Đề Xuất 1/2023 # Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hà Tĩnh # Top 4 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hà Tĩnh # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hà Tĩnh mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

STT

Số/Kí hiệu Ngày ban hành

Trích yếu Đính kèm

1

2527/ct-ttht

04/11/2020

tổng hợp trả lời kiến nghị của các dn tại hội nghị đối thoại năm 2020

tổng hợp trả lời kiến nghị của các dn tại hội nghị đối thoại năm 2020

Số/Ký hiệu văn bản

2527/ct-ttht

Ngày ban hành

04/11/2020

Người ký

Trương Quang Long

Trích yếu

tổng hợp trả lời kiến nghị của các dn tại hội nghị đối thoại năm 2020

Loại văn bản

Thông báo

Lĩnh vực văn bản

Hỗ trợ doanh nghiệp

Văn bản đính kèm

2

4423/UBND-KT2

07/08/2020

giao góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

giao góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

Số/Ký hiệu văn bản

4423/UBND-KT2

Ngày ban hành

07/08/2020

Người ký

Nguyễn Duy Nghị

Trích yếu

giao góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

Loại văn bản

Công văn

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

3

2457/QĐ-UBND

03/08/2020

Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Số/Ký hiệu văn bản

2457/QĐ-UBND

Ngày ban hành

03/08/2020

Người ký

Trần Tiến Hưng

Trích yếu

Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Loại văn bản

Quyết định

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

12

01/07/2020

Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương

Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương

Số/Ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

01/07/2020

Người ký

Trích yếu

Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương

Loại văn bản

Quyết định

Lĩnh vực văn bản

Môi trường kimh doanh

Văn bản đính kèm

13

Số: 02/2020 -N?/-BCH

30/06/2020

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, Khóa I

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, Khóa I

Số/Ký hiệu văn bản

Số: 02/2020 -N?/-BCH

Ngày ban hành

30/06/2020

Người ký

Lê Đức Thắng

Trích yếu

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, Khóa I

Loại văn bản

Nghị quyết

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

14

3935 /UBND-KT1

19/06/2020

V/v v hỗ trợ Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ II (2020-2025)

V/v v hỗ trợ Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ II (2020-2025)

Số/Ký hiệu văn bản

3935 /UBND-KT1

Ngày ban hành

19/06/2020

Người ký

Phạm Xuân Phú

Trích yếu

V/v v hỗ trợ Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ II (2020-2025)

Loại văn bản

Công văn

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

16

32/CV-HHDN

15/06/2020

V/v báo cáo và đề nghị hỗ trợ đại hội nhiệm kỳ II (2020-2025) HHDN Hà Tĩnh

V/v báo cáo và đề nghị hỗ trợ đại hội nhiệm kỳ II (2020-2025) HHDN Hà Tĩnh

Số/Ký hiệu văn bản

32/CV-HHDN

Ngày ban hành

15/06/2020

Người ký

Hoàng Trung Thông

Trích yếu

V/v báo cáo và đề nghị hỗ trợ đại hội nhiệm kỳ II (2020-2025) HHDN Hà Tĩnh

Loại văn bản

Công văn

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

17

Số:3603/UBND-NL2

08/06/2020

kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Số/Ký hiệu văn bản

Số:3603/UBND-NL2

Ngày ban hành

08/06/2020

Người ký

Phạm Xuân Phú

Trích yếu

kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Loại văn bản

Công văn

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

18

Số 30/CV-HHDN

03/06/2020

Đề nghị xem xét bổ sung quy hoạch SDĐ cho các dự án

Đề nghị xem xét bổ sung quy hoạch SDĐ cho các dự án

Số/Ký hiệu văn bản

Số 30/CV-HHDN

Ngày ban hành

03/06/2020

Người ký

Hoàng Trung Thông

Trích yếu

Đề nghị xem xét bổ sung quy hoạch SDĐ cho các dự án

Loại văn bản

Công văn

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

19

3346/UBND-TH2

29/05/2020

V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh

V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh

Số/Ký hiệu văn bản

3346/UBND-TH2

Ngày ban hành

29/05/2020

Người ký

Trần Tiến Hưng

Trích yếu

V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh

Loại văn bản

Công văn

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

20

Số 1140/CT-TTHT

26/05/2020

Trả lời đối thoại Doanh nghiệp

Trả lời đối thoại Doanh nghiệp

Số/Ký hiệu văn bản

Số 1140/CT-TTHT

Ngày ban hành

26/05/2020

Người ký

Trương Quang Long

Trích yếu

Trả lời đối thoại Doanh nghiệp

Loại văn bản

Công văn

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

22

Số 1615/QĐ-UBND

26/05/2020

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh

Số/Ký hiệu văn bản

Số 1615/QĐ-UBND

Ngày ban hành

26/05/2020

Người ký

Trần Tiến Hưng

Trích yếu

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh

Loại văn bản

Quyết định

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

25

177/TB-VPCP

08/05/2020

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 177

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 177

Số/Ký hiệu văn bản

177/TB-VPCP

Ngày ban hành

08/05/2020

Người ký

Mai Tiến Dũng

Trích yếu

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 177

Loại văn bản

Thông báo

Lĩnh vực văn bản

Môi trường kimh doanh

Văn bản đính kèm

27

Số 23/CV-HHDN

06/05/2020

Tổng hợp khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữ chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp

Tổng hợp khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữ chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp

Số/Ký hiệu văn bản

Số 23/CV-HHDN

Ngày ban hành

06/05/2020

Người ký

Lê Đức Thắng

Trích yếu

Tổng hợp khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữ chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp

Loại văn bản

Công văn

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

29

Số 47/QĐ-SXD

27/04/2020

Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh

Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh

Số/Ký hiệu văn bản

Số 47/QĐ-SXD

Ngày ban hành

27/04/2020

Người ký

Nguyễn Quốc Hà

Trích yếu

Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh

Loại văn bản

Quyết định

Lĩnh vực văn bản

Văn bản đính kèm

Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Tĩnh Diễn Ra Từ 14

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đại hội có sự tham dự của 347 đại biểu chính thức. Trong đó có 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (đương nhiệm) và 296 đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh cũng sẽ vinh dự đón gần 100 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hiện nay các phần việc chuẩn bị cho Đại hội cơ bản được hoàn tất. Cùng với đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với nhiều bản tin, chuyên trang, chuyên mục đề cập những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua; khí thế sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Các công trình, phong trào thi đua hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp cũng đang được các địa phương, đơn vị sôi nổi thực hiện.

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, Hà Tĩnh đã chuẩn bị văn kiện chu đáo, nghiêm túc, bài bản, khoa học; công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Xác định văn kiện là cốt lõi tại Đại hội, việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đã được thực hiện một cách bài bản, kỹ lưỡng. Qua đó đã đánh giá đúng những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển KT-XH, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, bám sát tinh thần các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn của tỉnh.

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, tỉnh đã xây dựng 9 chuyên đề chuyên sâu tổng kết thực tiễn, góp phần đưa các văn kiện đi vào chiều sâu. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí cán bộ lão thành, con em xa quê và trong Nhân dân.

Đề án nhân sự đã được tỉnh xây dựng kỹ lưỡng, khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy định, quy trình 5 bước. Tỉnh cũng đã kịp thời tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua kết luận phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 53 đồng chí (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020). Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu 59 đồng chí, số dư 6/53 đồng chí, tỷ lệ 11,3%./.

Đảng Bộ Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), Chuẩn Bị Tốt Đại Hội Đảng Các Cấp

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ huyện đã đề ra. Đồng thời, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bầu cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ huyện hiện có 31 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với trên 4365 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị Số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt đến các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch của Huyện ủy để xây dựng kế hoạch đại hội ở cấp mình.

Theo kế hoạch, Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022 bắt đầu từ tháng 01.2020 không quá 01 ngày và hoàn thành trước 28.2.2020; Đại hội đảng viên hoặc Đại hội Đảng cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4.2020 và hoàn thành trước 15.6.2020; Đại hội Đảng bộ huyện không quá 03 ngày, dự kiến hoàn thành trước ngày 31.8.2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được Huyện ủy khẩn trương thực hiện với các nội dung: Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội và các tiểu ban: Nhân sự, văn kiện, tuyên truyền – khánh tiết, hậu cần, bảo vệ đại hội. Các tiểu ban ngay sau khi thành lập đã tiến hành họp quán triệt và xây dựng kế hoạch theo nội dung và nhiệm vụ được phân công. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ thành lập 5 tổ công tác, bao gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, duyệt Báo cáo chính trị, cho ý kiến về phương án nhân sự đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kết quả triển khai 2 nội dung đột phá và 4 chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đề ra, làm cơ sở xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ IV; tổ chức các hội nghị nghe Tiểu ban văn kiện báo cáo và cho ý kiến cụ thể về đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các chi, đảng bộ cơ sở tập trung xây dựng Báo cáo chính trị đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch đề ra; căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ để thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội phù hợp. Tiểu ban nhân sự Đại hội tiến hành các phiên họp cho ý kiến và rà soát, bổ sung phương án quy hoạch Ban Thường vụ, BCH Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện; trong đó, ưu tiên quy hoạch cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Các xã chủ động lựa chọn các công trình của xã và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thôn, xóm xây dựng kế hoạch và đăng ký các phần việc, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đảng bộ huyện lựa chọn Đảng bộ xã Mai Phụ và Đảng bộ Công an huyện làm đơn vị Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở trong quý IV/2020 để rút kinh nghiệm trước khi triển khai Đại hội Đảng bộ các cơ sở còn lại.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn nhấn mạnh: “Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới”.

Thời điểm này, các chi, đảng bộ cơ sở đang triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu và lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết dứt điểm, kịp thời, hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của các cấp về công tác xây dựng Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều, các cấp uỷ phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Aibl: Hiệp Hội Luật Sư Kinh Doanh Quốc Tế

AIBL có nghĩa là gì? AIBL là viết tắt của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của AIBL được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài AIBL, Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

AIBL = Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế

Tìm kiếm định nghĩa chung của AIBL? AIBL có nghĩa là Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của AIBL trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của AIBL bằng tiếng Anh: Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

Như đã đề cập ở trên, AIBL được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Trang này là tất cả về từ viết tắt của AIBL và ý nghĩa của nó là Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế. Xin lưu ý rằng Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế không phải là ý nghĩa duy chỉ của AIBL. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của AIBL, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của AIBL từng cái một.

Ý nghĩa khác của AIBL

Bên cạnh Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế, AIBL có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của AIBL, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội luật sư kinh doanh quốc tế bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hà Tĩnh trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!