Đề Xuất 5/2023 # Giải Thể Văn Phòng Đại Diện # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Giải Thể Văn Phòng Đại Diện # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Thể Văn Phòng Đại Diện mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện công ty thực hiện thủ tục pháp lý trong thời gian ngắn nhất cho nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

1. Các thủ tục đối với cơ quan thuế

– Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:

+ Tờ khai quyết toán.

+ Giấy xác nhận lương (có công ty mẹ xác nhận).

+ Bảng kê số ngày cư trú.

+ Bảng tính chi tiết thuế thu nhập cá nhân.

+ Chứng từ nộp thuế.

+ Hợp đồng thuê nhà.

+ Hộ chiếu của trưởng văn phòng chứng thực 

– Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:

+ Tờ khai quyết toán.

+ Bảng tổng hợp thu nhập.

+ Bảng chi tiết thu nhập.

+ Giấy ủy quyền quyết toán.

+ Chứng từ nộp thuế.

+ Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH.

+ Quyết định nghỉ việc của nhân viên.

+ Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu).

+ Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở.

+ Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa.

– Thủ tục giải thể hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

+ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

+ Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;

+ Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam.

+ Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện.

+ Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện

+ Thông báo về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD

+ Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ

+ Giấy ủy quyền

+ Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở

+ Giấy xác nhận đã trả dấu;

Hồ sơ giải thể

1. Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

– Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

– Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu)

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

2. Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên

– Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

– Quyết định của Chủ sở hữu (hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty) về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo)Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện);

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

3. Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên

– Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện)

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

4. Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần

– Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

– Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện);

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện

Việc giải thể văn phòng đại diện cũng tương tự như giải thể một doanh nghiệp về mức độ rắc rối trong thủ tục pháp lý, chính vì thế mà để tiết kiệm thời gian hay công sức thì chúng ta có thể chọn một dịch vụ uy tín để thay mình thực hiện quy trình này.

Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện của công ty Kế toán Sài Gòn mang đến cho khách hàng dịch vụ uy tín, thay bạn hoàn tất chuỗi thủ tục phức tạp khi cần giải thể một văn phòng đại diện của doanh nghiệp mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài

I. Căn cứ pháp lý của thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Nghị định số Số: 07/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư số 11/2016/TT-BCT

Thông tư 133/2012/TT-BTC

Việt Luật hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

II . Thủ tục đối với cơ quan thuế khi giải thể vpdd nước ngoài

1 . Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:

Tờ khai quyết toán.

Giấy xác nhận lương (có công ty mẹ xác nhận)

Bảng kê số ngày cư trú

Bảng tính chi tiết thuế thu nhập cá nhân

Chứng từ nộp thuế

Hợp đồng thuê nhà

Hộ chiếu của trưởng văn phòng chứng thực

2 . Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:

Tờ khai quyết toán

Bảng tổng hợp thu nhập

Bảng chi tiết thu nhập

Giấy ủy quyền quyết toán

Chứng từ nộp thuế

Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH

Quyết định nghỉ việc của nhân viên

Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu)

Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở

Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa

III . Thủ tục và hồ sơ giải thể hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với trường họp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)

Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam

Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện

Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ

Giấy ủy quyền

Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở

Giấy xác nhận đã trả dấu

Thông báo về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện hoặc Bản sao văn bản của Sở Công thương không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với Trường họp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Sở Công thương đồng ý gia hạn)

IV. Lệ phí và thời gian dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Phí dịch vụ : 5.000.000 VNĐ

Thời gian dịch vụ : 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đại diện thực hiện các thủ tục tại Sở Công thương và thay mặt doanh nghiệp giải trình tại sở công thương

V. Các lợi ích sau khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Luật

Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc

Tư vẫn miễn phí thủ tục sau giải thể

Công ty Việt Luật cam kết giúp bạn hoàn tất các dịch vụ pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn rõ nét !

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách ” KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI “

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)

TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam uy tín – giá ưu đãi nhất.

Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Công Ty/Doanh Nghiệp Mới Nhất

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện cần thực hiện nhanh chóng để tránh những phát sinh về chi phí do vẫn còn hoạt động trên mặt giấy tờ, đặc biệt là thuế.

