Đề Xuất 3/2023 # Hướng Dẫn Sơ Kết Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03 # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Hướng Dẫn Sơ Kết Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03 # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Sơ Kết Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

LĐLĐ HUYỆN TÂN CHÂU CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Số: 21 /CĐGDV/v sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 11 tháng 03 năm 2015

Kính gởi: Công đoàn cơ sở trực thuộc

Căn cứ công văn 134/LĐLĐ ngày 4/3/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015). Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục huyện đề nghị các công đoàn cơ sở tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền tổ chức thực hiện một số nội dung sau:1. Tổ chức sơ kết 5 năm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010. Đánh giá sơ kết cần nêu được những nét mới, sáng tạo và hạn chế, bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị và đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (kèm đề cương)2. Tổ chức bình xét khen thưởng chuyên đề nữ 02 giỏi giai đoạn (từ 2010-2015). (kèm theo tiêu chuẩn xét khen thưởng)Trên cơ sở đề nghị của công đoàn cơ sở, CĐGD huyện chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.3. Thời gian hoàn thành: từ nay đến ngày 20/4/2015.Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các công đoàn cơ sở tổ chức sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 và gởi báo cáo sơ kết, hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề nữ 02 giỏi giai đoạn (2010-2015) về công đoàn giáo dục huyện để tổng hợp báo cáo LĐLĐ huyện theo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận: – CĐGD tỉnh (bc);– Ban nữ công LĐLĐ huyện (bc);– Chi ủy PGD (bc);– CĐCS ( th/h);– Lưu: CĐGD. TM. BAN THƯỜNG VỤP.CHỦ TỊCH(Đã kí)

Lê Thị Mỹ Ngọc

TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG KÈM THEO CÔNG VĂNCá nhân – Hàng năm có đăng ký nữ hai giỏi và được xét công nhận nữ 2 giỏi do CĐCS xét công nhận.– Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động nữ công của tổ chức Công đoàn và của đơn vị.+ Thực hiện tốt chính sách Dân số – kế hoạch hoá gia đình, trong gia đình không có người vướng vào các tệ nạn xã hội; chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ; gia đình hạnh phúc.+ Có mối quan hệ tốt với láng giềng, địa phương nơi cư trú.– 05 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ít nhất 3 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, năm đề nghị khen thưởng đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; là đoàn viên công đoàn xuất sắc; được công đoàn cấp trên trực tiếp khen thưởng 02 năm liên tục trở lên.2. Tập thể – Có tổ chức phát động cho nữ đoàn viên công đoàn trong đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, có đăng ký, bình bầu và sơ kết hàng năm ở cơ sở. (gởi danh sách đăng ký đầu năm và kết quả bầu chọn cuối năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)– Nữ đoàn viên công đoàn chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động.– Cuối năm có ít nhất 90% tỷ lệ nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.– Không có nữ đoàn viên công đoàn vi phạm chính sách Dân số – kế hoạch hoá gia đình; bị xử lý vi

Tiền Giang: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03

Ngày 20.5, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 – 2020).

Đến dự có bà Trịnh Thị Thanh Hằng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Tiền Giang cùng gần 100 nữ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh.

Ông Trương Văn Hiền – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đánh giá, Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐVN đã đi vào đời sống nữ CNVCLĐ, góp phần tạo bước chuyển biến quan trọng để nữ CNVCLĐ phát huy phẩm chất, năng lực và ngày càng khẳng định vai trò nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới đất nước. Phong trào còn giúp nữ CNVCLĐ thi đua tổ chức, sắp xếp gia đình một cách khoa học theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thật sự là động lực thúc đẩy nữ CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Nữ CNVCLĐ vừa là người lao động xã hội, vừa giữ vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Tại hội nghị, để ghi nhận thành tích thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 trong hệ thống Công đoàn tỉnh Tiền Giang, bà Trịnh Thị Thanh Hằng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng cờ cho 1 tập thể (LĐLĐ tỉnh Tiền Giang) và Bằng khen cho 1 tập thể (CĐCS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) và 1 cá nhân (Chủ tịch CĐCS Cty Tipharco – bà Đặng Thị Xuân Quyên).

