Đề Xuất 10/2021 # Dự Thảo: Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2021 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 10 Năm 2021 # Top Like

Xem 39,699

Cập nhật nội dung chi tiết về Dự Thảo: Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2021 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 10 Năm 2021 mới nhất ngày 24/10/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 39,699 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử
 • Nghị Quyết 49/cp Phát Triển Công Nghệ Ở Nước Ta Trong Những Năm 90
 • Nghị Quyết Số 49/cp Về Phát Triển Công Nghệ Ở Nước Ta Trong Những Năm 90 Do Chính Phủ Ban Hành
 • 15 Năm Kết Nối Internet Và Nghị Quyết 49/cp Mở Đường
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10/2020
 • CHI BỘ TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN Nhuận Phú Tân, ngày tháng 9 năm 2021 (Dự thảo) BÁO CÁO Thực hiện Nghị quyết chi bộ tháng 9 năm 2021 và đề ra Nghị quyết tháng 10 năm 2021

  Chi bộ trường THCS Nhuận Phú Tân báo cáo việc thực hiện Nghị quyết tháng 9 năm 2021 và đề ra Nghị quyết tháng 10 năm 2021 như sau:

  I. Kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 9 năm 2021: 1. Công tác tư tưởng:

  – CBĐV,GVNV thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; nội qui cơ quan, nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  – Đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

  – Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021. Mở sổ cho đảng viên đăng kí học tập thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ được phân công.

  – Tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Phòng chống 27 biểu hiện suy thoái.

  – Tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi khởi nghiệp tại đơn vị.

  – Giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  – Tiếp tục nâng chất cơ quan văn hóa, chú trọng phương pháp giáo dục học sinh, vệ sinh môi trường, Đảng viên phải gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

  Nhìn chung cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công.

  2. Công tác tổ chức:

  – Đảng viên 26, 14 nữ

  – Thực hiện đúng qui định trong sinh hoạt Đảng và tham mưu, báo cáo kịp thời về Đảng ủy.

  – Tổng số đảng viên hiện tại của chi bộ: 26/14 nữ.

  – Thực hiện đúng qui định trong sinh hoạt đảng và tham mưu, báo cáo kịp thời về Đảng ủy.

  – Bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng Đảng đang trong thời gian viết lí lịch vào đảng(C. Thư, Nhung, Hằng).

  – Tiếp tục rà soát nguồn phát triển Đảng tại đơn vị.

  – Cùng với tuyên giáo triển khai các văn bản mới trong phiên họp chi bộ tháng 9.

  3. Công tác kiểm tra, giám sát:

  – Tiếp tục kiểm tra đảng viên chấp hành theo lịch tháng 9.

  – Tiếp tục kiểm tra thường xuyên đảng viên chấp hành, chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống 27 biểu hiện suy thoái. Học tập theo Bác ở chuyên đề năm 2021.

  – Giám sát hoạt động của Công đoàn và chính quyền trong chuẩn bị hội nghị CBCC đầu năm học.

  – Giám sát hoạt động đầu năm học của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên.

  – Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra trong Đảng viên.

  Nhìn chung đảng viên chấp hành tốt nhiệm vụ được phân công. Không có đảng viên biểu hiện vi phạm.

  4. Công đoàn, Đoàn thanh niên:

  + Cùng với TPT thực hiện tuần lễ sinh hoạt tập thể, các hoạt động phong trào đầu năm học mới, củng cố nề nếp học sinh.

  + Hỗ trợ Liên đội tổ chức đại hội đội; vận động lồng đèn tặng thiếu nhi; giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các cuộc thi trên internet…

  + Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công đoàn viên.

  + Tổ chức mừng Trung thu cho con CBGVNV

  + Cập nhật hệ thống quản lý đoàn viên trên phần mềm.

  + Phối hợp với hiệu trưởng chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị CBCC.

  – Bồi dưỡng học sinh giỏi 9 theo kế hoạch.

  – Dạy học bám sát đối tượng và thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.

  – Thống nhất hệ thống chỉ tiêu đầu năm.

  – Thống nhất thực hiện qui chế chuyên môn.

  – Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoach năm học.

  – Tổ chức họp cha mẹ học sinh.

  – Kiểm tra việc thu thập minh chứng cho công tác kiểm tra kiểm định CLGD.

  II. Nghị quyết Chi bộ tháng 10 năm 2021: 1.1. Chính trị tư tưởng:

  – Toàn thể Đảng viên, CBGVNV phải chấp hành đúng chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội qui cơ quan, nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  – Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đúng cam kết năm 2021. Mở sổ cho đảng viên đăng kí học tập thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ được phân công.

  – Tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về ” tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Phòng chống 27 biểu hiện suy thoái.

  – Tập trung xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất và năng lực, đủ uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100; đảm bảo chế độ chính sách cho CBGVNV và HS.

  – Giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  – Thực hiện tháng an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn mà lỗi chủ quan do mình.

  – CBĐV, GV nêu cao tinh thần trách nhiệm “đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

  1.2. Tổ chức cán bộ:

  – Tổng số đảng viên hiện tại của chi bộ: 28/15 nữ.

  – Thực hiện đúng qui định trong sinh hoạt đảng và tham mưu, báo cáo kịp thời về Đảng ủy.

  – Bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng Đảng hoàn thành lí lịch(C. Thư, C. Nhung, C. Hằng).

  – Tiếp tục rà soát nguồn phát triển Đảng tại đơn vị.

  – Tiếp tục nâng chất cơ quan văn hóa, chú trọng phương pháp giáo dục học sinh, vệ sinh môi trường, Đảng viên phải gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

  – Chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội chi bộ nhiệm kì 2021-2022.

  1.3. Kiểm tra, giám sát:

  – Tiếp tục kiểm tra thường xuyên đảng viên chấp hành, chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  – Giám sát hoạt động của Công đoàn và chính quyền trong chuẩn bị hội nghị CBCC đầu năm học.

  – Giám sát việc thực hiện công tác lí luận chính trị tại đơn vị.

  – Giám sát hoạt động đầu năm học của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên.

  – Kiểm tra thu chi đảng phí.

  – Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để ngăn ngừa những sai phạm có thể xảy ra trong Đảng viên.

  2. Công đoàn và Đoàn thanh niên:

  – Đoàn thanh niên:

  Hỗ trợ Liên đội tổ chức đại hội Liên đội.

  + Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công đoàn viên.

  + Phối hợp với hiệu trưởng chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị CBCC.

  – Ra mắt các câu lạc bộ.

  – Bồi dưỡng học sinh giỏi 9.

  – Dạy học bám sát đối tượng và lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.

  – Triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học.

  – Rà soát những tiêu chí còn thiếu minh chứng để Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài trong tháng 11/2019.

  TM. CHI ỦY CHI BỘ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Họp Chi Bộ Tháng 2/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nq Tháng 10/2019 Và Phương Hướng Tháng 11/2019
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 10
 • Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Khi Điều Chuyển Sang Địa Phương Khác Thì Có Bị Bãi Nhiệm Chức Danh Hđnd Hiện Tại Không ?
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Dự Thảo: Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2021 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 10 Năm 2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100