Đề Xuất 11/2022 # Điểm Chuẩn, Điểm Xét Tuyển Học Viện Biên Phòng 2022 / 2023 # Top 19 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Điểm Chuẩn, Điểm Xét Tuyển Học Viện Biên Phòng 2022 Mới Nhất / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Điểm Chuẩn, Điểm Xét Tuyển Học Viện Biên Phòng 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

post on 2021/07/13 by Admin

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Học Viện Biên Phòng năm 2021. Năm 2021 Học viện Biên Phòng chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh đã qua sơ tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển về Học viện và được Học viện gửi thông báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển vào Học viện Biên phòng. Đồng thời, thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 theo các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn xét tuyển năm 2021 của Học viện Biên phòng.

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Học Viện Biên Phòng năm 2021

Tên trường : Học Viện Biên Phòng

Ký hiệu trường: HVBP

Tên tiếng anh : Security Nation University

Điện thoại (tel):  0988 108 338

Website: http://hvbp.edu.vn/

Địa chỉ trường: Thanh vị – Sơn lộc – Sơn Tây – Hà Nội

———————————————————-

———————————————————–

Tên ngành, Mã ngành, Chỉ tiêu, Tổ hợp xét tuyển Học Viện Biên Phòng năm 2019:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Luật 7380101 40 A01 TO C00 VA Biên phòng 7860214 192 A01 TO C00 VA

 Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Học Viện Biên Phòng

Hình thức  tuyển sinh:

– Học viện chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh đã qua sơ tuyển, nộp hồ sơ sơ tuyển về Học viện và được Học viện gửi thông báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển vào Học viện Biên phòng. Đồng thời, thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 theo các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn xét tuyển năm 2019 của Học viện Biên phòng.

– Trong xét tuyển đợt 1:

Học viện chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đã qua sơ tuyển vào Học viện, đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội; nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), sẽ không được tham gia xét tuyển.

          – Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện

Sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

* Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm thi 3 môn đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên; Học viện xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

a) Thực hiện một điểm chuẩn chung đối với quân nhân và thanh niên ngoài quân đội; xác định điểm chuẩn riêng đối với thí sinh khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (từ Quảng trị trở vào) xác định đến từng quân khu. Quân nhân tại ngũ được xác định điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú.

b) Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện sau:

– Có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào;

– Thời gian có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9/2018) phải đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên.

c) Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1:

Thí sinh có điểm thi môn Văn (Toán) cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2:

Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lịch sử (Vật lý) cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3:

Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Địa lý (Tiếng Anh) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Học Viện Biên Phòng và các trường đại học khác sẽ được công bố từ ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Nguồn dữ  liệu:  Đề án tuyển sinh  năm 2021 Học Viện Biên Phòng

Điểm chuẩn các năm khác Học viện Biên Phòng

Thời điểm hiện tại chưa công bố  điểm chuẩn, điểm trúng tuyển năm 2021 của Học Viện Biên Phòng. Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn 2021, ngay sau khi bộ GD&ĐT phê duyệt điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng

2018 2019 2020 2021

Bảng 1:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc A01 21.15   7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) A01 16.85   7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 A01 19   7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 A01 20.6   7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 A01 18.35   7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc C00 26 Thí sinh mức 26,00 điểm: – Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. – Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,00, điểm môn Sử ≥ 7,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển. 7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) C00 25.25   7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 C00 24 Thí sinh mức 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,50 7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 C00 23.25  

Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng năm 2018  (bảng 2)

7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 24 Thí sinh mức 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00 7380101 Ngành luật Thí sinh Nam miền Bắc A01 17   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) A01 17.65   7380101 Ngành luật Thí sính Nam Quân khu 5 A01 —   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 7 A01 20   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 9 A01 18.75   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam miền Bắc C00 24.5 Thí sinh mức 24,50 điểm: – Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. – Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 6,75, điểm môn Sử ≥ 8,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển. 7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) C00 27.75   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 5 C00 19.25   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 7 C00 18   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 16.5  

————————————————————–

7860214 Ngành Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 24   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam miền Bắc A01 17   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) A01 17.65   7380101 Ngành luật Thí sính Nam Quân khu 5 A01 —   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 7 A01 20   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 9 A01 18.75   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam miền Bắc C00 24.5 T. 7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) C00 27.75   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 5 C00 19.25   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 7 C00 18   7380101 Ngành luật Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 16.5   Tên ngành Điểm chuẩn  Biên phòng (Thí sinh nam Miền Bắc) 24.7 Biên phòng (Thí sinh nam Miền Bắc) 28.5 Biên phòng (Thí sinh nam quân khu 4) 27 Biên phòng (Thí sinh nam quân khu 4) 27 Biên phòng (Thí sinh nam Quân khu 5) 25.4 Biên phòng (Thí sinh nam Quân khu 5) 27 Biên phòng (Thí sinh nam Quân khu 7) 20.4 Biên phòng (Thí sinh nam Quân khu 7) 26.25 Biên phòng (Thí sinh nam Quân khu 9) 22.25 Biên phòng (Thí sinh nam Quân khu 9) 27.5

Đang cập nhật…….

