Đề Xuất 6/2023 # Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh Quản Lý Sử Dụng Nhà Thuộc Sở Hữu Nhà Nước # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh Quản Lý Sử Dụng Nhà Thuộc Sở Hữu Nhà Nước # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh Quản Lý Sử Dụng Nhà Thuộc Sở Hữu Nhà Nước mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5547/BXD-QLN có ý kiến như sau:

1. Về xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở (công văn số 10551/SXD-QLN&CS, công văn số 10892/SXD-QLN&CS)

Hiện nay, việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014. Đối với việc xác định thời điểm sử dụng nhà ở thì đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu quy định tại các văn bản nêu trên với trường hợp cụ thể tại địa phương để xem xét, giải quyết bán phần diện tích còn lại cho người thuê theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về giải quyết đối với căn nhà số 111/111 đường Trần Hữu Trang, phường 10, quận Phú Nhuận (nêu tại công văn số 10906/SXD-QLN&CS)

Để có cơ sở giải quyết căn nhà nêu tại công văn số 10906/SXD-QLN&CS, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại toàn bộ quá trình quản lý sử dụng căn nhà này, xác định rõ căn nhà này thuộc diện nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hay nhà đất thuộc sở hữu nhà nước (nhà công sản); trường hợp là nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện quản lý cho thuê, bán theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ; trường hợp là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công.

3. Về việc bổ sung thành viên trong hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư (nêu tại công văn số 11082/SXD-PTN&TTBĐS)

Tại Điều 30 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định rõ về đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư. Theo đó, đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư bao gồm hộ gia đình, cá nhân. Tại phụ lục số 20 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể về mẫu hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (áp dụng cho cả thuê nhà ở phục vụ tái định cư) và phụ lục kèm theo ghi tên thành viên trong hợp đồng thuê nhà ở.

Do đó, trường hợp hộ gia đình đã được ký hợp đồng thuê nhà phục vụ tái định cư mà có nhu cầu bổ sung ghi tên thành viên của hộ gia đình vào trong phụ lục hợp đồng thuê nhà ở thì cơ quan quản lý nhà ở đối chiếu hồ sơ thuê nhà ở trước đây để bổ sung tên thành viên này vào trong phụ lục hợp đồng nhưng phải đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: BXD_5547-BXD-QLN_17112020_signed.pdf  

Trung tâm Thông tin Nguồn: Công văn 5547/BXD-QLN.

Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh

Lịch trực tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 16-8 đến ngày 20-8)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 16-8: …

Lịch trực tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 02-8 đến ngày 06-8)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 26 …

Lịch trực tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 26-7 đến ngày 30-7)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 26 …

Lịch trực tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 19-7 đến ngày 23-7)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 19-7: …

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 12-7 đến ngày 16-7)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 12-7: …

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 05-7 đến ngày 09-7)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 05-7: …

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 28-6 đến ngày 02-7)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 28-6: …

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 21-6 đến ngày 25-6)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 21-6: …

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 14-6 đến ngày 18-6)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 14-6: …

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chúng tôi (Từ ngày 07-6 đến ngày 11-6)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ * Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, chúng tôi Thứ Hai, 7-6: …

Hiển thị 1 – 10 of 192 kết quả.

10

Các trang trên cổng

(Thay đổi giá trị của trường này sẽ làm trang được tải lại.)

Trình Tự Lập, Báo Cáo Phương Án Sắp Xếp Lại, Xử Lý Nhà, Đất Thuộc Sở Hữu Nhà Nước

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Trình tự lập, báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575 Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn thư Sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trinh tự tiếp nhận: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá thực hiện.

– Hồ sơ không thu phí.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

– Phòng Quản lý công sản-Giá cả ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì Phòng Quản lý công sản – Giá cả điện thoại hoặc thảo công văn hướng dẫn gửi cơ quan, đơn vị bổ sung hồ sơ thiếu và hẹn thời gian 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết. Quá thời hạn quy định trên, đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ thì Phòng Quản lý công sản – Giá cảchuyển hồ sơ cho văn thư trả lại hồ sơ cho đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý công sản – Giá cả chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị lập phương án xử lý sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nươc. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4: Trả kêt quả:

– Địa điểm trả kết quả: Sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận quyết định phê duyệt và ký sổ giao nhận.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nươc của cơ quan, đơn vị (Không có mẫu, 01bản sao công chứng).

