Đề Xuất 11/2022 # Hướng Dẫn Lập Tờ Khai D01 / 2023 # Top 15 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Hướng Dẫn Lập Tờ Khai D01 / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Lập Tờ Khai D01 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn lập tờ khai D01-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho em hỏi về cách hướng dẫn lập tờ khai D01-TS ạ? Xin cảm ơn.

Căn cứ vào phụ lục Quyết định 505/QĐ-BHXH:

– Mục đích: tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-LT) hoặc Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Trách nhiệm lập: đơn vị.

– Thời gian lập: khi có phát sinh.

Mẫu D01-TS được ban hành theo QĐ 505/QĐ-BHXH.

Mẫu D01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:505/QĐ-BHXH

 ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1): …………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………………)

TT Họ và tên Mã số BHXH Tên, loại văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày văn bản có hiệu lực Cơ quan ban hành văn bản Trích yếu văn bản Trích lược nội dung cần thẩm định

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  …………..                

  …………..                

  …………..                

  ………….                

  ………….                

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

                                                                                                                     Ngày ….. tháng ….. năm …….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH, bạn thực hiện lập bảng kê thông tin D01-TS như sau:Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

* Chỉ tiêu hàng ngang:

– Chỉ tiêu (1): ghi nội dung lập bảng kê. Trong trường hợp này là hồ sơ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

– Chỉ tiêu (2): ghi bảng kê nộp kèm theo. Trường hợp công ty bạn cần chuẩn bị danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) và tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)].

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột 1: ghi số thứ tự.

– Cột 2: ghi họ tên người tham gia điều chỉnh.

– Cột 3: ghi mã số BHXH của người tham gia điều chỉnh.

– Cột 4: ghi tên, loại văn bản. Trường hợp này là HĐLĐ

– Cột 5: ghi số hiệu văn bản.

– Cột 6: ghi ngày ký HĐLĐ.

– Cột 7: ghi ngày hợp đồng có hiệu lực.

– Cột 8: ghi cơ quan ban hành văn bản. Ở trường hợp này ghi tên công ty bạn.

– Cột 9: ghi nội dung trích yếu văn bản (V/v tuyển dụng)

– Cột 10: ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định như:

Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu cho 2 tháng công bạn chưa đóng BHXH cho NLĐ.

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

+ Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch:

Ghi rõ: họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch của người tham gia được ghi trong Giấy khai sinh hoặc bản Trích lục khai sinh;

Ghi rõ: số chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu; họ và tên, ngày tháng năm sinh của người tham gia được ghi trong chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

Trường hợp là đảng viên ghi rõ: họ tên; ngày tháng năm sinh; ngày tháng năm khai lý lịch của người tham gia được ghi trong Lý lịch đảng viên.

+ Trường hợp được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn:

Đối với người có công với cách mạng được cấp thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tỷ lệ mất sức lao động của người có công với cách mạng được ghi trong thẻ; họ và tên, chức vụ của người ký cấp thẻ.

Đối với người có công với cách mạng được cấp Quyết định công nhận, Quyết định hưởng trợ cấp, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận, Huân chương, Huy chương… (viết tắt là văn bản): ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của người có công với cách mạng được nêu trong văn bản (nếu có); họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

Đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ (Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP): ghi rõ tên Quyết định (là phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành); ngày nhập ngũ; cấp bậc quân hàm (chuẩn úy, thiếu úy…); địa điểm nơi đóng quân của cựu chiến binh được nêu trong văn bản; họ và tên, cấp bậc của người ký văn bản (hoặc ký thẩm định văn bản).

Đối với cựu chiến binh là người trực tiếp tham gia kháng chiến được cấp Giấy chứng nhận, Giấy khen, Quyết định hưởng trợ cấp, Lý lịch (cán bộ, đảng viên): ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của cựu chiến binh được nêu văn bản; họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn theo hộ gia đình (như: thân nhân người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo…) được cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: ghi rõ họ tên của người có công với cách mạng (hoặc chủ hộ), họ và tên các thân nhân được ghi trong văn bản; họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

* Lưu ý: Trường hợp người tham gia không có giấy tờ nêu tại Phụ lục 02, Mục II, III Phụ lục 03 mà có giấy tờ khác chứng minh thì đơn vị nộp cho cơ quan BHXH để xem xét giải quyết, không ghi vào bảng kê này.

Cách điền mẫu TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Đối tượng miễn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Thời gian cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Mọi vấn đề vướng mắc về hướng dẫn lập tờ khai D01-TS, xin vui lòng gọi vào Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Hướng Dẫn Điền Mẫu D01 / 2023

Hướng dẫn điền mẫu D01-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất

Công ty tôi có ký HĐLĐ 2 tháng thời vụ với NLĐ thì có phải đóng BHXH cho NLĐ không? Qua 2 tháng công ty chưa đóng thì có trái quy định không? Hướng dẫn công ty tôi điền mẫu D01-TS theo mẫu mới nhất với ạ. Tôi xin cám ơn!

