Đề Xuất 1/2023 # Giải Thể Chi Nhánh, Giai The Chi Nhanh # Top 10 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Giải Thể Chi Nhánh, Giai The Chi Nhanh # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Thể Chi Nhánh, Giai The Chi Nhanh mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chi nhánh là gì ?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của Chi Nhánh  phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thẩm quyền giải thể chi nhánh:

Về mặt pháp lý, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp. Mọi thủ tục pháp lý Doanh nghiệp trực tiếp thực hiện.

Quy trình giải thể:

Bước 1:

Khóa mã số thuế:

 Doanh nghiệp liên hệ cơ quan thuế chủ quản nơi đặt trụ sở Chi nhánh nộp hồ sơ giải thể Chi nhánh theo quy định và quyết toán thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế. Thời gian thực hiện là 45 ngày. Kết quả cuối cùng nhận được là “Thông báo khóa mã số thuế và phiếu chuyển”.

Bước 2:

Trả dấu Chi nhánh:

Doanh nghiệp liên hệ Phòng cảnh sát QLHC TTXH Công An Thành Phố để nọp trả con dấu và giấy CN đăng ký mẫu dấu Chi nhánh. Nếu chưa khắc dấu Chi nhánh phải làm xác nhận chưa khắc dấu. Kết quả nhận được “ Giấy chứng nhận trả dấu hoặc giấy xác nhận chưa khắc dấu Chi nhánh”

Bước 3:

Trả giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh:

 Doanh nghiệp liên hệ sở KHĐT chúng tôi để nộp hồ sơ giải thể Chi nhánh theo quy định kèm theo “giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh bản chính”+ “Thông báo khóa mã số thuế và phiếu chuyển”+ “ Giấy chứng nhận trả dấu hoặc giấy xác nhận chưa khắc dấu Chi nhánh”. Kết quả nhận được là “Giấy xác nhận giải thể chi nhánh”

Bước 4:

Thông báo đến cơ quan thuế:

 Doanh nghiệp làm thông báo (

mẫu 08

) nộp cho cơ quan thuế chủ quản nơi đặt trụ sở Doanh Nghiệp.

Hồ sơ giải thể chi nhánh:

Quyết định của Chủ doanh nghiệp tư nhân/Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị công ty về giải thể chi nhánh; 

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh bản chính;

Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

Sổ sách kế toán và hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;

​Tư vấn pháp lý:

Người đại diện theo pháp luật của công ty và Giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.

Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp; đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có yêu cầu khác.

BẢN GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ:

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH 

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

*

 Giá dịch vụ giải thể Chi nhánh

1.000.000

2.000.000

3.500.000

 Xoạn thảo hồ sơ giải thể Chi nhánh.

 Thực hiện khóa mã số thuế Chi nhánh tại Chi Cục Thuế.

 

 Quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế.

   

 Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế.

 

 Trả dấu/xác nhận chưa khắc dấu tại Công an và nhận kết quả.

 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.

 Hướng dẫn thủ tục sau khi giải thể.

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

GÓI DỊCH VỤ

 Giá dịch vụ giải thể Văn Phòng Đại Diện

1.000.000

 Thực hiện đăng thông báo giải thể Văn Phòng Đại Diện.

 Trả dấu/xác nhận chưa khắc dấu tại Công an và nhận kết quả.

 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.

 ✓

 Nhật kết quả giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư .

 Hướng dẫn thủ tục sau khi giải thể.

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

GÓI DỊCH VỤ

 Giá dịch vụ giải thể Địa Điểm Kinh Doanh

900.000

 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.

