Đề Xuất 6/2023 # Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết 14 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết 14 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết 14 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 6/9, tại TP Hạ Long, Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường lãnh đạo toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 30/8/2016 về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT giai đoạn 2016 – 2020”. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 5 năm qua, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung nghị quyết đề ra, bám sát với tình hình thực tiễn. Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quán triệt tư tưởng “an ninh chủ động” ngay từ cơ sở; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực trọng điểm. Lực lượng công an cấp huyện cũng làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nhiều vấn đề có tính chiến lược, dài hạn, đảm bảo ANTT, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Qua đó, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo ANTT. Trên cơ sở này, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về ANTT được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả; chủ động phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, an ninh trong nội địa…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các địa phương và ngành Công an cần tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào đặc điểm, tình hình trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục bứt phá phát triển về mọi mặt, đặc biệt tập trung thu hút các nhà đầu tư, mở rộng đô thị hoá. Để phục vụ cho mục tiêu phát triển, đồng chí đề nghị lực lượng công an tập trung chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đối tượng phản động, chống phá. Các địa phương tiếp tục quan tâm dành nguồn lực đầu tư trang thiết bị, công cụ, phát huy sự tham gia của nhân dân hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, gian lận thương mại.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, những thành tích đã đạt được của các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và lực lượng công an tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT, đóng góp tích cực cho sự phát triển ổn định, bền vững trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Để đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Tỉnh ủy đối với công tác công an, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, ngành chức năng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Mặt khác, quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu lực lượng Công an tỉnh chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, nhất là trong các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép tài nguyên, khoáng sản, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao…; bảo vệ tuyệt đối, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định cùng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và lực lượng công an tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo ANTT; xây dựng, diễn tập thuần thục các phương án về giải quyết các vụ tập trung đông người phá rối gây mất ANTT, biểu tình trái pháp luật, bạo loạn lật đổ theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó lấy phòng ngừa là chính, củng cố lòng tin và niềm tin chính trị của người dân; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở; củng cố, kiện toàn lực lượng công an nhân dân về mọi mặt, có chất lượng và sức chiến đấu cao; đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” đảm bảo hiệu quả, thực chất, sâu sát, vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí yêu cầu ngành Công an tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; tập trung triển khai có hiệu quả Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã theo lộ trình 2019 – 2021, trước mắt phải khẩn trương triển khai tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự…

Nhân dịp này, 10 tập thể, 20 cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 14-NQ/TU, Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nguyễn Thanh

Đánh Giá Việc Thực Hiện Các Chỉ Thị, Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Dân Vận

(HNM) – Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội xác định, trong năm 2017, hệ thống dân vận của thành phố tiếp tục đổi mới phương pháp vận động quần chúng, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận; đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng về công tác dân vận. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Dân vận các cấp cũng sẽ tham mưu với cấp ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận như: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo…

Chiêm Hóa: Đánh Giá Tiến Độ Thực Hiện Nghị Quyết Số 42/Nq

Chiêm Hóa: đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-Cp của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020 – 22:04

A-

Cỡ chữ: A+

Các đại biểu dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 42NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

     Đến ngày 18/5/2020, trên địa bàn huyện đã cơ bản triển khai rà soát và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng: Người có công với cách mạng và thân nhân; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với các đối tượng còn lại, hiện nay các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đang phối hợp rà soát, thẩm định để kịp thời hỗ trợ các đối tương theo quy định.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Vinh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã bám sát nội dung của văn bản cấp trên, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả  chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 472/QĐ-UBND, ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhất là đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thuộc diện được hỗ trợ theo quy định nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, lao động sản xuất, phát triên kinh tế gia đình.

                                                                            Văn Bích                                                           PCT Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa

Tổng Hợp Kết Quả Tự Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12 Về Tăng Cường Xây Dựng,

Tổng hợp kết quả tự đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng Phiếu đánh giá cán bộ đảng viên thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 Phiếu đánh giá …

Tổng hợp kết quả tự đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phiếu đánh giá cán bộ đảng viên thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12

Phiếu đánh giá cán bộ đảng viên theo NQ Trung ương 4 khóa 12

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu tổng hợp kết quả tự đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bài viết này.

Mẫu tổng hợp đưa ra số liệu về đảng viên trong chi bộ đã kiểm điểm các nội dung suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

CHI BỘ ………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng 12 năm 20…

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đống Đảng T/M CHI BỘ BÍ THƯ

Hàng năm Đảng viên sẽ thực hiện làm kiểm điểm cá nhân cuối năm, bài mẫu kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết trung ương 4 khóa XII, bản kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. chúng tôi mời các bạn tham khảo một số bản kiểm điểm Đảng viên thực hiện trong năm như kiểm điểm Đảng viên trong quân đội; kiểm điểm cuối năm của quản lý lãnh đạo…

Sau khi làm bản kiểm điểm cuối năm, Đảng viên sẽ thực hiện bản kế hoạch khắc phục khuyết điểm của bản thân như Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TW4 khóa XII.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết 14 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!