Đề Xuất 5/2022 # Đáp Án Môn El42 # Top Like

Xem 15,345

Cập nhật nội dung chi tiết về Đáp Án Môn El42 mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,345 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Môn Pháp Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2022
 • Các Loại Bảo Hiểm Hiện Nay Và Cách Phân Biệt Cơ Bản
 • Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kinh Doanh Bảo Hiểm, Kinh Doanh Xổ Số
 • Phap Luat Kinh Doanh Bao Hiem
 • Tổng Quan Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam Cả Năm 2022
 • Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự giữachủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm là?

  check_box

   Giấy chứng nhận bảo hiểm

  Bản cam kết mua bảo hiểm của chủ xe cơ giới

  Biên lai mua bảo hiểm

  Hóa đơn mua bảo hiểm

  Căn cứ vào nghiệp vụ bảo hiểm, doanh nghiệp bảo được chia làm các loại nào?

  Công ty cổ phần bảo hiểm và tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân

  Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

  Doanh nghiệp bảo hiểm vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận

  Chị Nguyễn Thanh Xuân mới mua một chiếc xe ô tô BMW, trị giá 3 tỷ đồng. Để tránh các rủi ro như mất cắp, tai nạn dẫn đến hỏng xe, chị Xuân muốn mua bảo hiểm. Vậy, với đối tượng là chiếc xe ô tô BMW, chị Xuân có thể ký kết được loại hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?

  check_box

   Bảo hiểm tài sản

  Bảo hiểm nhân thọ

  Bảo hiểm sinh kỳ

  Bảo hiểm tử kỳ

  Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm là?

  Bộ tài chính

  Các tổ chức tín dụng

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Ngân hàng nhà nước

  Cơ sở tính phí bảo hiểm nhân thọ căn cứ vào?

  check_box

   Tuổi của người được bảo hiểm

  Cân nặng của người được bảo hiểm

  Tài sản của người được bảo hiểm

  Tình trạng hôn nhân của người được bảo hiểm

  Doanh nghiệp bảo hiểm chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan nào?

  Bộ công thương

  Bộ tài chính

  Ngân hàng nhà nước

  Ủy ban chứng khoán nhà nước

  Doanh nghiệp bảo hiểm có hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là?

  Cho vay

  Huy động vốn

  Kinh doanh bảo hiểm

  Làm dịch vụ thanh toán

  Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện bảo hiểm cho đối tượng nào?

  Tài sản

  Tiền gửi tại ngân hàng

  Trách nhiệm dân sự

  Tuổi thọ con người

  Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài, nếu muốn được doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thực hiện tái bảo hiểm thì phải đáp ứng yêu cầu gì?

  Đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ tài chính quy định

  Không bị thua lỗ trong 2 năm gần nhất

  Không có các khoản nợ quá hạn

  Vốn pháp định trên 3000 tỷ đồng

  Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm KHÔNG được giao kết hợp đồng tài sản nào sau đây?

  Hợp đồng có đối tượng là quyền tài sản

  Hợp đồng có đối tượng là tiền

  Hợp đồng có số tiền bảo hiểm bằng giá thị trường của tài sản được bảo hiểm

  Hợp đồng có số tiền bảo hiểm trên giá thị trường của tài sản được bảo hiểm

  Đối với bảo hiểm con người, Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây?

  check_box

   Người được bảo hiểm chết do tai nạn bất ngờ

  Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

  Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực;

  Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;

  Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm được gọi là:

  Hoạt động đại lý bảo hiểm

  Hoạt động môi giới bảo hiểm

  Kinh doanh bảo hiểm

  Kinh doanh tái bảo hiểm

  Hoạt động đại lý bảo hiểm là?

  Là hoạt động của tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm

  Là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

  Là việc doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

  Hợp đồng bảo hiểm được giao kết bằng hình thức nào?

  Bằng hành vi

  Bằng lời nói

  Bất kỳ hình thức nào do các bên thỏa thuận

  Lập bằng văn bản

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản có đối tượng là gì?

  check_box

   Tài sản của con người

  Sức khỏe con người

  Tai nạn của con người

  Tuổi thọ của con người

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là gì?

  check_box

   Là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng

  Là hợp đồng mà trong đó tài sản được bảo hiểm có giá trị cao trên thị trường

  Là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng

  Là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

  Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong trường hợp nào sau đây?

