Đề Xuất 12/2022 # Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Xi / 2023 # Top 18 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Xi / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Xi / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 24/7/2013 của Ban Thường Vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); ngày 07/10/2013, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình đã tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Xa Hồng Diên – Trưởng Ban Dân tộc đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ những nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 7 thông qua.

Hội nghị đã được nghe đ/c Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phổ biến và quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), gồm 2 Nghị quyết về: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và 3 kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020″, “Tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992″. Ngoài ra hội nghị được nghe báo cáo tình hình sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đã giúp cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao độngnắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận; tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đ/c Xa Hồng Diên – Trưởng Ban Dân tôc phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Phạm Xuân Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối

Học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 7 (Khoá XI)

                                                                                                Hoàng Giáp

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7, Khóa Xii / 2023

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (DKQGVN); các đồng chí phụ trách, Trưởng, Phó các ban Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Tập đoàn và các chức danh tương đương; các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể quần chúng (Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn DKQGVN, Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí) cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn, các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể, cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể thuộc các đảng ủy/đơn vị thành viên/thường trực thuộc Tập đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 giới thiệu, quán triệt nội dung các nghị quyết nêu trên.

Theo chương trình làm việc, sáng 29/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chiều 29/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Sau đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung sẽ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội nghị sẽ kết thúc sau buổi chiều ngày 29/6.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn DKQGVN chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

Nhóm P.V

Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xi) / 2023

(GD&TĐ)-Trong các ngày 3 và 4/4, các tỉnh Nghệ An, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Học viện Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

(GD&TĐ)-Trong các ngày 3 và 4/4, các tỉnh Nghệ An, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Học viện Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trung ương 4 tại tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An: Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt tầm quan trọng, những thành tựu và hạn chế, yếu kém của công tác xây dựng Đảng từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay cũng như nguyên nhân của thành tựu, hạn chế và yếu kém đó. Trên cơ sở ba vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, cụ thể hoá tại địa phương, các đại biểu cũng được quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, từng đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, không chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách. Trong khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân. Phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ.

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã chọn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình làm khâu đột phá trong việc thực hiện Nghị quyết. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ tỉnh, từ tỉnh đến cơ sở đều phải tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập trung vào ba nội dung chính: về tư tưởng, đạo đức, lối sống và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, người đứng đầu để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái; về những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Khi kiểm điểm, cần tập trung liên hệ, làm rõ những hạn chế, yếu kém cụ thể; làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục.

Sáng 4/4, tại Hà Nội, Thường vụ Ðảng ủy Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” cho 451 cán bộ, giảng viên, học viên là sĩ quan từ cấp tá trở lên trong toàn Học viện.

Tại hội nghị, Thường vụ Ðảng ủy Học viện giới thiệu nội dung chủ yếu Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI); phổ biến, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) của Quân ủy T.Ư và của Ðảng ủy Học viện; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và quán triệt Quy định những điều đảng viên không được làm; công tác tuyên truyền, giáo dục và tự phê bình, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động; củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc trong cán bộ, đảng viên…

Sau hội nghị này, Thường vụ Ðảng ủy Học viện Quốc phòng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) phù hợp điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, coi trọng làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp cho gần 150 đại biểu là lãnh đạo liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố phía Bắc, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng nhấn mạnh: Hội nghị xác định việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, đồng bộ, toàn diện, kiên trì, không nóng vội, nhưng phải khẩn trương, kiên quyết, không để rơi vào trì trệ, hình thức. Chú trọng công tác tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu biết sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, các cấp cần duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ tự phê bình, phê bình hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngọc Mai-Minh Tiến-Nguyễn Thái

Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 (Khóa Xii) / 2023

Sáng 6-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và một số văn bản mới của Trung ương về công tác tuyên giáo cho cán bộ chủ chốt của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trên cơ sở quán triệt nội dung, chương trình, kế hoạch của Thành ủy về triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, hội nghị đi sâu nghiên cứu, xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, các chương trình hành động của Thành ủy sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương hoàn thành việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 ngay trong tháng 9-2018; xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp ủy phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị và gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 5, 6 và 7 (khóa XII) của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích giúp nhân dân nắm và hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, xuyên tạc, suy diễn để lôi kéo, kích động chống phá Đảng và Nhà nước.

TRỌNG HÙNG

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa Xi / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!