Đề Xuất 6/2023 # Lưu Ý Về Hợp Nhất, Sáp Nhập Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Lưu Ý Về Hợp Nhất, Sáp Nhập Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lưu Ý Về Hợp Nhất, Sáp Nhập Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lưu ý về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. Thủ tục và hồ sơ hợp nhất, sáp nhật như thế nào theo quy định pháp luật.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, Lawkey xin được đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Hợp nhất doanh nghiệp là hình thức mà một số công ty (công ty bị sáp nhập) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt sự hoạt động của các công ty bị hợp nhất.

Bước 1: Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất

Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất.

Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Hồ sơ hợp nhất công ty gồm những loại giấy tờ sau (mang tính chất tham khảo):

+ Của Hội đồng thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+ Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

+ Của Hội đồng thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+ Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Sáp nhập doanh nghiệp là hình thức mà một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập. Công ty bị sáp nhập chấm dứt sự tồn tại sau khi bị sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Hồ sơ sáp nhập công ty gồm những loại giấy tờ sau (mang tính chất tham khảo):

Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty được sáp nhập;

Hợp đồng hợp nhất;

Biên bản họp về việc sáp nhập công ty:

+ Của Hội đồng thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

+ Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Quyết định bằng văn bản về việc sáp nhập công ty:

+ Của Hội đồng thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần;

Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty sáp nhập và công ty bị sáp nhập;

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Những trường hợp hạn chế và cấm

Do hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp là hai hình thức tập trung kinh tế, tức là cách thức tập trung quy mô và thị phần vào một công ty dễ gây ra cạnh tranh không lành mạnh đối với các công ty khác. Vậy nên pháp luật quy định có các trường hợp hạn chế và cấm hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp sau đây:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lưu Ý Về Hợp Nhất, Sáp Nhập Doanh Nghiệp Theo Quy Định Của Pháp Luật trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!