  Đối tượng của hợp đồng là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe của con người

  Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, tuy nhiên bên mua bảo hiểm chưa đóng đủ phí nhưng được bên bảo hiểm cho nợ phí bảo hiểm

  Hợp đồng giao kết bằng văn bản

  Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại

  Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác thì phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

  check_box

   Phải được người đó đồng ý bằng văn bản, ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng

  Người đó phải có bằng đại học

  Người đó phải có thu nhập trên 9 triệu đồng/ tháng

  Người đó phải đã kết hôn

  KHÔNG được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người nào sau đây?

  check_box

   Người đang mắc bệnh tâm thần

  Người không kết hôn

  Người trên 18 tuổi

  Người trên 55 tuổi

  Loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện được gọi là?

  Bảo hiểm bắt buộc

  Bảo hiểm có giá trị cao

  Bảo hiểm thỏa thuận

  Bảo hiểm tự nguyện

  Loại hình nào sau đây là bảo hiểm con người phi nhân thọ?

  check_box

   Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

  Bảo hiểm hỗn hợp

  Bảo hiểm sinh kỳ

  Bảo hiểm trọn đời

  Một chủ xe máy tham gia bảo hiểm tài sản cho toàn bộ chiếc xe của mình trị giá 30 triệu đồng. Tiền phí đóng bảo hiểm là 10 triệu. Trong một vụ tai nạn, xe bị hư hỏng giá trị thiệt hại là 8 triệu đồng. Vậy số tiền bồi thường mà chủ xe nhận được tối đa là bao nhiêu?

  10 triệu

  25 triệu

  30 triệu

  8 triệu

  Mục đích hoạt động nhằm tương trợ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên là mục đích của tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào?

  Công ty TNHH bảo hiểm

  Công ty TNHH bảo hiểm

  Hợp tác xã bảo hiểm

  Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Bình Minh. Đối tượng của hợp đồng là 1 chiếc xe ô tô Honda CRV mới 100%, giá trị của chiếc xe theo hóa đơn và giá thị trường là 1.2 tỷ. Tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng, các bên thỏa thuận số tiền bảo hiểm cho chiếc xe là 900 triệu đồng. Hỏi, đây là hợp đồng bảo hiểm gì?

  Hợp đồng bảo hiểm ngang giá

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

  Hợp đồng bảo hiểm trùng

  Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Bình Minh. Đối tượng của hợp đồng là 1 chiếc xe ô tô Honda CRV mới 100%, giá trị của chiếc xe theo hóa đơn và giá thị trường là 1.2 tỷ. Tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng, các bên thỏa thuận số tiền bảo hiểm cho chiếc xe là 900 triệu đồng. Hỏi, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giải quyết như thế nào khi sự kiện bảo hiểm phát sinh?

  Công ty Bình Minh không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm

  Công ty Bình Minh bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm ký kết hợp đồng là 1.2 tỷ

  Công ty Bình Minh chỉ bồi thường theo giá trị thỏa thuận trong hợp đồng là 900 triệu đồng

  Công ty Bình Minh chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

  Ngày 15/2/2019, Nguyễn Văn A 17 tuổi, đang học tại trường THPT Đống Đa điều khiển một chiếc xe máy Honda wave đi trên đường. Do phóng nhanh, vượt ẩu nên đã đâm vào chị Nguyễn Thị B làm chị B chết tại chỗ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có phải thực hiện trách nhiệm chi trả bồi thường không? Nếu có thì mức bồi thường tối đa là bao nhiêu?

  check_box

   Doanh nghiệp bảo hiểm không phải chi trả bồi thường

  Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 100 triệu đồng

  Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 30 triệu đồng

  Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 50 triệu đồng

  Ngày 15/3/2019, ông Nguyễn Văn A giao kết hợp đồng với công ty bảo hiểm B. Đối tượng của hợp đồng là chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng. Giá trị bảo hiểm là 50 triệu đồng. Ngày 15/9/2019,khi đang điều khiển xe trên đường, ông bị ông C đi ngược chiều đâm phải. Lỗi hoàn toàn của ông C. Kết luận, thiệt hại cho chiếc xe của ông A là 8 triệu đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm B đã nhanh chóng bồi thường cho ông A. Lúc này, ông A phải có trách nhiệm gì sau đây?

