Đề Xuất 12/2022 # Lạng Sơn: Nhiều Ưu Đãi Đặc Thù Cho Nhà Đầu Tư Sản Xuất, Tiêu Thụ Nông Sản / 2023 # Top 21 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Lạng Sơn: Nhiều Ưu Đãi Đặc Thù Cho Nhà Đầu Tư Sản Xuất, Tiêu Thụ Nông Sản / 2023 # Top 21 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lạng Sơn: Nhiều Ưu Đãi Đặc Thù Cho Nhà Đầu Tư Sản Xuất, Tiêu Thụ Nông Sản / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhằm khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 (Nghị quyết 08) với nhiều ưu đãi đặc thù cho các nhà đầu tư.

Na Chi Lăng là 1 trong những loại quả đặc sản của tỉnh Lạng Sơn.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, Nghị quyết 08 ra đời có nhiều điểm mới, đặc biệt là nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư.

Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân vốn vay và căn cứ vào thời hạn hợp đồng tín dụng giữa khách hàng và ngân hàng nhưng tối đa không quá 5 năm đối với dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm; không quá 7 năm đối với dự án trồng cây lâm nghiệp kinh doanh lấy gỗ nguyên liệu; không quá 10 năm đối với dự án trồng cây ăn quả, cây đặc sản; không quá 12 năm đối với dự án trồng cây gỗ lớn; không quá 3 năm đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp khác. Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.

Về điều kiện hỗ trợ, dự án phải có hạn mức vốn vay ngân hàng từ 200 triệu đồng trở lên. Dự án sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ gốc, lãi theo đúng thỏa thuận với tổ chức tín dụng. Dự án đề nghị được hỗ trợ là dự án chưa được hỗ trợ lãi suất từ các chính sách khác.

Để Nghị quyết đi vào thực tiễn, mới đây, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Văn bản hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025 theo Nghị quyết 08. Theo đó, để nhận hỗ trợ lãi suất tín dụng, về quy trình thực hiện, ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn hỗ trợ lãi suất, nhà đầu tư cần lập giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng gửi UBND các huyện, thành phố nơi sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở đó, UBND cấp huyện, thành phố kiểm tra các nội dung theo quy định. “Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị, UBND cấp huyện, thành phố xem xét, xác nhận cho nhà đầu tư.Sau khi có được xác nhận trên, nhà đầu tư mang theo giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đến ngân hàng thương mại để được hướng dẫn thủ tục vay vốn ngân hàng”- Văn bản hướng dẫn liên ngành nêu rõ.

Ngân hàng thương mại sẽ có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ vay vốn, tiến hành thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp được ngân hàng đồng ý cấp tín dụng, ngân hàng thương mại sẽ thực hiện  ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân vốn cho vay theo quy định. Sau khi hoàn tất thủ tục vay vốn, ngân hàng thương mại gửi UBND cấp huyện, thành phố văn bản thông báo về việc quyết định cho nhà đầu tư vay vốn.

Đến kỳ hạn thu lãi vay, ngân hàng thương mại thu toàn bộ số tiền lãi vay theo Hợp đồng tín dụng. Sau khi thực hiện quy trình thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất tín dụng ngân hàng theo quy định, nhà đầu tư sẽ nhận kinh phí hỗ trợ lãi suất (do ngân sách cấp) qua ngân hàng thương mại nơi nhà đầu tư vay vốn.

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, năm 2020 và những năm tiếp theo, tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Mục đích của Nghị quyết là để đầu tư phát triển, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Do vậy, trong năm 2020, mỗi huyện chọn ra ít nhất từ 5-7 cá nhân, tổ chức được thụ hưởng chính sách này.

Theo THU PHƯƠNG (Báo Công Thương)

Thẩm Định Cấp Đổi Giấy Xác Nhận Ưu Đãi, Hỗ Trợ Đầu Tư Bổ Sung Cho Doanh Nghiệp Đầu Tư Vào Nông Nghiệp, Nông Thôn Theo Nghị Định Số 61/2010/Nđ / 2023

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ – Lạng Sơn

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ – Lạng Sơn

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Trên cơ sở ý kiến tham gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến, lập báo cáo thẩm tra và kiến nghị UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ. Trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thẩm tra trước khi lập báo cáo thẩm tra trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu từ chối một phần hoặc toàn bộ nội dung ưu đãi, xác nhận mà doanh nghiệp kiến nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do

Bước 5:

