Đề Xuất 1/2023 # Luật Đầu Tư Công, Những Sửa Đổi Bức Thiết # Top 8 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Luật Đầu Tư Công, Những Sửa Đổi Bức Thiết # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Luật Đầu Tư Công, Những Sửa Đổi Bức Thiết mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Luật hiện hành quy định tại Điều 35, khoản 2, đoạn g) chỉ khi dự án đề xuất thuộc loại quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, thì báo cáo NCTKT mới có phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường và xã hội của dự án. Tại Điều 47, khoản 2, đoạn g) Báo cáo NCKT phải có đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường.

Trong dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), tại Điều 31, tương ứng với Điều 35 của Luật hiện hành, có quy định thêm Chính phủ quy định chi tiết đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, và bổ sung đoạn o) về sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường. Tại Điều 44, tương ứng với Điều 47 của Luật hiện hành, có bổ sung ” Báo cáo NCKT thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường “.

Các báo cáo ĐTM đi kèm Báo cáo NCKT mà chúng tôi đã tham khảo được là khá sơ lược trên nội dung chủ yếu, thậm chí còn lạc đề, bởi lẽ đánh giá tác động môi trường lúc chuẩn bị triển khai và khi triển khai xây dựng công trình, trong khi nội dung chính của ĐTM phải là tác động lên môi trường khi công trình đi vào hoạt động lại không có.

Ngay từ báo cáo NCTKT của mọi dự án đầu tư công, phải có dự báo các tác động môi trường. Có thể gọi đó là Báo cáo tiền ĐTM.

Kiến nghị 5. Báo cáo ĐTM trong Báo cáo NCKT phải phủ ba giai đoạn chuẩn bị thi công, thi công công trình, và khi dự án công trình đi vào hoạt động.

(IV) Tăng cường công khai, minh bạch, và trách nhiệm giải trình trong đầu tư công là biện pháp quan trọng bảo đảm đầu tư công được sử dụng có hiệu quả. Bảo đảm công khai, minh bạch cũng là mục tiêu mà Nghị quyết 109 của Chính phủ đã đề ra cho công tác xây dựng pháp luật.

Những khả năng mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cho quản lý nhà nước và cho phát huy nguồn lực tri thức cần được khai thác để nâng cao chất lượng của các dự án đầu tư công.

Kiến nghị 7. Quy định tương tự đối với Báo cáo NCKT và Báo cáo ĐTM trước và sau khi phê duyệt đầu tư dự án. Đối với những dự án đầu tư quan trọng, cần quy định tổ chức hội nghị khoa học để trưng cầu ý kiến đối với Báo cáo NCKT và Báo cáo ĐTM, trước khi phê duyệt dự án.

Kiến nghị 8. Để tăng cường tính công khai và trách nhiệm giải trình, công bố trên cổng thông tin điện tử danh sách các ủy viên các hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án, cùng ý kiến của từng ủy viên.

1. Trích Nghị quyết 109/NQ-CP ngày 23.8.2018 về xây dựng pháp luật. Chúng tôi in nghiêng một số cụm từ.

2.Với tiến bộ của khoa học (có cả khoa học quản lý) và công nghệ (ảnh vệ tinh, CNTT, …), khoảng cách giữa hai báo cáo NCTKT và NCKT hoàn toàn có thể thu hẹp lại rất nhiều.

GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Trân – ĐBQH Khóa IX, X, XI/ Theo báo Đại biểu Nhân Dân

Đề Xuất Sửa Đổi Luật Đầu Tư Công

Báo cáo Chính phủ cách đây ít hôm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, từ khi triển khai Luật Đầu tư công, việc bố trí vốn đầu tư được tập trung hơn trước, góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình, dự án vào sử dụng phát huy hiệu quả. Cùng với đó, đã dành số vốn đáng kể để thanh toán vốn ứng trước và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2016 – 2020. Đặc biệt, đã đổi mới công tác lập kế hoạch đầu tư, chuyển từ việc lập kế hoạch ngắn hạn, hằng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, tạo sự chủ động, hiệu quả trong phân bổ vốn.

Tuy nhiên, những vướng mắc trong quá trình triển khai Luật đã bắt đầu xuất hiện. Nhiều địa phương đã lên tiếng về việc gặp khó khăn trong quá trình thực thi Luật Đầu tư công.

“Vốn có trước hay dự án có trước là một vấn đề còn đang vướng mắc và chưa rõ ràng”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa nhận.