Thứ nhất, ký HĐLĐ thời vụ 02 tháng có phải đóng BHXH cho NLĐ không?

Căn cứ điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 4. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);”

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời điểm hiện tại công ty bạn chỉ cần kí hợp đồng lao động với NLĐ thời hạn 01 tháng trở lên thì đã phải tham gia BHXH cho NLĐ. Đối với những lao động giao kết HĐLĐ 02 tháng với công ty bạn thì công ty bạn vẫn phải đóng BHXH cho NLĐ.

Thứ hai, công ty tham gia BHXH cho NLĐ muộn 02 tháng có trái quy định?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 99. Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;”

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày từ ngày giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó căn cứ Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm

2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.”

Như vậy, quá thời hạn báo tăng mà công ty không thực hiện báo tăng lao động và không đóng BHXH cho NLĐ được xác định là hành vi chậm đóng tiền BHXH, BHTN. Đây là hành vi pháp luật quy định cấm và khi công ty vi phạm thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, hướng dẫn điền mẫu D01-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất

Căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH, bạn thực hiện lập bảng kê thông tin D01-TS như sau:

* Chỉ tiêu hàng ngang:

– Chỉ tiêu (1): ghi nội dung lập bảng kê. Trong trường hợp này là hồ sơ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

– Chỉ tiêu (2): ghi bảng kê nộp kèm theo. Trường hợp công ty bạn cần chuẩn bị danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) và tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)].

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột 1: ghi số thứ tự.

– Cột 2: ghi họ tên người tham gia điều chỉnh.

– Cột 3: ghi mã số BHXH của người tham gia điều chỉnh.

– Cột 4: ghi tên, loại văn bản. Trường hợp này là HĐLĐ

– Cột 5: ghi số hiệu văn bản.

– Cột 6: ghi ngày ký HĐLĐ.

– Cột 7: ghi ngày hợp đồng có hiệu lực.

– Cột 8: ghi cơ quan ban hành văn bản. Ở trường hợp này ghi tên công ty bạn.

– Cột 9: ghi nội dung trích yếu văn bản (V/v tuyển dụng)

– Cột 10: ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định như:

Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu cho 2 tháng công bạn chưa đóng BHXH cho NLĐ.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Cách Điền Và Tải Mẫu D01 / 2023

Tùy vào thời điểm phát sinh, đơn vị tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; và cùng với danh sách nhân viên tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; (Mẫu D02-TS) hoặc tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Nên lưu ý ghi rõ bản chính/ bản sao hoặc bản chứng thực của giấy tờ.

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………… )

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

Phần tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn điền mẫu D01-TS và tải mẫu về sử dụng!

Cách điền mẫu D01-TS mới nhất 2020 theo quyết định 595

* Chỉ tiêu hàng ngang:

1. Chỉ tiêu (1): ghi nội dung lập bảng kê.

2. Chỉ tiêu (2): ghi bảng kê nộp kèm theo như danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

* Chỉ tiêu theo cột:

– C1: ghi số thứ tự.

– C2: ghi họ tên người tham gia điều chỉnh.

– C3: ghi mã số BHXH của người tham gia điều chỉnh.

– C4: ghi tên, loại văn bản (Quyết định, HĐLĐ, Giấy xác nhận …).

– C5: ghi số hiệu văn bản (99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC …).

– C6: ghi ngày ban hành văn bản.

– C7: ghi ngày văn bản có hiệu lực.

– C8: ghi cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …).

– C9: ghi nội dung trích yếu văn bản (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).

– C10: ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định.

Đặc biệt ở cột 10 thì có nhiều trường hợp phát sinh như sau:

+ Nếu là truy thu thì ghi rõ nội dung để làm căn cứ truy thu.

+ Với trường hợp cần điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH thì ghi rõ các thông tin chi tiết như:

Công việc

Địa điểm làm việc

Mức lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác

+Trong trường hợp thay đổi thông tin cá nhân như tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, quốc tịch thì cần liệt kê chi tiết:

Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch được ghi trong Giấy khai sinh hoặc bản Trích lục khai sinh.

Số chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu; họ và tên, ngày tháng năm sinh

Và nếu là đảng viên cần khai rõ: họ tên; ngày tháng năm sinh; ngày tháng năm khai lý lịch của người tham gia được ghi trong Lý lịch đảng viên.

Người có công với cách mạng có thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh cần ghi rõ:

– Họ tên, ngày tháng năm sinh.

– Tỷ lệ mất sức lao động của người có công với cách mạng được ghi trong thẻ.

– Họ, tên, chức vụ của người ký cấp thẻ.

Người có công với cách mạng mà được cấp Quyết định công nhận, Quyết định hưởng trợ cấp, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận, Huân chương, Huy chương… cũng cần ghi rõ:

– Họ tên, ngày tháng năm sinh của người có công với cách mạng được nêu trong văn bản (nếu có).

– Họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

– Tên Quyết định (là phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành)

– Ngày nhập ngũ.

– Cấp bậc quân hàm (chuẩn úy, thiếu úy…).

– Địa điểm nơi đóng quân của cựu chiến binh được nêu trong văn bản.

