Đề Xuất 12/2022 # Lđlđ Tỉnh Triển Khai Nghị Quyết Số 16 / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Lđlđ Tỉnh Triển Khai Nghị Quyết Số 16 / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lđlđ Tỉnh Triển Khai Nghị Quyết Số 16 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

LĐLĐ tỉnh triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Sáng 29-5, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5-2020 để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 15-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành; công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; công đoàn cơ sở trực thuộc cùng đội ngũ báo cáo viên LĐLĐ tỉnh đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 15-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; thông tin kết quả hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thông tin tổng hợp tình hình dịch bệnh COVID-19.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau hội nghị này, LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành; công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy đồng cấp và của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của đơn vị mình.

Thanh Huê

Triển Khai Nghị Quyết Số 05 / 2023

Thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61 – KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020; Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp huyện Đạ Tẻh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thông qua các phong trào thi đua mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, tạo được sự hấp dẫn thu hút nông dân gia nhập Hội, với 8.350 hội viên gắn bó với Hội. Công tác vận động, tập hợp, phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân luôn được chú trọng, củng cố, phát triển; hình thức tập hợp ngày càng đa dạng, phong phú như chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp, tổ liên kết tương trợ, tổ tiết kiệm và vay vốn, các loại hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã…

Chất lượng hội viên đã được nâng lên về nhận thức chính trị, pháp luật, trình độ sản xuất, kinh doanh, tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hàng ngàn hội viên nông dân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới và xây dựng Hội.

Hội viên nông dân thực sự là lực lượng chủ đạo tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng Hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các phong trào cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào những thành tựu về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác vận động, tập hợp, quản lý hội viên nông dân còn hạn chế; chất lượng hội viên chưa cao, chưa đồng đều; công tác đào tạo, dạy nghề từ 03 tháng trở lên cho lao động nông thôn còn rất thấp.

Số lượng hội viên đang có xu hướng giảm dần do quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Một số nơi công tác quản lý hội viên còn lỏng lẻo nhất là những hội viên đi làm ăn xa. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chưa cao và thiếu sự gắn bó với tổ chức Hội.

Trước những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra việc tăng cường phát triển hội viên, quản lý, nâng cao chất lượng hội viên là vấn đề cần thiết nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra.

Với mục đích xây dựng lực lượng hội viên nông dân có trình độ văn hóa, lối sống lành mạnh, sức khỏe tốt, có năng lực, chủ động; sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường; phát huy ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, quyết tâm vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước. Từ đó nâng cao chất lượng hội viên làm nòng cốt giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh đã đề ra các mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 cụ thể như sau:

– 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền quán triệt và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Hội Nông dân.

– Hàng năm phát triển ít nhất 150 hội viên mới; có trên 80% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên.

– 100% cơ sở Hội, chi Hội, tổ Hội có đầy đủ sổ sách quản lý, theo dõi, cập nhật tình hình hội viên theo hướng dẫn của Trung ương Hội; 100% hội viên nông dân được phát thẻ hội viên.

– Phấn đấu đến năm 2023, 100% Hội Nông dân cấp huyện và trên 70% cơ sở Hội thực hiện kết nối phần mềm quản lý hội viên.

– Có 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nhiệp và kỹ năng công tác nông vận; 95% hội viên nông dân trở lên được tiếp cận và tham dự các lớp tập huấn về những kiến thức cần thiết, về thông tin, thị trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và các vấn đề về văn hóa, xã hội.

– Hàng năm có từ 85% hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu và có từ 65% hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

– 100% cơ sở Hội giới thiệu được hội viên nông dân ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng.

Để đạt được các mục tiêu trên, huyện Hội đã đưa ra 5 giải pháp để chỉ đạo triển khai thực hiện đó là:

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên.

2. Đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp hội viên, nông dân; mở rộng đối tượng phát triển hội viên:

3. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi Hội, tổ Hội; nâng cao chất lượng công tác quản lý hội viên.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, dịch vụ, hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hội viên nông dân.

5. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp Hội đảm bảo sự tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống Hội.

Lượt xem: 265

Triển Khai Nghị Quyết Số 08 / 2023

Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phổ biến Nghị quyết

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị rất ngắn gọn và súc tích, thể hiện đầy đủ các nội dung quan trọng. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết một cách nghiêm túc, tổ chức triển khai căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã phổ biến những nội dung quan trọng và tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW. Theo đó, phần mở đầu Nghị quyết đã khẳng định sự phát triển và kết quả đạt được của ngành Du lịch, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém của ngành.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu cho ngành Du lịch đến năm 2020 cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Thu hút được 17 – 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đặc biệt nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà Nghị quyết đã đề cập, bao gồm: Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

HN

Triển Khai Nghị Quyết Số 35 / 2023

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội Quận; Cộng tác viên Dư luận xã hội Quận; Phó Bí thư Thường trực và cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy14 phường.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thông tin về nội dung ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959-23/7/2019), thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đồng chí Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về hệ thống Thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET).

Nội dung chính của hội nghị do đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo đó, Nghị quyết khẳng định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích Quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trước tình hình đó, việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm mình những trường hợp vi phạm là những nội dung quan trọng cần được triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Lê Phương Chi

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lđlđ Tỉnh Triển Khai Nghị Quyết Số 16 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!