Đề Xuất 5/2023 # Mẫu Báo Cáo Thành Tích Năm 2022 # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Mẫu Báo Cáo Thành Tích Mới Nhất Năm 2022 # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Báo Cáo Thành Tích Năm 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Báo cáo thành tích là gì?

Đây là loại văn bản rất cần đối với mỗi một người lao động và người lãnh đạo trong doanh nghiệp, tổ chức. Văn bản này thể hiện kết quả của người lao động trong quá trình làm việc để trình lên lãnh đạo, mặt khác người lãnh đạo cũng căn cứ văn bản để xét các thành quả cho người lao động tạo sự công bằng trong doanh nghiệp, tổ chức.

Mẫu Biên bản làm việc

Báo cáo thành tích được dùng khi nào?

– Khi người lao động cần đề xuất, kiến nghị nâng lương, nâng bậc, khen thưởng, thăng chức…

– Người lãnh đạo căn cứ vào văn bản này để xem xét, tổng hợp, đánh giá người lao động và đưa ra quyết định chính xác.

Lưu ý khi viết Báo cáo thành tích:

– Tên báo cáo thành tích:  cá nhân hay tập thể, về việc gì…

– Các thông tin cá nhân, tập thể:

+ Nếu là cá nhân: ghi đầy đủ họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi thường trú, đơn vị, chức vụ hiện tại…

+ Nếu là tập thể: Tên đơn vị, năm thành lập, tổ chức bộ máy, đoàn, đảng, địa chỉ trụ sở, điện thoại, fax, email…

– Thành tích cá nhân

– Thành tích tập thể

– Chữ ký, xác nhận của người báo cáo/ Thủ trưởng đơn vị/ cấp trình khen

Các mẫu Báo cáo thành tích hiện nay

 – Mẫu Báo cáo thành tích chung ( mẫu mới nhất) có thể dùng chung cho tất cả các nội dung .

– Mẫu Báo cáo thành tích để tặng bằng khen

– Mẫu Báo cáo thành tích giành cho giáo viên các cấp ( Tiểu học, THCS..)

– Mẫu Báo cáo thành tích tập thể ( thường dùng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước)

Mẫu bản tự kiểm điểm

Báo cáo thành tích bằng khen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH – Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): … – Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:… – Quê quán:… – Trú quán: …. – Đơn vị công tác: … – Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): … – Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: … – Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: … II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …. Thành tích đạt được của cá nhân: … III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG Danh hiệu thi đua: (Liệt kê) Hình thức khen thưởng: (Liệt kê) NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ và tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng dấu)

Tải báo cáo thành tích bằng khen

Mẫu báo cáo thành tích cho giáo viên

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIÊU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC

…..-…….

I- SƠ LƯỢC LÍ LỊCH: Tên tôi là: Sinh ngày: ………… Giới tính: …….. Quê quán: ……………………………………………….. Đơn vị công tác: ……………………………………… Chức vụ hiện nay: …………………………………… Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………. II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao và đảm nhận: Năm học ………….tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp 3- Bí thư Đoàn trường. * Những thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ: Trong năm học mang nhiều ý nghĩa này, bản thân tôi thực hiện nhiệm vụ năm học có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau: + Thuận lợi: Trường luôn có đội ngũ giáo viên mạnh về chuyên môn. Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình yêu nghề luôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường, ngành phát động và đều đạt kết quả cao. – Bản thân tôi là giáo viên luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. – Học sinh ngoan ngoãn, được sự hỗ trợ vở viết và sách giáo khoa dùng chung theo chương trình 135 của Chính phủ. – Cơ sở vật chất: Có phòng học, bàn ghế, trang thiết bị tối thiểu cơ bản đảm bảo cho công tác dạy và học.

Tải mẫu báo cáo thành tích cho giáo viên

Mẫu báo cáo thành tích chung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

I- Sơ lược lý lịch: – Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:…… – Ngày, tháng, năm sinh:…. – Quê quán (3):…. – Nơi thường trú:… – Đơn vị công tác:…. – Chức vụ hiện nay:…. – Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:…. – Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):…. – Quá trình công tác :…. – Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:…. II- Thành tích đạt được: 1- Sơ lược thành tích của đơn vị :… 2- Thành tích đạt được của cá nhân: – Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:…. – Thành tích đạt được:….. Người báo cáo thành tích (ký, ghi rõ họ và tên) Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị (ký, đóng dấu)

