Đề Xuất 12/2022 # Đổi Mới Cơ Chế Xác Định Chi Phí Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Đổi Mới Cơ Chế Xác Định Chi Phí Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đổi Mới Cơ Chế Xác Định Chi Phí Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đổi mới cơ chế xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Tác giả: TS. LÊ VĂN CƯ & ThS. HOÀNG XUÂN HIỆP VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG, BỘ XÂY DỰNG 1. Các yếu tố ảnh hướng đến chi phí tư vấn đầu tư xây dựng + Loại, cấp, quy mô và mức độ phức tạp của công trình là yếu tố rất quan trọng có ảnh hưởng quyết định đến chi phí cần bỏ ra để thực hiện các công việc tư vấn. Với cùng một loại công trình, nếu công trình quy mô lớn, yêu cầu phức tạp sẽ cần chuyên gia tư vấn có trình độ cao, giầu kinh nghiệm hơn so chuyên gia tư vấn của công trình quy mô nhỏ, yêu cầu kỹ thuật đơn giản. + Các yếu tố về điều kiện tự nhiên, điều kiện địa chất thủy văn, điều kiện kinh tế xã hội ở nơi đầu tư xây dựng công trình có ảnh hưởng đến các hao phí để hình thành sản phẩm của hoạt động tư vấn. Hay nói cách khác, hoạt động tư vấn có thể thích hợp đối với một thực thể cụ thể, trong một bối cảnh, tình huống và thời gian nhất định nhưng có thể lại không thích hợp cho một thực thể khác, hoàn cảnh cũng như thời gian khác. + Yêu cầu về tiến độ thực hiện cũng là nhân tố tác động lớn đến chi phí thực hiện công việc tư vấn. Khi công trình có yêu cầu thời gian thực công việc tư vấn nhanh, khẩn trương thì hao phí cho công tác tư vấn cũng sẽ đòi hỏi có sự khác biệt so với yêu cầu tiến độ thông thường. – Các yếu tố thuộc về về trình độ chuyên môn của chuyên gia tư vấn. Do yêu cầu phức tạp của công việc, các chuyên gia tư vấn thường có trình độ từ đại học trở lên và phải tham gia các lớp đào tạo để được cấp chứng chỉ hành nghề (quản lý dự án, giám sát, kỹ sư định giá) phù hợp với công việc tư vấn thực hiện. Do vậy, khi xác định chi phí tư vấn cần lưu ý chi phí tiền lương của chuyên gia tư vấn khác với tiền lương của lao động phổ thông thông thường. Ngoài ra, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn cũng là vấn đề quan trọng. Kinh nghiệm được coi như một trong những yếu tố ảnh hưởng đến các kỹ năng của chuyên gia khi đưa ra các lời khuyên hữu ích cho chủ đầu tư. Thông thường chuyên gia tư vấn có thời gian làm việc càng lâu thì mức tiền lương càng cao. – Các yếu tố thuộc về môi trường, điều kiện làm việc của doanh nghiệp tư vấn. Môi trường, điều kiện làm việc của từng doanh nghiệp tư vấn có ảnh hưởng nhất định đến chi phí tư vấn. Nếu doanh nghiệp đầu tư trụ sở, máy móc thiết bị hiện đại thì các chi phí này sẽ được phân bổ nhiều vào sản phẩm, chi phí tư vấn sẽ tăng cao. Tuy nhiên nếu các công ty không đầu tư thì lại không bắt kịp sự phát triển của ngành nghề, không cập nhật được các tiến bộ trong công tác tư vấn. Do vậy, việc đầu tư cho môi trường, điều kiện làm việc của các doanh nghiệp tư vấn sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu phát triển của từng doanh nghiệp cụ thể. – Các yếu tố thuộc về môi trường xã hội. Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đòi hỏi chuyên gia phải có “chất xám” nhưng đồng thời cũng là một nghề trong xã hội. Do vậy, cũng cần phải được đặt trong thực trạng chung trên cơ sở các yếu tố: Đặc thù của ngành nghề, tình hình cung cấp lao động (chuyên gia) trên thị trường, mức thu nhập bình quân của xã hội, mặt bằng giá sinh hoạt… Các yếu tố này là các tổng hòa không tách rời khi xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. 2. Sự cần thiết phải thay đổi cơ chế xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Các bất cập trên đòi hỏi phải có những giải pháp khắc phục để đảm bảo cơ chế xác định chi phí tư vấn phù hợp với cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành, góp phần chống lãng phí, thất thoát. 3. Đổi mới cơ chế xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Để khắc phục những bất cập trên, Bộ Xây dựng đã công bố định mức chi phí tư vấn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 (Quyết định số 79/QĐ-BXD) để thay thế Quyết định số 957/QĐ-BXD. Cơ chế xác định chi phí tư vấn theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD là cơ sở để xác định chi phí các công việc tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và để xác định giá gói thầu tư vấn phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng, pháp luật về đấu thầu trong hoạt động xây dựng. Theo đó, cơ chế xác định chi phí tư vấn đã được chuyển từ phương thức xác định “sau” (theo dữ liệu chi phí được duyệt) sang phương thức xác định “trước” (sử dụng dữ liệu chi phí dự tính trước, dữ liệu chi phí của bước trước) phù hợp với mục tiêu xác định chi phí “đầu vào” của quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mỗi giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, chi phí tư vấn sẽ được chuẩn xác dần theo quan điểm kiểm soát và quản lý chi phí; cụ thể: – Trong giai đoạn chuẩn bị dự án: + Sử dụng dữ liệu ước tính (suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện) để xác định chi phí lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. + Sử dụng dữ liệu trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) để xác định chi phí lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật. – Trong giai đoạn thực hiện dự án: + Sử dụng dữ liệu chi phí xây dựng, chi phí thiết bị công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt để xác định chi phí thiết kế, thẩm tra thiết kế, dự toán. + Sử dụng giá gói thầu xây dựng, thiết bị trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt (theo tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng công trình) để xác định chi phí lựa chọn nhà thầu, chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị. – Trong giai đoạn kết thúc dự án: Sử dụng dữ liệu chi phí trong tổng mức đầu tư được duyệt để xác định chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng.           – Chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định không vượt quá “mức trần” chi phí để thuê cá nhân, tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.            Cơ chế xác định chi phí tư vấn theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD cơ bản đã khắc phục một số bất cập của cơ chế xác định trước đây. Theo đó, các chỉ tiêu như suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực hiện là những chỉ tiêu chủ yếu sử dụng để xác định chi phí tư vấn. Mặt khác, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị của tổng mức đầu tư được duyệt, giá gói thầu được duyệt có vai trò rất quan trọng trong việc xác định chi phí tư vấn của công trình. Chi phí tư vấn được xác định đã đáp ứng mục tiêu là chi phí “đầu vào” trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng, không sử dụng để thanh toán hợp đồng và đã khắc phục được hiện tượng “đẩy giá thành công trình xây dựng” để tính chi phí thiết kế theo tỷ lệ % do đối tượng xác định chi phí thiết kế là chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư được duyệt, với bối cảnh tổng mức đầu tư dự án chịu sự ràng buộc của kế hoạch đầu tư công (đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước). Cơ chế xác định này đòi hỏi nhà thầu tư vấn phải có đủ nguồn thông tin dữ liệu, khả năng về chuyên môn để xác định các chi phí của dự án. 4. Kết luận Việc đổi mới cơ chế xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí trong bối cảnh của cơ chế quản lý đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cơ chế xác định chi phí tư vấn theo hướng dẫn mới hy vọng sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Những Điểm Mới Trong Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng / 2023