– Họ và tên, cấp bậc của người ký văn bản (hoặc ký thẩm định văn bản). Căn cứ theo nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 Chính phủ.

Khi là cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến có Giấy chứng nhận, Giấy khen, Quyết định hưởng trợ cấp, Lý lịch (cán bộ, đảng viên) thì các thông tin cần thiết là:

– Họ tên, ngày tháng năm sinh

– Họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

Nếu cá nhân được hưởng quyền lợi cao hơn theo hộ gia đình như: người thân người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo…) được cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cần thông tin ghi rõ:

– Hoặc họ tên của người có công với cách mạng (hoặc chủ hộ).

– Họ và tên các thân nhân được ghi trong văn bản.

– Họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

Tải mẫu D01-TS theo Quyết định 595 file Excel và Word mới nhất 2020

Đây là mẫu D01-TS bảng Word và Excel, các bạn có thể tải mẫu D01-TS bằng cách nhấn vào nút Download:

Trường hợp cụ thể khi bị mất thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)

Khi bị mất hoặc có vấn đề về thẻ BHYT, bạn cần chuẩn bị đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ Bảo hiểm Y tế bằng việc sử dụng bảng kê thông tin (mẫu D01-TS). Tuy nhiên bạn cần lưu ý là BHYT ở cấp tỉnh và huyện không có chức năng cấp hoặc đổi lại thẻ nên nếu bạn nộp hồ sơ ở đây thì hãy xác nhận thông tin với cơ quan BHXH để xác nhận việc chuyển hồ sơ và thông tin cấp lại.

Nếu là tổ chức, doanh nghiệp thì đơn đề nghị cần có chữ ký giám đốc công ty xác nhận và chuyển đến cơ quan BHXH nơi quản lý trực tiếp công ty.

Sau khi nhận được hồ sơ thì cán bộ bên BHXH sẽ gửi cho bạn một giấy hẹn. Tuy nhiên nếu là cá nhân thì bạn lưu ý là đối tượng tham gia BHXH sẽ đóng lệ phí 4000đ/người để làm lại thẻ.

Thời hạn giải quyết

Nếu không thay đổi thông tin: sẽ giải quyết trong vòng 02 ngày và từ ngày 01/01/2019 sẽ được giải quyết trong ngày.

Trường hợp thay đổi thông tin: xem xét và giải quyết trong 3 ngày.

Nếu cá nhân đang điều trị tại các cơ sở KCB thì xử lý trong ngày nếu nhận đủ hồ sơ.

Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn!

Hướng Dẫn Tờ Khai Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất / 2023

Dịch bệnh Covid 19 đã thực sự ảnh hưởng tới mọi hoạt động của đời sống xã hội, đến hoạt động của doanh nghiệp. Song song với việc chống dịch, Chính phủ và các ban ngành đã vào cuộc cùng với doanh nghiệp thông qua các giải pháp và quyết định cho các Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cụ thể thông qua Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Nếu Doanh nghiệp bạn thuộc đối tượng được gia hạn thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì bạn có thể thực hiện nộp tờ khai theo 2 cách:

– Cách 1: Nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế trực tuyến thông qua hệ thống điện tử

– Cách 2: Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thông qua đường bưu điện

Cách 1: Nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế trực tuyến thông qua hệ thống điện tử

Bước 1: Cắm chữ ký số của công ty vào máy tính, kiểm tra kết nối Internet và truy cập vào website: http://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer hoặc Chrome.

+ Lưu ý: Trường hợp người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (ví dụ mật khẩu là: 123456) tại website chúng tôi người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL (ví dụ: 5701634589-QL), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có: 123456) để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế, Hoàn thuế, Nộp thuế, Tra cứu, Quản lý và phân quyền tài khoản

Sau đó chọn “Đăng ký thêm tờ khai”

Bước 4:

– Chọn loại tờ khai: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

– Nhập giá trị tại “Kỳ bắt đầu”

+ Lưu ý: Giấy đề nghị gia hạn không được nhỏ hơn ngày đăng kí thêm tờ khai

+ Ấn Chấp nhận nếu tất cả thông tin đã chính xác sau khi kiểm tra

+ Ấn Chọn lại nếu doanh nghiệp cần thay đổi

Thực hiện kê khai trực tuyến trên hệ thống thuế điện tử

1: Chọn Khai thuế/kê khai trực tuyến

3: Kiểm tra toàn bộ thông tin của Doanh nghiệp

4: Chọn loại thuế muốn gia hạn

5: Chọn hình thức doanh nghiệp và điền các thông tin theo bảng

Doanh nghiệp có thể quay lại và kiểm tra bằng cách:

ĐẠI LÝ THUẾ A&T QUẢNG NINH CHÚC DOANH NGHIỆP NỘP TỜ KHAI ĐIỆN TỬ THÀNH CÔNG

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất: https://dailythuequangninh.com/nghi-dinh-41-2020-nd-cp-ve-gia-han-thoi-gian-nop-thue-va-tien-thue-dat/

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Lập Tờ Khai D01 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!