Đề Xuất 11/2022 # Hội Thảo Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Phục Vụ Cho Sự Phát Triển Của Thành Phố Cần Thơ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 45 / 2023 # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Hội Thảo Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Phục Vụ Cho Sự Phát Triển Của Thành Phố Cần Thơ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 45 / 2023 # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hội Thảo Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Phục Vụ Cho Sự Phát Triển Của Thành Phố Cần Thơ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 45 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 03/01/2020, tại Hội trường Ban Giám hiệu, Nhà Điều hành, Đảng ủy Trường ĐHCT phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng các sở của TP. Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Về phía Trường ĐHCT có Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Hội thảo diễn ra tại Hội trường Ban Giám hiệu, Nhà Điều hành, Trường ĐHCT

Ngày 17/02/2005, Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW “về xây dựng và phát triển thành phố Cần thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; đề ra những phương hướng, mục tiêu chiến lược và những giải pháp lớn đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội mới cho thành phố Cần Thơ. Trong đó, mục tiêu và phương hướng của Nghị quyết tập trung “phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại – dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ, trung tâm y tế và văn hoá, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước”. Để thực hiện được mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ, nhiệm vụ đề ra là “mở rộng quy mô, cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo một cách đồng bộ; chú trọng đào tạo nghề, đào tạo cao đẳng, đại học để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thành phố và các tỉnh trong vùng”.

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc Hội thảo

 

(Tin, ảnh: Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT)

Về Giáo Dục, Đào Tạo, Phát Triển Nguồn Nhân Lực / 2023

Đại hội XII của Đảng xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong mười ba định hướng phát triển lớn để hiện thực hoá mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nội dung quan điểm của Đại hội là bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về giáo dục và đào tạo.

Đại hội XII tiếp tục khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với tiến bộ khoa học – công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động”. Đây là quan điểm định hướng cho phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta trong những năm tới. Quan điểm chỉ đạo này là kết quả của thành tựu nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới lĩnh vực giáo dục vào đào tạo trong công cuộc đổi mới đất nước. Nội dung quan điểm thể hiện sự nhận thức đúng đắn và nhất quán của Đảng ta trong quá trình đổi mới về vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục và đào tạo. Điểm mới trong nội dung quan điểm có ý nghĩa chỉ đạo, định hướng cho phát triển giáo dục và đào tạo là lấy phát triển, hoàn thiện con người làm mục tiêu, động lực; xây dựng một nền giáo dục hiện đại, thực học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước.

Đại hội XII đề ra mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo là: ” Phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. Đây là mục tiêu tổng quát của sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà trong những năm tới. Mục tiêu này hướng đến xây dựng một nền giáo dục hiện đại, nhân văn đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế.

Đại hội XII nhấn mạnh: ” Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”. Đây là sự tiếp tục khẳng định quan điểm của Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục, các chính sách, cơ chế và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Đổi mới ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, ở cả Trung ương và địa phương, ở cả mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đổi mới để tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhu cầu học tập của toàn dân.

Đổi mới phải đảm bảo tính hệ thống, có tầm nhìn dài hạn, các giải pháp đồng bộ, khả thi, có cơ sở khoa học; vừa củng cố, phát huy các thành tựu và điển hình đổi mới, vừa kiên quyết xử lý những lệch lạc, những việc làm trái quy luật; khắc phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc; phát triển, nhân rộng các nhân tố tích cực và những mô hình, điển hình mới. Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp với thực tiễn đất nước, địa phương.

Trong nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cần nắm vững vấn đề trọng điểm là phải đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giảm, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề. Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hoà đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giảm, hiện đại, thiết thực phù hợp với lứa tuổi trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hoá, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. Dậy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hoá, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học.

