Hội Nghị Sơ Kết 03 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 05

Cập nhật thông tin chi tiết về Hội Nghị Sơ Kết 03 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 05 mới nhất ngày 22/09/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 99 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Gắn Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Với Chỉ Thị Số 05 Của Bộ Chính Trị
 • Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Về Xây Dựng Đảng
 • Quán Triệt, Học Tập Nghị Quyết Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii
 • Nghị Quyết 05/2017 Ban Hành Biểu Mẫu Văn Bản Tố Tụng Hình Sự
 • Triển Khai Nghị Quyết Số 05
 • Thực hiện kế hoạch số 10 – KH/ĐU, của Đảng ủy Cục HHVN về tổ chức Hội nghị 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong 02 ngày ngày 16,17/8/2019, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQTW; đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN, các đồng chí trưởng các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ, Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối. Về dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Cục, các đồng chí Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục, các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên đại biểu của các Đảng bộ, chi bộ cử về tham dự Hội nghị. Hội nghị xúc động khi được xem hoạt cảnh “Người về thăm quê” tiết mục văn nghệ đặc sắc của chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An cùng lời ca, tiếng hát của Đoàn TNCSHCM Cục Hàng hải Việt Nam gửi tới Hội nghị.

  Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

  Trong 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2021.

  Với mục đích yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Làm cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực thi nhiệm vụ và trong đời sống xã hội.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN phát biểu tại Hội Nghị

  Đảng ủy Cục đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW đến từng chi bộ để đảng viên, công chức, viên chức biết và thực hiện; xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị đối với cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng chi bộ, vận dụng các hình thức linh hoạt, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, liên tục, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên .

  Đảng ủy Cục đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa 2021 – 2021 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những diễn biến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ “; chuyên đề năm 2021 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2021 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đỗ Ngọc An Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị và việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết chu đáo, trang trọng của Đảng ủy Cục. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Đảng ủy Cục cùng với 06 bài tham luận đã nói lên hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Đảng ủy Cục và các Đảng bộ, chi bộ. Đồng chí biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại Hội nghị. Tại hội nghị đồng chí nhấn mạnh một số việc mà Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam cần tập trung chỉ đạo:

  Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của viêc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

  Xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36 – NQ/ĐU của Hội nghị TW 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 “;

  Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị uyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

  Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ Cục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên tuyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí truyền thông với các nội dung hấp dẫn, sâu sắc… nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác, cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình, gương “người tốt, việc tốt”; phổ biến những kinh nghiệm hay, cách sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc đấu tranh với cái xấu; khích lệ, động viên, bảo vệ, tôn vinh, phát huy những giá trị, những hành động cao đẹp.

  Tiếp thu ý kiến của đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQTW, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thay mặt Đảng ủy Cục cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ trong các năm qua đã quan tâm chỉ đạo Đảng ủy Cục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 -CT/TW và hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành, tập thể lãnh đạo Cục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, nguyện đoàn kết một lòng đi theo Đảng, tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam “Trong sạch vững mạnh” thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

  Cũng trong chương trình hội nghị sơ kết đoàn đại biểu Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức chuyến đi “Về nguồn” hết sức có ý nghĩa nhất là trong các ngày tháng 8 lịch sử của đất nước kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2019); 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người; 74 năm ngày thành lập ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 – 28/8/2019). Đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử Đặc biệt Quốc gia Tân Trào (Lán Nà Nưa, Cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào); Lễ dâng hương tại khu di tích Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên; Lễ dâng hương tại khu đền thờ Bác Hồ tại Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, thăm Quảng trường Nguyễn Tất Thành; Lễ dâng hương tại khu di tích của Bộ GTVT tại thôn Móc Dòm, xã Tuấn Lộ, Huyện Sơn Dương.

  Một số hình ảnh tại Hội nghị:

  Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bhxh Hà Nội: Phổ Biến Nghị Quyết 05 Của Hội Đồng Thẩm Phán Tới Các Cơ Sở Kcb Bhyt
 • Hướng Dẫn Khởi Tố Hình Sự Với Các Tội Liên Quan Bhxh, Bhyt, Bhtn
 • Đảng Ủy Evn Học Tập, Triển Khai Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị Và Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Nghị Quyết 7B Của Tổng Liên Đoàn
 • Giồng Trôm Hội Nghị Triển Khai Nghị Quyết Số 05/2019/nq
 • Bạn đang xem bài viết Hội Nghị Sơ Kết 03 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 05 trên website Athena4me.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv