Đề Xuất 11/2022 # Hướng Dẫn Áp Dụng Bảng Giá Ca Máy Thiết Bị Thi Công, Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai Theo Quyết Định 78,79/Qđ / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Hướng Dẫn Áp Dụng Bảng Giá Ca Máy Thiết Bị Thi Công, Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai Theo Quyết Định 78,79/Qđ / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Áp Dụng Bảng Giá Ca Máy Thiết Bị Thi Công, Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai Theo Quyết Định 78,79/Qđ / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Văn bản áp dụng.

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 29/4/2020 của SXD tỉnh Đồng Nai về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn Đồng Nai.

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 29/4/2020 của SXD tỉnh Đồng Nai về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn Đồng Nai.

   Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

   Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

   1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

   2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 29/4/2020 của SXD tỉnh Đồng Nai.

   3/ Áp dụng giá ca máy và thiệt bị thi công ban hành tại Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 29/4/2020 của SXD tỉnh Đồng Nai.

   4/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

   5/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

    1/ Menu CÔNG CỤ.

    a/ Cập nhật Định mức xây dựng

    – Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

    – Lưu ý:

    + Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

    b/ Cập nhật Bảng giá ca máy Đồng Nai theo QĐ 78

    – Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm BẢNG GIÁ (1); Chọn tỉnh Đồng Nai (2); Đánh dấu dữ liệu GCM_78_2020_Dong Nai (3) và ấn Tải về (4). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

    c/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2020.

    – Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Lương tối thiểu vùng TT05 (2) và ấn Tải về (3). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

    – Lưu ý:

    + Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

    2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

    Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

     Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

     – Lưu ý:

     + Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

     2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

     Lực chọn phương pháp Tính giá Nhân Công và Tính giá ca máy

     + Tính giá NC: Chọn tính trực tiếp

     + Tính giá CM: Chọn nhập trực tiếp

     a. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

     -   Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

     b. Áp dụng giá ca máy theo  Quyết định số 78/QĐ-SXD.

     – Sau khi đã chọn phương pháp tính giá CM là Nhập trực tiếp, Bạn chọn vào tính năng Chọn bảng giá (1); Chọn tỉnh Đồng Nai (2); Chọn Giá ca máy theo Vùng (3). Phần mềm sẽ áp giá ca máy vào trực tiếp.

     3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

     a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

     – Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

     b. Tra cứu hệ số

     – Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

     – Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

     – Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

     4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

     – Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

     Website: https://dutoan.cic.com.vn/

     Hỗ trợ kỹ thuật

     Điện thoại liên lạc

     Email

     Mr Thìn

     0986 261 777

     vuthin@cic.com.vn

     Mr Quang

     0967 33 1369

     0908 366 986

     quangta@cic.com.vn

     Mr Thái

     0939 261 463

     huynhthai@cic.com.vn

     Trân trọng!

     Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Đồng Nai Năm 2022 Theo Quyết Định 79/Qđ / 2023

     Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2020 ban hành theo Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

     Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2020

     Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành theo Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

     Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai năm 2020

     1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

     2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

     3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

     4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

     5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

     Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020 đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai

     Tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

     Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

     Vùng I: Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh, Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom

     Vùng II: các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất

     Vùng III gồm: Các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú

     Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

     Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu

     Giá xây dựng, giá hợp đồng

     Chỉ số giá xây dựng

     Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đồng Nai năm 2020

     Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Đồng Nai bao gồm

     a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

     b, Nhân công lái máy theo Quyết định 79/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

     Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

     Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

     Bảng Giá Ca Máy Xây Dựng Kon Tum Năm 2022 Quyết Định 101/Qđ / 2023

     Bảng giá ca máy xây dựng Kon Tum năm 2017

     Bảng giá ca máy xây dựng Kon Tum năm 2017 theo Quyết định 101/QĐ-SXD ngày 5/10/2017

     Ngày 5/10/2017 Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công. Bảng giá ca máy theo Quyết định 101/QĐ-SXD là cơ sở để các cơ quan cá nhân tham khảo trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách

     Bảng giá ca máy làm cơ sở công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum gồm:

     Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng theo Quyết định 1390/QĐ-UBND

     Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt theo Quyết định 1390/QĐ-UBND

     Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát theo Quyết định 1390/QĐ-UBND

     Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa theo Quyết định 1390/QĐ-UBND

     Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ Bảng giá ca máy xây dựng Kon Tum năm 2017. Quý khách nhanh chóng cập nhật và sử dụng hoàn toàn miễn phí trên phần mềm.