– Phương án báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nươc của cơ quan, đơn vị (Không có mẫu, 01 bản chính)

– Biên bản kiểm kê nhà, đất của Hội đồng cơ quan, đơn vị gồm diện tích đất, diện tích xây dựng, sử dụng nhà, nguyên giá, giá trị còn lại của từng cơ sở nhà và giá trị quyền sử dụng đất đề nghị sắp xếp (Không có mẫu, 01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

Chưa có quy định thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 nam 2009

– Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

– Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng phủ quy định việc phân cấp quỷan lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

-Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước , hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

-Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ , hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

– Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575

Thành Phố Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

I. Quyết sách đột phá để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng, Nghị quyết 16 và Kết luận 21 của Bộ Chính trị

Với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội (Nghị quyết 54 của Quốc hội) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển của Thành phố sau 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hơn 30 năm Đổi mới, giúp Thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá trình phát triển, vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển Thành phố nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, từng bước giải quyết có cơ sở khoa học và thực tiễn các thách thức lớn đối với sự phát triển của Thành phố trong 30 – 50 năm tới.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16– NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và kiến nghị cơ chế, chính sách đặc thù để Thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, vì cả nước. Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy đã chủ động làm việc với 03 Ban Đảng, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và 15 bộ ngành trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017. Sau mỗi cuộc làm việc với các bộ, ban, ngành, Quốc hội và Chính phủ, Thường trực Thành ủy đã tiếp thu các ý kiến góp ý và liên tục cập nhật, hoàn chỉnh Báo cáo và Tờ trình của Đảng bộ Thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị.

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ rất cao. Đây là sự tin cậy của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân cả nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mang tên Bác, yêu cầu Thành phố phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh – Động lực phát triển mới và trách nhiệm lớn của Thành phố vì cả nước.

II. 5 lĩnh vực được Nghị quyết điều chỉnh khác với các qui định pháp luật hiện hành nhưng vẫn tuân thủ Hiến pháp – Động lực mới phát triển Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, diện tích chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước, dân số chiếm hơn 9% dân số cả nước, song đóng góp gần 22% kinh tế (GDP) và khoảng 28% tổng thu ngân sách cả nước. Tăng trưởng kinh tế Thành phố trong 30 năm đổi mới bình quân 10,7%/năm, gấp 1,6 lần bình quân cả nước. Năng suất lao động của Thành phố gấp 2,7 lần năng suất lao động bình quân cả nước. Kết quả phát triển cao của Thành phố qua 30 năm đổi mới mà chưa có cơ chế, chính sách đặc thù là do tác dụng tổng hợp của nhiều yếu tố, nổi bật là: Thành phố có cơ cấu kinh tế hiện đại nhất cả nước (từ năm 1976, cơ cấu công nghiệp và dịch vụ đã chiếm trên 90% kinh tế Thành phố và từ năm 2015 chiếm hơn 99%); lao động Thành phố có trình độ thuộc nhóm cao nhất cả nước; Thành phố có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất cả nước (chiếm 34% tổng số doanh nghiệp cả nước); Thành phố có lực lượng kinh tế tư nhân lớn nhất cả nước (vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân chiếm gần 65% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố năm 2016); Thành phố là trung tâm tài chính lớn nhất cả nước; năng suất lao động của Thành phố cao nhất cả nước; Thành phố có truyền thống năng động, sáng tạo, đổi mới…

Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, phát triển Thành phố đã bộc lộ sự giảm tốc, thậm chí tụt hậu so với cả nước ở một số lĩnh vực (thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu, tính hấp dẫn của môi trường cạnh tranh), các yếu kém về giao thông, ngập nước, chất lượng môi trường có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ gia tăng người nghiện ma túy cao nhất và số vụ án được xét xử ở Thành phố nhiều nhất cả nước (chiếm khoảng 16% cả nước trong khi dân số chỉ chiếm hơn 9% dân số cả nước).