* Giá dịch vụ phụ thuộc vào sổ sách  kế toán của Chi nhánh

Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh

Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh, Ra Quyết Định Nhanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh, Mẫu Thông Báo Giải Thể Chi Nhánh, Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Điểm Thi Giải Bài Toán Nhanh Của 20 Học Sinh Lớp 7a Như Sau, Sách 16 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Bí Quyết Học Nhanh Nhớ Lâu, Bí Quyết Giảm Cân Nhanh, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra 8, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Định, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Quyết Định Giải Thể, Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Quyết Định Giải Thể Chi Bộ, Quyết Định Dẫn Giải, Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Mẫu Quyết Định Giải Quyết Đơn Tố Cáo, Quyết Định Giải Thể Công Ty, Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Tờ Trình Ra Quyết Định Giải Thế Hợp Tác Xã, Quy Định Thủ Tục Giải Quyết Cấp Điện, Quyết Định Giải Thể Chi Đoàn, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp, Quyết Định Dẫn Giải Người Làm Chứng, Quyết Định Số 10 Về Giải Phóng Mặt Bằng, Nghị Định Giải Quyết Khiếu Nại, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Đưa Đi Cơ Sở Cai Nghiện ép Buộc, Quy Định Về Thành Lập Văn Phòng Dại Diện Và Chi Nhánh Trong Và Ngoài Nước, Quyết Định Khen Thưởng Giải Thể Thao, Câu Hỏi Giám Định Và Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm, Quy Dinh Ve Trinh Tu Thu Tuc Trong Giai Quyet To Giac Tin Bao, Quyết Định Khen Thưởng Giải Cầu Lông, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng Giải Bóng Chuyền, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Định 2677/qĐ-bqp Phê Duyệt Đề án “Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tại Đơn Vị Trong Giai Đo, Quyết Dinh 2677cua Bo Quốc Phong Ve De An Giao Dục Chinh Tri Trong Giai Doan Moi, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh, Thong Tu157/tt-bqp Ngay 26 Thang 8 Nam2013quy Dinh Ve Quan Ly, Dieu Tri, Cham Soc, Giai Quyet Chinh , Phương Thức Giải Quyết Các Tranh Chấp Kinh Tế Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Nay, Mẫu Thông Báo Về Việc Lập Chi Nhánh Quy Định Tại Phụ Lục Ii 8 Thông Tư Số 01/2013/ttbkhĐt, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Thông Tư 77/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tngt Đường Bộ Của Lực Lượng Csgt Đường Bộ, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 0/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông , Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đư, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Thông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đ, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Quyết Định Hủy Bỏ Quyết Định Không Khởi Tố Vụ An Hình Sự,

Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh, Ra Quyết Định Nhanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh, Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh Của Công Ty, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh, Mẫu Thông Báo Giải Thể Chi Nhánh, Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Điểm Thi Giải Bài Toán Nhanh Của 20 Học Sinh Lớp 7a Như Sau, Sách 16 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học, 7 Công Thức Giải Nhanh Lãi Suất, Bí Quyết Học Nhanh Nhớ Lâu, Bí Quyết Giảm Cân Nhanh, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Công Chức, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Quyết Định 17/2007/qĐ-bca(c11) Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Do Bộ, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra 8, Bí Quyết Chạy 100m Nhanh Nhất, Bí Quyết Tăng Nhanh Điểm Kiểm Tra, Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Định, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Lần Đầu, Quyết Định Giải Thể, Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Mẫu Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Quyết Định Giải Thể Chi Bộ, Quyết Định Dẫn Giải, Đơn Xin Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án, Mẫu Quyết Định Giải Quyết Đơn Tố Cáo, Quyết Định Giải Thể Công Ty, Mẫu Thông Báo Quyết Định Giải Thể, Nghị Định Giải Quyết Tố Cáo, Tờ Trình Ra Quyết Định Giải Thế Hợp Tác Xã, Quy Định Thủ Tục Giải Quyết Cấp Điện, Quyết Định Giải Thể Chi Đoàn, Đơn Đề Nghị Tạm Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án,

Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Chi nhánh công ty cổ phần là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Khi việc duy trì hoạt động chi nhánh công ty là không cần thiết hoặc không hiệu quả thì có thể tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh công ty.

Điều kiện giải thể chi nhánh công ty

Theo quyết định của doanh nghiệp

Bị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Hồ sơ tiến hành giải thể chi nhánh công ty bao gồm:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Nộp hồ sơ cổ phầnThời hạn giải thể chi nhánh công ty :

Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty cổ phần.

Luật Việt An luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được tư vấn cụ thể.

Dịch vụ thương mại hàng hóa là hoạt động trao đổi hàng hóa bao gồm dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ hàng hóa. Đây là một trong những

Ưu điểm của hộ kinh doanh cá thể Thủ tục thành lập khá đơn giản, tránh được các thủ tục rườm rà; Không phải khai thuế hằng tháng; Chế độ chứng từ

Thuốc lá là sản phẩm độc hại nhưng vẫn được pháp luật cho phép kinh doanh trên thị trường. Do tác hại của nó nên để hạn chế số lượng cũng như chất

Điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện

Trong những năm gần đây, nhờ mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, hàng may mặc của Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Sự tiếp nhận của

Lưu Ý Quan Trọng Khi Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh

Thời buổi các doanh nghiệp mở ra ồ ạt, kèm theo đó hàng nghìn chi nhánh được mở ra, tuy nhiên không phải chi nhánh nào cũng tồn tại và phát triển theo đúng nguyện vọng của chủ doanh nghiệp, vì một lý do nào đó mà họ buộc phải đưa ra quyết định giải thể chi nhánh.

Lưu Ý Quan Trọng Khi Quyết Định Giải Thể Chi Nhánh

Vậy hồ sơ xin giải thể chi nhánh công ty cần những gì và thủ tục giải thể chi nhánh công ty được thực hiện như thế nào? Kèm theo đó là những mẫu quyết định giải thể chi nhánh công ty.