Trình tự, thủ tục đối với trường hợp chủ đầu tư đề xuất tăng hoặc giảm quy mô dự án; tăng, giảm tổng mức đầu tư của chương trình, dự án, dù đã được quy định tại Điều 46, Luật Đầu tư công và Nghị định 136/2015/NĐ-CP, nhưng lại chưa quy định cụ thể đối với việc tăng tổng mức đầu tư từ phân loại dự án nhóm C lên nhóm B, nhóm B lên nhóm A và ngược lại… Điều này, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có thể dẫn tới tình trạng lách luật, né tránh các thủ tục của dự án nhóm trên, ảnh hưởng đến việc thẩm định, giám sát, có thể gây lãng phí, thất thoát nguồn vốn.

Tương tự, vướng mắc càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA nơi nhanh, chỗ quá chậm như hiện nay. Các bộ, ngành, địa phương muốn điều chuyển kế hoạch giữa các dự án, nhưng theo quy định, muốn điều chỉnh vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án giải ngân tốt, đặc biệt là dự án ODA, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc này vừa mất thời gian, vừa làm giảm tính chủ động của các bộ, ngành và địa phương…

Nhiều vướng mắc khác trong quá trình thực thi Luật Đầu tư công cũng đã được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề cập. Từ quy trình, thủ tục xin kéo dài dự án, đến thủ tục đầu tư các dự án mới, rồi cả thủ tục đầu tư các dự án PPP còn có sự chồng chéo giữa Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 136/2015/NĐ-CP…

“Trong thực tế, có nhiều dự án PPP có tổng mức đầu tư thuộc phân loại dự án nhóm A theo Luật Đầu tư công, nhưng phần vốn tham gia của Nhà nước chiếm tỷ lệ rất thấp. Trong trường hợp này, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công là Thủ tướng Chính phủ và phải thực hiện quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư như một dự án sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước, dẫn tới không khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công

Sau khi rà soát và điểm mặt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Đầu tư công, dù khẳng định, đây là một dự luật mang tính đột phá, song Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, một số nội dung cần phải được hoàn thiện, nhất là trong bối cảnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế nói chung và cơ cấu lại đầu tư nói riêng, trong đó trọng tâm là cơ cấu lại đầu tư công, đang diễn ra mạnh mẽ.

Những vướng mắc trong quá trình triển khai Luật đã bắt đầu xuất hiện. Nhiều địa phương đã lên tiếng về việc gặp khó khăn trong quá trình thực thi Luật Đầu tư công.

Chẳng hạn, sửa đổi các quy định để áp dụng thống nhất về trình tự, thủ tục, quyết định chủ trương dự án nhóm A đầu tư theo hình thức PPP. Hay sửa đổi quy định về điều chuyển vốn để tạo chủ động cho các bộ, ngành và địa phương trong điều kiện kế hoạch vốn được giao. Tương tự, hoàn thiện lại quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư, khắc phục tình trạng vốn có trước hay dự án có trước…

“Tất nhiên, những sửa đổi này phải không trái với Luật Đầu tư công và phù hợp với những giải pháp tháo gỡ khó khăn đã được nêu tại Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Sẽ ‘cắt’ đầu tư công nếu bộ, địa phương không rà soát, báo cáo dự toán vốn

Nếu quá thời hạn ngày 31/3, các Bộ ngành và địa phương vẫn chưa có báo cáo phương án rà soát, phân bổ chi tiết …

Thực hiện tốt Luật Đầu tư công sẽ giảm ngay nợ

Thực hiện tốt Luật Đầu tư công và Luật xây dựng sửa đổi, chắc chắn sẽ kiểm soát được nợ công.

Đầu tư công: Qua rồi thời “vung tay quá trán”

Với quy định tại Luật Đầu tư công và những nguyên tắc bố trí vốn tại Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch đầu …

Hà Nguyễn

Phổ Biến Những Điểm Mới Của Luật Đầu Tư Và Luật Doanh Nghiệp Sửa Đổi

(BGĐT) – Ngày 12/12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp (DN – Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang) tổ chức phổ biến những điểm mới của Luật Đầu tư và Luật DN sửa đổi năm 2020 cho đại diện các sở, ngành, huyện, TP và các DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phổ biến những điểm mới của Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020.

Tại đây, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư giới thiệu đến các đại biểu những nội dung, điểm mới đáng chú ý của hai luật trên.

Cụ thể, Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 bổ sung những những ngành nghề cấm, ngành nghề được ưu đãi và những ngành có điều kiện được giảm so với quy định trước đây. Hình thức ưu đãi đầu tư được bổ sung về thuế thu nhập DN, đất, xuất nhập khẩu, thời gian được ưu đãi và chi phí định mức khấu hao mới.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài có những ngành nghề bị hạn chế khi tiếp cận thị trường Việt Nam; điều kiện thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam; góp vốn, mua phần góp vốn của tổ chức kinh tế…

Các đại biểu tham gia phổ biến luật mới.