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng tuyên dương khen thưởng 50 cá nhân và 32 tập thể có nhiều thành tích thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐVN.

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết 6B/Nq

BÁO CÁO SƠ KẾT Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2015

Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD–TLĐ ngày 07/01/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) “Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” (viết tắt là Nghị quyết 6b) và Chỉ thị 03/CT–TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010– 2015 (viết tắt là Chỉ thị 03), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6B/NQ-BCH VÀ CHỈ THỊ 03/CT-TLĐ

Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 6B

Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 49, Bao Cao Tông Ket Nghi Quyet 08, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 25-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Bao Cao Tong Ket Nghi Quyet 08/1998, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa X, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết S00s 28-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 5, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76/2014/qh13, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 76/2014/qh13, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa 8, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Hướng Dẫn 1031 Của Tổng Cục Chính Trị Về Chế Độ Ra Nghị Quyết, Hương Dẫn 1031cua Tổng Cực Chính Trị Về Chre Đó R Nghĩ Quyet, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08 – Nq/tu Ngày 01/12/2011, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09 Của Bộ Chính Trị Về Cựu Chiến Binh, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8 Về Chiến Lược Cán Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trìn, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dân Số, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Báo Cáo Tổng Hợp Quyết Toán, Báo Cáo Tổng Kết Quyết Định 281, Báo Cáo Tổng Kết Quyết Định 290, Quyết Định Số 528/qĐ- Ct Của Tổng Cục Chính Trị, Quyet Dinh So 438 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Quyết Định 438 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Đinh 438 Của Tổng Cục Chính Trị, Báo Cáo Tổng Kết Quyết Định 1501, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Bao Cao Tong Ket Hoi Nghi, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 281, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 290, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Quyết Định 290, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Evn, Báo Cáo Tổng Hợp Quyết Toán Dự án Hoàn Thành, Quyết Định 438/qĐ-ct 2016 Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định Số 1140 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 772/qĐ-ttg Về Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà ở Năm 2019, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501/qĐ-ttg, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quyết Định 1140 Của Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ctcủa Tổng Cục Chính Trị, Quyet Đing Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Tri, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định Số 1501, Báo Cáo Tổng Kết 05 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501/qĐ-ttg, Quyết Đinh 438/qĐ-ct Của Tổng Cục Chính Trị Ngày 21/3/2016, Quyet Dinh So 438 Ngay 21/3/2016 Cua Tong Cuc Chinh Tri, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Quyết Định 1501, Quyết Định Số 438 Năm 2016 Của Tổng Cục Chinh Strij, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Don Xin Nghi Lam Tong Phu Trach Doi, Mẫu Giấy Mời Hội Nghị Tổng Kết, Dơn Xin Nghỉ Tổng Phu Trách Doi, Xin Nghỉ Tổng Phụ Trách, Đơn Xin Nghỉ Họp Tổng Kết Đảng Bộ,

Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 49, Bao Cao Tông Ket Nghi Quyet 08, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 48, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 25-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi, Bao Cao Tong Ket Nghi Quyet 08/1998, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 4 Khóa X, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết S00s 28-nq/tw, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 5, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết 76/2014/qh13, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Số 76/2014/qh13, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Tw 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Nghị Quyết 6a Của Tổng Liên Đoàn, Nghị Quyết Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc, Nghị Quyết 7b Của Tổng Liên Đoàn, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa 8, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Hướng Dẫn 1031 Của Tổng Cục Chính Trị Về Chế Độ Ra Nghị Quyết, Hương Dẫn 1031cua Tổng Cực Chính Trị Về Chre Đó R Nghĩ Quyet, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Tong Ket Nghi Quyet Trung Uong 3 Khoa Viii, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08 – Nq/tu Ngày 01/12/2011, Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09 Của Bộ Chính Trị Về Cựu Chiến Binh, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ, Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8 Về Chiến Lược Cán Bộ, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Ngày 14/01/2013 Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trìn, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Sơ Kết Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!