Đề Xuất 5/2023 # Hướng Dẫn Hạch Toán Nghiệp Vụ Cắt Giảm, Tiết Kiệm Dự Toán Chi Thường Xuyên 6 Tháng Cuối Năm 2022 Thực Hiện Theo Nghị Quyết Số 84/Nq # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Hướng Dẫn Hạch Toán Nghiệp Vụ Cắt Giảm, Tiết Kiệm Dự Toán Chi Thường Xuyên 6 Tháng Cuối Năm 2022 Thực Hiện Theo Nghị Quyết Số 84/Nq # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Hạch Toán Nghiệp Vụ Cắt Giảm, Tiết Kiệm Dự Toán Chi Thường Xuyên 6 Tháng Cuối Năm 2022 Thực Hiện Theo Nghị Quyết Số 84/Nq mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 

1. Cách xác định số kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên:

– Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP là “Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí thực hiện năm chủ tịch ASEAN 2020 và các hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết.”

– Thực hiện theo các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính: Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/07/2020 (đối với các Bộ, cơ quan trung ương); Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/07/2020 (đối với các địa phương). Theo đó:

+ Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020;

+ Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 chi tiết theo từng lĩnh vực chi, sau khi trừ đi các khoản không tính tiết kiệm: (i) Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ của cả năm 2020; (ii) Kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước được giao năm 2020; (iii) Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi 6 tháng đầu năm; (iv) Các khoản chi thường xuyên khác không thực hiện cắt giảm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 8281, 8299.

+ Dự toán chi NSNN năm 2020 còn lại sau khi cắt giảm, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chủ động sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đảm bảo cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ.

2. Về phương pháp hạch toán nghiệp vụ cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

Căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện hạch toán như sau:

– TH1: Đối với cắt giảm dự toán chi thường xuyên từ nguồn NSNN cấp:

 + Kế toán hạch toán theo dõi dự toán giao được điều chỉnh, giữ lại;

 + Khi dự toán bị hủy theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi:

          Nợ TK 0082: Số dự toán thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm (số tiền âm); hạch toán chi tiết theo MLNSNN             

– TH2: Đối với cắt giảm dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại

+ B1: Nợ TK 3373- Tạm thu phí, lệ phí

                      Có TK 3332- Phải nộp NSNN về phí, lệ phí

+ B2: Khi nộp kinh phí cắt giảm, tiết kiệm vào NSNN, ghi:

          Nợ TK 3332- Phải nộp NSNN về phí, lệ phí

Đồng thời: Ghi Nợ TK 014 (ghi âm): Số phải nộp căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền (đã hạch toán phí được khấu trừ, để lại)

(Chi tiết theo MLNSNN, tiểu mục 4949- các khoản thu khác)

Nghị Quyết 6 Tháng Đầu Năm, Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm

ĐẢNG BỘ TÂN CHÁNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TH TÂN CHÁNH 2

Số :04 / BC-CB Tân Chánh, ngày 26 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁOTình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2016

A. Tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2016I. Công tác chuyên môn Thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ, công tác lãnh đạo, điều hành HĐSP trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công . Xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức nghiêm túc các kỳ thi KTCL theo hướng dẫn của ngành. Thực hiện khá tốt công tác thanh kiểm tra thường xuyên đối với giáo viên, có 5 GV được thanh tra đều xếp loại tốt gồm 4 Tốt. 1 khá của trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện theo qui chế làm việc ở cơ quan, qui chế chuyên môn, qui chế dân chủ trường học.Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Trường học thân thiện ,học sinh tích cực”qua chấm chéo trường xếp loại tốt và đang đề nghị PGD&ĐT Cần Đước.chứng nhận.Đánh giá nhà trường theo mức CLTT, đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng ( xếp loại xuất sắc), đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ( xuất sắc 4 ; khá 10;), đánh giá học sinh theo tinh thần TT 30/TT-BGD&ĐT. Chất lượng năm học 2015-2016 như sau:

Thực hiện tốt các biện pháp giáo dục nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học trong năm học không có HS bỏ học. Tham gia tốt các phong trào do ngành phát động đạt được kết quả khá khả quan: Tập thể GV tích cực tham gia dạy giỏi cấp trường với 10 GV;Thực hiện tốt các chuyên đề ở tổ chuyên môn Thực hiện tốt phong trào thao giảng, hội giảng 22 tiết, dự giờ 122 tiết, hội thi ĐMPPDH có 100% GV đại diện các tổ tham dự, chuyên đề 05 tiết, ứng dụng CNTT trong dạy và học 48 tiết. Vai trò trách nhiệm của tổ khối chuyên môn từng bước được nâng cao trong việc xây dựng kế hoạch soạn giảng, duy trì chất lượng lên lớp, thực hiện tốt vai trò chủ nhiệm lớp, thực hiện tốt công tác phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi về năng khiếu. 2. Cơ sở vật chất- Trang thiết bị dạy học :Chuẩn bị tốt CSVC và các điều kiện để tổng kết năm học. Hoạt động của thư viện- thiết bị đi vào nền nếp có hiệu quã, trong năm Thư viện. trường bổ sung năm học 2015-2016, trường bổ sung 844 bản với số tiền : 8.380600 đồng Trong đó : Trường được PGD cấp 160 bản sách báo tạp chí Trị giá : 3.122.500 đồng.Trường đã vận động và mua bổ sung sách tham khảo 684 bản sách trị giá 5.258.100 đồng . Thư viện nhà trường đã được PGD kiểm tra và công nhận thư viện giữ vững mức chuẩn. . + Thiết bị : Tự làm : 127 cái trị giá 1100 000 đ, Số lượt sử dụng ĐDDH : 2.971 lượt .Đánh giá chung về : (CSVC ; Thư viện -Thiết bị ; phòng bộ môn)Nhìn chung CSVC-TV-TB đáp ứng tương đối cho nhu cầu dạy và học. Riêng STK còn thiếu chưa phục vụ tốt cho nhu cầu đọc tham khảo 3. Thi đua: Tổ chức xét thi đua cuối năm học, đề nghị các danh hiệu thi đua của trường, của cá nhân gồm: 01 CSTĐ Tỉnh; 3 CSTĐCS ; 19 LĐTT. 4. Tài chính: Công khai minh bạch tài chính

Hướng Dẫn Sử Dụng Dự Toán Escon Theo Quyết Định Số 1983/Qđ

+ Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang: Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Quý I, Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

+ Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang: Về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý I, Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

b/ Cập nhật Bảng giá ca máy theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.

– Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm BẢNG GIÁ (1) ; Chọn tỉnh Tiền Giang (2) ; Đánh dấu dữ liệu GCM_Tien Giang1984_2020_Vung II, GCM_Tien Giang1984_2020_Vung III và GCM_Tien Giang1984_2020_Vung IV (3) và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

c/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2020 để cập nhật Giá nhân công ban hành tại Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.

– Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Bảng tra mức lương năm 2020 (2) và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD ( 2 nhóm nhân công xây lắp).

Lực chọn phương pháp Tính giá Nhân Công và Tính giá ca máy

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

b. Áp dụng giá ca máy theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.

– Sau khi đã chọn phương pháp tính giá CM là Nhập trực tiếp, Bạn chọn vào tính năng Chọn bảng giá (1) ; Chọn tỉnh Tiền Giang (2) ; Chọn Giá ca máy theo Vùng (3) . Phần mềm sẽ áp giá ca máy vào trực tiếp.

– Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

– Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

– Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Bộ Xây Dựng Dự Thảo Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 84/Nq

(Xây dựng) – Sáng 5/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì của cuộc họp lấy ý kiến cho dự thảo kế hoạch hành động Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử cơ quan Bộ.

Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, dự thảo kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng gồm những nội dung chủ yếu, đó là: Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm nỗ lực phấn đấu cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 đề ra theo Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ…

Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc; xử lý nghiêm, kịp thời các đơn vị, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm…

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm, kịp thời các đơn vị, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật; các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh triển khai sử dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử thay thế văn bản giấy…

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giao các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục bổ sung, tổng hợp ý kiến đề xuất và chuyển cho Vụ Kế hoạch tổ chức điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo trình Bộ trưởng ký phê duyệt.

Linh Đan

Theo

Link gốc:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Hạch Toán Nghiệp Vụ Cắt Giảm, Tiết Kiệm Dự Toán Chi Thường Xuyên 6 Tháng Cuối Năm 2022 Thực Hiện Theo Nghị Quyết Số 84/Nq trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!