Đề Xuất 5/2022 # Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật # Top Like

Xem 14,949

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 14,949 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Theo Trình Tự, Thủ Tục Rút Gọn
 • Luận Văn Đề Tài Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An
 • Luật Xây Dựng Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng
 • So Sánh Điểm Mới Của Luật Xây Dựng 2022 Với Luật Xây Dựng 2014
 • Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Xưởng Trong Khu Công Nghiệp Thực Hiện Thế Nào ?
 • TỪ KHÓA: Đề thi Luật, Văn bản pháp luật, Xây dựng pháp luật, Xây dựng văn bản pháp luật

  1. Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật lớp Hành chính 39

  Cập nhật ngày 30/12/2015.

  • Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lớp: HC39
  • Thời gian làm bài: 75 phút
  • Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

  Trắc nghiệm

  Chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau – (2 điểm)

  1 – Nội quy:

  a – Luôn được ban hành đính kèm theo một văn bản khác

  b – Là một loại văn bản được ban hành độc lập

  c – Chỉ do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành

  d – Là văn bản không có tên loại

  2 – Văn bản quyết định:

  a – Do Thủ tướng Chính phủ ban hành luôn là văn bản quy phạm pháp luật

  b – Do UBND cấp tỉnh ban hành có thể có hiệu lực kể từ ngày ký

  c – Chỉ do cơ quan làm việc theo chế độ thủ trưởng ban hành

  d – Không có hình thức ký thay mặt (TM.) trong văn bản

  3 – Nghị quyết của HĐND tỉnh A:

  a – Không nhất thiết phải có hoạt động thẩm tra trước khi ban hành

  b – Nếu là văn bản quy phạm pháp luật thì có thể quy định hiệu lực trở về trước.

  c – Do Chủ tịch HĐND ký thừa lệnh.

  d – Không thể được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

  4 – Bộ trưởng Bộ Tài chính:

  a – Không có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước.

  b – Có thể ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tên gọi là quyết định.

  c – Hình thức văn bản để bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do chính mình ban hành chỉ có thể là thông tư;

  Nhận định

  Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

  1 – Các dự án luật luôn phải được thẩm định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2 – Sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật chỉ thuộc về thẩm quyền của chính chủ thể đã ban hành văn bản QPPL đó.

  3 – UBND cấp tỉnh có quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật của UBND cấp tỉnh.

  4 – Công văn của Sở Nội vụ do Văn phòng Sở soạn thảo thì ghi số và ký hiệu là: Số:…/SNV-CV.

  Bài tập

  Hãy soạn thảo văn bản của đơn vị sự nghiệp công lập gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để hỏi về vấn đề tuyển sinh. (4 điểm)

  2. Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật lớp Quốc tế 39

  Cập nhật ngày 02/12/2016.

  • Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lớp: QT39
  • Thời gian làm bài: 75 phút
  • Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

  Trắc nghiệm

  Chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau – (2 điểm)

  1 – Thành phần Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình bao gồm:

  a – Thủ tướng Chính phủ và các thành viên của Chính phủ

  b – Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ

  c – Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ

  d – Các thành viên của Chính phủ

  2 – Văn bản quyết định:

  a – Do Thủ tướng Chính phủ ban hành luôn là văn bản quy phạm pháp luật

  b – Có thể thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng chính phủ, Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

  c – Không có hình thức ký thay mặt (TM.) trong văn bản

  d – Chỉ do cơ quan làm việc theo chế độ thủ trưởng ban hành

  3 – Chủ thể nào sau đây có quyền đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật:

  a – Chính phủ đình chỉ văn bản của UBND cấp tỉnh trái với nhiều ngành, lĩnh vực.

  b – HĐND tỉnh đình chỉ văn bản của UBND cùng cấp.

  c – Giám đốc Sở Tư pháp đình chỉ văn bản của UBND cấp huyện.

  d – Chủ tịch UBND cấp huyện đình chỉ nghị quyết của HĐND cấp xã.

  4 – Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội thuộc về:

  a – Quốc hội.

  b – Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  c – Chính phủ;

  d – Bộ Tư pháp.

  Nhận định

  Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

  1 – Quyết định về việc phê duyệt dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà mát điện hạt nhân tại Ninh Thuận của Thủ tướng Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật.

  2 – Chỉ có các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh mới có thẩm quyền đề nghị xây dựng quyết định của UBND cấp tỉnh.

  3 – Quy chế là một loại văn bản được ban hành độc lập.

  4 – Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh luôn ghi nhận thời điểm phát sinh hiệu lực và phạm vi không gian có hiệu lực ngay trong văn bản đó.

