Đề Xuất 12/2022 # Đưa Nghị Quyết Của Đảng Vào Cuộc Sống: Khí Thế Mới, Quyết Tâm Mới / 2023 # Top 15 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Đưa Nghị Quyết Của Đảng Vào Cuộc Sống: Khí Thế Mới, Quyết Tâm Mới / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đưa Nghị Quyết Của Đảng Vào Cuộc Sống: Khí Thế Mới, Quyết Tâm Mới / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tạo sự đồng thuận

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định mục tiêu: “Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. Để thực hiện mục tiêu đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động, cụ thể với 11 đề án, 1 chương trình, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Mỗi đề án, chương trình đều có các giải pháp riêng đối với từng lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm tới.

Bám sát Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của BCH Đảng bộ tỉnh, từng cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.

Để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, ngay trong những ngày đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được các cấp ủy, các ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác năm, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương trong toàn tỉnh cũng đã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo động lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh theo nghị quyết đại hội đề ra. 

 Xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) là địa phương có vùng chuyên canh chè hàng hóa lớn.                                                                                         Ảnh: Quang Hòa

Cụ thể hóa nghị quyết 

Đáng chú ý trong nhiệm kỳ mới này, để cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm, các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần này của tỉnh đã xây dựng đều khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những đề án có tầm chiến lược. Cụ thể hóa nghị quyết và thực hiện mục tiêu của Đề án này, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung xây dựng các đề án gồm: Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 – 2025; Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến 2035; Đề án phát triển thủy sản giai đoạn 2019 – 2025… Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp tỉnh cũng tập trung củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện liên kết tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản. Tiếp tục chú trọng xây dựng các thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông sản hàng hóa, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Trước yêu cầu thu hút đầu tư, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, tỉnh ta đã đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ, coi đó là động lực phát triển. Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, thực hiện nghị quyết Đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh đã cụ thể bằng việc xây dựng “Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin”. Thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm mới, UBND tỉnh đã triển khai Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025. Cụ thể hóa các giải pháp, Sở Giao thông – Vận tải đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu năm mới, trong đó tập trung phối hợp tổ chức các điều kiện chuẩn bị xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai; chủ trì xây dựng và trình phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn (trên 223 Km) và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn (trên 38 cầu); tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh như Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C…; chủ trì, phối hợp chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng các dự án quan trọng thực hiện mục tiêu đột phá của tỉnh trong 5 năm tới. Theo Sở Giao thông – Vận tải, việc triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn bắt đầu khởi động từ tháng 4-2021. Các huyện, thành phố đã sẵn sàng triển khai thực hiện đề án để góp phần thực hiện tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH Đảng bộ thành phố cũng đã cụ thể hóa thành 31 nội dung công việc trên tất cả các lĩnh vực. BCH Đảng bộ thành phố sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; lập Đề án xây dựng trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025; ban hành nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng, lát vỉa hè, trồng cây xanh khu dân cư theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Thành phố cũng xây dựng kế hoạch đưa “Lễ hội Thành Tuyên” là sản phẩm du lịch mang tầm thương hiệu cấp quốc gia và “Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La” là sản phẩm du lịch tâm linh mang tầm thương hiệu cấp khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc…

Bên cạnh các Đề án nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong nhiệm kỳ mới này, tỉnh đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Là một tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước, cũng như để tiếp tục thực hiện kết luận của Bộ Chính trị cũng như nghị quyết Trung ương, của Chính phủ, tỉnh đã xây dựng “Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”. Đồng thời thực hiện “Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025”. Có thể nói, đây là những quyết sách được người dân mong đợi nhất, thể hiện ý Đảng, lòng dân, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau của Đảng, Nhà nước ta.

Với 11 đề án, 1 chương trình, BCH Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương để tổ chức thực hiện.