(Xây dựng) – Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXD) nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những phát sinh từ thực tiễn.

Nghị định 68 bổ sung dự án PPP thuộc đối tượng áp dụng quản lý chi phí ĐTXD.

Điều chỉnh 09 nội dung cơ bản

Bằng việc ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (Nghị định 68), Chính phủ điều chỉnh một số chính sách chủ yếu trong quản lý chi phí ĐTXD như: Bổ sung dự án PPP thuộc đối tượng áp dụng quản lý chi phí ĐTXD; Điều chỉnh một số nội dung về nguyên tắc, phương pháp xác định và cơ cấu khoản mục chi phí tổng mức đầu tư (TMĐT), dự toán xây dựng; Quy định nguyên tắc, phương pháp xác định, cập nhật và sử dụng chi phí dự phòng trong giá gói thầu xây dựng; Quy định về lập, thẩm định TMĐT, dự toán xây dựng phù hợp với dự án thực hiện theo phương thức hợp đồng EPC (thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công xây dựng công trình), EC (thiết kế và thi công xây dựng công trình), EP (thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ); Quy định thời điểm điều chỉnh và phê duyệt TMĐT thực hiện ngay tại thời điểm phát sinh chi phí; Quy định việc sử dụng dự phòng phí và thẩm quyền điều chỉnh TMĐT, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng thuộc người quyết định đầu tư; Quy định ban hành định mức, giá và chỉ số giá xây dựng để áp dụng đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước, dự án PPP; Quy định quản lý sử dụng báo giá và quy định xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu định mức và giá xây dựng; Quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia quản lý chi phí ĐTXD.