Hồ sơ nộp kèm đơn xin giải thể chi nhánh công ty

Việc gửi đơn chỉ có thể được chấp thuận khi bạn đảm bảo thủ tục đã tiến hành qua các bước pháp luật quy định nếu không đơn sẽ không được chấp thuận, khi đó bạn không thể tiến hành việc giải thể được.

Chúng tôi cung cấp miễn phí cho quý khách hàng mẫu đơn xin giải thể chi nhánh công ty hy vọng quý khách có thể tham khảo. Ngoài mẫu đơn xin giải thể chúng tôi còn cung cấp các mẫu văn bản nội bộ khác như công văn, quyết định bổ nhiệm.

Giấy tờ trong hồ sơ xin giải thể chi nhánh công ty

Bước 1: Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp (Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế)

Văn bản đề nghị tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực chấm dứt mã số thuế chi nhánh (hay còn gọi thủ tục đóng mã số thuế) theo Mẫu số 24/ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/TT-BTC;

Mẫu quyết định giải thể

Mẫu thông báo giải thể

Biên bản họp giải thể chi nhánh của hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị (đối với chi nhánh công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần) về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp;

Nộp hồ sơ tại Chi cục thuế cấp quận, huyện.

Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 02-10 ngày làm việc.

Bước 2: Hồ sơ trả con dấu chi nhánh (nếu chi nhánh có khắc dấu)

Công văn trả lại con dấu của chi nhánh đang tiến hành giải thể;

Biên bản họp của công ty mẹ về việc trả lại con dấu chi nhánh doanh nghiệp;

Quyết định về việc trả lại dấu chi nhánh doanh nghiệp.

Bước 3: Hoàn tất hồ sơ giải thể

Sau khi hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế, thủ tục giải thể tại cơ quan thuế và hoàn trả con dấu chi nhánh (nếu có), thì tiếp tục thực hiện hoàn tất nộp hồ sơ xin giải thể tại phòng Đăng ký kinh doanh như sau:

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp 2018;

Biên bản họp của hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị (đối với chi nhánh công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần)

Thông báo chấp thuận thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh của cơ quan thuế;

Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh doanh nghiệp;

Danh sách chủ nợ và người lao động của công ty;

Nộp hồ sơ xin giải thể trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Nội dung trong mẫu quyết định giải thể chi nhánh công ty

Khi tiến hành chuẩn bị hồ sơ giải thể chi nhánh công ty, chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên), Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) đưa ra quyết định theo biểu mẫu giải thể chi nhánh

Nội dung cần có của quyết định:

Tên chi nhánh cần chấm dứt hoạt động;

Ngày, tháng quyết định chấm dứt hoạt động;

Lý do chấm dứt hoạt động;

Cam kết đã hoàn thành các nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ thuế.

Khi thực hiện hồ sơ giải thể chi nhánh công ty thì mẫu thông báo cũng phải đảm bảo có các nội dung sau:

Tên chi nhánh cần chấm dứt hoạt động;

Số quyết định chấm dứt hoạt động;

Ngày tháng quyết định chấm dứt hoạt động;

Lý do chấm dứt hoạt động;

Cam kết đã hoàn thành các nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ thuế.

Quyết định giải thể là quyết định của chủ sở hữu, chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp của công ty mẹ nơi chi nhánh trực thuộc.

Quyết định giải thể thể hiện sự tự nguyện của người quản lý doanh nghiệp khi không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty nữa bởi các lý do khác nhau.

Có thể là vì hoạt động kinh doanh không mang lại lợi nhuận, bị thua lỗ, có thể là do không đáp ứng được mục tiêu kinh doanh ban đầu đề ra hoặc cũng có thể là do chi nhánh không còn hoạt động tại địa chỉ đó.

Quyết định phải đảm bảo các nội dung như mẫu quyết định giải thể công ty nêu trên.

Có cần phải thông báo giải thể chi nhánh?

Hiện nay, khi tiến hành giải thể công ty thì bạn phải thực hiện đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thủ tục thông báo này không áp dụng đối với chi nhánh, có nghĩa là không phải thông báo giải thể lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi bạn nộp hồ sơ giải thể chi nhánh thì có kèm theo thông báo chứ không phải một thủ tục riêng biệt độc lập.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty theo Luật doanh nghiệp

Điều 206 Luật doanh nghiệp 2014 quy định thủ tục giải thể chi nhánh gồm những giấy tờ sau:

1. Biên bản họp và quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp (Theo mẫu);

3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5. Xác nhận không còn nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan.

6. Xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

7. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

8. Giấy chứng nhận đã hủy mẫu dấu/ Văn bản xác nhận chưa khắc dấu/ Thông báo hủy mẫu dấu.

Bài viết gốc: chúng tôi

Nguồn: chúng tôi

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Thể Chi Nhánh, Giai The Chi Nhanh trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!