Xác nhận của cấp trình khen (ký, đóng dấu)

Tải mẫu báo cáo thành tích chung

Báo cáo thành tích tập thể

Tải mẫu báo cáo thành tích tập thể

Mẫu Báo Cáo Thành Tích Tập Thể

Trong thực tế có rất nhiều các mẫu báo cáo thành tích tập thể áp dụng cho từng đối tượng tập thế khác nhau. Tuy nhiên các mẫu báo cáo thành tích tập thể hầu hết đều có các đặc điểm chung cụ thể: Mẫu báo cáo thành tích tập thể xét về bố cục nội dung được trình bày mà ta có thể phân chia ra thành các phần nội dung như sau:

Phần mở đầu – Quốc hiệu tiêu ngữ được trình bày ở phía bên tay phải của mẫu báo cáo được viết in hoa và chữ đậm, ngay phía bên dưới là thời gian thực hiện mẫu đơn báo cáo thành tích tập thể. Phía đối diện phía bên tay trái đó chính là đơn vị cấp trên nơi mà nhận mẫu báo cáo này.

Thông tin tiếp theo đó chính là phần tên Báo cáo (lưu ý là ghi chữ thường, viết đầy đủ tên tập thể)

Phận thân được chia ra làm 3 phần nhỏ trong đó có các phần thông tin chính được ghi như sau:

– Đặc điểm và tình hình chung của tập thể được thể hiện bằng hai mục thông tin chính trong phần này đó là: Đặc điểm và quá trình hình hoạt động của tập thể cũng như chức năng và nhiệm vụ của tập thể đó.

– Thành tích mà tập thể đã đạt được: Đây chính là phần nội dung cần được trình bày một cách rõ ràng về thành tích mà tập thể đã đạt được dựa theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể và thông qua các thông tin chi tiết về quá trình hoạt động và kết quả có được của tập thể.

– Các hình thức đã được khen thưởng của tập thể ở đây bao gồm các thông tin cơ bản như: Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sẽ( hai mục nội dung này sẽ được trình bày rõ ở phần sau của bài viết)

Phần kết trong mẫu báo cáo thành tích tập thể được trình bày như thế nào?

Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin vào trong các mục thông tin chính của mẫu báo cáo thành tích tập thể, mẫu báo cáo này cần có sự xác nhận thông tin bằng việc ký tên và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và người nhận được mẫu báo cáo thành tích tập thể này đó chính là thủ trưởng đơn vị cấp trên sẽ xét duyệt mẫu báo cáo này rồi ký tên và đóng dấu nếu các thông tin được trình bày đủ điều kiện và tiêu chuẩn.

Và để hiểu sâu hơn về các mục thông tin trong phần trình bày mẫu đơn báo cáo thành tích tập thể này thì phần nội dung thông tin tiếp theo sẽ giải nghĩa cho toàn bộ phần nội dung vừa trình bày trên.

2. Luật thi đua khen thưởng được trình bày trong nghị định số 91 của chính phủ

Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng là một hình thức để các cá nhân cá nhân trong tập thể có thêm cơ hội để thi đua và cạnh tranh nhau, tạo sự uy tín cho chính tập thể của mình lãnh đạo, đồng thời đây cũng chính là một hình thức để nhà nước phát động các phong trào thi đua tập thể để góp phần làm cho đất nước không chỉ vững mạnh mà còn giàu có và phát triển hơn từ chính những đóng góp về thành tích mà các tập thể đạt được thông qua các mẫu báo cáo thành tích tập thể này.

Vì thế mà pháp luật cũng đã có những quy định cụ thể đặc biệt là thông qua nghị định 91/ 2017/ NĐ-CP do chính phủ ban hành để quy định về vấn đề khen thưởng và thi đua đối với các cá nhân, tổ chức và các đối tượng khác có thành tích xuất sắc trong lao động đều được khen thưởng bằng các hình thức và cấp độ khác nhau.

2.1. Tổng hợp các nội dung chính trong nghị định số 91 về thi đua khen thưởng

Để có sự liên kết chặt chẽ đối với các phần thông tin chính trong mẫu báo cáo thành tích tập thể chúng ta cùng đi tìm hiểu các nội dung chính trong phạm vi thông tin được triển khai trong nghị định 91 về luật thi đua khen thưởng bao gồm các nội dung chính như sau:

2.1.1. Thông tin tổng quát trong nghị định 91 quy định về luật thi đua khen thưởng

– Nội dung thực hiện công việc khen thưởng bao gồm các công việc cụ thể như thế nào? Cách thức để tổ chức khen thưởng ra sao? Tiêu chuẩn thi đua đối với các cá nhân tập thể có sự khác biệt hay không? Việc đi tìm lời đáp cho các nội dung trên chính là câu trả lời cho nội dung của các mẫu báo cáo thành tích tập thể một phần.

