Đề Xuất 1/2023 # Huyện Ủy Lạng Giang (Bắc Giang) Bám Sát Nghị Quyết Các Cấp Trong Lãnh Đạo, Chỉ Đạo # Top 8 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Huyện Ủy Lạng Giang (Bắc Giang) Bám Sát Nghị Quyết Các Cấp Trong Lãnh Đạo, Chỉ Đạo # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Huyện Ủy Lạng Giang (Bắc Giang) Bám Sát Nghị Quyết Các Cấp Trong Lãnh Đạo, Chỉ Đạo mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Năm 2019, Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án của tỉnh, của huyện đã ban hành; chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác và đã thu được kết quả toàn diện, nổi bật. Cơ bản 16/16 mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức; huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trong năm, Huyện ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 08/01/2016 của Huyện ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; lựa chọn đơn vị xã Tân Hưng làm đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII; ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2011-2019), đến nay huyện Lạng Giang trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới, qua đó đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chỉ đạo tiến hành đợt tổng rà soát, sàng lọc đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kết quả rà soát: Có 41 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 4 đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt Đảng, 43 đảng viên vi phạm kỷ luật, 31 đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp.

Với việc đổi mới phương pháp công tác đã giúp cấp ủy xác định, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để giải quyết, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt kết quả tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện./.

An Bình

Quan Tri

Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh An Giang

Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh An Giang, Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã Tỉnh Bắc Giang, Thủ Tục Hành Chính Tỉnh An Giang, Bài Giảng Ic3 Hệ Điều Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh Hưng Yên, Xử Lý Tình Huống Điều Hành Tour, Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành, Tình Huống Điều Hành Tour, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh Quảng Bình, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh Đồng Tháp, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Hà Giang Năm 2016, Quyết Định V/v Ban Hành Bảng Giá Tính Thuế Tài Nguyên Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Nam, Bài Giảng Quy Tắc Tính Đạo Hàm, Tự Tình 2 Bài Giảng, Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Bắc Giang Lần Thứ 18, Chỉ Thị 534 Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Tỉnh An Giang, Tự Tình 2 Bài Giảng Điện Tử, Văn Bản Ubnd Tỉnh An Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Bài Giảng Lớp Cảm Tình Đoàn, Văn Bản Ubnd Tỉnh Hà Giang, Đề án 844 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Đề án 02 Của Tỉnh ủy Tiền Giang, Bài Giảng Mạng Máy Tính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bắc Giang, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh An Giang Lần X, Bài Giảng Siêu âm Tinh Hoàn, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Truyện Ngôn Tình Giang Hồ, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Hà Giang, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh An Giang, Bài Giảng Bài 41 Sinh Sản Vô Tính ở Thực Vật, QĐ 26/2020 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Bài Giảng Bài 42 Sinh Sản Hữu Tính ở Thực Vật, Tờ Trình Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Xóm Đặc Biệt Khó Khăn Tỉnh Hà Giang, Chỉ Thị Số 17 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Dự án Nông Nghiệp Tại Tỉnh Hà Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh An Giang, Bài Giảng Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, Bài Giảng Về Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Bắc Giang, Bài Giảng Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Hậu Giang, Bài Giảng 10 Điều Răn, Bài Giảng 12 Điều Y Đức, Để Thông Tin Liên Lạc Giữa Các Phi Hành Gia Trên Vũ Trụ Với Trạm Điều Hành Dưới Mặt Đất, Quy Định Thi Hành Điều Lệ Đảng Của Ban Chấp Hành Trung ương, QĐ 2179/2020 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Bài Giảng Quy Trình Tiêm Tĩnh Mạch, QĐ 2179/2020/ubnd Tỉnh An Giang, Danh Bạ Điện Thoại Tỉnh Hà Giang, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Xóm Đặc Biệt Khó Khăn Của Tỉnh Hà Giang 2019, Kế Hoạch Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Văn Kiện Đại Hội Công Đoàn Tỉnh Bắc Giang, Kế Hoạch Bài Giảng Tổng Quan Về Máy Tính, Nghị Định 191 Của Ubnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Bài Giảng Giao Duc Gioi Tính Cho Hs Thpt, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Bắc Giang, Nghị Quyết 209 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Thuyết Minh Quy Hoạch Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Xvi Của Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Số 60 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Văn Kiện Đại Hội X Công Đoàn Tỉnh An Giang, Nghị Quyết 60 Của HĐnd Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 47 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Bài Giảng Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Quy Định Quản Lý Nhiệm Vụ Kh&cn Tỉnh Hậu Giang, Nghị Quyết 86 HĐnd Tỉnh Hà Giang, Bài Giảng Hành Chính Học Đại Cương, Phác Đồ Điều Trị Giang Mai, Hành Vi Giao Xe Cơ Giới, Xe Máy Chuyên Dùng Cho Người Không Đủ Điều Kiện Để Điểu Khiển Xe, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội 5 Năm Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Danh Sách Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết 04 HĐnd Tỉnh Bắc Giang 2018, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Thuyết Minh Quy Hoạch Điện Lực Tỉnh Hà Giang, Công Văn Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang Năm 2008, Chỉ Thị Về Rèn Luyện Môn Năng Khiếu Tỉnh Tiền Giang, Quy Hoạch Phát Triển Điện Lực Tỉnh Hà Giang, Danh Sách 65 Mẹ Việt Nam Anh Hùng Tỉnh Hà Giang, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh An Giang, Dồn Điền Đổi Thửa Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Chính Sách Nông Thôn Mới Tỉnh Bắc Giang, Bài Tham Luận Hội Nghị Thi Đua Yêu Nước Tỉnh Hà Giang, Danh Sách Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh An Giang,

Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh An Giang, Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã Tỉnh Bắc Giang, Thủ Tục Hành Chính Tỉnh An Giang, Bài Giảng Ic3 Hệ Điều Hành, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh Hưng Yên, Xử Lý Tình Huống Điều Hành Tour, Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành, Tình Huống Điều Hành Tour, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh Quảng Bình, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Tỉnh Đồng Tháp, Văn Bản Chỉ Đạo Điều Hành Ubnd Tỉnh Bình Định, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Hà Giang Năm 2016, Quyết Định V/v Ban Hành Bảng Giá Tính Thuế Tài Nguyên Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Nam, Bài Giảng Quy Tắc Tính Đạo Hàm, Tự Tình 2 Bài Giảng, Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Bắc Giang Lần Thứ 18, Chỉ Thị 534 Của Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Tỉnh An Giang, Tự Tình 2 Bài Giảng Điện Tử, Văn Bản Ubnd Tỉnh An Giang, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Bài Giảng Lớp Cảm Tình Đoàn, Văn Bản Ubnd Tỉnh Hà Giang, Đề án 844 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Đề án 02 Của Tỉnh ủy Tiền Giang, Bài Giảng Mạng Máy Tính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bắc Giang, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh An Giang Lần X, Bài Giảng Siêu âm Tinh Hoàn, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Truyện Ngôn Tình Giang Hồ, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Hà Giang, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh An Giang, Bài Giảng Bài 41 Sinh Sản Vô Tính ở Thực Vật, QĐ 26/2020 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Bài Giảng Bài 42 Sinh Sản Hữu Tính ở Thực Vật, Tờ Trình Ubnd Tỉnh Hậu Giang, Xóm Đặc Biệt Khó Khăn Tỉnh Hà Giang, Chỉ Thị Số 17 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Dự án Nông Nghiệp Tại Tỉnh Hà Giang, Công Văn Ubnd Tỉnh An Giang, Bài Giảng Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, Bài Giảng Về Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Bắc Giang, Bài Giảng Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Hậu Giang, Bài Giảng 10 Điều Răn,

Thành Ủy Chỉ Đạo Tăng Cường Lãnh Đạo Công Tác Tuyển Quân Năm 2022

Thành ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2016

Những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố và Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban ngành đoàn thể từ Thành phố đến phường, xã đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhâp ngũ bảo đảm đúng luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác giáo dục, động viên, tuyên truyền từng bước được đẩy mạnh. Hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng năm sau cao hơn năm trước, thiết thực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đủ chỉ tiêu, chất lượng cao hơn năm 2015. Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của Hệ thống chính trị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện các bước tuyển quân.

Hai là, tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản của cấp trên về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tạo nhận thức, trách nhiệm cao trong các tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho toàn dân nhận rõ nghĩa vụ, quyền lợi bảo vệ Tổ quốc; động viên, cổ vũ thanh niên tình nguyện nhập ngũ.

Ba là, cấp ủy, cơ quan quân sự các cấp chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đúng Luật, đúng quy trình, đạt chỉ tiêu 100% cả hai cấp. Thanh niên tình nguyện và thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học nhập ngũ đạt tỷ lệ cao. Mỗi phường, xã có 1 thanh niên là đảng viên sẵn sàng nhập ngũ (kết nạp tháng 8/2015 về trước). Không để xẩy ra chống lệnh nhập ngũ và không bù đổi sau khi giao quân.

Bốn là, Đảng ủy Quân sự thành phố; Đảng ủy các phường, xã có nghị quyết chuyên đề và kế hoạch về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Các địa phương thực hiện phương châm tuyển người nào chắc người đó, hoàn toàn chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ từ khi tuyển chọn đến khi bàn giao cho đơn vị nhận quân. Tổ chức tốt hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân và vận chuyển quân bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn.