Để khắc phục hiệu quả các khó khăn kéo dài nói trên, xuất phát từ đặc thù của một đô thị đặc biệt, đang trên đường trở thành một siêu đô thị (dân số trên 10 triệu người, bình quân 7-8 năm dân số tăng 1 triệu người; mật độ dân số gấp 15 lần bình quân cả nước; cường độ kinh tế (GDP/km2) gấp 34 lần cả nước); đặc thù là một đô thị biển lớn, cuối sông, chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu nặng nề nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương; đặc thù là địa phương có tỷ lệ nộp ngân sách Trung ương trong tổng thu ngân sách trên địa bàn thuộc loại cao nhất cả nước và tỷ lệ được giữ lại để phát triển vào loại thấp nhất cả nước (18,2% tổng thu ngân sách trên địa bàn), thì Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh chính là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, vừa qui định khác với pháp luật hiện hành trên 5 lĩnh vực, vừa tuân thủ nghiêm Hiến pháp 2013. Nghị quyết của Quốc hội là quyết định của cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước, không được trái luật pháp, song được phép điều chỉnh các luật pháp hiện hành. Hơn nữa, đây là Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm trong 5 năm, đảm bảo quyền kiểm soát của Quốc hội trong suốt quá trình thí điểm.

Nghị quyết 54 của Quốc hội xác định 5 lĩnh vực điều chỉnh như sau: 1. Thẩm quyền quản lý đất đai:

Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Thẩm quyền quản lý đầu tư:

Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật đầu tư công, trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật đầu tư công.

4. Cơ chế ủy quyền:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, không được ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ủy quyền theo quy định tại khoản 1. Ủy ban nhân dân Thành phố được quyền điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để phù hợp với đặc điểm của Thành phố.

5. Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý:

Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.

a) Bảo đảm có lộ trình phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của Thành phố; tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành, nghề ưu đãi đầu tư;

b) Bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ; thực hiện điều tiết hợp lý đối với một số hàng hóa, dịch vụ và nguồn thu nhập hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố;

c) Công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước, bao gồm cả cải cách hành chính quản lý thuế.

Nghị quyết 54 của Quốc hội cũng đòi hỏi: Việc thực hiện các quy định về thu nhập tăng thêm phải gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

b) Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp với yêu cầu của việc phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững; thực hiện chính sách động viên hợp lý; bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn bền vững; xác định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý, tạo điều kiện cho Thành phố có nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững theo định hướng của Đảng, Nhà nước;

c) Chỉ đạo Thành phố sơ kết, tổng kết để báo cáo kết quả thực hiện với Quốc hội;

d) Xây dựng dự thảo, trình Quốc hội ban hành Luật Thuế tài sản để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Các nội dung b) và d) không chỉ có ý nghĩa với riêng Thành phố mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả nước trong thời gian tới.

III. Trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chúng tôi cùng cả nước, vì cả nước.

Nghị quyết 54 của Quốc hội là sự thể chế hóa cao nhất, rất kịp thời nhiều nội dung quan trọng của Kết luận 21 của Bộ Chính trị ngày 24/10/2017 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Thực hiện trách nhiệm trước Bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ ngay trong kỳ họp đầu tháng 12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ có Nghị quyết về triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh, trong đó xác định trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; trách nhiệm và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố hàng năm từ 2018 đến 2020. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong 18 nội dung của cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố có 12 nội dung cần có quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố. Ngay kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố từ 04 đến 07/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ có Nghị quyết về triển khai Nghị quyết của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Trên cơ sở Nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ có chương trình thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội 03 năm 2018-2020 và kế hoạch triển khai hàng năm.

Thời gian thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội chỉ 05 năm, trong đó cần triển khai tập trung tất cả các giải pháp trong giai đoạn 2018-2020, sơ kết vào cuối 2020 và báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Vì vậy, tinh thần của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố là: triển khai quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước, xứng đáng với niềm tin mà Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân cả nước đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố chân thành cám ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và 62 tỉnh, thành phố đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và chia sẻ với Thành phố để Thành phố có điều kiện phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh Quản Lý Sử Dụng Nhà Thuộc Sở Hữu Nhà Nước trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!