Đề Xuất 5/2023 # Kết Quả Sau 1 Năm Triển Khai Việc Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Kết Quả Sau 1 Năm Triển Khai Việc Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kết Quả Sau 1 Năm Triển Khai Việc Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kết quả sau 1 năm triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Sáng 15-11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

​Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước, thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc​trên môi trường điện tử, giúp nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; giúp lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương biết được tình trạng xử lý văn bản, hồ sơ, công việc để có chỉ đạo kịp thời.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, 100% các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó có 60 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chiasẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP), 35 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia. Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ đang triển khai kết nối tới Văn phòng Quốc hội phục vụ gửi, nhận tài liệu, thông tin phục vụ các cuộc họp Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; triển khai thử nghiệm kết nối tới các doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg,…

Quy Định Về Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan Trong Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước

Theo đó, việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ.

Cũng theo Quyết định, văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại Quyết định này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ.

Quyết định nêu rõ, văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có).

Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên, ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

Văn bản điện tử phải được theo dõi, cập nhật tự động trạng thái gửi, nhận, xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Văn bản điện tử phải bảo đảm yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của Bộ Nội vụ, đề định dạng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trừ trường hợp Bên gửi hoặc Bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử.

Quyết định quy định về đầu mối cơ quan đơn vị gửi, nhận văn bản điện tử như sau: Văn phòng Chính phủ gửi, nhận văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và theo Quy chế làm việc, Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi, nhận văn bản thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và theo Quy chế làm việc, Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi, nhận văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo Quy chế làm việc, Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 6 tháng 9 năm 2018.

Xem toàn văn Quyết định:

Anh Cao

Đẩy Mạnh Việc Thực Hiện Gửi Nhận Văn Bản Điện Tử Trong Các Cơ Quan Nhà Nước

PhuthoPortal – Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử 4 cấp từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Đây là một trong những bước đi mạnh mẽ nhằm từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NP-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, góp phần thúc đẩy đổi mới lề lối, cách thức làm việc và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong các cơ quan nhà nước.

Cán bộ xã Võ Lao tích cực triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống QLVB&ĐH, dần thay thế việc sử dụng văn bản giấy

Mỗi ngày, UBND xã Võ Lao, huyện Thanh Ba tiếp nhận, lưu trữ hàng chục văn bản từ cấp trên gửi về. Chị Đỗ Thị Thu Huyền – Cán bộ Văn phòng thống kê xã Võ Lao cho biết: Trước đây, bằng cách làm thông thường, để xử lý một văn bản chỉ đạo, chúng tôi phải mất nhiều thời gian với những công đoạn như: Nhập sổ theo dõi, chuyển bộ phận văn phòng thống kê, trình lãnh đạo, chuyển bộ phận chuyên môn… Nếu hôm nào lãnh đạo xã đi vắng thì phải đợi về mới xử lý được. Cách làm thủ công ấy không chỉ mất nhiều thời gian trong việc phân loại, lưu trữ, mà còn tốn kém văn phòng phẩm, đôi khi không tránh khỏi việc thất lạc, sai lệch thông tin. Kể từ khi UBND huyện triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Ioffice) đã giúp việc xử lý văn bản đi, đến trong thời gian ngắn, thuận tiện, khoa học hơn rất nhiều. Cán bộ xã có thể nắm bắt được quy trình xử lý công việc một cách nhanh chóng, có thêm điều kiện để nghiên cứu văn bản và giải quyết công việc chuyên môn hằng ngày.

Năm 2018 và những tháng đầu của năm 2019, Trục liên thông văn bản Quốc gia đã hoàn thành, bước đầu đi vào hoạt động, thử nghiệm thông suốt. Thủ tướng đã ký Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước nhằm tạo lập nền tảng cho bước phát triển mới của Chính phủ điện tử, hướng tới nền hành chính hiện đại, không giấy tờ.

Với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị tăng cường sử dụng hệ thống một cửa điện tử, gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số. Điểm nhấn là Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ, trong đó quy định rõ quy trình gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử; trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, duy trì, sử dụng hệ thống quản lý văn bản để giải quyết công việc nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.

Sở cũng tích cực phối hợp với Viễn thông Phú Thọ xây dựng phần quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) Ioffice thống nhất, dùng chung cho toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã và hoàn thành kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản Quốc gia từ tháng 4/2019; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị trong việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử. Việc kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH điện tử tỉnh Phú Thọ với hệ thống Trục liên thông văn bản Quốc gia là điều kiện quan trọng bước đầu để triển khai thành công Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm ký số các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện ký số các văn bản điện tử giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị (trừ văn bản mật). 100% đơn vị cấp sở, cấp huyện đã triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm QLVB&ĐH, đảm bảo kết nối liên thông văn bản 4 cấp từ trung ương đến tỉnh, xã, bước đầu triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số của các Bộ, ngành và thực hiện các giao dịch điện tử như: Kê khai thuế, kê khai BHXH…

Tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đã thực hiện gửi, nhận 10.239 văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia; trên 90.500 văn bản được thực hiện gửi, nhận, xử lý trên hệ thống QLVB&ĐH. Hiện có 96% cán bộ công chức cấp sở và trên 88% cán bộ công chức cấp huyện được cấp tài khoản sử dụng phần mềm. Tỷ lệ văn bản đi, đến được số hóa trên phần mềm đạt 85%; 76,85% văn bản đi, đến được lãnh đạo đơn vị xét duyệt, chỉ đạo, giao việc trên phần mềm.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số cho 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 80% UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính pháp lý của văn bản điện tử khi gửi, nhận. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý, tra cứu văn bản đi đến, tiết kiệm thời gian và chi phí giấy tờ, giảm thời gian xử lý công việc, mà còn giúp lãnh đạo kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc của cán bộ công chức, viên chức một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác.

Tuy nhiên hiện nay tình trạng sử dụng văn bản giấy tờ vẫn còn; một bộ phận cán bộ công chức nhìn chung chưa chủ động khai thác sử dụng văn bản điện tử để nâng cao năng suất lao động.

Trong thời gian tới, để đảm bảo triển khai thành công Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, việc đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tiếp tục là bước triển khai quan trọng nhằm từng bước thay đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường làm việc điện tử hiện đại, công khai, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Ông Lê Quang Thắng – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý, duy trì, vận hành hệ thống QLVB&ĐH đảm bảo hoạt động ổn định, duy trì kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, phục vụ tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử trong giải quyết công việc. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin cốt lõi, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu của tỉnh với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử.

Đà Nẵng, Cao Bằng Cập Nhật Mã Định Danh Cơ Quan Nhà Nước Phục Vụ Gửi Nhận Văn Bản Điện Tử

Quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng nêu rõ, mã định danh mới được phát hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Trong tình huống chia tách, sáp nhập, giải tán hoặc sửa đổi, bổ sung mã định danh các đơn vị trực thuộc, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo về Sở TT&TT tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh.

Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng cho hay, mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương dùng để định danh các phần mềm thuộc Hệ thống tin tức chính quyền điện tử phố xá gồm: ứng dụng quản lý văn bản và điều hành; một cửa điện tử; cổng dịch vụ công trực tuyến; lưu giữ điện tử và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, chia sẻ dữ liệu. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng mã định danh này cho các ứng dụng khác (nếu có).

Trong thời gian qua, cùng với các bộ, ngành và các tỉnh, thành khác trong cả nước, Cao Bằng và Đà Nẵng đã và đang thi hành gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia, theo như đúng quy định tại Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ phận trong hệ thống hành chánh nhà nước.

Trục liên thông văn bản quốc gia được Thủ tướng Chính phủ bấm nút khai trương ngày 12/3/2019 phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT về tình hình thực hiện Nghị quyết 17 của Chính phủ đến tháng 5/2019, trong thời gian từ ngày 12/3/2019 đến ngày 19/5/2020, đã có tổng cộng 475.308 văn bản điện tử gửi và 1.395.532 văn bản điện tử nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Hiện các tổ chức chính trị – xã hội (bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam) đang tiến hành để kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với các cơ quan, tổ chức khác qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

chính quyền điện tử, gửi nhận văn bản điện tử, giao dịch trực tuyến

Bài viết (post) Đà Nẵng, Cao Bằng cập nhật mã định danh cơ quan nhà nước phục vụ gửi nhận văn bản điện tử được tổng hợp và biên tập bởi: chúng tôi . Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. chúng tôi xin cảm ơn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kết Quả Sau 1 Năm Triển Khai Việc Gửi, Nhận Văn Bản Điện Tử Giữa Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!