UBND tỉnh xem xét, cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ; UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để trả cho nhà đầu tư

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ – Lạng Sơn

Đơn đề nghị cấp đổi “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP”

Dự án đầu tư điều chỉnh

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm điều chỉnh

Bản gốc”Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ – Lạng Sơn Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ – Lạng Sơn Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ – Lạng Sơn

Lược đồ Thẩm định cấp đổi Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ – Lạng Sơn

Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Ưu Đãi Đầu Tư? / 2023

Em được biế thì ưu đãi đầu tư không có văn bản chung, mỗi lĩnh vực có một văn bản riêng như ưu đãi về thuế, đất đai… Nếu tư vấn được thì em mong các anh chị giúp em. em chân thành cám ơn.

Người gửi: mui nguyen

Văn bản pháp luật quy định về ưu đãi đầu tư: Yêu cầu tư vấn

Trả lời câu hỏi:

Chào bạn, đối với thắc mắc của bạn về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, bên mình có thể cung cấp cho bạn một số văn bản pháp luật như sau:

3. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP được hưởng ưu đãi đầu tư như dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định trên.

Quy định về ưu đãi đầu tư trong các văn bản pháp luật về thuế:

1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (2003) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định trong Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể là chương IV của Nghị định 149/2005 NĐ-CP ngày 06/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Các ưu đãi về thuế tài nguyên được quy định trong Pháp lệnh Thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể là chương IV của Nghị định 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 quy định chi tiết thì hành pháp lệnh Thuế tài nguyên.

4. Các ưu đãi về thuế Giá trị gia tăng được quy định trong Luật thuế Giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể là Điều 4 của Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thì hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

5. Các ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất được quy định trong luật đất đai (2003) và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể là tại điều 86,87,88,91,96 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Ưu đãi đầu tư quy định trong các vản bản pháp luật về đất đai:

1. Giá thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền đất, thuê mặt nước

2. Đối với Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp: được thực hiện theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Pháp luật trực tuyến Luật sư Hà Trần

Ưu Đãi Thuế Với Dự Án Đầu Tư Mở Rộng Tại Việt Nam / 2023

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 thì dự án đầu tư mở rộng là: “dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường”. Cũng theo khoản 3 Điều 15 của luật này thì dự án đầu tư mở rộng là một trong những đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư. Ưu đãi đầu tư chủ yếu ở lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất. Đây cũng là những vấn đề chính mà các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam. Như vậy, để xác định được dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp mình có là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư hay không, doanh nghiệp phải căn cứ vào các văn bản pháp luật về đầu tư, thuế và đất đai. Để giúp Quý Khách hàng có một cái nhìn tổng quát nhất, Công ty Luật Việt An xin tổng hợp và gửi đến Quý Khách hàng một số thông tin chủ yếu như sau:

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Dự án đầu tư đang hoạt động dự kiến đầu tư mở rộng là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và dự án đầu tư mở rộng phải đáp ứng một trong ba tiêu chí sau:

Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu:

Từ 20 tỷ đồng trở lên đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

Từ 10 tỷ đồng trở lên đối với dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;

Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.

Lưu ý:

Nếu dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư nhưng lại không đáp ứng được 3 tiêu chí nêu trên thì dự án đầu tư mở rộng sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian đầu tư còn lại theo dự án đầu tư đang hoạt động, nếu có. Nếu dự án đầu tư đang hoạt động không được hưởng ưu đãi đầu tư thì trong trường hợp này, dự án đầu tư mở rộng cũng không hưởng ưu đãi đầu tư.

Đối với dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi đầu tư thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng phải được hoạch toán riêng. Nếu không hoạch toán riêng được thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng được xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư gồm:

Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Tuy nhiên, đối với dự án đầu tư khai thác khoán sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô thì không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu.

Ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

Dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Ngoài ra, dự án đầu tư mở rộng có quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tổi thiểu 6000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên cũng được hưởng ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế nhập khẩu.

Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp và đầu tư tại Công ty Luật Việt An:

Tư vấn các giấy tờ, hồ sơ cần thiết để cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép con…;

Tư vấn pháp luật thuế, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại, lao động Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bảo hiểm xã hội…;

Tư vấn về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện cụ thể đối với mỗi ngành nghề;

Soạn thảo, nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được Khách hàng ủy quyền.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lạng Sơn: Nhiều Ưu Đãi Đặc Thù Cho Nhà Đầu Tư Sản Xuất, Tiêu Thụ Nông Sản / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!