Đề Xuất 5/2023 # Hướng Dẫn Chi Tiết Về Đại Hội Đảng Các Cấp Nhiệm Kỳ 2022 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Hướng Dẫn Chi Tiết Về Đại Hội Đảng Các Cấp Nhiệm Kỳ 2022 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Chi Tiết Về Đại Hội Đảng Các Cấp Nhiệm Kỳ 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Giảm số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện

Về cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy, Chỉ thị 35 nêu rõ:

Thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII

Và Hướng dẫn 26 đã đưa ra một số ví dụ cụ thể về nội dung này như:

Đảng bộ tỉnh A có số lượng cấp ủy viên được xác định là 55 đồng chí. Khi thực hiện giảm khoảng 5% ở nhiệm kỳ 2020 – 2025, số lượng cấp ủy viên tối đa sẽ là 53 đồng chí.

Dù vậy, việc giảm số lượng cấp ủy viên ở cấp tỉnh, cấp huyện không bao gồm các đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương.

Đồng thời, về cơ cấu cấp ủy, Hướng dẫn cũng nhấn mạnh phải thực hiện theo phương châm, coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện và không nhất thiết địa phương, ban ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.

2. Không phân biệt loại hình đào tạo khi bố trí nhân sự cấp ủy

Một trong những nội dung đáng chú ý của Hướng dẫn 26 là phải lưu ý rà soát, thẩm tra quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín của nhân sự đặc biệt là kết quả công tác, sản phẩm cụ thể từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Trong đó, về chuyên môn, lý luận chính trị không phân biệt loại hình đào tạo. Những văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.

Lưu ý rằng, nếu những ứng cử chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì phải tiến hành rà soát, xử lý dứt điểm trước khi xem xét giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp, đảm bảo không bỏ sót người có đức, có tài, có uy tín trong Đảng, nhân dân.

Không chỉ vậy, không để lọt những người có biểu hiện suy thoái đạo đức, tư tưởng chính trị, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, cửa quyền…

3. Cách xác định tuổi Đảng viên khi hồ sơ không thống nhất

Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội được hướng dẫn như sau:

– Độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất là 30 tháng và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng 5/2021;

– Với cán bộ, công chức xã: Độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy phải ít nhất trọn một nhiệm kỳ; Độ tuổi tái cử ít nhất phải ½ nhiệm kỳ trở lên tại thời điểm đại hội hoặc bầu cử;

– Với người hoạt động không chuyên trách, cán bộ, nghỉ hưu, nghỉ chế độ… thì Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương quy định cụ thể độ tuổi tham gia…

Đáng lưu ý, khi độ tuổi của cán bộ, Đảng viên khi không có sự thống nhất trong hồ sơ thì sẽ được xem xét theo nguyên tắc:

– Hồ sơ chỉ ghi năm sinh và không xác định ngày sinh, tháng sinh thì thời điểm tham gia cấp ủy được xác định là ngày 01/01 của năm sinh ghi trong hồ sơ;

– Xác định tuổi của Đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch Đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng ( Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Do đó, sẽ có 02 cách xác định tuổi của Đảng viên nếu hồ sơ của Đảng viên đó không thống nhất với nhau.

4. Bí thư tỉnh ủy, huyện ủy không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ

Để chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp cần phải thực hiện thống nhất chủ trương bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (từ 08 năm trở lên) tại một địa phương, cơ quan, đơn vị và phấn đấu thực hiện chủ trương này ở cấp xã.

Đồng thời có thể điều động, phân công giữ chức vụ bí thư cấp ủy ở địa phương khác hoặc bố trí vị trí thích hợp trước hoặc sau đại hội Đảng bộ các cấp.

Song song với đó là phải quan tâm quy hoạch cán bộ là người trẻ, phụ nữ, người dân tộc thiểu số ở các cấp để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy.

Đặc biệt, với một số nhân sự cá biệt, cần lưu ý để có cách xử lý phù hợp như:

– Các đồng chí không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước và các đoàn thể chính trị, xã hội ngay sau đại hội;

– Khi có nhân sự thay thế là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì thực hiện thay thế; Nếu chưa phải thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ 2016 – 2021;

– Những đồng chí đủ điều kiện tái cử nhưng không trúng cử khóa mới thì được phân công, bố trí công tác phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, còn phải chủ động tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu hoặc thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua.

