây lâu năm.

          Căn cứ pháp lý:

          Luật đất đai 2013;

          Luật xây dựng 2014;

          Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

          ​Thủ Tục Cung Cấp Thông Tin Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất

          Tình huống của khách hàng: Tôi đang muốn mua mảnh đất tại huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội nhưng tôi lại sợ đất trong khu vực quy hoạch của Thành phố. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có thể đến đâu, làm gì để được cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

          I. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          – Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

          – Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

          – Luật Tổ chức chính quyền địa phương

          – Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

          – Quyết định số 7122/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc phê duyệt đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

          – Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

          – Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên đại bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND Thành phố);

          II. Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất a. Trình tự thực hiện:

          Khi người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì có thể thực hiện như sau:

          – Người có yêu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC – Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tử chúng tôi .

          – Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đối chiếu bản đồ, kiểm tra thực địa và trả lời thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

          Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tử chúng tôi . Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Cán bộ giao dịch phải có Giấy giới thiệu của đơn vị và giấy chứng minh nhân dân.

          1. Bản chính Văn bản đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích khu đất và mục đích đề nghị cung cấp thông tin);

          3. Bản sao Trích lục bản đồ thể hiện vị trí khu đất hoặc bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 (nếu có).

          d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản trả lời theo quy định.

          e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu.

          g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

          2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

          3) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

          h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

          i. Phí, lệ phí:

          Phí sử dụng khai thác hồ sơ, tài liệu đất đai (không bao gồm phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu): 300.000 đồng/hồ sơ/lần.

          Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

          Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

          Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà CT 1 – SUDICO Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, Đường Vũ Quỳnh, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

          ĐT: 0989.386.729; 0967.927.483

          Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vn

          – Tranh chấp kiện đòi lại quyền sử dụng đất

          – Tư vấn về trường hợp hợp đồng mua bán đã công chứng có hủy bỏ được không

          – Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

          Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

          Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Về Quy Hoạch, Quản Lý Đất Đai Tại Đô Thị

          Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị được Quốc hội thông qua vào chiều 14/6.

          Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai biểu quyết hông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

          Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị được Quốc hội thông qua vào chiều 14/6 với 92,77% đại biểu Quốc hội tán thành.

          Về đánh giá kết quả thực hiện, Nghị quyết tán thành nội dung Báo cáo số 28/BC-ĐGS ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

          Tăng cường giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội đối với công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, góp phần phát hiện, kiến nghị xử lý các tồn tại, hạn chế và vi phạm pháp luật.

          Chính phủ nghiên cứu làm rõ và có hướng dẫn cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với công trình xây dựng đa năng có kết hợp chức năng lưu trú như căn hộ khách sạn (condotel), căn hộ văn phòng (officetel), nhà phố thương mại (shophouse)… Bổ sung các quy định về quy hoạch, quản lý, sử dụng không gian ngầm và trên không tại các đô thị; chỉ đạo các địa phương nghiên cứu triển khai quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn.

          Chính phủ rà soát thực trạng, nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách để quản lý, xử lý nghiêm việc người Việt Nam đứng tên thay cho người nước ngoài để mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trái pháp luật; sớm ban hành Nghị định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT.

          Xác định rõ phạm vi áp dụng dự án BT và nghiên cứu phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán trực tiếp cho các công trình hạ tầng đầu tư theo hình thức BT.

          Thủ tướng Chính phủ xem xét, khẩn trương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đối với Thành phố Đà Nẵng, các tỉnh: Hải Dương, Quảng Nam, Bến Tre, Cà Mau trên cơ sở kết quả lập, thẩm định đã được thực hiện trước ngày 1/1/2019.

          Chính phủ tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

          Nghị quyết nêu rõ phấn đấu hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại các đô thị trong hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trước năm 2030, đối với các thành phố lớn, đô thị trung tâm hoàn thành trước năm 2025. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; làm rõ các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

          Có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin. Phát huy vai trò của Tổ chức phát triển quỹ đất và Quỹ Phát triển đất trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý, khai thác và tạo quỹ đất. Bố trí hợp lý ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác cho Quỹ Phát triển đất; kiện toàn, nâng cao năng lực của Tổ chức phát triển quỹ đất.

          Các địa phương cần bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp. Rà soát, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, xác định nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện lộ trình di dời trụ sở các bộ, ngành, cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, cơ sở công nghiệp, sản xuất… ra ngoài trung tâm các đô thị theo phương án được phê duyệt; bàn giao quỹ đất sau di dời cho địa phương để xây dựng các công trình công cộng, ưu tiên xây dựng công viên, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình văn hóa, thể thao.

          Đổi mới chính sách tài chính về đất đai và giá đất theo hướng hiệu quả, bền vững. Nghiên cứu và đề xuất cơ chế kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai thông qua chính sách thuế theo hướng người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đất bỏ hoang, đất đã giao, đã cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng thì phải chịu mức thuế cao hơn.

          Xây dựng khung giá đất phù hợp với giá thị trường. Hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, phù hợp với giá thị trường; giá đất được tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế, trong đó có lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng. Khắc phục bất cập về cơ chế xác định giá thuê đất trong trường hợp cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê, bảo đảm phù hợp với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

          Nghiên cứu thu hẹp các trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, chuyển sang hình thức cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm, bảo đảm nguồn thu ổn định từ đất đai. Nghiên cứu cơ chế cơ quan tham mưu xây dựng giá đất độc lập với cơ quan thẩm định giá đất. Chỉ đạo các địa phương rà soát, đôn đốc các trường hợp chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

          Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

          Chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2020). Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

          Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

          Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Đơn Xin Quy Hoạch Đất Đai trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!