Đề Xuất 5/2022 # Học Tập Chuyên Đề Năm 2022: “tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” # Top Like

Xem 15,642

Cập nhật nội dung chi tiết về Học Tập Chuyên Đề Năm 2022: “tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” mới nhất ngày 26/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,642 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Chuyên Đề Về Huấn Luyện Dự Bị Động Viên Năm 2022
 • Nghiên Cứu, Học Tập Chuyên Đề “học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” Năm 2022
 • Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Chi Bộ
 • Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Về Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Chuyên Đề 2: Nghị Quyết Số 28
 • Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 25/02/2020 của Đảng uỷ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An; Hướng dẫn số 37/HD-BTG ngày 21/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2022 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 như sau:

  Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ, học sinh trường Sư phạm Miền núi Nghệ An, ngày 09/12/1961. (Ảnh tư liệu).

  Bác Hồ lao động tăng gia sản xuất cùng cán bộ, chiến sĩ bảo vệ. (Ảnh tư liệu)

  – Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp trực thuộc, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, VCNLĐ, góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên,VCNLĐ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.

  Bác Hồ trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

  – Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, tham nhũng, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bệnh: Tham nhũng, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Bác Hồ gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quân, dân chính đảng Liên khu IV và tỉnh Nghệ An trong dịp Người về thăm quê hương sau 50 năm xa cách, ngày 14/6/1957. ( Ảnh tư liệu).

  + Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

  + Tư liệu Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chuyên đề năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại địa chỉ: https://youtu.be/Zg39yZdAxBE

  Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân Nam Liên nay là xã Kim Liên – Nam Đàn. ( Ảnh tư liệu).

  – Các công đoàn bộ phận xây dựng kế hoạch, thực hiện những nội dung học tập, quán triệt và làm theo nội dung trên phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị ; Có tiêu chí cụ thể gắn với các phong trào thi đua trong Đoàn viên, viên chức như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, …; phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới sang tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

  Bác Hồ thăm công trường nhà máy điện Vinh. (Ảnh tư liệu).

  -Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” gắn với kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các chương trình, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2022.

  – Đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu, liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo; từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, VCNLĐ chọn một nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Nội Dung Trọng Tâm Trong Chuyên Đề Học Bác Năm 2022
 • Đảng Ủy Xã Tả Thanh Oai: Quán Triệt Nghị Quyết Chuyên Đề Về Vệ Sinh Môi Trường
 • Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng Ủy Xã
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyển Chọn, Gọi Công Dân Nhập Ngũ Hiện Nay
 • Thành Ủy Chỉ Đạo Tăng Cường Lãnh Đạo Công Tác Tuyển Quân Năm 2022
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Học Tập Chuyên Đề Năm 2022: “tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100