Đề Xuất 11/2022 # Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Đối Với Đảng Ủy Xã Cao Thắng / 2023 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Đối Với Đảng Ủy Xã Cao Thắng / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Đối Với Đảng Ủy Xã Cao Thắng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lượt xem: 1336

 Ngày 09/9/2019 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Đinh Công Dương, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương và kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đối với Đảng ủy xã Cao Thắng.

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, 100% đảng viên đã viết bài thu hoạch và hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến tất cả các đảng viên trong toàn đảng bộ.

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2017 xã có 168 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 51 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 4 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2018 có 175 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 35 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 42 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 5 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2017, 2018, Quý I năm 2019 Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành 39 cuộc kiểm tra, giám sát phát hiện và sử lý 07 đảng viên vi phạm đề nghị cấp trên khai trừ 01 đảng viên; Xóa tên 03 đảng viên; Cách chức 02 đảng viên; Khiển trách 01 đảng viên.

Đảng ủy xã Cao Thắng đã rút ra một số hạn chế: việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân ở một số chi bộ đôi lúc chưa kịp thời; công tác tự phê bình và phê bình của một số đảng viên đôi lúc còn chưa nghiêm, chất lượng nội dung báo cáo tự phê bình và phê bình còn chung chung; vẫn còn có đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Bí Thư chi bộ, Chi ủy viên vi phạm dẫn đến phải kỷ luật./.

Bạch Xuân Thơ (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy)

Thông Báo Kết Quả Kiểm Tra Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Đối Với Ban Thường Vụ Quân Ủy Trung Ương / 2023

Chiều 7/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra đã làm việc với Quân uỷ Trung ương về Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương.

Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Quân uỷ Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua gần 2 năm thực hiện, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và Chỉ thị; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định tốt trách nhiệm chính trị trên từng nhiệm vụ, chức trách được giao.

Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

Nổi bật là Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết, Chỉ thị; xác định đúng nội dung, giải pháp. Tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân nghiêm túc, chất lượng, bước đầu nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu đã được chỉ ra.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được tăng cường, chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Tổ chức triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tăng cường công tác giáo dục rèn luyện đảng viên; quản lý đảng viên nơi cư trú, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng.

Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất hơn, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết số lượng, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, tăng cường cán bộ đối với các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ cấp phân đội; sắp xếp hợp lý cán bộ trong diện điều chỉnh tổ chức, lực lượng, đơn vị mới thành lập.

Các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian bảo mật; gắn xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn với địa bàn an toàn; tập trung rà soát, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy, cán bộ chủ trì, người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật; tăng cường công tác dân vận; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chấp hành kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo ra sự chuyển biến hiệu quả, có nhiều cách làm sáng tạo. Qua đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc tăng cường uy tín, vai trò của Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tạo sự chuyển biến đồng bộ, hiệu quả. Những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ được Đoàn kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu và báo cáo với Bộ Chính trị./.

Tiếp Tục Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) / 2023

Chiều 13-9, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhằm kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .

Báo cáo của Thành ủy Thái Nguyên cho thấy: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết đã được thực hiện đúng kế hoạch. Tính đến tháng 6-2012, toàn Đảng bộ tổ chức được 90 lớp học Nghị quyết, với 14.260 đảng viên tham dự (đạt 98,61%). Tập thể Ban Thường vụ cũng như 74/74 chi đảng, bộ cơ sở đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình. Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định 11 nội dung cần làm ngay, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm. Các mặt khắc phục hạn chế về: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng đã đạt nhiều kết quả.

Qua nghe báo cáo tại buổi làm việc, kết hợp với kiểm tra ở 3 Đảng bộ: Phường Hoàng Văn Thụ, Phú Xá và Trường bưu chính viễn thông, các thành viên Đoàn Kiểm tra cho biết việc bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc ở một số đảng bộ cấp xã chưa kịp thời; giải pháp khắc phục khuyết điểm còn chung chung, chưa gắn với trách nhiệm cá nhân; chưa rõ những việc đã làm được sau kiểm điểm; không có kế hoạch cụ thể triển khai những việc cần làm ngay…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng khẳng định những ưu điểm khi thực hiện NQTW4 của Thành ủy Thái Nguyên: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành văn bản; báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân đúng nội dung, đảm bảo yêu cầu; báo cáo tiếp thu rõ ràng; các gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, xem xét những yếu kém, tồn tại như ý kiến Đoàn công tác đã nêu; tiếp tục chỉ đạo thực hiện NQTW4, gắn với thực hiện Cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các đảng bộ tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, thống nhất trong điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc; giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh, nổi cộm…

Triển Khai Kế Hoạch Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Gắn Với Chỉ Thị Số 05 Của Bộ Chính Trị Đối Với Ttxvn / 2023

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập đoàn kiểm tra; Kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ TTXVN về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên.

Thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy TTXVN đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 đầy đủ, nghiêm túc; kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tính đến ngày 10/7, 14/14 đảng ủy, chi ủy cơ sở (nhiệm kỳ 5 năm) trực thuộc Đảng bộ TTXVN đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đảng ủy TTXVN đã ban hành văn bản hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn lyện, phấn đấu và lấy đó làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của các khối công tác trong ngành, Đảng ủy TTXVN chỉ đạo mỗi đơn vị theo các khối công tác xác định rõ những nội dung cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách công tác, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với các tiêu chí cụ thể. Việc tiếp thu, triển khai thực hiện của các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức được rõ hơn, cụ thể hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu Hội nghị, đồng chí Lương Cường đánh giá cao sự nghiêm túc của TTXVN trong việc quán triệt, chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra. Báo cáo của Đảng ủy về kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của TTXVN khá đầy đủ, bám sát Đề cương hướng dẫn và sát với thực trạng tình hình của Đảng bộ cơ quan.

Đồng chí Lương Cường nêu rõ, qua kiểm tra, đánh giá tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, đồng thời đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh thêm một số nội dung cần làm sâu sắc hơn để đánh giá khái quát, toàn diện kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của TTXVN. Theo đó, cần nhấn mạnh, làm rõ hơn bối cảnh, đặc điểm, tình hình của TTXVN; những tác động, chi phối tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ TTXVN, qua đó góp phần làm nổi bật được những kết quả đã đạt được trong thời gian qua trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra, đồng chí yêu cầu TTXVN tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo đầy đủ, phản ánh đúng các nội dung theo chỉ đạo của Ban Bí thư.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Đối Với Đảng Ủy Xã Cao Thắng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!