Đổi mới phương pháp theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục nối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú trọng các hoạt động xã hội, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực, với những giải pháp đồng bộ”. Đây là một cách tiếp cận mới về nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo. Trong Văn kiện Đại hội XII, lần đầu tiên Đảng ta nêu ra quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo phải gắn với phát triển nguồn nhân lực. Bởi lẽ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là đột phá chiến lược , là yếu tố quyết định đẩy mạnh, phát triển khoa học và công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Nội dung quan điểm này được thể hiện xuyên suốt trong các Văn kiện Đại hội XII và được xác định là một nội dung trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội. Đó là việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Lát Vỉa Hè Các Tuyến Phố Theo Nghị Quyết 05 Của Hđnd Thành Phố: Cần Tăng Cường Nguồn Lực Xã Hội Hóa / 2023

Thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư lát vỉa hè một số tuyến phố, đến ngày 10-11, các quận mới lát được hơn 8.000 m2 vỉa hè, đạt 45% mức kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, các địa phương cần có giải pháp cụ thể, thiết thực hơn trong việc huy động các nguồn xã hội hóa.

Đóng góp còn dè dặt

Năm 2019, các quận đăng ký cải tạo gần 18.000 m2 vỉa hè. Đến tháng 11-2019, các quận: Ngô Quyền, Lê Chân hoàn thành 100% mức kế hoạch, quận Hải An thực hiện đạt 52%; quận Đồ Sơn hơn 25%.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị các quận: Hải An, Đồ Sơn, khi tổ dân phố họp thống nhất với người dân để triển khai lát vỉa hè, người dân rất mong được lát mới nhằm thay thế nhiều khu vực xuống cấp, thiết thực cải tạo, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, khi bàn việc huy động kinh phí, nhiều hộ dân e ngại do mức đóng góp cao. Thành phố hỗ trợ xi măng, gạch lát hè, người dân đóng góp kinh phí làm cốt nền, nhân công… Tuy nhiên, nhiều ngõ có cốt nền thấp phải đầu tư nâng cao cần nhiều cát, đá. Một số ngõ có hệ thống ngầm, hệ thống thoát nước trên vỉa hè gây khó khăn trong quá trình thi công, triển khai. Mặt khác, trong 2 năm qua, người dân ở nhiều ngõ đã đóng góp kinh phí, tham gia ngày công làm đường bê tông cải tạo ngõ ngách, lắp pha đèn… nên nhiều hộ có phần dè dặt khi được huy động đóng góp thêm để làm vỉa hè.

Phó Phòng Quản lý đô thị quận Đồ Sơn Lê Viết Dương cho biết, năm 2019, quận đăng ký lát 9.300 m2 vỉa hè tại tổ dân phố Trung Dũng (phường Ngọc Xuyên). Người dân có phần dè dặt khi mỗi hộ phải tiếp tục đóng góp kinh phí hàng triệu đồng, thậm chí những hộ nhà ở góc giao giữa 2 tuyến đường có 2 vỉa hè thì mức đóng góp lên đến hàng chục triệu đồng. Do đó, từ đầu năm đến nay, tổ dân phố mới lát được hơn 2.000 m2 vỉa hè. Đó cũng là thực trạng chung ở các quận. Quận Hải An đề xuất lát vỉa hè tuyến đường Phú Lương, trên địa bàn phường Đông Hải 1, với diện tích 600 m2. Đây là tuyến đường do quận quản lý, nằm trong tiêu chí được hỗ trợ gạch lát vỉa hè theo Nghị quyết 05. Tuy nhiên, đến nay quận và phường chưa triển khai vì chưa huy động được nguồn lực của dân.

Theo Sở Xây dựng, việc chậm triển khai cơ chế hỗ trợ gạch lát vỉa hè một phần nguyên nhân do các sở, ngành chức năng và địa phương chưa phối hợp hiệu quả cao, chưa tạo phong trào sâu rộng, cùng sự đồng thuận hưởng ứng trong nhân dân và chưa linh hoạt vận động những nguồn lực khác ngoài phần hỗ trợ của thành phố.