5. Chưa bầu cấp ủy khóa mới khi công tác nhân sự chưa xong

Theo Chỉ thị 35, Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành với 04 nội dung:

Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025;

– Bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025;

– Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Tuy nhiên, theo chủ trương của Chỉ thị 35 và thực hiện theo Hướng dẫn này, để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cũng như chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ, cần phải tập trung chú ý các Đảng bộ có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự… để xử lý dứt điểm cán bộ có sai phạm, khuyết điểm.

Do đó, Hướng dẫn nêu rõ, nếu địa phương đó chưa thể giải quyết dứt điểm những vấn đề này và được cấp ủy cấp trên có thẩm quyền đồng ý thì có thể chưa bầu cấp ủy khóa mới.

Như vậy, những Đảng bộ này có thể chỉ cần tiến hành đại hội với 03 nội dung mà không cần phải bầu cấp ủy khóa mới. Tuy nhiên, phải hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề xuất nội dung này.

6. Lưu ý khi thực hiện bầu cử trong đại hội Đảng bộ các cấp

Nếu danh sách bầu cử bí thư, phó bí thư không đúng với đề án đã được cấp trên thông qua thì thực hiện theo các bước sau:

– Kịp thời báo cáo để xin chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp có thẩm quyển;

– Sau khi có ý kiến chỉ đạo mới thì tiếp tục tiến hành bầu cử hoặc dừng việc bầu cử này lại tại đại hội để tiếp tục chuẩn bị.

Riêng với đồng chí được dự kiến giới thiệu vào chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra mà không trúng cử vào cấp ủy thì cấp ủy khóa mới phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên để tiếp tục chuẩn bị. Khi đó, có thể sẽ tiếp tục giới thiệu nhân sự mới hoặc tạm dừng việc bầu chức danh này.

Hướng Dẫn Đại Hội Chi Đoàn Nhiệm Kỳ 2022

Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Toàn bộ các hoạt động của Đại hội chi đoàn (sau đây gọi tắt là Đại hội) phải thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương Đoàn và hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn trường.

2. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong thời gian vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động cho thời gian tới; nếu cần thiết, bầu Ban Chấp hành mới để lãnh đạo hoạt động của chi đoàn.

3. Việc tham gia Đại hội là nhiệm vụ của tất cả đoàn viên. BCH chi đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của đoàn viên, tránh ôm đồm công việc để không xảy ra tình trạng đoàn viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Đại hội chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số đoàn viên trong chi đoàn tham dự.

4. Bí thư Liên chi đoàn chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc ủy quyền cho các đồng chí UV BCH Liên chi đoàn chỉ đạo, dự và đôn đốc, kiểm tra… đại hội của các chi đoàn sinh viên trong liên chi đoàn; tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng chi đoàn tổ chức đại hội mà không có đại diện chính thức của Đoàn cấp trên dự, chỉ đạo.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ Để Đại hội thành công, chi đoàn cần làm tốt công tác chuẩn bị, bao gồm:

1. Lập kế hoạch tổ chức Đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Kế hoạch cần xác định rõ: thời gian, địa điểm, các nội dung chính trong đại hội và phân công người chuẩn bị.

2. BCH chi đoàn chuẩn bị:

– Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động chi đoàn trong nhiệm kỳ qua;

– Bản kiểm điểm của BCH chi đoàn trong việc lãnh đạo chi đoàn nhiệm kỳ qua;

– Phương hướng hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ tới;

– Chuẩn bị đề án nhân sự BCH mới;

– Xây dựng các văn bản phục vụ Đại hội: chương trình Đại hội; kịch bản chi tiết; mẫu phiếu bầu; mẫu biên bản bầu cử; mẫu giấy mời, mẫu nghị quyết Đại hội; mẫu biên bản Đại hội.

