Đề Xuất 12/2022 # Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023 # Top 16 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng, ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Trường Đại học Cần Thơ, là điểm cầu thuộc Thành ủy Cần Thơ, Hội nghị diễn ra tại Hội trường 4, Nhà Điều hành với sự tham dự của các thành viên Đảng ủy-Ban Giám hiệu; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường; các đồng chí là Trưởng đơn vị trực thuộc Trường và các đồng chí Trưởng và Phó các đoàn thể cấp trường.

Các đảng viên, cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Cần Thơ tham gia học tập Nghị quyết

Trong hai ngày 23 và 24/11/2018, Hội nghị đã quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; trình bày dự thảo chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trình bày dự thảo chương trình của Thành ủy thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.  

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 (Khóa Xii) / 2023

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí – Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí – Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày. Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”; đồng chí Đào Ngọc Dung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

Kế Hoạch Học Tập, Quán Triệt Và Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xii / 2023

– Giúp cấp ủy các cấp, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

– Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

2. Yêu cầu

– Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng.

– Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đảng viên và người học các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

– Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII:

-Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

– Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

-Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

– Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề án để thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và phân công cụ thể trách nhiệm, lộ trình cho các tổ chức đảng, đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường và đơn vị.

– Các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể về chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

– Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm.

3. Viết thu hoạch cá nhân

– Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

– Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở Nhà trường, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

– Đối với đảng viên được miễn sinh hoạt đảng, đảng viên không đủ sức khỏe không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân.

– Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của Nhà trường và các đơn vị.

– Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Tài liệu Hỏi – đáp văn kiện Hội nghị lần tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

III. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT 1. Cấp Trường

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

1.1. Thành phần: Cán bộ, đảng viên, viên chức toàn Trường.

1.2. Thời gian: 01 buổi, hoàn thành trước ngày 15/12/2018

1.3. Viết thu hoạch cá nhân: Sau 7 ngày tham gia hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức viết bài thu hoạch cá nhân nộp cho Bí thư chi bộ.

2. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường

Tổ chức hội nghị quán triệt và thông qua chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

2.1. Thành phần: Cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên

2.2. Thời gian: 1 buổi, hoàn thành trước 31/12/2018.

IV. BÁO CÁO VIÊN

Cấp ủy các cấp chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tại đơn vị mình.

Đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp phân công cho các đồng chí trong cấp ủy báo cáo nghị quyết tại các hội nghị.

V. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng do cấp nào chủ trì tổ chức thì cấp đó bố trí.

VI. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 1. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức và người học

– Ban Biên tập website Trường tuyên truyền rộng rãi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trên website. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng bằng các hình thức phù hợp và thường xuyên.

– Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với đoàn thể cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp các đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người học.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

– Các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo kết quả năm của các cấp.

– Việc kiểm tra, đôn đốc giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để đảm bảo nắm chắc tình hình, uốn nắn, khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế; sau tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

– Phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn thể giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

– Chỉ đạo Ban Biên tập website Trường, Ban Truyền thông tổ chức tuyên truyền các nội dung Hội nghị Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng rộng rãi trong cán bộ, viên chức và người học.

– Phối hợp với các ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng – Đoàn thể theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện kế hoạch này.

chủ trì tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường hướng dẫn thực hiện 2. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương sau khi có Kế hoạch của cấp ủy cấp trên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường chủ trì, phối hợp các ban và Văn phòng Đảng ủy Trườngtham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Các đoàn thể cấp Trường tổ chức giới thiệu, quán triệt và tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết các cấp ủy đảng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng.

Yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tránh làm lướt, làm hình thức; kịp thời báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng – Đoàn thể) theo quy định./.

Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Các Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 / 2023

Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên hồng, Toà nhà Quốc hội kết nối trực tuyến tới 74 điểm cầu tỉnh, thành phố và các cơ quan Trung ương.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình… dự hội nghị.

Tại điểm cầu chính TP Hà Nội đặt tại trụ sở Thành ủy (số 219, Trần Phú, quận Hà Đông), các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố… dự hội nghị.

Hội nghị còn được trực tuyến tới 30 điểm cầu tại trụ sở 30 quận, huyện, thị xã và một số điểm cầu khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư cho biết, thời gian qua, việc tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến đã được thực hiện nề nếp, đạt kết quả tốt, được các tổ chức Đảng đánh giá cao. Đây là cách làm có tác dụng thiết thực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng trong thời gian tới đây.

Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình.

Tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên và ở nhiều địa phương có sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn.

Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.

Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Dự kiến theo chương trình, trong một ngày, các đại biểu sẽ nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045″…

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!