Đề Xuất 5/2022 # Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Năm 2022 # Top Like

Xem 15,246

Cập nhật nội dung chi tiết về Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Năm 2022 mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,246 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đảm Bảo Tốt An Ninh Trật Tự, Góp Phần Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Kinh Nghiệm Chia Sẻ “hơi Thở” Cuộc Sống Từ Các Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng Bộ Thành Phố
 • Thành Ủy Phủ Lý Tổ Chức Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai 5 Nghị Quyết Chuyên Đề Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xix Nhiệm Kỳ 2022
 • Đảng Ủy Bộ Tài Chính Quán Triệt Các Nghị Quyết Chuyên Đề Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Trung Ương
 • Nghị Quyết Sinh Hoạt Chuyên Đề Của Chi Bộ
 • Triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2022

  Căn cứ Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng ủy xã Cam Phước Tây về thực hiện nội dung, quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ;

  Chi bộ trường TH Cam Phước Tây 1 triển khai việc tổ chức triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2022 như sau:

  – Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ.

  – Tích cực quán triệt sâu sắc các Nghi quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện và của Đảng ủy xã về sinh hoạt chi bộ.

  Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ” giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân “; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức , lối sông, những biểu hiện “Tự diễn biến” ; “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Các tài liệu tự nghiên cứu, truy cập qua cổng thông tin điện tử quóc gia.

  1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  – Xây dựng nội dung chương trình hành độngthực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm .

  – Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế cơ quan và với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

  – Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc giải quyết những vấn đề búc xúc, hạn chế trong cơ quan.

  2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, hành động thực hiện Nghị quyết của Chi bộ.

  – Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

  – Tiếp tục tuyên truyền nội dung các chuyên đề đã học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.

  – Căn cứ các chuyên đề đã được học tập, mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập phù hợp với nhiệm vụ được phân công, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhiệm vụ công tác.

  – Mỗi đảng viên, viên chức có trách nhiệm tuyên truyền, học tập các nội dung chuyên đề đã tiếp thu, học tập.

  1.3. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

  2.3. Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  3.3. Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.

  4.3. Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ.

  – Tham khảo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

  – Chủ động sưu tầm thêm các tài liệu (tài liệu phải được trích từ nguồn do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phát hành, công bố, đảm bảo tính định hướng chính trị) giúp cho việc tổ chức học tập các chuyên đề thiết thực và hiệu quả.

  Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

  Phân công Đ/c Đặng Hoàng Diệp – Báo cáo trong quý 1.

  Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Phân công Đ/c Phạm Hồng Long – Báo cáo trong quý 2.

  Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.

  Phân công Đ/c Nguyễn Thị Vui – Báo cáo trong quý 3.

  Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị, chi bộ.

  Phân công Đ/c Phạm Hồng Long – Báo cáo trong quý 4.

  Chi bộ tổ chức đánh giá việc thực hiện chuyên đề trước tập thể chi bộ về những nội dung học tập và làm theo chuyên đề trong mỗi quý vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; về vai trò nêu gương của lãnh đạo, người đứng đầu.

  – Bí thư chi bộ chủ trì kết luận và thống nhất các nội dung chuyên đề báo cáo, đồng thời phân công chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc làm theo của cán bộ, đảng viên, viên chức

  – Đánh giá việc thực hiện chuyên đè vào mỗi quý, trong sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, cần biểu dương những cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong tháng, quý.

  1 . Bí thư Chi bộ chỉ đạo tổ chức báo cáo, học tập, lồng ghép sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ và tách riêng nội dung sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ mỗi tháng, mỗi quý.

  Nơi nhận : T/M.CHI BỘ ( Đã ký)

  -Đảng ủy xã (b/c) ; BÍ THƯ

  – Lưu: chi bộ.

  Tô Quốc Vượng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tập Chuyên Đề Năm 2022 “xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”
 • Mục Tiêu, Yêu Cầu Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Bối Cảnh Mới Hiện Nay
 • Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Sinh Hoạt Chuyên Đề Chi Bộ Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100