Điểm Xét Tuyển Đầu Vào Khoa Luật / 2023

– Ngưỡng điểm xét tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 của Khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội ở mức 16,5 – 17 điểm.

Theo đó, thí sinh có nguyện vọng trúng tuyển vào trường phải đạt mức tối thiểu 17 điểm đối với các ngành là Ngành Luật, Ngành Luật Kinh doanh, Ngành Luật Thương mại Quốc tế; 16,5 điểm đối với Ngành Luật CLC.

Chỉ tiêu các ngành của trường cụ thể như sau:

Đối với chương trình chuẩn, trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng ngành, số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng ngành thì tiêu chí phụ là tổng điểm xét tuyển không bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Đối với chương trình CLC thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng, môn điều kiện là bài thi môn tiếng Anh phải đạt từ 4.0 trở lên (trừ trường hợp thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ tiếng Anh theo quy định của Bộ GD-ĐT). Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh.

Trước đó, theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, các trường phải công bố và chủ động cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đúng thời gian quy định trước ngày 22/7, tại trang thông tin của nhà trường, trên Cổng thông tin tuyển sinh và trang nghiệp vụ tuyển sinh.

Thí sinh cần lưu ý rõ, đây là ngưỡng điểm tối thiểu vào trường chứ không phải mức điểm chuẩn chính thức của trường.

Từ ngày 22/7, thí sinh được chính thức thay đổi nguyện vọng theo hai phương thức là Trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Trước khi đăng ký, thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn các trường, các ngành mà mình yêu thích của những năm trước. Dựa trên số điểm tổ hợp môn xét tuyển, thí sinh nên sắp xếp vị trí các nguyện vọng phù hợp trên nguyên tắc ưu tiên sở thích, nguyện vọng xếp từ cao đến thấp.

– Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 cho tất cả các ngành đào tạo của trường năm 2019.

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế / 2023

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM

1. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2020

* Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia năm 2020: * Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

– Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2020 là 19,0 điểm (áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển).

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả chương trình đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế – Luật năm 2020 như sau: Tổng điểm các môn (không nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển mà thí sinh đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tối thiểu đạt mức: 19,0 điểm.

* Hướng dẫn nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển theo các phương thức 01, 02, 05:

– Thí sinh trúng tuyển phải được công nhận tốt nghiệp THPT.– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 hoặc bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020, theo 1 trong 2 hình thức sau:+ Trực tiếp tại trường từ 08h30 – 11h30 và 13h30 – 16h00 (lưu ý không nhận ngày Thứ 7 và Chủ nhật)+ Bưu điện (tính theo dấu bưu điện)

Thời gian tiếp nhận: trước ngày 10/9/2020

Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Đào tạo (A008), Trường Đại học Kinh tế – Luật, Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

– Thí sinh làm thủ tục nhập học: Nhà trường sẽ thông báo bằng văn bản cụ thể và qua tin nhắn SMS đến thí sinh trúng tuyển, mỗi thí sinh trúng tuyển có ngày giờ nhập học khác nhau (dự kiến nhập học từ ngày 01-02/10/2020).– Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ bị xóa kết quả trúng tuyển

Để được tư vấn về các chương trình đào tạo và ngành học phù hợp, bạn hãy nhanh chóng liên hệ Ban tư vấn tuyển sinh UEL:

Trực tiếp tại trường trong giờ hành chính

Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn

Fanpage: http://fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn

Group tư vấn: https://www.facebook.com/groups/UEL.TVTS.DHCQ

2. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2019

Tra cứu điểm thi THPT năm 2019: Tra cứu điểm thi THPT theo số báo danh

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2018

Năm 2018, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy của Đại học Kinh tế Luật ĐHQG TP. Hồ Chí Minh (điểm sàn) là 17 điểm đối với các chương trình tuyển sinh tại chúng tôi và 15 điểm đối với các chương trình tuyển sinh ở Phân hiệu ĐHQG chúng tôi tại Bến Tre.