     Nội dung Bảng giá ca máy xây dựng Kon Tum năm 2017 theo Quyết định 101/QĐ-SXD

     Chi phí nhân công thợ điều khiển máy:

     Mức lương đầu vào xác định theo Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của UBND Kon Tum; Về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.

     Mức lương trong Bảng giá ca máy xây dựng Kon Tum năm 2017 tại tp Kon Tum là : 2.350.000 đồng/tháng;

     Mức lương nhân công đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động; Phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.

     Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 8/2017 (chưa có thuế giá trị gia tăng) cụ thể:

     Xăng Ron 92: 15.782 đồng/ lít; Hệ số nhiên liệu phụ động cơ xăng = 1,01

     Dầu Diezel 0,05S: 12.782 đồng/ lít; Hệ số nhiên liệu phụ động cơ diezel = 1,02

     Điện: 1.622,01 đồng/ kWh; Hệ số nhiên liệu phụ động cơ điện = 1,03

     Ghi chú:

     Đơn giá xăng dầu theo Thông cáo số 22/2017/TCBC của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 4/8/2017

     Đơn giá điện theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công thương

     Hướng dẫn cập nhật Bảng giá ca máy xây dựng Kon Tum năm 2017 trên phần mềm dự toán Eta

     Đơn giá Sữa chữa xây dựng Kon Tum năm 2018 theo Quyết định 1149/QĐ-BXD Xem Tại đây

     Quyết định 1390/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum ngày 30/12/2015

     Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng và trải nghiệm phần mềm dự toán Eta

     Vui lòng liên hệ hỗ trợ kỹ thuật Duy Eta 0965 635 638

     Hướng Dẫn Áp Dụng Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2022 Quyết Định 189/Qđ / 2023

     Ngày 10/01/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 189/QĐ-UBND; về việc công bố giá nhân công Hà Nội năm 2019. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bảng giá nhân công mới này. Quý khách vui lòng xem hướng dẫn như sau:

     Hướng dẫn áp dụng giá nhân công Hà Nội năm 2019 theo Quyết định 189/QĐ-UBND như sau:

     Một số lưu ý khi áp dụng giá nhân công Hà Nội năm 2019

     Nội dung quyết định

     Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

     Chủ đầu tư căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể của công trình để khảo sát; xác định giá nhân công thị trường, tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các quy định hiện hành.

     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

     Ghi chú- hướng dẫn sử dụng

     Bảng giá nhân công thị trường thành phố Hà Nội nêu trên là thông tin giá nhân công bình quân tại thời điểm

     Đơn giá nhân công trên là đơn giá nhân công trung bình trên thị trường trong khu vực; làm việc trong 26 ngày công/tháng, 1 ngày công là 8 giờ.

     Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2019 áp dụng tại các tập đơn giá theo cấp bậc thợ và phương pháp xác định đơn giá được hướng dẫn tại thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016. Việc xác định đơn giá nhân công trung bình tương ứng với bậc thợ 3,5/7; được xác định bằng bình quân gia quyền cá nhóm lao động trong bảng giá

     Xem hướng dẫn áp dụng quyết định 869/QĐ-UBND

     Thông tin liên hệ hỗ trợ sử dụng

     Hotline : 1900 63 63 14

     Moblie – Zalo : 0916 946 336

     Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Áp Dụng Bảng Giá Ca Máy Thiết Bị Thi Công, Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai Theo Quyết Định 78,79/Qđ / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!