– Phân công chuẩn bị trước ít nhất 3 đến 4 ý kiến tham luận về các nội dung như: học tập và NCKH (1); rèn luyện đoàn viên nâng cao văn hóa học đường và ý thức chấp hành pháp luật (2); vấn đề chấp hành nội quy giảng đường, lớp học như chấp hành giờ lên lớp, nói tục chửi thề, không sử dụng phao thi, trang phục khi đến trường, đeo thẻ khi đến trường (3); hoạt động VH-VN-TDTT và hoạt động phong trào (4); thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên (5); chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, các tiểu phẩm…

3. Đăng ký lịch tổ chức, báo cáo trình duyệt các tài liệu của Đại hội tới GVCN, BCH liên chi đoàn. Sau khi được duyệt, mới được tiến hành Đại hội.

– Triệu tập Đoàn viên dự Đại hội, phân công đoàn viên thực hiện các khâu trong tổ chức Đại hội (trang trí, chương trình chi tiết, các hoạt động trước, trong và sau Đại hội,…) để Đại hội chi đoàn thực sự là một sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên.

Lưu ý: Bố trí thời gian Đại hội trong 01 buổi, Khuyến khích tổ chức vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần. III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC

– Thời gian: thời điểm tổ chức đại hội phải phù hợp, thuận lợi cho đoàn viên của chi đoàn tham dự đầy đủ.

– Địa điểm: tổ chức tại phòng học, giảng đường.

– Làm đơn mượn phòng học có chữ ký của GVCN gửi cán bộ phụ trách giảng đường (nếu tổ chức ngoài giờ học). Đặc biệt phải cam kết giữ gìn trật tự, vệ sinh sạch sẽ, đền bù nếu gây mất, hỏng hóc thiết bị phòng học.

– Khách mời: đại diện Đoàn cấp trên, cấp ủy chi bộ sinh viên, GVCN, các chi đoàn bạn, các đơn vị kết nghĩa (nếu có).

– Trang trí, đảm bảo các yêu cầu cơ bản: Cờ Tổ quốc, ảnh Bác, cờ Đoàn. Chú ý: cờ Đoàn hoặc huy hiệu Đoàn không treo cao hơn cờ Tổ quốc; tượng hoặc ảnh Bác đặt chính giữa và không đặt cao hơn cờ Tổ quốc, cờ Đoàn.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ………. LẦN THỨ ….. NHIỆM KỲ 2019-2020

– Bàn làm việc của Đoàn chủ tịch, Thư ký , khách mời nên có khăn phủ và hoa, nước uống.

– Hội trường nên trang trí một số khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động tuyên truyền.

– Nếu có hoa quả, bánh kẹo thì chỉ được dùng khi đại hội kết thúc. Tuyệt đối không được bày ra bàn trong khi đại hội diễn ra.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

– Chào cờ (yêu cầu hát tập thể Quốc ca – Đoàn ca)

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Giới thiệu đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội; giới thiệu thư ký của Đại hội.

– Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội.

– Đoàn chủ tịch /Bí thư chi đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua; phương hướng công tác trong thời gian tới.

– Đại diện BCH chi đoàn trình bày bản kiểm điểm Ban chấp hành.

– Đại diện cấp ủy chi bộ, Đoàn cấp trên, GVCN phát biểu ý kiến

– Nếu có BCH chi đoàn cũ thì đoàn chủ tịch công bố Ban chấp hành cũ hết nhiệm kỳ; đối với K69 mới có BCH lầm thời thì thôi; tiếp theo Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành mới; trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến do Ban chấp hành cũ chuẩn bị và hướng dẫn Đại hội ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban chấp hành mới. Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử.

– Bầu tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.

– Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, Ban chấp hành mới ra mắt.

– Bầu đại biểu dự Đại hội Liên chi đoàn (căn cứ phân bổ đại biểu để bầu theo đúng số lượng)

– Khen thưởng (nếu có)

– Thông qua nghị quyết của Đại hội

– Bế mạc Đại hội

Đoàn chủ tịch cần phải là những đồng chí có khả năng tổ chức, điều hành, có uy tín và nắm chắc nguyên tắc điều lệ. Cơ cấu Đoàn chủ tịch nên có 3 đồng chí và có cả ủy viên BCH cũ, nhân sự dự kiến tham gia BCH mới; có bí thư chi đoàn, lớp trưởng.

