Đề Xuất 12/2022 # Đôi Điều Về “Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống” Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Đôi Điều Về “Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống” Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đôi Điều Về “Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống” Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong thời gian qua, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên đã làm tổn thương tình cảm, giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Xác định mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Bến Tre trong những năm qua là rất quan trọng. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà vẫn còn những hạn chế mà các cấp ủy đảng cần nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc rút kinh nghiệm, cụ thể như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu và học tập các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên chưa thật tốt, một số cán bộ đảng viên đến dự học chưa nghiêm túc, còn làm việc riêng, chưa thật sự là đến để tiếp thu và tìm hiểu nghị quyết như thế nào. Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn hình thức, còn bàn nhiều về công tác chuyên môn mà chưa tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng và đảng viên chưa cao, công tác tự phê bình và phê bình chưa sát với thực tế,….

Hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, cơ hội, chạy chức, chạy quyền, chạy theo danh lợi, địa vị, không dám đấu tranh, ngại va chạm, …. Tình trạng suy thoái này đã và đang diễn ra ở nhiều cấp, ở những đối tượng khác nhau. Những hiện tượng này nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ có tác hại rất nghiêm trọng đến công tác xây dựng Đảng. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dễ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn thì sức ảnh hưởng và tác hại đối với sự nghiệp cách mạng càng nghiêm trọng.

Để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển; từng cán bộ, đảng viên phải thật sự trong sạch, gương mẫu, nhất là cán bộ đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết. Vì vậy công tác xây dựng Đảng phải luôn đặt lên hàng đầu. Từng cán bộ, đảng viên tự nhận diện mình có suy thoái không? suy thoái như thế nào để có cách sửa chữa sao cho hiệu quả. Nếu không khắc phục kịp thời thì sự suy thoái sẽ ngày càng nặng hơn, hậu quả sẽ nặng nề hơn và sẽ không còn cơ hội cho mình. Sự suy thoái có thể có ở tất cả mọi thành phần, ở mọi cấp với những mức độ khác nhau. Thời gian qua, ở một số chi bộ, đảng bộ vẫn còn tình trạng chưa quyết liệt trong nhận diện và chỉ ra sự suy thoái ngay trong cơ quan, đơn vị mình, do nể nang, ngại va chạm, sợ mất thành tích…, vì vậy khi sự suy thoái của cán bộ đảng viên đến mức phải xử lý theo quy định thì không còn cơ hội để “rút kinh nghiệm” nữa. 

Một buổi sinh hoạt của chi bộ MTTQ VN tỉnh

Trước tình hình trên, xin đề xuất một số giải pháp để góp phần hạn chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong trong cán bộ, đảng viên thời gian tới:

1. Các cấp ủy Đảng cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phải thật sự gương mẫu trong cuộc sống và trong công việc, thật sự là tấm gương tỏa sáng về nhiều mặt. Tổ chức đảng khi phát hiện cán bộ đảng viên trong tổ chức mình có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, không để tình hình kéo dài, nặng thêm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh, sự cương quyết của người đứng đầu; thực tiễn ở một số cơ quan, đơn vị hiện nay cho thấy, một số cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã làm những việc trái quy định, nhưng không được các cấp ủy đảng, người đứng đầu kiểm tra, làm rõ và xử lý kịp thời. Vì vậy, phải gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với các việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là những hậu quả do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra.

3. Phải xem công tác xây dựng Đảng giữ vai trò quan trọng sinh hoạt chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Khi thấy những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống xuất hiện ở cơ quan, đơn vị mình, phải thể hiện rõ thái độ bất bình, dũng cảm đấu tranh, không e ngại.

4. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp; công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Phát huy tốt vai trò của dư luận xã hội trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua giám sát phát hiện phải xử lý kịp thời, có hiệu quả.

Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã hội. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 5 Về Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Lối Sống… Nêu Các G / 2023

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Về Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Lối Sống, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Về Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Lối Sống… Nêu Các G, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Về Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Lối Sống… Nêu Các G, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị Đạo Đức Lối Sống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung ương 5, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 6, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 6, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 8, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung Uong 8, 8 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 7, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 9, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 10, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10, Bai Thu Hoạch Hoc Tập Nghị Quyết Trung ương 5 , 6 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 8 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 11, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoas 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 10, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Những Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Mẫu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bai Mâu Vê Thu Hoach Nghi Quyêt Trung ương 5 Khoa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Chi Tiết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Năm 2017, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Năm 2017, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii 2017, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Violet, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5, Bài Thu Hoạch Cá Nhân Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bai Thu Hoach Ca Nhan Hoc Tc Tap Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 13, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 6, Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bai Thu Hoach Quan Triet Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Mầm Non8l 2bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6modu, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12 Của Giáo Viên, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii,

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Về Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Lối Sống, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Về Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Lối Sống… Nêu Các G, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Về Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Lối Sống… Nêu Các G, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị Đạo Đức Lối Sống Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung ương 5, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 6, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 6, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 8, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung Uong 8, 8 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 7, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 9, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Kế Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 10, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10, Bai Thu Hoạch Hoc Tập Nghị Quyết Trung ương 5 , 6 Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 8 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 11, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoas 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 10, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung ương 6 Khóa Xii,

Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống, Những Biểu Hiện “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay / 2023

Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang diễn ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu nhân dân, trái với chuẩn mực đạo đức của người cộng sản “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, làm cho nhân dân bất bình, lo lắng. Sự suy thoái này đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra 27 nội dung cụ thể 2. Thực trạng đó, nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác xây dựng Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ, sự ổn định và phát triển của đất nước.