Năm nay, Trường tuyển chỉ tiêu 1.785 cho 37 chương trình đào tạo (trong đó, 100 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo ở Phân hiệu ĐHQG chúng tôi tại Bến Tre).

Năm 2018, Đại học Quốc gia chúng tôi đã đồng ý triển khai một số chương trình đào tạo đại học chính quy tại Đại học Kinh tế Luật ĐHQG TP. Hồ Chí Minh như sau:

– Ngành Toán kinh tế (chương trình toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)

– 03 chương trình chất lượng cao: Kinh tế học chất lượng cao, Luật Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao và Quản trị kinh doanh chất lượng cao bằng tiếng Anh.

Hiện tại trường ĐH Kinh tế Luật- ĐHQG chúng tôi chưa công bố điểm chuẩn năm 2018. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến các bạn.

Điểm chuẩn chính thức ĐH Kinh tế Luật- ĐHQG chúng tôi năm 2017

Khi tiến hành tra cứu kết quả điểm chuẩn Đại học Kinh tế- Luật- Đại học Quốc gia TPHCM các thí sinh cũng cần lưu ý đến mã ngành, tên ngành cũng như tổ hợp môn chính xác nhất để xem được điểm chuẩn chính xác cho ngành mà mình ứng tuyển. Với điểm chuẩn năm 2016 của trường ngành kế toánn có số điểm là 24.75 điểm đây cũng là số điểm chuẩn cao nhất của trường. Tuy nhiên đến năm 2017 điểm chuẩn chắc chắn sẽ có những sự thay đổi cũng như khác biệt so với những năm trước đây.

Nếu trong kỳ thi THPT Quốc gia các thí sinh đạt số điểm từ 20- 25 điểm thì chắc chắn đỗ hầu hết tất cả các ngành đại học chính quy tại trường vì 24.75 điểm là mức điểm chuẩn cao nhất năm 2016 tuy nhiên trong khoảng điểm này có rất nhiều ngành có số điểm từ 23- 24,75 điểm như ngành kiểm toán marketing, kinh tế đối ngoại chất lượng cao cùng với rất nhiều những ngành khác. Bên cạnh đó nếu các thí sinh có mức điểm thấp hơn trong khoảng từ 20- 22 điểm thì vẫn có cơ hội lựa chọn những ngành như, quản lý kinh tế và quản lý công, luật dân sự chất lượng cao và một số những ngành khác. Mức điểm 20 điểm là mức điểm chuẩn đại học thấp nhất của trường.

Kiểm Tra Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Tại Học Viện Biên Phòng / 2023

Biên phòng – Ngày 4-12, tại Học viện Biên phòng, Đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục và Đào tạo do Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Đức Tú, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Học viện Biên phòng.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Đức Tú, Vụ trưởng Vụ giáo dục quốc phòng và an ninh phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Sao

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá, Tiến sĩ Khuất Văn Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng cho biết: Từ năm 2015 đến nay, Học viện Biên phòng đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo 3 khóa giáo dục quốc phòng và an ninh, với 159 học viên theo đúng nội dung, chương trình mà Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Khóa 1 văn bằng 2 tốt nghiệp 31 đồng chí; Khóa 1 Đại học giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh tốt nghiệp 35 đồng chí, trong đó có 22 đồng chí được kết nạp Đảng; Khóa 2 Đại học giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh có 67 đồng chí đang theo học.

Quá trình học tập tại Học viện Biên phòng, học viên các khóa được trang bị kiến thức cơ bản chung của giáo dục đại học; kiến thức chuyên nghiệp; kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành quốc phòng, an ninh; kiến thức quân sự phổ thông và kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Thuần thục thao tác kỹ thuật quân sự, sử dụng thành thạo vũ khí bộ binh, biết làm công tác quốc phòng quân sự địa phương trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến tham gia làm rõ hơn về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đào tạo và đề xuất với đoàn kiểm tra một số giải pháp nhằm mang lại quyền lợi của học viên sau khi tốt nghiệp.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Đức Tú ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc và những ý kiến tham luận tâm huyết, chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Biên phòng. Đồng chí nhấn mạnh, Học viện Biên phòng đã quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và là cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng cung cấp cho lực lượng BĐBP và Bộ quốc phòng nhiều cán bộ chủ chốt. Đối tượng học viên giáo dục quốc phòng và an ninh được đào tạo tại Học viện Biên phòng là cơ hội tốt để học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, quân sự phục vụ quá trình công tác sau khi ra trường…

Quang Sao

Bạn đang đọc nội dung bài viết Điểm Chuẩn, Điểm Xét Tuyển Học Viện Biên Phòng 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!