Đề Xuất 11/2022 # Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ 21 / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ 21 / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ 21 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21

Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020 – 07:27

A-

Cỡ chữ: A+

Ngày 18-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 21. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Thành Công

     Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.       Hội nghị đã nghe trình bày và góp ý vào các dự thảo dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sau khi được điều chỉnh bổ sung tiếp thu các ý kiến của Bộ Chính trị; các tờ trình về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo công khai số liệu quyết toán ngân sách Đảng cấp tỉnh năm 2019; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.       Đối với phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo đã xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp; phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, bền vững, toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc.      Dự thảo đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 4 chỉ tiêu định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo cũng xác định 3 khâu đột phá gồm: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng dựng nông thôn mới; Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại.       Nhiệm vụ trọng tâm được xác định 5 nội dung gồm: Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, trong đó ưu tiên thực hiện các khâu đột phá; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập; Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội. Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.       Đồng chí nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2020 dự báo còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân. Do vậy, cần tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cần phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.       Thời gian chuẩn bị Đại hội không còn nhiều, các cơ quan, ban, ngành, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các tiểu ban giúp việc Đại hội rà soát kỹ lưỡng các công việc, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt các nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động, tổ chức các phong trào thi đua; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn.  Ảnh: Thành Công

       Trước đó vào phiên họp buổi sáng, hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

                                                                  Theo Báo Tuyên Quang

  

Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Lần Thứ 21 (Khoá Xxii) Về Nhiệm Vụ Năm 2022 / 2023

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 (khoá XXII) về nhiệm vụ năm 2020

HUYỆN UỶ NHƯ XUÂN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Như Xuân, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do: Tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa rõ nét, có việc chưa quyết liệt, thiếu nhạy bén, sáng tạo. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chưa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Phối hợp giữa một số ngành, cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao.

Cơ cấu các ngành kinh tế: nông – lâm – thủy sản chiếm 22,3%; công nghiệp – xây dựng chiếm 41%; dịch vụ chiếm 36,7%;

Chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức các kỳ họp HĐND huyện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các hoạt động giám sát, thực hiện các kết luận sau giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, chất lượng các kỳ họp… Đề cao trách nhiệm của Thường trực, các ban và Đại biểu HĐND; thực hiện nghiêm túc quy định tiếp dân của Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND

tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cơ chế, chính sách của huyện đến nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình phối hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đoàn Lưu

<

Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 18 Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Khoá Xvi Về Nhiệm Vụ Năm 2022 / 2023

I- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8,5 – 9%. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị tốt các tiền đề cho bước phát triển nhanh và bền vững của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

II- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 1- Các chỉ tiêu kinh tế:

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5 – 9%; trong đó: Nông lâm nghiệp 3 – 3,5%; công nghiệp – xây dựng 10 – 11%; dịch vụ 9 – 10%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 8 – 9%.

– Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp chiếm 19 – 20%; công nghiệp – xây dựng chiếm 23 – 24%; dịch vụ chiếm 51 – 52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 – 5%.

– Tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn đạt khoảng 48 triệu đồng.

– Tổng sản lượng lương thực khoảng 300 nghìn tấn.

– Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 8 – 9%.

– Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.150,1 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 11.728,3 tỷ đồng.

– Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 26.800 tỷ đồng.

2- Các chỉ tiêu xã hội:

– Xây dựng thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

– Tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 82,0%.

– Phát triển thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia.

– Tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hoá đạt 99%.

– Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 72,6%; có 11 bác sỹ và 30,7 giường bệnh/10.000 dân; 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.

– Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên.

– Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên.

3- Các chỉ tiêu môi trường:

– Trồng mới 9.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%.

– Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99,9%.

– Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 95%, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 98%.

4- Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

– Kết nạp mới 2.000 đảng viên trở lên.

– Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90%, trong đó tỷ lệ đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90% trở lên.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1- Tập trung nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phát huy tốt các lĩnh vực nông lâm nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch; khắc phục có hiệu quả các mặt tồn tại, hạn chế.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng chương trình nông thôn mới bằng các mô hình nông thôn kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy các lĩnh vực, sản phẩm nông lâm nghiệp, chăn nuôi có ưu thế, giá trị gia tăng cao gắn với chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, các khu vực cửa khẩu; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn; phát triển thương mại, dịch vụ gắn với kinh tế cửa khẩu, thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2019. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn minh, an toàn; chú trọng quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; hỗ trợ nhà đầu tư để thực hiện khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên – môi trường, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học – công nghệ.

2- Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các công trình, dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng thiết yếu vùng khó khăn. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là các vùng khó khăn; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tăng cường quản lý, định hướng, giáo dục toàn diện cho học sinh cả về kiến thức và các kỹ năng xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân; thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp y tế. Chú trọng phát triển văn hoá gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 – 3/02/2020), 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2020), 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2020) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, quan trọng tạo khí thế thi đua sổi nổi trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; tăng cường công tác quản lý về văn hóa, thông tin, báo chí. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, quan tâm, chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, dân tộc và tôn giáo.

3- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác tự kiểm tra; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước… Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử.

4- Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tuyển quân năm 2020. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Quảng Tây (Trung Quốc); mở rộng quan hệ với các địa phương, các đối tác có tiềm năng, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của Nhân dân đối với hoạt động tư pháp theo quy định.

Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm mục tiêu, lộ trình theo kế hoạch; nhất là đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Quan tâm các giải pháp tăng cường quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát và chú trọng thực hiện giám sát thường xuyên. Tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện nền nếp, hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; đồng thời nâng cao chất lượng tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định. Thực hiện tốt công tác dân vận; quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện” ở cấp cơ sở; tuyên truyền sâu rộng phong trào “Dân vận khéo”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hoá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội các cấp quán triệt, xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện Nghị quyết trên từng lĩnh vực.

3- Các ban đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu, tổng hợp, giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

Nghị quyết được phổ biến đến chi bộ.

T/M TỈNH UỶ

BÍ THƯ Lâm Thị Phương Thanh

Câu 7 Điểm Giống Nhau Cơ Bản Trong Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lần Thứ 15 Năm 1959 Và Nghị Quyết Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Lần Thứ 21 Ngày 7 1 / 2023

Câu 7 : Điểm giống nhau cơ bản trong nghị quyết ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 năm 1959 và nghị quyết ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 ngày 7 /1973 là đều

A. Kiên quyết đấu tranh trên cả 3 mặt trận

B. Quyết định sử dụng bạo lực cách mạng ở miền Nam

C. Nhận định kẻ thù của nhân dân miền Nam gọi là đế quốc và tay sai

D. Quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Câu 8 : Ý nghĩa của chiến thắng Phước Long ngày mùng 6 /1975

A. Cho thấy bị bắt ứng mạnh

B. Cho thấy Mỹ phản ứng mang tính chất tham gia

C . Cho thấy sự lớn mạnh của ta chị yếu của Hương đội Sài Gòn và khả năng can thiệp của Mỹ là rất hạn chế

D. Mỹ không phản ứng gì.

A. Trận mở màn chiến lược

B. Trận trinh sát chiến lược

C. Trận nghi binh chiến lược

D. Trận tập kích chiến lược

Câu 10 : Điều kiện thuận lợi để cuối năm 1974 đầu năm 1975 Bộ chính Trị Trung ương Đảng lao động Việt Nam đề ra chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam

A miền Bắc đã hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. So sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi vô lệ có lợi cho cách mạng

C. Khả năng định vị của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam ngày càng tăng

D. Vẽ cách giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn

Câu 11 : Với thắng lợi quân sự nào giúp Bộ chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam

A thắng lợi của chiến dịch Điện Biên phủ trên không 1972

B cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

C. Chiến thắng Phước Long ngày 1 1 9 7 5

D. hiệp định pari 1973 về Việt Nam được ký kết

Câu 12 : Nội dung nào không phản ánh đúng lý do bộ chính trị trung ương Đảng lao động Việt Nam chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975

A vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng

B lực lượng quân dịch ở màn hình bộ có phần nhiều ở

C Tây Nguyên có địa hình thuận lợi cho mở chiến dịch tiến công lớn có cơ sở hậu cần những chất

D Tây Nguyên là căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam

Câu 13 chiến dịch nào đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam từ chiến công chiến lược dân tộc chiến công chiến lược trên toàn miền Nam

A chiến dịch đường 14 Phước Long

B chiến dịch Tây Nguyên

C chiến dịch huế-đà Nẵng

D chiến dịch Hồ Chí Minh

câu 14 nhận thấy thời cơ chế người Mỹ Nhân và hết sức thuận lợi ngay sau khi chiến dịch Tây Nguyên còn đang theo diện Bộ chính trị có chủ trương gì

A. Có quyết định kịp thời kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam trước tiên là chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng

B kế hoạch chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam

C giải phóng Sài Gòn gia Định

D đánh Xuân lộc địa mở đường cửa ngõ phía Nam và Sài G

15 ý nghĩa thắng lợi Chiến dịch huế-đà Nẵng

A đưa cuộc tiến công chiến lược sang tổng tiến công trên toàn miền Nam

B chuyển cuộc tổng tiến công và nổi dậy của nhân dân ta tiến lên một bước mới sức mạnh áp đảo

C. Chiến đấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ

D. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân quân ta giải phóng ra nghe

câu 16 chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng thể hiện ở điểm nào

A trong năm 1975 đến công dịch trên quy mô lớn

B năm 1976 giải phóng hoàn toàn miền Nam

C. nếu thời cơ để mất đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975

D tranh thủ thời cơ đánh nhanh để đỡ thiệt hại về người và cho nhân dân giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ 21 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!