– Hình thức, đối tượng và đặc biệt là các tiêu chuẩn khen thưởng được quy định

– Quy định về các cơ quan/ bộ phận/các cấp/ ban ngành có quyền quyết định đến việc khen thưởng

– Quy định về nguồn quỹ khen thưởng

– Khen thưởng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

2.1.2. Những đối tượng như thế nào được áp dụng thi đua khen thưởng

Các đối tượng được xét thi đua khen thưởng ở đây được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Theo nghị định 91 thì các đối tượng được áp dụng thi đua khen thưởng này đó là:

Các tổ chức về các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam, của nước ngoài và các tổ chức quốc tế, thêm nữa là các đơn vị nhỏ hơn từ gia đình cho đến các cá nhân trong đó cũng có thể được hưởng các quyền về thi đua khen thưởng.

2.1.3. Khi được khen thưởng các đối tượng đáp ứng được các nguyên tắc nào?

Các nguyên tắc được áp dụng đối với các hình thức thi đau khen thưởng phải đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc sau:

– Có sự công bằng và phân minh giữa hình thức khen thưởng và thành tích đạt được đối với các cá nhân hay tập thể.

– Hình thức khen thưởng căn cứ vào kết quả mà các tập thể hay đối tượng đã đạt được sẽ có sự thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào từng trường hợp, điều này phụ thuộc vào số lượng thành tích cũng như số lượng các đối tượng đạt được thành tích đó.

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có trong mẫu báo cáo thành tích tập thể

2.2. Các danh hiệu thi đua được quy định theo nghị định 91

Danh hiệu khen thưởng cũng là một trong những phần nội dung chính trong mẫu báo cáo thành tích tập thể cần được điền đầy đủ thông tin một cách chi tiết nhất có thể. Cụ thể trong phần này chúng ta có thẻ phân loại và liệt kê các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng dành cho tập thể bao gồm các nội dung sau:

Các danh hiệu thi đua mà tập thể có thể đạt được đó là:

Theo điều 11 Mục II của nghị định 91 quy định về danh hiệu cờ thi đua của chính phủ cho các tập thể đạt được các thành tích suất sắc nhất trong các tổng số các tập thể tham gia thi đua được phân theo các cấp bậc khác nhau, các tập thể thuộc trung ương đạt được thành tích cao nhất trong các phong trào thi đua do hội đồng thi đua và khen thưởng tại cấp trung ương tổ chức. Và cuối cùng là trường hợp tập thể được bình xét thi đua khen thưởng trực tiếp do nhà nước xét duyệt với thời hạn từ 5 năm trở lên.

Lưu ý đối với các danh hiệu dành cho tập thể này được phân chia theo các cấp bậc từ cao đến thấp, trong đó cấp chính phủ là cao nhất sau đó là đến các cấp bộ, ban, ngành, tỉnh và cuối cùng là cấp trung ương.

2.3. Tổng hợp các hình thức khen thưởng được quy định dựa theo nghị định 91

3. Các lưu ý khi trình bày nội dung mẫu báo cáo thành tích tập thể

Thông tin được trình bày trong mẫu báo cáo thành tích tập thể cần được bảo đảm độ chính xác cao, không bịa đặt, không thêm bớt các thông tin quá nhiều.

– Trình bày thông tin dựa trên các căn cứ có kèm theo và ghi rõ ngày tháng, năm và tên cũng như địa chỉ cần được ghi rõ ràng.

– Cần đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày chữ thường, chữ hoa tùy từng mục và đặc biệt là không sử dụng chữ viết tắt hoặc ngôn ngữ ký hiệu trong mẫu báo cáo này.

– Tìm hiểu thêm các nội dung dược quy định trong nghị định 91 về quy định luật thi đua khen thưởng đối với cá nhân và tập thể để bạn có thêm thông tin trong việc thực hiện nội dung đối với mẫu báo cáo thành tích tập thể.

Đó là một số các lưu ý lưu tâm trong quá trình thực hiện điền thông tin vào mẫu báo cáo thành tích tập thể này. Hiện thực hiện mẫu báo cáo đúng như quy định cũng giống như việc bạn đang chấp hành đúng và thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân/ tập thể đối với pháp luật.

Mau 1 va Mau 2 mẫu báo cáo thành tích tập thể.doc

mẫu báo cáo thành tích tập thể mẫu số chúng tôi

mẫu báo cáo thành tích tập thể mẫu số chúng tôi

mẫu báo cáo thành tích tập thể mẫu số chúng tôi

Tác giả: Timviec365.vn

Báo Cáo Thành Tích Tập Thể

Trong nội dung bài viết này của Luật Hoàng Phi, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho Quý vị tìm hiểu về báo cáo thành tích cho tập thể và hướng dẫn quý vị viết báo cáo thành tích tập thể sao cho đầy đủ nội dung cần thiết, hình thức rõ ràng, khoa học và thu hút người đọc.

Báo cáo thành tích tập thể là gì?

Báo cáo thành tích tập thể là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về các thành tích mà tập thể đã đạt được trong một thời gian nhất định để nhằm một mục đích cụ thể và thông thường để đề nghị khen thưởng.

Báo cáo thành tích sẽ do người đứng đầu tập thể, đại diện tập thể lập ra và gửi cho cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Nội dung của báo cáo thành tích là ghi nhận những thành tựu, những công trình, những cống hiến cụ thể của tập thể cho tổ chức và từ đó đề nghị xem xét khen thưởng cho tập thể.

Việc đề nghị có thể đề nghị ở các hình thức theo quy định, có thể là:

– Tặng thưởng tiền mặt;

– Tặng thưởng bằng hiện vật có giá trị;

– Tặng giấy khen, bằng khen, huân chương, huy chương cho tập thể;

– Tặng thưởng danh hiệu.

Ví dụ về mẫu báo cáo thành tích tập thể

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ Tên tập thể đề nghị

……………………………………………………………………………………

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

– Quá trình thành lập và phát triển;

– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số ngày tháng năm 201…. của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước 4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua;

NămDanh hiệu thi đuaSố, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Hướng dẫn soạn thảo báo cáo thành tích tập thể

Khi soạn thảo báo cáo thành tích tập thể, cá nhân thực hiện cần chú ý một số vấn đề như sau:

– Tập thể đề nghị cần phải ghi rõ ràng, chính xác tránh việc ghi lan man, dài dòng;

– Nêu ra những đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của tập thể. Đây là căn cứ để xét những thành tích của tập thể trong thực hiện chức năng của mình và xác định đó là thành công trong công việc;

– Nội dung báo cáo nên có những thành tích cụ thể, thời gian thực hiện công việc và có sự so sánh;

– Thành tựu tập thể đạt được, ví dụ như: sản lượng, sáng kiến, doanh thu… và những thông tin có thể thống kê thì nên có bảng thống kê để dễ theo dõi và làm cho bản báo cáo khoa học, dễ nhìn hơn.

– Nếu trong tường hợp những thành tích đã đạt được khen thưởng ở một hình thức nhất định thì cá nhân soạn thảo có thể được liệt kê rõ ràng, cụ thể qua các năm, thông qua đó thể hiện được sự cống hiến của tập thể.

– Trong quá trình làm việc không thể tránh khỏi những sai sót, nhầm lẫn… chính vì thế, việc nhìn nhận, đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế đó để việc thực hiện công việc trở nên hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn, hỗ trợ hoàn thiện bộ máy tổ chức là rất cần thiết.

– Tập thể đưa ra những đề nghị khen thưởng như giấy khen, bằng khen, công nhận tập thể xuất sắc, trao tặng huân chương, huy chương…

– Cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo báo cáo thành tích phải trình bày văn bản một cách rõ ràng, mạch lạc, câu chữ ngắn gọn, sử dụng ngôn ngữ phổ thông, không sử dụng từ ngữ địa phương… và bắt buộc phải có xác nhận của người lập báo cáo và đại diện của tập thể.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tham khảo nội dung bài viết này của Luật Hoàng Phi!

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Mẫu Báo Cáo Tự Giám Sát Đảng Viên Mới Nhất Năm 2022

Nhằm mục đích báo cáo kết quả kiểm tra các đảng viên qua quá trình thẩm tra, xác minh của đoàn thì báo cáo kiểm tra , giám sát Đảng viên sẽ được dùng phổ biến nhất hiện nay. Thế nhưng nhiều khách hàng vẫn chưa hiểu rõ và băn khoăn về báo cáo này.