Một mùa xuân mới đang đến gần, với niềm hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với niềm tin và khí thế mới sẽ là động lực để toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên có những hành động thiết thực, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đưa tinh thần, ý chí của nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Đưa Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Vào Cuộc Sống / 2023

Chi bộ Trường THCS xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn) quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã tới cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nậm Ban lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu đưa xã Nậm Ban ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.Để các chỉ tiêu nghị quyết đi vào thực tế đời sống, cấp ủy, chính quyền xã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên nắm được những chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ. Cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thâm canh tăng vụ, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi có chuồng trại tập trung, quy định khu vực chăn thả tập trung theo nhóm hộ tại các bản. Quản lý và bảo vệ diện tích rừng hiện có gắn với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh, huyện đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác giáo dục, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh thực tế; đổi mới phương thức lãnh đạo, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Lý – Phó Bí thư Chi bộ Trường THCS xã Nậm Ban cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo, quán triệt của Đảng ủy về công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, chi bộ nhà trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai nghị quyết tới toàn thể đội ngũ đảng viên, cán bộ, giáo viên. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong công tác giáo dục ở địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ”.

Với việc triển khai khẩn trương, đồng bộ, đến nay, 100% cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Nậm Ban đã ban hành đề cương và triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tin rằng các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Nậm Ban đề ra nhiệm kỳ 2020-2025, như: Thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực có hạt đạt 350kg/người/năm; tỷ lệ tăng đàn gia súc 6%/năm trở lên; tỷ lệ che phủ rừng đạt 52%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6%/năm; hàng năm, trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa, trên 80% số bản đạt văn hóa, 100% cơ quan đơn vị đạt văn hóa; phấn đấu 80% chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, mỗi năm kết nạp 7 đảng viên mới… sẽ đạt được những kết quả khả quan. Từ đó, góp phần đưa xã Nậm Ban ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Đưa Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng Đi Vào Cuộc Sống / 2023

Hôm nay (8-6), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Thành phố mới Bình Dương), Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu sẽ được nghe GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: THÀNH SƠN

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội Đảng lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đất nước đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp 2013. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, thời cơ, thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức. Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 5 năm tới: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm 2016-2020 đó là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Gìn giữ hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 6,5 -7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách Nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 – 40%.

Các chỉ tiêu quan trọng về xã hội: Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5%/năm.

Về môi trường: Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại; 95% -100% chất thải y tế được xử lý, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đó là: Tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm thống nhất nhận thức, nhận rõ tình hình và nhiệm vụ, nắm vững thời cơ và thách thức của đất nước; chung sức đồng lòng, đoàn kết chặt chẽ chung quanh Đảng, vượt qua khó khăn, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết đại hội thành các luật, pháp lệnh, chính sách và các chương trình hành động của từng ngành, địa phương, đơn vị; tập hợp, động viên trí tuệ và sức lực của các tầng lớp nhân dân vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biến Nghị quyết Đại hội XII thành hiện thực.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn; tận tụy, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

TRÍ DŨNG

Sớm Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Vào Cuộc Sống / 2023

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Trần Quốc Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III vào cuộc sống, biến những quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng bộ huyện thành hiện thực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Trước mắt, huyện tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ kép, phòng chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế – xã hội gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện chỉ thị về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện đang tập trung rà soát và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch năm 2020, trong đó chú trọng giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các chính sách an sinh xã hội…

Cùng với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên. Tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện; xác định các chương trình, đề án chuyên đề để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu ban hành. Trong đó có những nghị quyết, đề án phải ban hành sớm như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng – quân sự địa phương; công tác an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Tính đến hết tháng 7/2020, 13/13 Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, chất lượng các văn bản ban hành cơ bản đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương. Các Đảng bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân.

Huyện ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức biên soạn những nội dung cốt lõi thành tài liệu và triển khai tuyên truyền từ cấp huyện đến xã thông qua nhiều hình thức phong phú như: Hội nghị báo cáo trực tuyến qua mạng internet, các cuộc họp, hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện, tuyên truyền viên và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện… Hết tháng 7/2020, toàn huyện tổ chức được 249 hội nghị học tập với 15.014 người tham gia; trong đó tổng số đảng viên tham gia học tập: 1.680 đồng chí, đạt 94,2%; số cán bộ, công chức chưa là đảng viên tham gia học tập: 509 người, đạt 93%; quần chúng Nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia 12.825 người.

“Việc triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong thời điểm này, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện cần có sức lan tỏa, thấm sâu vào cuộc sống; tạo nên các phong trào hành động, bên cạnh đó chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương và đơn vị” – đồng chí Trần Quốc Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết thêm.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đưa Nghị Quyết Của Đảng Vào Cuộc Sống: Khí Thế Mới, Quyết Tâm Mới / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!