Đề Xuất 11/2022 # Đảng Viên Khối Cơ Quan Huyện Ủy, Ubnd Huyện Học Tập Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xii Của Đảng / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Đảng Viên Khối Cơ Quan Huyện Ủy, Ubnd Huyện Học Tập Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xii Của Đảng / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đảng Viên Khối Cơ Quan Huyện Ủy, Ubnd Huyện Học Tập Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xii Của Đảng / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sáng ngày 19/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Dân Đảng Huyện ủy, cơ quan UBND huyện .

Ảnh: Đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận chính trị – Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt nội dung của Hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu những nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, gồm: Kết luận về “Tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; Quy định số 08, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 36, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua học tập Nghị quyết, đã giúp cho cán bộ, đảng viên Cơ quan Dân Đảng Huyện ủy, UBND huyện nâng cao nhận thức, hiểu đúng, đầy đủ hơn về kết luận, quy định, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; từ đó góp phần định hướng dư luận và thực hiện trách nhiệm của bản thân trong thực thi công vụ.

Sau hội nghị, 100% đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân về nội dung, ý nghĩa, sự cần thiết trong ban hành các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng theo gợi ý của Ban Tổ chức Hội nghị.

Xuân Tiến

Admin Thường Tín

Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 10 Khóa 11 / 2023

Sáng 31/3, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) tới các cán bộ chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối.

Đồng chí Võ Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, hội nghị lần này giúp cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối nắm vững, hiểu sâu các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 10, khóa XI đã thông qua. Đồng thời yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến rộng rãi các nội dung nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI). Các cấp ủy cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; triển khai góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện tại Đại hội Đảng bộ các cấp một cách hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại biểu nghe giới thiệu các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp bàn như: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016). Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và một số vấn đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Sau đợt này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam còn tổ chức 12 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng, ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Trường Đại học Cần Thơ, là điểm cầu thuộc Thành ủy Cần Thơ, Hội nghị diễn ra tại Hội trường 4, Nhà Điều hành với sự tham dự của các thành viên Đảng ủy-Ban Giám hiệu; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường; các đồng chí là Trưởng đơn vị trực thuộc Trường và các đồng chí Trưởng và Phó các đoàn thể cấp trường.

Các đảng viên, cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Cần Thơ tham gia học tập Nghị quyết

Trong hai ngày 23 và 24/11/2018, Hội nghị đã quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; trình bày dự thảo chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trình bày dự thảo chương trình của Thành ủy thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.  

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Kế Hoạch Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8, Khóa Xii Của Đảng / 2023

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT * Số: 56 – KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 19/11/2018 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 82-KH/ĐUK, ngày 22/11/2018 của Đảng ủy Khối về “học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng”; Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng trong toàn Đảng bộ Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảng bộ Trường xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền giúp các cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

2. Yêu cầu

– Việc học tập, quán triệt phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng.

– Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

– Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về Chiến lược và phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

2. Hình thức, thời lượng, thời gian thực hiện Hội nghị

– Các lớp do đảng ủy Trường tổ chức

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Trường.

Lịch cụ thể như sau:

– Thời gian: 01 ngày:

+ Phân hiệu Hà Nội: 8h00’ sáng ngày 16/01/2019 (thứ tư);

+ Cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc 14h00’ chiều ngày 16/01/2019 (thứ tư);

+ Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên 8h30’ sáng ngày 17/01/2019 (thứ năm).

3. Báo cáo viên

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

– Ban Tổ chức Đảng ủy Trường căn cứ Chương trình hành động của Thành ủy, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tham mưu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” phù hợp với Đảng ủy Trường.

– Người đứng đầu Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, đơn vị trong Nhà trường xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

– Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm.

5. Viết thu hoạch cá nhân

– Sau các lớp học, cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Trường triệu tập phải viết thu hoạch cá nhân.

– Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở Nhà trường, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

– Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các phòng, khoa, trung tâm, đơn vị trong Nhà trường.

6. Tài liệu học tập

– Tài liệu học tập do Ban Tuyên giáoTrung ương phát hành, gồm: Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập, Tài liệu hỏi – đáp về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

– Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phổ biến tài liệu học tập.

III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

1. Về phổ biến, tuyên truyền

Đảng ủy Trường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trên các website Nhà trường; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc

– Đảng ủy Trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt nghị quyết và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

– Ban Tuyên giáo tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, quán triệt nghị quyết, phối hợp với văn phòng, ban tổ chức tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả; Ban Tổ chức Đảng ủy Trường phối hợp với các ban Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

2. Đảng ủy Trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong toàn Trường; xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết tại đơn vị và báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết trước ngày 20/01/2018, gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối./.

Nơi nhận:

– ĐUK (để b/c); – Các đ/c UVBCH ĐU; – Các ban ĐU; – Các chi bộ trực thuộc; ĐBBP     (để t/h) – Lưu BTG, VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Đào Văn Đông

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đảng Viên Khối Cơ Quan Huyện Ủy, Ubnd Huyện Học Tập Các Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xii Của Đảng / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!