Dự Thảo Nghị Quyết Về Cải Thiện Môi Trường Kinh Doanh Năm 2021

Xem 1,485

Cập nhật thông tin chi tiết về Dự Thảo Nghị Quyết Về Cải Thiện Môi Trường Kinh Doanh Năm 2021 mới nhất ngày 13/04/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,485 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Trình Tự, Thủ Tục Xây Dựng, Soạn Thảo, Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2021
 • Đổi Mới Trong Xây Dựng Nghị Quyết
 • Tập Trung Xây Dựng Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Công Tác Biên Phòng, Xây Dựng Đảng Trong Bđbp
 • Cơ Chế Đặc Thù Để Thanh Hoá Thành Trung Tâm Công Nghiệp Lớn
 • Trách Nhiệm Đảng Viên Trong Tham Gia Xây Dựng Văn Kiện, Nghị Quyết Của Đảng
 • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

  Tuy vậy, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta vẫn tiếp tục xếp vào loại thấp và trung bình thấp; và chỉ xếp thứ 5 hoặc thứ 6 trong các nước ASEAN; đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực cải cách mạnh mẽ để đạt mục tiêu trong nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN .

  Tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể định hướng đến năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và định hướng đến năm 2021. Trong đó, năm 2021 phấn đấu đạt mục tiêu cải thiện thứ bậc trên các bảng xếp hạng như sau:

  – Cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Cấp phép xây dựng (A3); rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng trên thực tế xuống còn

  Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo từng bộ ngành, địa phương với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể tương ứng trong Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

  – Rà soát và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn; tổ chức tập huấn, hướng dẫn để đảm bảo các Bộ, cơ quan, địa phương có cách hiểu đúng, đầy đủ, thống nhất về mục tiêu, các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần, mẫu biểu báo cáo. Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ, cơ quan, địa phương phải đảm bảo nội dung chi tiết về: nhiệm vụ, giải pháp thực thi và cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm; thời gian thực hiện và kết quả dự kiến đạt được. Ban hành Tài liệu hướng dẫn hoặc Kế hoạch hành động (bổ sung, nếu cần thiết) trong quý I năm 2021.

  – Bộ Tài chính trong Quý I/2020 kiến nghị sửa đổi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, trong đó, bãi bỏ thủ tục khai lệ phí môn bài, chuyển yêu cầu nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm kế tiếp. Giám sát việc thực thi quy định về tự in/ mua hóa đơn đảm bảo đúng thời hạn 02 ngày theo quy định. Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử.

  – Trong Quý II/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 23/2014/TT-LĐTBXH ngày 29/8/2014 và kiến nghị sửa đổi Nghị định số 03/2014/NĐ-CP, trong đó, theo hướng bãi bỏ thủ tục đăng ký lao động lần đầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động như hiện nay. Hoàn thành trong quý II năm 2021.

  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) theo hướng bãi bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, không phù hợp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường.

  + Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đề xuất ban hành quy chế phối kết hợp giải quyết các thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng, Văn bản về giải pháp phòng cháy và chữa cháy, Kế hoạch bảo vệ môi trường với cấp Giấy phép xây dựng;

  + Rà soát lại quy trình thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép và thanh tra, kiểm tra xây dựng không quá 50 ngày.

  – Nghiên cứu, đề xuất áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư xây dựng nhằm giảm số lượng các cuộc kiểm tra, số lần phê duyệt; hoàn thành trong quý III năm 2021.

  – Ngân hàng Nhà nước chủ trì, tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp duy trì chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch.

  + Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn các quy định của Bộ luật dân sự 2021 về giao dịch bảo đảm (thay thế các Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/2/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm), trong đó hoàn thiện các quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán… theo hướng đơn giản hóa quy định về hồ sơ và thực hiện triển khai đăng ký, sửa đổi, bổ sung, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo phương thức trực tuyến.

  đ) Về Giải quyết tranh chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp

  Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện các giải pháp cần thiết cải thiện chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp; nghiên cứu, kiến nghị đề xuất sửa đổi Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian và giảm chi phí thi hành án dân sự. Thực hiện triển khai thu án phí qua hình thức không dùng tiền mặt. Hoàn thành trong năm 2021.

  4. Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện năm 2021 – 2021.

  – Tiếp tục lập và báo cáo phương án bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành. Báo cáo phương án, tình hình và kết quả cải cách về điều kiện kinh doanh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và Văn phòng Chính phủ trong quý II năm 2021.

  6) Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4

  – Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2021 ban hành theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu biện pháp thúc đẩy thanh toán điện tử trong thời gian tới. Hoàn thành trong năm 2021.

  – Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội
 • Phường Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ Quyết Tâm Giữ Vững Danh Hiệu Phường “văn Minh Đô Thị”
 • Hội Nghị Toàn Quốc Quán Triệt Các Nghị Quyết Trung Ương 7
 • Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nghị Quyết, Kết Luận, Quy Định Của Trung Ương
 • Hà Tĩnh: Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương Đảng Lần Thứ 11 Khóa Xii Và Các Nghị Quyết, Kết Luận Của Trung Ương
 • Bạn đang xem bài viết Dự Thảo Nghị Quyết Về Cải Thiện Môi Trường Kinh Doanh Năm 2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!