Về Luật DN sửa đổi, các chuyên gia trao đổi xung quanh những điểm mới nổi bật, lưu ý đối với các loại hình DN; quy định mới về đối tượng không được thành lập DN; thời gian quy định về tạm ngừng hoạt động, nội dung mới khi thay đổi thủ tục đăng ký kinh doanh.

Quy định mới về quyền của chủ DN tư nhân, chuyển đổi loại hình DN tư nhân thành công ty TNHH, cổ phần, hợp danh; phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN và trả lời những câu hỏi, vướng mắc của đại biểu, DN trong quá trình áp dụng thực tế.

Quốc Phương

Sắp Trình 4 Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công (Sửa Đổi)

Sắp trình 4 nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công (sửa đổi)

– Việc xây dựng và ban hành các nghị định này là nhằm tháo gỡ những vướng mắc của những hướng dẫn trước đó, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, cũng như không tạo ra những thủ tục không cần thiết trong hoạt động đầu tư công.

Ngày 04/11/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp/ Ảnh: Đức Trung

Đến thời điểm hiện tại, các dự thảo đã được gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến góp ý.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Phó Trưởng ban Soạn thảo Nghị định ông Trần Quốc Phương cho biết, Nghị định hướng dẫn chung, quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công có kết cấu gồm 8 chương, 54 điều.

Dự thảo Nghị định được xây dựng gồm các nội dung quy định chi tiết thi hành 15 điều, khoản của Luật Đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 936/QĐ-TTg.

Lý giải vì sao phải quy định về quản lý thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, ông Phương cho biết, hiện tại, nội dung quy định về quản lý thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chưa được quy định trong hệ thống pháp luật.

Còn nội dung quy định về quản lý dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng được quy định tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13. Tuy nhiên, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 sẽ hết hiệu lực theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 kể từ ngày 01/01/2020.

“Do đó, để tránh khoảng trống pháp lý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất quy định nội dung này tại dự thảo Nghị định, kế thừa và hoàn chỉnh trên cơ sở nội dung đã được quy định tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13”, ông Phương giải thích rõ.

Về nội dung Nghị định này, theo ông Phương, đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến góp ý (bằng văn bản hoặc qua hệ thống thư, văn bản điện tử) của 25 cơ quan trung ương và 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm cả góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương). Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nhận được ý kiến góp ý của 17 thành viên Ban soạn thảo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp có 305 ý kiến góp ý cho nội dung của Nghị định, trong đó có 227 ý kiến góp ý trực tiếp cho 43 Điều và 78 ý kiến cho các vấn đề chung của Nghị định.

Ban soạn thảo cũng đề nghị bổ sung thêm quy định về phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

Theo ông Tráng, Khoản 6 Điều 73 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 đã giao Chính phủ quy định phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.

Về sửa đổi quy định về chi phí giám sát, đánh giá đầu tư, ông Tráng chỉ rõ, thực tế triển khai quy định tại Điều 52 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư cho thấy, việc quy định chung chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư bằng 20% chi phí quản lý chương trình, dự án là chưa hợp lý.

Vì thế, Dự thảo Nghị định tách riêng chi phí giám sát và đánh giá đầu tư theo hướng: Chi phí cho công tác giám sát đầu tư bằng 10% chi phí quản lý chương trình, dự án; Chi phí cho công tác đánh giá đầu tư được tính bằng % chi phí quản lý chương trình, dự án theo quy định hiện hành như sau: Chi phí đánh giá ban đầu: 2%; Chi phí đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn: 2%; Chi phí đánh giá kết thúc: 3%; Chi phí đánh giá tác động: 5%; Chi phí đánh giá đột xuất: 3%.

Trường hợp vận dụng định mức chi phí không phù hợp hoặc chương trình, dự án có quy mô lớn hoặc trường hợp cần phải thuê tư vấn nước ngoài thực hiện thì tổ chức lập dự toán để xác định chi phí.

“Quy định mới này sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị huy động các nguồn lực thực hiện đánh giá đầu tư toàn diện hơn”, ông Tráng khẳng định.

Một nội dung quan trọng khác, theo ông Tráng, đó là dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

Trong quá trình soạn thảo các nghị định được xây dựng theo theo tinh thần kế thừa nội dung các nghị định đã ban hành trước đây.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Luật Đầu Tư Công, Những Sửa Đổi Bức Thiết trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!