Huy động kinh phí từ nhiều nguồn

Theo Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn) Phạm Hoàng Tuấn, để kịp thời khắc phục vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết 05, đầu tháng 10-2019, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các đoàn thể chính trị phường trực tiếp xuống tổ dân phố Trung Dũng rà soát, gặp từng hộ dân trong tổ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động đóng góp và kêu gọi nguồn vận động xã hội hóa của một số doanh nghiệp trên địa bàn để giảm mức đóng góp của người dân. Kết quả, từ đầu tháng 11, tổ dân phố tiếp tục triển khai chương trình lát vỉa hè, dự kiến sẽ hoàn thành hơn 5.000 m2 trong năm 2019.

Bài và ảnh: Nguyễn Dương

Phát Triển Thành Phố Cần Thơ Thành Trung Tâm Của Vùng Tây Nam Bộ / 2023

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến với hơn 100 điểm cầu từ Thành ủy Cần Thơ đến các điểm cầu Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ; các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố; các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành phố và lãnh đạo địa phương, đơn vị…

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ.

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW là đợt sinh hoạt chính trị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, Cần Thơ luôn được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự hợp tác, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng với sự đoàn kết, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, nhiều mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết đã được triển khai thực hiện, đạt nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện. Ngày 05/8/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là món quà vô cùng quý giá Bộ Chính trị dành cho Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Cần Thơ và cho Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, quân và Nhân dân thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 59-NQ/TW đối với việc xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, sau hội nghị này, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài; phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, sự quyết tâm chính trị cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW. Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 59-NQ/TW, các chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW đến hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, đơn vị quản lý Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 59-NQ/TW đến Nhân dân thành phố…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 59-NQ/TW. Theo đó, trên cơ sở phát huy vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, con người của Cần Thơ đối với vùng và cả nước, Nghị quyết số 59-NQ/TW đề ra những mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để hướng tới phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm Tây Nam Bộ. Nghị quyết số 59-NQ/TW nêu rõ: Mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Theo đó, Nghị quyết số 59-NQ/TW đưa một số chỉ tiêu cụ thể cho hai giai đoạn: 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030. Nghị quyết số 59-NQ/TW cũng xác định tầm nhìn đến năm 2045 sẽ đạt mục tiêu, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Để thực hiện được những mục tiêu rất cao đó, thành phố Cần Thơ cần có quyết tâm chính trị rất lớn, huy động được sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đó là: Phải có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp và người dân về vai trò trung tâm của thành phố Cần Thơ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị trên cơ sở phát huy ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế không chỉ của thành phố mà của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế – xã hội, nhất là cho phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của vùng. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; là trung tâm văn hóa, du lịch và thể dục thể thao vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường liên kết, hợp tác toàn diện; kết hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để sớm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, tại hội nghị đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trình bày dự thảo Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trong việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ của Thường trực Thành ủy; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; các Thành ủy viên; các sở, ngành thành phố…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát triển TP Cần Thơ thành trung tâm của vùng Tây Nam Bộ

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao cách làm sáng tạo của Thành ủy Cần Thơ khi sớm tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết cho đông đảo cán bộ, đảng viên từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm lớn nhất và xuyên suốt đó là phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng Tây Nam Bộ. Về phát triển kinh tế xã hội Cần Thơ phải giải quyết hài hòa giữa sức hút và sức lan tỏa; cần xây dựng thành trung tâm về văn hóa, giáo dục và đào, tạo, y tế, khoa học công nghệ; thành phố cần coi việc phát triển không những có lợi cho riêng thành phố Cần Thơ mà phải vì lợi ích chung của cả vùng. Bên cạnh đó, thành phố cần làm tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ để xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm về chính trị, hành chính. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị để thực hiện nghị quyết hiệu quả cần cụ thể hóa thành chương trình hành động của các cấp, các ngành và các cơ sở trong toàn Đảng bộ thành phố, làm tốt công tác tuyên truyền để nghị quyết không phải chỉ để cho chính quyền, đảng viên mà Nhân dân phải biết, tham gia, đồng thời giám sát cấp ủy chính quyền trong quá trình thực hiện Nghị quyết…

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hội Thảo Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Phục Vụ Cho Sự Phát Triển Của Thành Phố Cần Thơ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 45 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!