  Bài tập

  Anh chị hãy giúp chủ thể có thẩm quyền soạn thảo văn bản bổ nhiệm ông Nguyễn Văn P, hiện là Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính thành phố TN nhiệm kỳ 5 năm. (4 điểm)

  3. Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật lớp Hình sự 39-2

  Cập nhật ngày 26/12/2016.

  • Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lớp: HS 39.2
  • Thời gian làm bài: 75 phút
  • Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL
  • Giảng viên ra đề: ThS Nguyễn Thị Nhàn

  Nhận định

  Giải thích các nhận định đúng hay sai sau đây: (4 điểm)

  1 – Công văn mời họp của Công ty X là văn bản áp dụng pháp luật

  2 – Ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật có thể không có chữ viết tắt của tên loại văn bản.

  3 – Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội do Chính phủ quy định.

  4 – Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh A về việc phê chuẩn cơ cấu các Sở và cơ quan ngang Sở là văn bản quy phạm pháp luật.

  Trắc nghiệm

  Chọn đáp án đúng (2 điểm)

  Câu 1 – Chủ thể có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là:

  a – Chủ tịch Quốc hội.

  b – Chủ nhiệm UBND cấp tỉnh

  c – Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc

  d – Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh

  Câu 2 – Quyết định của Chủ tịch UBND có ghi số và ký hiệu là:

  a – Số 14/QĐ-UBND

  b – Số 14/2015/QĐ-UBND

  c – Số 14-2015/QĐ-CTUBND

  d – Số 14/QĐ-CTUBND

  Câu 3 – Hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật:

  a – Là loại hiệu lực duy nhất được xác định trong văn bản quy phạm pháp luật;

  b – Chỉ bao gồm thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản đó.

  c – Không chỉ được ghi nhận trong văn bản quy phạm pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền ở trung ương.

  Câu 4 – Xác đinh văn bản hành chính trong các trường hợp sau:

  a – Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

  b – Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập trường Đại học X (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  c – Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

  d – Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định thừa phát lại.

  Bài tập

  Anh chị hãy giúp UBND địa phương soạn thảo văn bản ban hành quy chế làm việc của UBND địa phương đó. (4 điểm)./.

  4. Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật lớp Thương mại 39

  Cập nhật ngày 06/01/2017.

  • Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lớp: TM 39
  • Thời gian làm bài: 75 phút
  • Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL

  Trắc nghiệm

  Chọn đáp án đúng (2 điểm)

  Câu 1 – Phó Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền:

  a – Ký thừa lệnh những văn bản mà Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND cho phép.

  b – Quyết định ban hành văn bản QPPL của UBND cấp huyện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

  c – Trình dự thảo văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh.

  d – Ký thay Chủ tịch UBND những văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

  Câu 2 – Nghị quyết của HĐND tỉnh A

  a – Có thể có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND ban hành?

  b – Không thể được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

  c – Chỉ do UBND cùng cấp trình.

  d – Có thể có hiệu lực trở về trước khi quy định việc hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

  Câu 3 – Chủ thể có thẩm quyền xử lý và hình thức xử lý đối với văn bản QPPL của UBND cấp huyện trái pháp luật

  a- HĐND cấp huyện: bãi bỏ, hủy bỏ.

  b – UBND cấp tỉnh: đình chỉ.

  c – Chủ tịch UBND cấp tỉnh: bãi bỏ, đình chỉ.

  d – Chủ tịch HĐND cấp huyện: bãi bỏ.

  Câu 4 – Thủ tướng Chính phủ

  a – Có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn.

  b – Đình chỉ, bãi bỏ văn bản QPPL của HĐND cấp tỉnh ban hành trái pháp luật.

  c – Ban hành văn bản QPPL dưới hình thức quyết định, chỉ thị.

  d – Thẩm định nghị định của Chính phủ ban hành.

  Nhận định

  Các nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao? (4 điểm)

  1 – Thủ tướng Chính phủ có quyền sửa đổi thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương.

  2 – Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện phải được đăng công báo trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký ban hành.

  3 – Hoạt động thẩm tra được áp dụng đối với tất cả văn bản QPPL do cơ quan quyền lực nhà nước ban hành.

  4 – Ngày hết hiệu lực của nghị định luôn được quy định ngay tại nghị định đó.

  Bài tập

  Anh chị hãy giúp cơ quan có thẩm quyền soạn thảo văn bản bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp tỉnh KH./.

  5. Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật lớp TMQT 42

  Cập nhật ngày 24/12/2018.

  • Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lớp: TMQT 42
  • Thời gian làm bài: 75 phút
  • Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL
  • Giảng viên ra đề: Thầy Dũng

  Trắc nghiệm

  Chọn một đáp án đúng trong mỗi câu sau (2 điểm)

  1 – Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ sẽ hết hiệu lực toàn bộ khi

  a – Được đính chính bởi chủ thể có thẩm quyền.

  b – Được sửa đổi bởi chính cơ quan ban hành.

  c – Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

  d – a và c đều đúng.

  2 – Thẩm quyền giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thuộc về:

  a – Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

  b – Phó Thủ tướng Chính phủ

  c – Chính Bộ trưởng ban hành Thông tư đó

  d – Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  3 – Văn bản nào sau đây là văn bản QPPL

  a – Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  b – Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết kinh nghiệm xét xử năm 2022

  c – Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

  d – Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về chuẩn mực kiểm toán

  e – Đáp án a, b và c đúng

  4 – Việc sử dụng từ ngữ nước ngoài trong văn bản pháp luật

  a – Chỉ được sử dụng khi không có từ ngữ Tiếng Việt tương ứng thay thế

  b – Một số trường hợp cần thiết phải được phiên âm sang Tiếng Việt

  c – Luôn luôn được giải thích cụ thể trong phần giải thích thuật ngữ của văn bản

  d – Đáp án a và b đúng

  Nhận định

  Những câu nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

  1 – Văn bản QPPL của HĐND và UBND có thể được quy định hiệu lực trở về trước.

  2 – Chủ thể có thẩm quyền về xử lý văn bản QPPL phải dùng văn bản QPPL để xử lý một văn bản QPPL khác có sai sót.

  3 – Chỉ có Chính phủ mới được quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội.

  4 – Bộ phận địa danh ghi trên văn bản là tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở tại đó.

  Bài tập

  6. Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật lớp Dân sự K41

  Cập nhật ngày 23/12/2019.

  • Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lớp: DS41
  • Thời gian làm bài: 75 phút
  • Sinh viên chỉ được sử dụng VBQPPL
  • Giảng viên ra đề: Cô Dung

  Trắc nghiệm

  Chọn một đáp án đúng trong mỗi câu sau (2 điểm)

  1 – Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền

  a – Kiến nghị về luật, pháp lệnh;

  b – Phối hợp với nhau để ban hành thông tư liên tịch

  c – Đề nghị đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp tỉnh trái với ngành, lĩnh vực do mình phụ trách

  d – Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND cấp tỉnh trái Hiến pháp, luật.

  2 – Xác định văn bản hành chính trong các trường hợp sau

  a – Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

  b – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp.

  c – Văn bản của Bộ trưởng sửa đổi thông tư do mình ban hành.

  d – Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2022.

  3 – Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2022 ghi số và ký hiệu là

  a – Số 30/QĐ-TTg

  b – Số 30/2019/QĐ-TTCP;

  c – Số 30/2019/QĐ-TTg

  d – Số 30/QĐ-TTCP

  4 – Việc ngưng hiệu lực của Văn bản quy phạm pháp luật

  a – Chỉ xảy ra trong trường hợp VBQPPL bị đình chỉ thi hành

  b – Có thể được tiến hành theo trình tự, thủ tục rút gọn

  c – Luôn làm chấm dứt hiệu lực của VBQPPL đó

  d – Nhất thiết phải đăng Công báo

  Nhận định

  Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

  1 – Trong văn bản của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đóng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, yếu tố “địa danh và ngày tháng năm ban hành” được trình bày như sau:

  Hai Bà Trưng, ngày 05 tháng 2 năm 2022

  2 – Đề nghị xây đựng nghị quyết QPPL của HĐND cấp tỉnh luôn được thẩm định.

  3 – Trong trường hợp cần thiết, VBQPPL của UBND cấp xã có thể sử dụng từ ngữ địa phương để đảm bảo tính dễ hiểu.

  4 – Bộ trưởng Bộ Xây dựng có thể dùng quyết định để đính chính thông tư do chính mình ban hành.

  Bài tập

  Anh chị hãy giúp chủ thể có thẩm quyền soạn thảo văn bản phù hợp để bổ nhiệm Chánh văn phòng của một cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh./. (4 điểm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Xây Dựng 2022 Và Những Thay Đổi Nên Lưu Ý
 • Luật Xây Dựng Năm 2022
 • Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Ở Việt Nam Từ Năm 1954 Đến 2009.
 • Trổ Cửa Sổ Nhìn Xuống Sân Nhà Người Khác Có Vi Phạm Pháp Luật?
 • Quy Định Về Quyền Trổ Cửa Trong Hoạt Động Xây Dựng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100