Nội dung việc giải thể văn phòng đại diện công ty bao gồm :

Giải thể VPDD công ty cổ phần

Giải thể VPDD công ty tnhh

Giải thể văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

Giải thể văn phòng đại diện công ty hợp danh

DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

1. Giấy tờ khách hàng cung cấp khi thực hiện giải thể văn phòng đại diện

​Giấy phép đăng ký hoạt động của VPĐD

Giấy phép đăng ký mẫu dấu của VPĐD (nếu có)

Con dấu của VPĐD (nếu có)

2. Công ty Việt Luật chuẩn bị giấy tờ và soạn thảo hồ sơ bao gồm:

​* Hồ sơ chấm dứt mã số thuế bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

– Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; – Bản sao giấy phép hoạt động văn phòng đại diện.

* Hồ sơ chấm dứt văn phòng đại diện:

– Thông báo về việc giải thể văn phòng đại diện; – Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể văn phòng đại diện của doanh nghiệp; – Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể văn phòng đại diện của doanh nghiệp; – Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể văn phòng đại diện (nếu trụ sở văn phòng đại diện ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp); – Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện(đối với trường hợp chưa khắc dấu); – Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Việt Luật thực hiện quy trình giải thể văn phòng đại diện công ty

​Soạn thảo và nộp hồ sơ giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh

Thay mặt doanh nghiệp hủy dấu của VPĐD (nếu có) tại cơ quan công an

Đăng công bố việc giải thể doanh nghiệp

Kiểm tra, theo dõi tiến trình, kịp thời thông báo cho Doanh nghiệp

Thay mặt doanh nghiệp nhận Văn bản trả lời (nếu có) của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lưu ý: Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty:

4. Thời gian và phí dịch vụ giải thể văn phòng đại diện

​Phí đăng công bố thông tin doanh nghiệp : 300.000 VNĐ

Hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội, Hồ Chí Minh : 650.000 VNĐ

Hồ sơ trả dấu tại công an Hà Nội, Hồ Chí Minh : 350.000 VNĐ ( Theo luật mới, dấu công ty không do công an cấp sẽ không cần thực hiện thủ tục trả dấu )

Thanh lý tài sản (nếu có) : 200.000 VNĐ

​Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực doanh nghiệp Việt Luật sẽ giúp khách hàng giải thể công ty một cách nhanh chóng nhất có thể.

Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện của Việt Luật cam kết uy tín, chất lượng, chi phí hợp lý, thực hiện xử lý và chuẩn bị mọi giấy tờ, hồ sơ cho doanh nghiệp từ A – Z, giúp giải quyết mọi thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Đảm bảo chi phí dịch vụ rõ ràng, minh bạch, tiết kiệm thời gian tối đa cho quý khách hàng.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI”

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)

TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn giải thể văn phòng đại diện trong nước uy tín – giá ưu đãi nhất.

Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Và Văn Phòng Đại Diện

I/ Thủ tục giải thể chi nhánh/Văn phòng đại diện công ty

– Cơ quan thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục giải thể Chi nhánh công ty: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi Chi nhánh/Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

– Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện Công ty, gồm có:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/VPĐD (Phụ lục II-22 Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

Biên bản họp và Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh (hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Để hồ sơ được giải quyết nhanh, chi nhánh bạn nên làm trước các thủ tục như:

+ Đối chiếu công nợ với khách hàng (nếu có).

+ Chốt sổ BHXH … (nếu có)

+ Xác nhận nợ với Ngân hàng (nếu có)

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu): trước khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ nộp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (nếu có) cho cơ quan công an và đồng thời xin giấy xác nhận huỷ con dấu)

II/ Nội dung công việc chính cần thực hiện:

– Xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế (thủ tục quyết toán thuế khi giải thể chi nhánh được thực hiện như với giải thể doanh nghiệp);

– Làm thủ tục hủy dấu của chi nhánh (nếu có);

– Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động chi nhánh.

* Đặc biệt lưu ý:

– Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền.

– Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

– Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và Giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.

– Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

– Trong thời hạn 7 – 15 ngày làm việc (theo quy định của Sở KHĐT), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể chi nhánh, cơ quan đăng ký kinh đoanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác.

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch Phụ lục II-22 THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ……………………………………..

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………… Fax: ………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………. Website: ………………………………….

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………………

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………………………………………….

cấp ngày: ………………. /………… /……………..

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Thể Văn Phòng Đại Diện trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!