2. Thư ký: ghi biên bản, tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết trong Đại hội, giúp việc cho đoàn chủ tịch. Thư ký có 2 đồng chí

3. Tổ bầu cử: hướng dẫn thể lệ bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu hợp lệ, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, làm biên bản bầu cử. Tổ bầu cử thường gồm 3 đồng chí, được bầu bằng hình thức biểu quyết. Các đồng chí có tên trong Danh sách bầu cử BCH không được tham gia làm việc trong Tổ bầu cử.

VI. VIỆC BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI 1. Nguyên tắc bầu cử:

– Khi bầu cử hay biểu quyết phải có quá ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ) hoặc quá ½ số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị.

– Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định thì phải tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách ứng cử. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội quyết định.

– Trường hợp số người được quá ½ số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống.

– Trường hợp số cuối cùng của số lượng người định bầu có 2 người trở lên và có số phiếu bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó chọn lấy người cao phiếu nhất. Người trúng cử trong số đó cũng phải có quá nửa số phiếu bầu.

2. Bầu ban chấp hành mới:

Bầu BCH mới được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Bầu 03 ủy viên BCH, trong đó có Bí thư và một Phó Bí thư và 01 ủy viên.

Việc phân công chức danh bí thư, phó bí thư do Đại hội quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến đề xuất của các UVBCH, có ý kiến của GVCN và Đoàn cấp trên.

VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Sau Đại hội chậm nhất 1 tuần BCH chi đoàn tiến hành gửi hồ sơ Đại hội cho BCH Liên Chi đoàn. Hồ sơ đề nghị Đoàn trường chuẩn y kết quả Đại hội bao gồm: Biên bản Đại hội chi đoàn; Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu BCH chi đoàn; Biên bản họp phân công BCH và Danh sách trích ngang BCH mới; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và Phương hướng nhiệm kỳ mới. Hồ sơ trên đựng file nilon có nút và ghi rõ tên chi đoàn phía ngoài.

VIII. LIÊN HỆ CÔNG TÁC

– Mọi thắc mắc xin liên hệ tại Vp Đoàn TN- P312 – H1; tham khảo website http://utt.edu.vn/doanthanhnien; fanpage chính thức của Đoàn Thanh niên https://www.facebook.com/doanthanhnienutt/.

– Phân công nhiệm vụ thường trực ban chỉ đạo

Đề nghị các liên chi đoàn, chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Lưu ý: Hướng dẫn này được áp dụng đối với các chi đoàn trong toàn trường (trừ các chi đoàn SV năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường như K67 hệ Cao đẳng, K65 hệ Đại học khối ngành thuộc khoa công trình, cơ khí, K66 hệ đại học khối ngành thuộc khoa CNTT, khoa KTVT….).

Hướng Tới Đại Hội Mttq Việt Nam Các Cấp, Nhiệm Kỳ 2022

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, lựa chọn những người có đủ cả tài và đức, nhiệt huyết với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để hiệp thương cử giữ những vị trí quan trọng.

Việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện tại Thanh Hóa đã giúp nhân dân hiểu rõ về vị trí, vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong công tác chỉ đạo và tổ chức, Đại hội MTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Qua công tác chuẩn bị có thể thấy, trong kỳ đại hội này, không chỉ những người làm công tác Mặt trận các cấp dồn lực, tập trung mà MTTQ còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp. Điều này đã minh chứng cho vị thế quan trọng của MTTQ trong thời kỳ mới.

Là địa phương tổ chức đại hội khá thành công, ông Hà Hữu Khang – Chủ tịch MTTQ huyện Triệu Sơn – cho rằng: trước tiên phải xác định rõ mục đích, việc làm tốt các khâu chuẩn bị sẽ quyết định đến thành công của đại hội. Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, MTTQ huyện Triệu Sơn đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, chuẩn bị nội dung, đề cương báo cáo, hướng dẫn đề án nhân sự; phân công thành viên phụ trách các mảng công tác, các phần việc, đồng thời, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở với các phong trào cụ thể nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn. “Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quá trình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện được thực hiện chu đáo, dân chủ, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đảm bảo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; tạo được sự đồng thuận cao và không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình tiến hành đại hội, đã có nhiều tham luận của các đại biểu đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên” – ông Hà Hữu Khang chia sẻ.

