Đề Xuất 11/2022 # Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 11 Ban Chấp Hành Tw Khóa Xii Của Đảng / 2023 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 11 Ban Chấp Hành Tw Khóa Xii Của Đảng / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 11 Ban Chấp Hành Tw Khóa Xii Của Đảng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đ/c Lương Quang Diên – Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Trọng Vân – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị TW 11 khóa XII 

Tại hội nghị các CBCCVC đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” và Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Theo đó Nghị quyết số 52-NQ/TW đã khẳng định vai trò quan trọng của việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với nước ta, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng diễn ra nghiêm túc, qua đó giúp các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong quá trình chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii / 2023

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Sáng nay 30/1/2018, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị. Tới dự và làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII tới các đại biểu. Ảnh Nguyễn Công

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố; cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban LĐLĐ Thành phố, hội viên Hội cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ Thành phố đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng quán triệt những nội dung, quan điểm căn bản, cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đông đảo cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố tập trung lắng nghe, học tập Nghị quyết

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cán bộ, đảng viên sau buổi học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch cá nhân (viết tay) không dưới 03 trang A4. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân, trong đó chú ý đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Được biết, việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại bình xét thi đua cuối năm của các tổ chức cơ sở đảng.

Phạm Diệp

Nguồn :

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa Xii Của Đảng / 2023

Ngày 28/12/2017, Chi bộ cơ sở Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã tham dự hội nghị trực tuyến đầu tiên tại bệnh viện do Đảng ủy Sở Y Tế Tp Hồ Chí Minh tổ chức về học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 6, khóa XII của Đảng.

4 nghị quyết mà hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra.

Sau phần khai mạc, đồng chí Trần Văn Xồi, phó bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y Tế Tp HCM đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp theo là phần trình bày của đồng chí Tăng Chí Thượng, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Sở Y Tế Tp HCM về Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và cuối cùng là phần giới thiệu của đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Y Tế Tp HCM về Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở tại đơn vị. Từ đó xây dựng nhiệm vụ đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội mà nghị quyết đề cập.

CHI BỘ CƠ SỞ BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Xii Của Đảng / 2023

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 22/06/2017 của Thành ủy Cần Thơ về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy Cần Thơ tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bằng hình thức trực tuyến từ Hội nghị toàn quốc Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng đến 10 điểm cầu tại thành phố Cần Thơ gồm 09 quận, huyện và Trường Đại học Cần Thơ. Tham dự buổi học tập Nghị quyết, tại Trường Đại học Cần Thơ có Ban Chấp hành Đảng bộ trường và Ban Giám hiệu, các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường, các đồng chí là báo cáo viên của Đảng ủy trường, các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường, giảng viên là đảng viên thuộc khoa Khoa học Chính trị.

Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Tại điểm cầu Trung ương, tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Để quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương, trong đó chú trọng thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Sau phần phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 10-NQ/TW); Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW); Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW).  

Buổi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Trường Đại học Cần Thơ

Hội nghị đã cung cấp những nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, giúp nắm vững và vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sau khi Hội nghị toàn quốc kết thúc, tại Cần Thơ, các điểm cầu tại các quận, huyện và Trường ĐHCT đã nghe Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày dự thảo chương trình, kế hoạch của Thành ủy về triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, từ đó, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của địa phương, đơn vị đề ra.

Các điểm cầu tại các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ trong buổi học tập Nghị quyết

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng) 

Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 11 Ban Chấp Hành Tw Khóa Xii Của Đảng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!