Chính vì vậy, Đảng ta xác định phải kiên quyết đấu tranh “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong từng tổ chức đảng, ở mỗi cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện hiện nay, để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa cho cán bộ, đảng viên. Việc này phải tiến hành thường xuyên, quản lý chặt chẽ, nội dung giáo dục phải toàn diện. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hằng năm, từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong tiến hành, cấp ủy các cấp cần coi trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục; vận dụng sáng tạo lý luận phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, bảo đảm đa dạng, phong phú; gợi mở để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự kiểm điểm là quan trọng nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh học tập, làm theo tác phong và phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện cụ thể trong công việc hằng ngày, trong quan hệ với nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm các tiêu chí về đạo đức, lối sống; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì với duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ quy định, thi hành kỷ luật Đảng.

Hai là, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt. Đề cao tự phê bình và phê bình là biện pháp tốt nhất để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị các căn bệnh do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra. Do vậy, trong sinh hoạt, cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp cần phát huy dân chủ, nâng cao tính chiến đấu, tinh thần thẳng thắn, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình, nhất là đối với những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa. Cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người trung thực, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp; quy định lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất.

Đảng ta đã nhấn mạnh: “Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp” 3. Theo đó, mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Trước hết, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở phải nêu gương trong rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, trong sáng, hết lòng vì Đảng, vì dân, trở thành tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa cho mọi người học tập, noi theo. Tổ chức đảng các cấp phải đặc biệt coi trọng lãnh đạo thực hiện nghiêm việc kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Ba là, kiên quyết, ráo riết trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở từng cơ quan, đơn vị. Đảng ta chỉ rõ: “Tham nhũng và suy thoái về chính trị cũng như đạo đức đang trở thành vật cản lớn cho thành công của sự nghiệp đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ” 4. Thực tiễn cho thấy, bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, tham ô; ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó chắc có tham ô, lãng phí; nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi đó càng nhiều lãng phí, tham ô. Cho nên, muốn triệt để chống tham ô, lãng phí thì phải kiên quyết chống nguồn gốc của nó là bệnh quan liêu. Do vậy, cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động có các giải pháp đồng bộ để đẩy lùi tệ quan liêu, lãng phí, nhũng nhiễu nhân dân và kiên quyết phòng, chống tham nhũng; trong đó, cần phải dựa vào quần chúng nhân dân và phát huy vai trò của truyền thông thì mới đạt hiệu quả cao.

Cùng với việc chống tham nhũng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải kiên quyết phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bởi, nó đã và đang làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Cho nên, cấp ủy các cấp phải thường xuyên rà soát, nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đây là biện pháp rất cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và là vấn đề sống còn của Đảng. Cần phải xây dựng quyết tâm chính trị cao ở từng tổ chức đảng đến toàn xã hội để kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Lựa chọn để bố trí đúng cán bộ, nhất là người đứng đầu, có đức, có tài, có bản lĩnh, có tâm huyết chống chạy chức, chạy quyền. Trong công tác cán bộ cần có chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, phù hợp với từng ngành, từng địa phương, đơn vị, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện bảo đảm tính kế thừa và phát triển, chống cục bộ, bè phái.

Bốn là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đảng ta chỉ rõ: “Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 5. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp Nhà nước; thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện 19 điều đảng viên không được làm; tự soi, tự sửa theo 27 biểu hiện mà Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Trong tổ chức thực hiện, cần có biện pháp phù hợp để kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền ở những lĩnh vực, ngành dễ xảy ra tiêu cực; kiểm tra, xử lý phải kiên quyết đảng viên vi phạm kỷ luật. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân về việc kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng trong thực thi nhiệm vụ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, góp phần làm chuyển biến nhận thức trong toàn Đảng, trước hết trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp về tính chất nghiêm trọng và nguy cơ của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Từ đó, có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt nhằm ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí trước sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt những giải pháp cơ bản trên, sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá, PGS, TS. DƯƠNG QUANG HIỂN, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng

1 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 191-192.

2 – ĐCSVN – Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Nxb CTQG, H. 2016, tr. 28-30.

3 – ĐCSVN – Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 36-37.

4 – Nghị quyết 21/NQ-CP, ngày 12-5-2009 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

5 – ĐCSVN – Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 38.

Nguồn: Tạp chí Quốc phòng toàn dân

27 Biểu Hiện Suy Thoái Trong Nghị Quyết Trung Ương 4 / 2023

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và đề ra các giải pháp khắc phục.

Theo đó, Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức – lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2) Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4) Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

5) Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

6) Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

7) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

9) Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống

1) Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

3) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

4) Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

6) Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.

7) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

8) Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. 7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Nguồn: https://tuoitre.vn

Tag: 4

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đôi Điều Về “Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống” Theo Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!