Các chính sách mới về quản lý chi phí ĐTXD sẽ bảo đảm việc quản lý chi phí ĐTXD các dự án công (dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP), phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong ĐTXD.

Xác lập khung chính sách rõ ràng

Cụ thể, bằng việc bổ sung dự án PPP thuộc đối tượng áp dụng quản lý chi phí ĐTXD, TMĐT của dự án sẽ được tính đúng, tính đủ và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng, đảm bảo đồng bộ mục tiêu quản lý các dự án đầu tư công, khắc phục những tồn tại trong các báo cáo kiểm toán các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư, đặc biệt là dự án BOT giao thông, đồng thời xác lập khung chính sách rõ ràng về quản lý chi phí để nhà đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước làm cơ sở thực hiện.

Việc điều chỉnh một số nội dung về nguyên tắc, phương pháp xác định và cơ cấu khoản mục chi phí TMĐT, dự toán xây dựng, đảm bảo được yêu cầu về mức độ chính xác cần thiết của TMĐT theo yêu cầu quản lý về tính đúng, tính đủ, nhất là các dự án có quy mô lớn, các dự án xác định giá gói thầu trên cơ sở TMĐT được duyệt để thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, EC… qua đó khắc phục thực trạng nhiều dự án phải điều chỉnh chi phí nhiều lần do xác định TMĐT không đủ so với yêu cầu thực tế hoặc vốn Nhà nước bị thất thoát do TMĐT được xác định cao hơn yêu cầu.

Quy định nguyên tắc, phương pháp xác định, cập nhật và sử dụng chi phí dự phòng trong giá gói thầu xây dựng, cho phép xác định giá gói thầu trên cơ sở dự toán được phê duyệt mà không cần thêm bước lập, thẩm định, phê duyệt lại dự toán gói thầu, cắt giảm được thời gian, chi phí và thủ tục cho việc phải lập lại dự toán gói thầu xây dựng để xác định giá gói thầu, đồng thời loại bỏ lạm quyền của chủ đầu tư điều chỉnh chi phí các công việc trong dự toán được duyệt trong quá trình lập lại dự toán gói thầu.

Quy định về lập, thẩm định TMĐT, dự toán xây dựng phù hợp với dự án thực hiện theo phương thức hợp đồng EPC, EC, EP chấm dứt thực trạng nhiều dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, EC đã hình thành giá hợp đồng trên cơ sở TMĐT được duyệt nhưng đến giai đoạn dự toán vẫn phải thực hiện thẩm định gây mất thời gian và công sức nhưng không phục vụ mục tiêu quản lý chi phí.

Quy định thời điểm điều chỉnh và phê duyệt TMĐT thực hiện ngay tại thời điểm phát sinh chi phí nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả công tác quản lý chi phí, tránh thực trạng các dự án đều điều chỉnh và phê duyệt TMĐT điều chỉnh tại thời điểm kết thúc dự án, khi đó thủ tục điều chỉnh và phê duyệt không còn phục vụ quản lý chi phí mà mang ý nghĩa hợp thức hóa.

Quy định việc sử dụng dự phòng phí và thẩm quyền điều chỉnh TMĐT, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng thuộc người quyết định đầu tư khắc phục chủ đầu tư lạm quyền trong sử dụng dự phòng phí sai mục đích, chấm dứt tình trạng hầu hết các dự án được chủ đầu tư phân bổ và điều chỉnh sử dụng hết dự phòng phí không đúng với bản chất của chi phí này.

Quy định ban hành định mức, giá và chỉ số giá xây dựng để áp dụng đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước, dự án PPP khắc phục việc vận dụng định mức, giá và chỉ số giá tùy tiện, nhiều trường hợp cố tình vận dụng sai làm tăng chi phí ĐTXD, gây thát thoát, lãng phí. Quy định này là cơ sở để tiêu chuẩn hóa, số hóa trong áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý chi phí ĐTXD.

Quy định quản lý sử dụng báo giá và quy định xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu định mức và giá xây dựng sẽ khắc phục tình trạng sử dụng báo giá tùy tiện, theo ý chí chủ quan của người lập dự tính chi phí. Quy định này sẽ tạo ra một hệ thống cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng thống nhất trên toàn quốc phục vụ mục tiêu quản lý chi phí minh bạch, hiệu quả và khách quan, khắc phục tồn tại về giá chênh lệch giữa địa giới hành chính hai tỉnh, phục vụ quản lý Nhà nước và dự báo thị trường, xây dựng chiến lược phát triển ngành.

Quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia quản lý chi phí ĐTXD nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý thông qua quy định cụ thể về trách nhiệm và chế tài xử lý đối với các chủ thể khi gây nên phát sinh chi phí bất hợp lý, chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí cho công trình do không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ quản lý chi phí.

Thanh Nga

Theo

Link gốc:

Luật Xây Dựng Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng / 2023

Cuốn Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm Luật Xây dựng, nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới nhất của Bộ…

Giới thiệu Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Cuốn Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm Luật Xây dựng, nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới nhất của Bộ Xây dựng:

Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng.

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

So Sánh Nghị Định 32 Và Nghị Định 68 Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng / 2023

So sánh nghị định 32 và nghị định 68 các thay đổi khác biệt giữa nghị định mới và cũ. Theo đó ngày 14/08/2019 Chính phủ ban hành nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

So sánh Nghị định 32/2015/NĐ-CP và Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày 01/10/2019. Tuy nhiên việc tính dự toán công trình tạm thời vẫn tuân thủ theo Thông tư 06/2016/TT-BXD cho đến khi Bộ XD ban hành Thông tư mới thay thế.

Điểm mới của Nghị định số 68/2019 của Chính phủ ban hành ngày 14/08/2019

1. Không còn mục Chi Phí Chung mà thay bằng Chi phí Gián tiếp

Có thể Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết cho NĐ 68; Khi đó Chi phí gián tiếp có thể sẽ bao gồm Chi phí chung và một số chi phí khác nữa.

Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán của chúng tôi. Còn chính xác Chi phí gián tiếp là gì, Gồm những chi phí nào, Cách tính ra sao v…v. Thì chúng ta buộc phải chờ cho đến khi Bộ XD ban hành Thông tư mới, hướng dẫn cụ thể thì mới chính xác.

2. Không còn Chi phí Hạng mục chung

Chi phí khác chỉ được NĐ 68/2019 quy định tính theo Định mức tỷ lệ %; Hoặc lập dự toán mà không nói rõ Chi phí khác gồm những chi phí nào như trong NĐ 32/2015.

Theo dự toán thì Bộ Xây dựng sẽ ban hành Thông tư mới để hướng dẫn; Thì Chi phí khác sẽ bao gồm chi phí Hạng mục chung và Hạng mục chung còn lại. Chi phí này được xác định theo Định mức tỷ lệ % hoặc Lập dự toán chi tiết.

a) Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp về :

+ Vật liệu.

+ Nhân công.

+ Máy thi công.

b) Chi phí thiết bị gồm :

+ Chi phí mua sắm thiết bị.

+ Chi phí quản lý mua sắm thiết bị của nhà thầu.

+ Chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có).

+ Chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ.

+ Chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có).

+ Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh.

+ Chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật và quy định trong hợp đồng.

+ Chi phí vận chuyển, bảo hiểm.

c) Chi phí quản lý dự án

Gồm các chi phí tổ chức quản lý từ giai đoạn chuẩn bị, thi công và kết thúc dự án. Được xác định theo Định mức tỷ lệ % do Bộ XD công bố hoặc Lập dự toán.

d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

e) Chi phí khác

Như chi phí rà phá bom mìn, vật nổ, chi phí bảo hiểm, chi phí thẩm tra dự án; Chi phí dự toán xây dựng, kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Được xác định theo Định mức tỷ lệ % hoặc Lập dự toán hoặc Ước tính chi phí trên cơ sở chi phí của dự án, công trình tương tự.

f) Chi phí dự phòng

Gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và trượt giá trong thời gian thi công

+ Cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng Tỷ lệ % trên tổng các chi phí tại các mục ở trên.

+ Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở : Độ dài thời gian xây dựng công trình theo kế hoạch thực hiện dự án và Chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

Điểm khác biệt giữa nghị định 32 và nghị định 68

Chi tiết phương pháp xác định dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình, các dự toán gói thầu xây dựng chúng ta cần phải chờ Thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Xây dựng trong thời gian tới.

Những điểm mới trong Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí xây dựng XEM TẠI ĐÂY

Video chi tiết So sánh Nghị định 32 và Nghị định 68 xem Tại đây

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đổi Mới Cơ Chế Xác Định Chi Phí Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!