Để có một mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên đảm bảo đủ nội dung,chính xác nhất Luật Hoàng Phi xin chia sẻ một số thông tin để Quý khách hàng tham khảo như sau:

Báo cáo tự giám sát đảng viên là gì?

Báo cáo giám sát đảng viên là báo cáo về việckiểm tra toàn bộ các hoạt động công tác, xác minh tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ mà đảng viên được giao, thu thập các thông tin, tổng hợp và phân tích nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi thực hiện trái với quy định pháp luật của đảng viên.

Như vậy, thông qua báo cáo giám thì các tổ chức đảng theo dõi, xem xét đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Nguyên tắc giám sát:

-Tổ chức đảng cấp trên giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát của Đảng và thực hiện nhiệm vụ giám sát theo sự phân công.

– Việc giám sát phải công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

– Giám sát của Đảng có giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề.

Ai nộp báo cáo tự giám sát đảng viên?

Chi bộ là tế bào để cấu thành tổ chức cơ sở của đảng, là nền tảng trong hệ thống tổ chức của Đảng và là cầu nối giữa tổ chức đảng, đảng viên với quần chúng nhân dân. Chi bộ là một trong những chủ thể giám sát của Đảng, đối tượng giám sát của chi bộ là đảng viên do chi bộ quản lý.

Như vậy có thể hiểu được rằng, báo cáo giám sát, kiểm tra đảng viên sẽ do chính Đảng uỷ, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể thực hiện báo cáo.

Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên

Luật Hoàng Phi xin chia sẻ mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên cụ thể như sau:

Mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên…………. biểu mẫu CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy………năm …….

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Đảng, cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ….của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh;

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ………….

Đảng ủy……………… xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 20… với các nội dung như sau:

I- Nội dung và chương trình kiểm tra:

– Nội dung kiểm tra: …………………………………………..

– Đối tượng kiểm tra: ………………………………………….

– Lực lượng kiểm tra: …………………………………………

– Mốc thời gian kiểm tra: ……………………………………

– Thời gian tiến hành kiểm tra: ……………………………

– Phương pháp tiến hành: …………………………………..

II- Nội dung và chương trình giám sát: 1- Giám sát thường xuyên:

– Nội dung giám sát: ………………………………………………………..

– Đối tượng giám sát:………………………………………………………..

– Lực lượng giám sát:………………………………………………………..

– Phương pháp tiến hành:………………………………………………………..

2- Giám sát chuyên đề: (Nội dung xây dựng tương tự như phần kiểm tra)

III- Tổ chức thực hiện

1/ Đảng uỷ, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động về kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

2/ Các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình do Đảng uỷ quyết định và thông báo kết quả cho đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát biết, thực hiện. Các cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng kết hợp kiểm tra, giám sát đảng viên, trước hết là vai trò đồng chí Bí thư cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3/ Đồng chí được phân công làm Tổ trưởng có trách nhiệm xây dựng đề cương, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch làm việc và thực hiện quy trình kiểm tra giám sát; báo cáo kết quả về Đảng ủy xem xét, quyết định.

4. Các chi bộ căn cứ các nội dung trên, phối hợp UBKT Đảng uỷ thực hiện tốt Chương trình này.

5. Chương trình này có thể được Đảng ủy bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên./.

Hướng dẫn soạn báo cáo tự giám sát đảng viên

Để có một mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên đầy đủ nội dung, chính xác nhất Quý khách hàng cần phải đảm bảo:

– Trình bày bố cục rõ ràng, mẫu báo cáo tự giám sát đảng viên sử dụng đúng theo quy định của cơ quan, đơn vị và nội dung xây dựng phải phù hợp.

– Phải trình bày báo cáo sạch sẽ, không sai lỗi chính tả.

– Văn bản sử dụng dễ hiểu, đơn giản, phù hợp.

– Nội dung báo cáo giám sát đảng viên phải thể hiện rõ:

+ Đối tượng kiểm tra.

+ Lực lượng kiểm tra.

+ Mốc thời gian kiểm tra.

+ Thời gian tiến hành kiểm tra.

+ Phương pháp tiến hành.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Báo Cáo Thành Tích Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!