  Chuyển yêu cầu ông C bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp B

  Ông A không có trách nhiệm gì đối với doanh nghiệp bảo hiểm

  Thưởng cho doanh nghiệp B theo yêu cầu của doanh nghiệp B

  Trả 50% số tiền bồi thường cho công ty B vì lỗi gây ra tai nạn thuộc về ông C

  Ngày 20/3/2019, ông A thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo hiểm B, đối tượng của hợp đồng là chiếc xe máy SH trị giá 70 triệu đồng. Ngày 20/4/2019, ông A tiếp tục giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo hiểm C, đối tượng vẫn là chiếc xe máy này. Ngày 19/9/2019, khi ông điều khiển chiếc xe máy SH này thì bị ông D đâm phải. Thiệt hại của chiếc xe là 20 triệu đồng. Hỏi, đây là hợp đồng bảo hiểm gì?

  Hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị

  Hợp đồng bảo hiểm ngang giá trị

  Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

  Hợp đồng bảo hiểm trùng

  Ngày 24/4/2018, Ông Nguyễn Văn Thanh mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc xe máy của mình và được công ty bảo hiểm Sao Mai cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Ngày 15/7/2018, ông Thanh điều khiển chiếc xe trên, do đường trơn, không làm chủ tay lái, ông đã đâm vào anh Trần Văn Thủy khiến chiếc xe của anh Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng. Hỏi, mức trách nhiệm bảo hiểm mà công ty Sao Mai phải chi trả, tối đa là bao nhiêu?

  check_box

   50 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn

  100 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn

  30 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn

  70 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn

  Nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó gọi là?

  Bảo hiểm nhân thọ

  Bảo hiểm sinh kỳ

  Bảo hiểm trọn đời

  Bảo hiểm tử kỳ

  Ông A có ý định thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Ông được biết, với loại hình này phải đáp ứng mức vốn pháp định. Vậy, vốn pháp định đối với công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ( trừ bảo hiểm liên kết, bảo hiểm hưu trí và sức khỏe) là bao nhiêu?

  100 tỷ đồng

  200 tỷ đồng

  500 tỷ đồng

  600 tỷ đồng

  Ông Nguyễn Văn Nam có ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ với công ty X vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, ông Nam đã kê khai sai tuổi của mình vì tuổi đúng của ông không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm. Khi phát hiện ra hành vi này, công ty X có quyền gì?

  Công ty X được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và không phải trả phí bảo hiểm mà ông Nam đã đóng

  Công ty X vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng với ông Nam và yêu cầu phạt ông Nam một số tiền theo thỏa thuận

  Tất cả các phương án đều sai

  Sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm gọi là?

  Bồi thường bảo hiểm

  Sự kiện bảo hiểm

  Sự kiện bồi thường

  Thời gian bảo hiểm

  Sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm gọi là?

  Hợp đồng bảo hiểm

  Hợp đồng cấp tín dụng

  Hợp đồng đại lý bảo hiểm

  Hợp đồng môi giới bảo hiểm

  Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm gồm mấy loại?

  2 loại

  3 loại

  4 loại

  5 loại

  Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm mấy loại hình?

  2 loại

  3 loại

  4 loại

  5 loại

  Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm thông thường là bao lâu?

  1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

  3 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

  30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

  6 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

  Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là bao lâu lể từ thời điểm phát sinh tranh chấp?

  1 năm

  2 năm

  3 năm

  4 năm

  Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có ít nhất bao nhiêu năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm?

  10 năm

  20 năm

  5 năm

  7 năm

  Công ty chứng khoán

  Đại lý bảo hiểm

  Môi giới bảo hiểm

  Tổ chức tín dụng

  Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm được gọi là?