Ngay sau khi nhận được chủ trương, các văn bản chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, trên cơ sở Chỉ thị của Tỉnh ủy Thanh Hóa, sau khi tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn 5 đơn vị thuộc 5 cụm thi đua để hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện gồm: Đông Sơn, Nga Sơn, Triệu Sơn, Như Xuân, Quan Hóa; đồng thời phối hợp với Ban Thường vụ cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ địa phương cùng duyệt, thống nhất nội dung, chương trình, nhân sự của Đại hội và mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố trong cụm thi đua đến dự đại hội.

Trước và trong thời gian tổ chức Đại hội, các đơn vị đều xây dựng phóng sự truyền hình về hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ; tổ chức đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân đến chúc mừng Đại hội. Số lượng đại biểu chính thức tham dự Đại hội luôn luôn dao động ở mức từ 130 đến 190 đại biểu. Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện khóa mới có từ 55 đến 78 vị; trong đó, tỷ lệ người ngoài Đảng từ 25,4% đến 26,9%. Ban Thường trực có từ 3 đến 4 vị, 100% thành viên Ban Thường trực có trình độ chuyên môn đại học, trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.

Đợt thi đua đặc biệt

Việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy: Về công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch đợt thi đua đặc biệt. Đối với báo cáo chính trị, trên cơ sở tham khảo dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, ý kiến góp ý của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, để lựa chọn tiêu đề cho phù hợp; đánh giá đúng tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và các tầng lớp nhân dân gắn với những kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội ở địa phương; bám sát 5 chương trình công tác Mặt trận để có những nhận định đánh giá cho từng nội dung, từ đó có minh họa bằng các việc làm cụ thể, vai trò chủ trì, phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên. Quá trình xây dựng đề án nhân sự khóa mới, phải thực hiện các bước quy trình giới thiệu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Điều hành chương trình Đại hội, trang trí, khánh tiết khoa học, hợp lý, có phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên…

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, bà Lê Thị Huyền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho biết: Mặc dù còn có những hạn chế cần khắc phục, nhưng nhìn chung, công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện được tổ chức thành công; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh từ khâu tuyên truyền, trang trí, nội dung, chương trình, văn kiện, nhân sự, điều kiện đảm bảo và quá trình diễn ra Đại hội. “Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh”- bà Lê Thị Huyền khẳng định.

Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bài 1: Chất lượng văn kiện và tư duy phát triển

Một trong những công việc hết sức quan trọng ở mỗi kỳ đại hội đảng là xây dựng văn kiện đại hội. Trong đó, báo cáo chính trị (BCCT) được coi là văn kiện trung tâm. Đó là sự tổng kết, đúc rút kết quả, kinh nghiệm, bài học thực tiễn, đồng thời thể hiện tầm nhìn của cấp ủy, khả năng định hướng cho tiến trình phát triển của địa phương, đơn vị. Qua một số đại hội đảng bộ đã diễn ra cho thấy, hầu hết BCCT được các cấp ủy đầu tư có chiều sâu, bám sát thực tiễn và chỉ đạo của cấp trên, đề ra những mục tiêu khả thi, sẵn sàng tâm thế bước vào hành trình mới. Bài học từ thực tiễn

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng yêu cầu, BCCT của đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, nhất là lĩnh vực xây dựng Đảng. BCCT là phần đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Ở đó không chỉ là tổng kết các mô hình hay, cách làm sáng tạo, được chắt lọc, khái quát và bổ sung lý luận, mà còn là vấn đề thực tiễn đặt ra cần được giải quyết.

