Đề Xuất 5/2023 # Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 21-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công, sắp xếp lại, xử lý tài sản công;… Cụ thể như: Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05-3-2018 Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05-7-2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05-3-2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyê và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07-05-2018 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;…

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy định chi tiết thi hành

Phần thứ hai: Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Phần thứ ba: Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Phần thứ tư: Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công

Để các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, lập dự toán ngân sách nhà nước, thanh quyết toán thu chi ngân sách, nhà xuất bản Tài Chính cho biên soạn và phát hành cuốn sách có độ dày 400 trang,giá 350,000đ/1 cuốn

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Quy trình Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của kiểm toán nhà nước

Hướng dẫn về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Quy định chi tiết Luật quản lý, sử dụng tài sản công & đấu thầu, mua sắm tài sản.

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị

Nội dung cuốn sách, trình bày dưới dạng văn bản tra cứu:

Phần thứ nhất: Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần thứ hai: Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước;

Phần thứ ba: Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ tư: Điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước và quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước;

Phần thứ năm: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ sáu: Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định;

Phần thứ bảy: Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Điện thoại : 0283 636 2182 – 0909 366 858 (Mr: Phong)

0982 711 282 – 0913 142 287 (Mr: Thành)

Địa chỉ: Phố . Đội Cấn, P. Cống Vị ,Q. Ba Đình. TP. HÀ NÔI

Chi Nhánh I : 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P7. Quận 3 TP. HCM

Website: http://sachphapluat.com.vn – Email: sachphapluatct@gmail.com

Vn201. Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Để hoàn chỉnh hệ thống quản lý ngân sách, ngày 25/6/2015, Luật Ngân sách nhà nước, Luật số 83/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng với mục tiêu là nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản lý NSNN; kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu, chi ngân sách,… theo đó, các quy định về công khai minh bạch ngân sách đã có những sửa đổi, bổ sung rõ ràng, minh bạch hơn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Quy định chi tiết thi đến công tác quản lý ngân sách nhà nước như: Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017; Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017;; Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;; Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước;; Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước……

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cập nhật và áp dụng những hướng dẫn thi hành mới nhất của Luật Ngân sách nhà nước đã được công bố; những quy định mới nhất về dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng, xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước; cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập;… Nhà xuất bản Kinh tế  Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu quyển sách:

“LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH”

Nội dung quyển sách gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất. Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;;

Phần thứ hai. Kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;;

Phần thứ ba. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán, xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước;;

Phần thứ tư. Quy định mới về dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017;;

Phần thứ năm. Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập và sự nghiệp khác;;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài khoản, kiểm soát và thanh toán các khoản chi ngân sách qua kho bạc nhà nước..

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 19×27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Luật Thương Mại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Quy định chung:

Luật Thương mại 2005

Quyết định 27/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Nghị định 39/2007/NĐ-CP về việc cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập,thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Luật Giao dịch điện tử 2005

Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

Quy định về nhãn hàng hóa:

Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

Thông tư 14/2007/TT-BKHCN bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy

Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

Thông tư 21/2014/TT-BKHCN về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y

Quy định về xuất xứ hàng hóa:

Nghị định 19/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Thông tư 07/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Thông tư 08/2006/TT-BTM về cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Thông tư 10/2006/TT-BTM sửa đổi Thông tư 08/2006/TT-BTM hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Quyết định 18/2007/QĐ-BTM về Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Quyết định 13/2007/QĐ-BCT về Quy tắc xuất xứ và Thủ tục thực hiện Quy tắc xuất xứ cho Bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Cam-pu-chia

Thông tư 06/2011/TT-BCT về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện:

Nghị định 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Nghị định 140/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc

Quy định về xúc tiến thương mại, nhượng quyền thương mại:

Nghị định 37/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định 68/2009/NĐ-CP sửa đổi Khoản 7 Điều 4 Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 35/2006/NĐ-CP

Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Quy định về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa:

Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP

Thông tư 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của sở giao dịch hàng hóa theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Thông tư 06/2015/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Quy định về hoạt động thương mại của nước ngoài tại Việt Nam:

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Hiệu lực 10/03/2016)

Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 20/08/2016

Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 06/2012/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 187/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam ( Còn hiệu lực đến: 31/12/2016)

Quy định về hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán hàng hóa quốc tế:

Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thông tư 37/2013/TT-BCT quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

Thông tư 04/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thông tư 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa

Thông tư 15/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Thông tư 18/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Thông tư 26/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với việc nhập khẩu tem bưu chính

Thông tư 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Thông tư 16/2015/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thông tư 31/2015/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại:

Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thông tư 149/2014/TT-BTC về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước

Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thông tư 19/2014/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Bộ Luật Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tổng hợp các văn bản pháp luật hình sự mới nhất để bạn tham khảo các văn bản hướng dẫn luật hình sự:

” Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật hình sự năm 1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quy định chung:

– Bộ luật hình sự năm 1999 – Nghị quyết 32/1999/NQ-QH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự – Nghị quyết 229/2000/NQ-UBTVQH10 về việc triển khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết của Quốc hội “Về việc thi hành Bộ luật Hình sự” – Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA hướng dẫn thi hành Mục 3 Nghị quyết 32/1999/QH10 và Nghị quyết 229/2000/NQ-UBTVQH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự – Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA hướng dẫn Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết 32/1999/QH10 – Công văn số 10/2000/KHXX về thi hành mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự – Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi 2009 – Nghị Quyết 33/2009/NQ-QH12 thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự – Công văn 105/TANDTC-KHXX thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 33/2009/QH12 thi hành – Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự – Bộ luật hình sự năm 1999 (song ngữ Việt – Anh)

Văn bản hướng dẫn phần chung: – Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung BLHS – Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP áp dụng quy định BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt – Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP bổ sung Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP về thời hiệu thi hành bản án, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt – Nghị định 59/2000/NĐ-CP thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội – Nghị định 10/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội (có hiệu lực 10/4/2012) – Nghị định 60/2000/NĐ-CP thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ – Nghị định 61/2000/NĐ-CP thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo – Nghị định 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng – Nghị định 53/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế – Nghị định 54/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất – Thông tư liên lịch 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước – Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực 01/01/2012) – Nghị định 25/2012/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ – Nghị định 26/2012/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ – Luật thi hành án hình sự và văn bản hướng dẫn mới nhất

Văn bản hướng dẫn phần các loại tội phạm:

– Nghị Quyết 01/2001/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 BLHS – Nghị Quyết 02/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn về tình tiết định tội, trách nhiệm hình sự một số tội danh cụ thể – Nghị Quyết 01/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định BLHS về một số tình tiết định tội – Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 248 và 249 của Bộ luật hình sự (về các tội đánh bạc) – Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền – Thông tư 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Chương “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” – Thông tư 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn áp dụng chương “Các tội phạm xâm phạm sở hữu” – Thông tư 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương “Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân” – Thông tư 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng – Thông tư 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài – Thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng Chương “Các tội phạm về ma túy” – Thông tư 19/2007/TTLT/BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn Bộ luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản – Thông tư 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTC-BTP hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ – Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo – Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền

Công văn hướng dẫn:

Sau khi Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung và chính thức sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 thì trong giai đoạn chờ luật có hiệu lực này người học luật và làm luật phải sử dụng ít nhất 9 văn bản sau đây.

1. Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 2. Bộ luật hình sự 2015 3. Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2015 4. Nghị quyết số: 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về thi hành Bộ luật hình sự 2015 5. Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 6. Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 7. Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 8. Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 9. Công văn 148/TANDTC-PC năm 2017 triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 10. Công văn 04/ TANDTC-PC hướng dẫn áp dụng quy định của BLHS 2015

” Luật sư tư vấn hình sự

Bạn đang đọc nội dung bài viết Luật Kiểm Toán Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!