  Bên bán bảo hiểm

  Bên đại lý bảo hiểm

  Bên môi giới bảo hiểm

  Bên mua bảo hiểm

  Trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật là đối tượng của hợp đồng nào?

  check_box

   Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp

  Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản

  Trong trường nào sau đây, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm với chủ xe cơ giới có thời hạn dưới 01 năm?

  check_box

   Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định

  Xe máy có giá trị thấp dưới 5 triệu đồng

  Xe ô tô đã qua sử dụng

  Xe ô tô tải

  Trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới, thời hiệu khởi hiện về việc bồi thường bảo hiểm là bao lâu kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường?

  check_box

   3 năm

  1 năm

  10 năm

  2 năm

  Trong các hợp đồng sau đây, hợp đồng nào KHÔNG phải là hợp đồng bảo hiểm?

  Hợp đồng bảo hiểm con người

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản

  Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  Hợp đồng đại lý bảo hiểm

  Trong các hợp đồng sau đây, hợp đồng nào là hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự?

  check_box

   Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

  Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp

  Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ

  Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ

  Công ty cổ phần bảo hiểm

  Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

  Doanh nghiệp tư nhân bảo hiểm

  Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  Trong hình thức bảo hiểm nào mà khi bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm?

  check_box

   Bảo hiểm con người

  Bảo hiểm tài sản

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  Tất cả các loại hình bảo hiểm

  Trong hợp đồng bảo hiểm con người nào mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm?

  check_box

   Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người

  Bảo hiểm sinh kỳ

  Bảo hiểm tử kỳ

  Hợp đồng bảo hiểm

  Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe con người

  Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, phạm vi bồi thường thiệt hại đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra bao gồm?

  check_box

   Tất cả các phương án đều đúng

  Thiệt hại về tài sản

  Thiệt hại về thân thể

  Thiệt hại về tính mạng

  Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phát sinh khi nào?

  check_box

   Khi người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm

  Khi người mua bảo hiểm gặp rủi ro, tai nạn gây ảnh hưởng tới sức khỏe

  Khi người thứ ba yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường khi phát sinh sự kiện bảo hiểm

  Khi thiệt hại xảy ra do lỗi của bên thứ ba

  Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm đối với chủ xe cơ giới, Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bồi thường thiệt hại trong trường hợp nào sau đây?

  check_box

   Người thứ ba bị thiệt hại về thân thể, tính mạng do chủ xe cơ giới mua bảo hiểm gây ra

  Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

  Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.

  Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

  Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì hậu quả pháp lý là gì?

  Chấm dứt hợp đồng

  Tái bảo hiểm

  Thực hiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

  Thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm

  Trong trường hợp các bên ký kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải làm gì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm?

  Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm

  Doanh nghiệp bảo hiểm được phạt đối với người mua bảo hiểm

  Doanh nghiệp bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm

  Doanh nghiệp bảo hiểm phải chấm dứt hợp đồng

  Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản thì việc bồi thường sẽ được thực hiện như thế nào?

  Bằng tiền

  Bằng vàng

  Sửa chữa tài sản bị thiệt hại

  Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác

  Trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm được gọi là?

  Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

  Hợp đồng bảo hiểm trùng

  Tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?

  Hợp đồng bảo hiểm con người

  Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản

  Hợp đồng bảo hiểm trách nhiện dân sự

  Vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?

  Hợp đồng bảo hiểm con người

  Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ

  Hợp đồng bảo hiểm tài sản

  Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  Việc chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức là đặc thù của tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào?

  Công ty cổ phần bảo hiểm

  Công ty TNHH bảo hiểm

  Hợp tác xã bảo hiểm

  Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  Hoạt động cấp tín dụng

  Hoạt động đại lý bảo hiểm

  Hoạt động môi giới bảo hiểm

  Hoạt động tái bảo hiểm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Sở Hữu Trí Tuệ
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Bảo Hiểm
 • Thanh Toán Quyền Lợi Bảo Hiểm
 • Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Bảo Hiểm Nhân Thọ Aia
 • Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bảo Hiểm Aia Có Nghĩ Đến Chữ Tình Đối Với Khách Hàng?
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Đáp Án Môn El42 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100