Đề Xuất 5/2023 # Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/Sxd/Kt&Amp;Vlxd # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/Sxd/Kt&Amp;Vlxd # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/Sxd/Kt&Amp;Vlxd mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn dự toán Cần Thơ theo Quyết định 1821/2021 ngày 17/8/21

Cần Thơ ban hành bộ đơn giá sau 7 năm từ 2014 đến nay 2021. Có nhiều điểm mới thay thế hoàn toàn bộ đơn giá cũ

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd

Văn bản áp dụng.

Công văn số 4689/SXD-QLXD ngày 19/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP  ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đâu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đâu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Công văn 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương.

3/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

1/ Menu CÔNG CỤ.

– Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

– Lưu ý:

+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

– Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

           + Lựa chọn TT11/2019-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD.

– Lưu ý:

b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

– Lựa chọn Tỉnh/TP Bình Dương (2), Quận/Huyện .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Bình Dương.

           c. Sheet PT MÁY

– Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

– Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

b. Tra cứu hệ số

– Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

– Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

– Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

– Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

Đơn Giá Điện Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022 Theo Quyết Định 5001/Qđ

Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Công bố Bộ đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017 kèm theo Quyết định 5001/QĐ-UBND

Căn cứ xác định Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4555/SXD-KT&VLXD ngày 15/12/2017. Về việc Ban hành Quyết định công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng chuyên ngành Điện; Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính viễn thông; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 5001/QĐ-UBND công bố Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá XDCT tỉnh Quảng Ninh năm 2017 gồm 06 khu vực:

Khu vực 1 (KV1) gồm : Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái( trừ xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực)

Khu vực 2 (KV2) gồm: Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ

Khu vực 3 (KV3) gồm: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà( trừ xã Cái Chiên); Vân Đồn ( trừ các xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu)

Khu vực 4 (KV4) gồm: Bình Liêu, Ba Chẽ

Khu vực 5 (KV5) gồm; Các xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu của Huyện Vân Đồn; xã Cái Chiên Huyện Hải Hà; Các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của thàn phố Móng Cái( các xã đảo)

Khu vực 6 (KV6) gồm: Huyện Cô Tô

Mỗi khu vực được chia làm 4 phần như sau:

Phần 1 : Xây lắp đường dây

Phần 2 : Lắp đặt trạm biến áp

Phần 3: Thí nghiệm điện

Phần 4 : Chiếu sáng

Điều 2. Quyết định Công bố Bộ Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017 có hiệu lực kế từ ngày 01/01/2018.

Thay thế nội dung các Bộ Đơn giá xây dựng công trình kèm theo; Quyết định số 4068/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Công bố điều chỉnh, bổ sung các định mức, đơn giá xây dựng công trình

Điều 3.

Cập nhật Đơn giá Điện tỉnh Quảng Ninh năm 2017 trên phần mềm dự toán ETA

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ : Mr Duy 0965.635.638

Hướng Dẫn Sử Dụng Dự Toán Escon Theo Quyết Định Số 6632/Ubnd

/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

b/ Cập nhật Bảng giá ca máy theo Quyết định số 6633/UBND-KT ngày 02/10/2020 của UBND Tỉnh Bình Định

– Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm BẢNG GIÁ (1) ; Chọn tỉnh Bình Định (2) ; Đánh dấu dữ liệu GCM_6633_BinhDinh_T10_2020_DongBang và GCM_6633_BinhDinh_T10_2020_QuyNhon và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

– Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Bảng tra mức lương năm 2020 (2) và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD ( 2 nhóm nhân công xây lắp).

Lực chọn phương pháp Tính giá Nhân Công và Tính giá ca máy

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

– Sau khi đã chọn phương pháp tính giá CM là Nhập trực tiếp, Bạn chọn vào tính năng Chọn bảng giá (1) ; Chọn tỉnh Bình Định (2) ; Chọn Giá ca máy theo Vùng (3) . Phần mềm sẽ áp giá ca máy vào trực tiếp.

– Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

– Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

​​​​​​​

– Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/Sxd/Kt&Amp;Vlxd trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!