Huyện Quế Võ (Bắc Ninh) từng trải qua giai đoạn khó khăn khi trên địa bàn diễn ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản và công tác cán bộ… Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng tự phê bình và phê bình, thiếu đoàn kết, thống nhất, dẫn đến tập thể Ban Thường vụ cùng nhiều cán bộ cơ sở bị kỷ luật. Để ổn định tình hình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã quyết định điều động nhân sự, củng cố cấp ủy song song với sự chỉ đạo quyết liệt giải quyết tình hình. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, Huyện ủy Quế Võ tập trung khắc phục sự cố, tạo dựng lại niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đơn vị yếu kém (nhiệm kỳ 2010 – 2015), năm 2019, Đảng bộ huyện Quế Võ trở thành một trong hai đảng bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Một trong ba bài học kinh nghiệm được Đảng bộ huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đúc kết trong nhiệm kỳ qua, đó là xác định đúng ba nhiệm vụ trọng tâm phù hợp điều kiện của địa phương. Ba nhiệm vụ đó là phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới. Trong BCCT trình Đại hội Đảng bộ huyện vừa qua, Huyện ủy đã tổng kết và nêu bật hiệu quả thực tế của ba nhiệm vụ trọng tâm này. Theo Huyện ủy Hồng Dân, góp phần tạo bứt phá cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn là hiệu quả từ thực hiện hai nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp bền vững và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Việc đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp theo hướng khuyến khích hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp, từng bước chuyển đổi từ coi trọng sản lượng sang chất lượng; từ chủ yếu phục vụ tiêu dùng sang kết hợp sản xuất hàng hóa, hợp tác theo chuỗi giá trị. Giao thông nông thôn, đường sá, cầu cống được xây dựng đã thay đổi thói quen và phương tiện đi lại, xe gắn máy dần thay thế thuyền, đò ở vùng sông nước này. Nông thôn mới vì thế mà về đích sớm hơn hạn định. Cuối năm 2019, huyện trở thành địa phương thứ hai trong tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực tế ở Hồng Dân góp phần làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy Bạc Liêu về lựa chọn một trong năm trụ cột phát triển kinh tế là nông nghiệp công nghệ cao, bổ sung thực tế để Tỉnh ủy có những đánh giá toàn diện, tiếp tục định hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại Đảng bộ Quân đội, Đoàn công tác của Quân ủy T.Ư do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát, kiểm tra và nắm tình hình công tác chuẩn bị trước khi diễn ra đại hội đối với Đảng bộ Tổng cục Hậu cần. Kết quả kiểm tra, về dự thảo văn kiện đại hội, cùng với bám sát chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, đơn vị đã căn cứ vào thực tế nhiệm vụ đơn vị để có những đánh giá đúng và sát kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm phù hợp thực tế, có tính khả thi cao, làm cơ sở đề xuất với Quân ủy T.Ư những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo xây dựng quân đội nhiệm kỳ mới.

Việc chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp của Đảng ủy Công an T.Ư cũng được đánh giá cao. Dự thảo văn kiện của các đảng bộ đặt trọng tâm vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, siết chặt kỷ cương, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tầm nhìn và tính đột phá

Quá trình xây dựng dự thảo BCCT cần dự báo đúng tình hình tác động tới sự phát triển của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, định hướng, xác định khâu đột phá, cân đối mục tiêu phát triển. Những giải pháp, mục tiêu được nêu trong BCCT phải thể hiện tầm nhìn, vừa có tính cơ bản trước mắt, vừa là chiến lược lâu dài, nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương, đơn vị, đồng thời là sự quán triệt quan điểm, chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên. Bởi thế, dự thảo BCCT chính là sự tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, là nhiệm vụ không thể lơ là trong mỗi kỳ đại hội.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 vừa kết thúc thành công. Là đảng bộ lớn, quản lý 68 tổ chức đảng, gần 9.000 đảng viên công tác tại các cơ quan đầu não của thành phố, Đảng bộ khối đã xác định hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, trong đó đạo đức công vụ với tinh thần đổi mới, sáng tạo và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục được đề cao. Theo Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Doãn Hoàn, đây là sự kế thừa và phát huy thành tựu, kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, với kỳ vọng và quyết tâm ở mức cao hơn trong điều kiện mới.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Chi Tiết Về Đại Hội Đảng Các Cấp Nhiệm Kỳ 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!