Đề Xuất 5/2022 # Huyện Ủy Kỳ Anh: Hội Nghị Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 Của Bch Tw Đảng Khóa X Về Việc Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng; Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả Và 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 05 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Khóa Xvi Về Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng # Top Like

Xem 31,779

Cập nhật nội dung chi tiết về Huyện Ủy Kỳ Anh: Hội Nghị Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 Của Bch Tw Đảng Khóa X Về Việc Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng; Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả Và 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 05 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Khóa Xvi Về Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 31,779 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Xã Kỳ Xuân: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 ( Khoá X ) Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị Và Sơ Kết Kết Luận 64 Kl/tw Của Hội Nghị Tw 7 ( Khóa Xi).
 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 5
 • Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii
 • Báo Cáo Kết Quả 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii Về Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân
 • Hội Nghị Lần Thứ Viii Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Và Quyết Định Tiến Hành Công Cuộc Giải Phóng Dân Tộc (Từ Ngày 10 Đến Ngày 19/5/1941).
 • Sáng ngày 28/2, Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 5 của BCH TW Đảng về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Trần Văn Kỳ – TUV – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp – Phó Đoàn Công tác chỉ đạo Kỳ Anh; Đinh Quốc Thị – TUV – Hiệu trưởng Trường chính trị Trần Phú; đại diện 1 số sở ban ngành cấp tỉnh cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện và cán bộ cốt cán 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí: Nguyễn Văn Danh – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HDNĐ huyện; Nguyễn Viết Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.

  ​ Nhận thức rõ, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với Tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thiết thực, triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết đại hội Đảng khóa IX, X,XI, XII; các Nghị quyết TW 4, TW5 khóa X, XI, XII…nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng. Xác đinh” Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đời sống văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” trên cơ sở đó cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của địa phương. Theo đó, trong những năm qua, Ban Thượng vụ huyện ủy đã lãnh đạo chính quyền và MTTQ và các đoàn thể huyện, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của các cấp, các ngành nên việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đã đạt được những kết quả rõ nét. Việc bố trí, phân công công tác đảm bảo phù hợp giữ quyền hạn và nhiệm vụ được giao, việc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm đã được thực hiện đúng theo trình tự và thời gian quy định. Thực hiện phân bổ biên chế hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị; công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái được thực hiện đúng theo quy định. Kết hợp giữa chỉ tiêu biên chế và yêu cầu công việc, vị trí việc làm, chú trọng đến năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ công chức, viên chức; công tác bổ nhiệm công chức được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chỉ, khách quam, công khai, minh bạch, góp phần tạo động lực để người có trình độ, năng lực phấn đấu vươn lên, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng trong thời kỳ mới.

  Sau khi có Nghị quyết 05 của BCH đảng bộ tỉnh khóa XVI, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị xây đựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Nhận thức, trách nhiệm của của các cấp, các ngành, đoàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ” Xây dựng và bảo vệ tổ quốc ”, về âm mưu thủ đoạn của chiến lược “ Diễn biến hòa bình ” của các thế lực thù địch, tinh thần cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tin của quân đội nhân dân vào Đảng ngày càng được nâng cao. Nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nức trên lĩnh vực QP-AN, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển KT-XH với giữ vững QP-AN, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang, bám sát các mục tiêu KT-XH, QP-AN của địa phương. Chủ động năm,dự báo chính sác tình hình, kịp thời giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp xảy ra, không để bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” vững mạnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về QP-AN.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Trọng Minh – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã đạt được trong thời gian qua, thời gian tới phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, kịp thời bổ sung nhân tố mới vào quy hoạch, xây dựng dội ngũ cán bộ dự nguồn kế cận; Xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Đổi mới và nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ công chức, viên chức; Chú trọng công tác bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực sở trường…

  Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh đã nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục khảo sát, xây đựng đề án theo tinh thần Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tập trung rà soát, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu quả…

  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối của Đảng đối với công tác QP-AN. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, phòng ngừa, khắc phục những sơ hở thiếu sót; Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, tạo cơ sở và nền tảng cho thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng ổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nhận thức của cấp ủy đảng chính quyền các cấp đối với phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa đối với từng địa phương, địa bàn phải ban hành các Nghị quyết một cách phù hợp; không ngừng đổi mới nâng cao hoạt động chính trị…

  Tại hội nghị tổng kết, các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới.

  Thúy Nga- Phạm Tuấn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Tw 5 (Khoá X): Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Đối Với Nhà Nước
 • Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 (Khóa X)
 • Đánh Giá Kết Quả 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Tiếp Tục Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi)
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Huyện Ủy Kỳ Anh: Hội Nghị Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 Của Bch Tw Đảng Khóa X Về Việc Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng; Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả Và 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 05 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Khóa Xvi Về Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100