Năm là, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, thanh niên trúng truyển nghĩa vụ quân sự và chiến sỹ mới tại các đơn vị. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên, giúp đỡ các gia đình có con em nhập ngũ gặp khó khăn, hoạn nạn; tạo điều kiện cho chiến sỹ an tâm làm nhiệm vụ. Không có chiến sỹ đào ngũ, vắng mặt trái phép.

Sáu là, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; lấy nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nội dung thi đua, tiêu chí xét khen thưởng. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, thực hiện tốt dân chủ, công khai, công bằng; phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm; kiên quyết xử lý những vi phạm, tiêu cực trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì phối hợp hướng dẫn theo chuyên ngành, đồng thời theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao ./.

Bài: Thành Đồng, BBT

Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Triển Khai Thực Hiện Đồng Bộ Các Nhóm Giải Pháp Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) (*)

(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020)

Thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, ĐH đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương lần thứ VI long trọng khai mạc. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các vị khách quý và tất cả các đồng chí đại biểu về dự ĐH hôm nay lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Phạm Văn Cành (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Từ (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng cờ cho Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh Ảnh: QUỐC CHIẾN

ĐH Đảng bộ các cấp lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết ĐH toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Qua theo dõi tình hình chung và qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh trình bày tại ĐH, Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy, toàn Đảng bộ khối đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh lần thứ V đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác của Đảng bộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 Ảnh: QUỐC CHIẾN

Bằng nhiều biện pháp và hình thức thích hợp, Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức phổ biến thông tin thời sự quan trọng trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong khối. Qua đó, đã tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động, đồng thời triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm ở các cơ sở Đảng ngày càng được quan tâm, có tác dụng tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức trong toàn khối. Các cấp ủy Đảng và đảng viên trong Đảng bộ đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đồng thời triển khai thực hiện các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị đạt kết quả thiết thực.

Đoàn Thanh niên khối Các cơ quan tỉnh đến tặng hoa chúc mừng đại hội Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đảng bộ không ngừng chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên. Các cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hoạt động của các đoàn thể có bước đổi mới với phương châm thiết thực, hiệu quả.

Tuy đạt được những kết quả trên, nhưng chúng ta cũng cần phải nghiêm túc, thẳng thắn nhận ra những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ qua. Trong đó đáng chú ý là: Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc đăng ký “Làm theo Bác” theo chuyên đề hàng năm về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của một số đảng viên chưa sát với thực tế và chức trách, nhiệm vụ được giao. Vẫn còn một số cấp ủy chưa thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa thật sự nghiêm túc.

Trước hết, cần giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó phải tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; cập nhật, phổ biến thông tin, thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 46 ngày 22-6- 2015 của Bộ Chính trị phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ khối.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ khối và các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong khối; gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, bảo đảm thiết thực, có hiệu quả. Song song đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 04 ngày 9-1-2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp khả thi để thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy khối theo Quy định số 293, ngày 22-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Đảng ủy, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, qua đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong các cấp ủy Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Cần có giải pháp cụ thể, phù hợp với từng loại hình cơ sở Đảng để tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương; quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên, trong đó cần chú trọng việc tạo nguồn và bồi dưỡng chu đáo nguồn phát triển để nâng cao chất lượng đảng viên mới.

Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xác lập trật tự, kỷ cương, nề nếp trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối.

Trong quá trình chuẩn bị cho ĐH, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã và đang hoàn chỉnh các bước để hoàn thành tốt 4 nội dung của ĐH, trong ĐH còn hai nội dung mà tôi cho rằng rất quan trọng mà ĐH phải hoàn thành nhiệm vụ, đó là giới thiệu, lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X diễn ra vào tháng 10-2015.

Cấp ủy khóa mới phải bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý lãnh đạo các sở, ngành, các ban của Tỉnh ủy, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ đã được quy định tại Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương và thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện một cách dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh khóa VI tại Nghị quyết số 215-NQ/TU ngày 4-8- 2015, tôi tin tưởng rằng mỗi đồng chí đại biểu trong ĐH sẽ phát huy trí tuệ, công tâm, khách quan, thật sự nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của mình trước Đảng bộ khối để giới thiệu nhân sự và lựa chọn bầu những đồng chí xứng đáng nhất vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Về bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH X Đảng bộ tỉnh, ĐH cần lưu ý lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ khối, có khả năng đóng góp vào sự thành công của ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Với những kết quả đã đạt được, với những kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn toàn tin tưởng rằng, Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội của tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tỉnh và xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong khối thật sự trong sạch, vững mạnh. Cuối cùng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc các vị khách quý và các đồng chí đại biểu nhiều sức khỏe. Chúc ĐH thành công tốt đẹp.

(*) Tựa bài do tòa soạn đặt

Bạn đang đọc nội dung bài viết Huyện Ủy Lạng Giang (Bắc Giang) Bám Sát Nghị Quyết Các Cấp Trong Lãnh Đạo, Chỉ Đạo trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!